Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 22 december 2016

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Jeudi 22 décembre 2016

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Charles Michel, Kris Peeters, Didier Reynders.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Vanessa Matz, Barbara Pas, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip Dewinter aan de eerste minister over "de terreuraanslag in Berlijn" (nr. P1721)

- de heer Aldo Carcaci aan de eerste minister over "de terreuraanslag in Berlijn" (nr. P1722)

- de heer Hans Bonte aan de eerste minister over "de terreuraanslag in Berlijn" (nr. P1723)

01 Questions jointes de

- M. Filip Dewinter au premier ministre sur "l'attentat terroriste de Berlin" (n° P1721)

- M. Aldo Carcaci au premier ministre sur "l'attentat terroriste de Berlin" (n° P1722)

- M. Hans Bonte au premier ministre sur "l'attentat terroriste de Berlin" (n° P1723)

 

01.01  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de eerste minister, na de IS-aanslag op een kerstmarkt in Berlijn meen ik dat de tijd van kaarsjes branden, het louter betuigen van medeleven en stoere uitspraken achteraf om daarna over te gaan tot de orde van de dag, nu wel definitief voorbij is.

 

Het is intussen voor iedereen, misschien niet voor politici maar in ieder geval voor vele burgers, duidelijk dat extra veiligheidsmaatregelen alleen aanslagen niet zullen en niet kunnen voorkomen. Niet het gebrek aan agenten of militairen, niet het gebrek aan camerabewaking of road blocks, niet het gebrek aan extra veiligheidsmaatregelen, ligt aan de basis van de terreurdreiging. Mijnheer de eerste minister, wat aan de basis van de terreurtsunami ligt, is het gebrek aan een krachtdadig immigratie- en asielbeleid, het gebrek aan een de-islamiseringsbeleid ten opzichte van de gewelddadige islamgodsdienst, die de grondslag vormt voor dat alles.

 

Wat dat betreft, kan ik niet anders dan hier vandaag uitdrukkelijk te zeggen dat uw collega, mevrouw Merkel, bloed aan haar handen heeft. Zij heeft bloed aan haar handen, want het is wegens het wir-schaffen-das-opengrenzenbeleid van mevrouw Merkel, dat het uiteindelijk allemaal zo ver is kunnen komen, in Duitsland en ondertussen in heel Europa.

 

Het beleid van uw regering is wat dat betreft in hetzelfde bedje ziek. Ik meen dat u blijkbaar liever betonblokken rond een kerstmarkt ziet dan slagbomen aan de grenzen van ons land.

 

Mijn vraag is dan ook bijzonder duidelijk.

 

Wanneer trekt u eindelijk de conclusies, die voor de hand liggen? Die conclusies zijn dat onze grenzen gesloten moeten worden voor islamitische vluchtelingen en vreemdelingen, zodat aan de bloedige terreurgolf, die ons nu al geruime tijd treft, eindelijk een einde kan worden gemaakt.

 

01.02  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mes pensées vont évidemment aux victimes de l'attentat de Berlin, ainsi qu'aux rescapés et à leurs familles. Cela devient malheureusement périodique d'être Paris, d'être Bruxelles, d'être Berlin. À l'instar de la majorité des citoyens de ce pays, je voudrais être libre de circuler en toute sécurité, de visiter les marchés de Noël avec mes petits-enfants sans aucune crainte, et sans l'appréhension de devenir une victime.

 

Il y a quelques mois, nous avions dénoncé le fait que des terroristes potentiels s'infiltraient via le canal des migrants, pour rejoindre incognito l'Europe. Tous, vous avez crié au scandale, y compris sur les plateaux de télévision. Malheureusement, nous avions raison et l'information était correcte. Loin de moi, l'idée d'affirmer que les migrants sont des terroristes, mais certains d'entre eux, une minorité, je vous l'accorde, en sont ou le deviennent. Vous les appelez des foreign terrorist fighters, des returnees. Ce sont simplement des personnes de confession musulmane, radicalisées, en d'autres termes des personnes dangereuses. Pouvons-nous continuer à jouer avec la sécurité et mettre en péril la vie de nos concitoyens?

 

Monsieur le premier ministre, votre gouvernement a mis des mesures en place depuis Paris. Mais sont-elles suffisantes et efficaces? Je ne le pense pas. Un bracelet n'empêchera pas des personnes mal intentionnées de commettre un acte de folie.

 

En ce qui concerne les mosquées salafistes financées par l'Arabie saoudite, nous n'y touchons pas. Leurs imams peuvent continuer en toute impunité à prêcher la charia. L'enjeu économique est énorme pour Anvers, qui bénéficie d'investisseurs saoudiens. À un moment donné, il faudra prendre des mesures administratives contre ces lieux de culte ou plutôt de radicalisation.

 

Sans quoi, nous serons un jour Liège ou Namur, Gand ou Anvers. Je suis toutefois conscient que le risque zéro ne sera jamais atteint, mais j'estime que les décisions peuvent et doivent être prises au niveau de l'Europe. Les hotspots ne fonctionnent pas. Ils n'ont d'ailleurs pas les moyens d'être efficaces.

 

En Belgique, quand allez-vous prendre des mesures contre les mosquées salafistes connues de tous? Allez-vous enjoindre les autorités européennes à installer directement des hotspots en Libye, en Irak ou en Syrie, de manière à procéder à des filtrages efficaces?

 

01.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, ik wil mij ten zeerste distantiëren van de teneur in het betoog van de vorige sprekers. (Applaus)

 

Het is inderdaad pijnlijk om vorige maandag een derde hoofdstad in de Europese Unie het slachtoffer te zien worden van blind terroristisch geweld. In Parijs mikte men op mensen die een concert wilden bezoeken of een terras frequenteerden. In Brussel had men het gemunt op de pendelaars en de toeristen op de luchthaven. Nu zijn het onschuldige mensen, die aanwezig waren op een kerstmarkt in Berlijn, die het slachtoffer zijn van de gruwel, die ook reeds veel te veel tijd van ons politiek werk in beslag heeft genomen.

 

Mijnheer de eerste minister, het viel mij op dat direct een reeks wonden opnieuw geopend werd, ook bij mensen in ons land die van ver of dichtbij, hetzij als hulpverlener hetzij als slachtoffer of familie van slachtoffers, dit hebben meegemaakt.

 

Wat mij ook opviel was de directe reflex bij heel wat veiligheidsdiensten, ook in mijn omgeving, om na te gaan of ze een tandje bij konden steken. Ook al is het Kerstmis, ook al hebben ze verlof in het verschiet, heel wat evenementen in ons land hebben een nieuwe screening gekregen, hebben een nieuwe doorlichting gekregen op het vlak van veiligheidsbeleid. Overal werd er een tandje bij gestoken. Er zijn verloven ingetrokken. Er zijn mensen die effectief niet gaan skiën om het rond te krijgen in hun ploeg. Ook dat mag en moet gezegd worden.

 

Mijnheer de eerste minister, de problematiek waarmee men nu in Duitsland kampt – de hele wereld kijkt nu naar Duitsland – van de nauwgezette opvolging, mensen die in beeld waren maar onvoldoende gecontroleerd werden, waardoor er nu een zoektocht bezig is, doet bij ons tot onze spijt belletjes rinkelen.

 

Ik heb maar één vraag, mijnheer de eerste minister.

 

Wanneer zullen er in ons land taboes sneuvelen om de efficiëntie van onze veiligheidsdiensten vooraan op de agenda te plaatsen? Gisteren was er in de media een heftige discussie tussen twee politiezones in Brussel, de politiezone Zuid en de politiezone West, over wie de slechtste prestaties levert. Men kon die discussie nauwgezet volgen via de media. Mijnheer de eerste minister, wanneer zal het evidente taboe sneuvelen en zal men de politiezones in onze hoofdstad effectief structureel laten samenwerken via een fusie?

 

Dat is de enige vraag die ik aan u wil stellen.

 

01.04 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega’s, in eerste instantie wil ik mijn steun betuigen aan de bevolking in Duitsland. Dit is opnieuw een tragedie. Dit is opnieuw een dramatisch moment voor de slachtoffers en hun families.

 

Je voudrais vous faire part de certains éléments concernant cet attentat à Berlin.

 

Dès le lundi, par le biais du Centre de Crise, nous avons rappelé les consignes élaborées depuis plusieurs semaines par les services de sécurité car nous mesurions bien que la période des fêtes de fin d'année pouvait être délicate du point de vue de la sécurité.

 

Nous avons également eu l'occasion hier, en Conseil de sécurité, de recevoir une actualisation de l'évaluation par l'OCAM qui confirme le niveau 3. Nous avons pris note des mesures complémentaires ou adaptées, adressées par le Centre de Crise vers les zones locales afin d'être vigilantes et prudentes même si le risque zéro n'existe pas.

 

Cependant, je ne peux pas admettre certains propos que j'ai entendus. Je ne suis pas étonné de l'attitude de M. Dewinter. Votre programme, c'est la haine de l'autre, c'est le populisme, et ce n'est pas le chemin que nous choisissons. (Applaudissements)

 

De voorbije twee jaar hebben wij, met de steun van het Parlement, geprobeerd om veel concrete maatregelen te nemen. En permanent onderzoeken wij de mogelijkheden om nog meer en nog beter te doen. Dat is ons doel. Wij hebben 30 maatregelen goedgekeurd die in grote mate zijn uitgevoerd. Wij hebben twee provisies vrijgemaakt, vorig jaar van 200 miljoen euro en dit jaar van 400 miljoen euro.

 

Plusieurs arrêtés royaux ont été pris pour concrétiser l'utilisation des moyens dans cette provision interdépartementale, plus de moyens humains pour les services de sécurité, plus de moyens techniques et opérationnels pour les services de sécurité. Nous assumons pleinement nos responsabilités et nous allons continuer à le faire tout au long des prochains mois et de la législature.

 

Nous prenons aussi en compte nos responsabilités sur le plan de la situation externe. Nous avons agi avec force pour renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe parce que nous considérions aussi qu'un travail indispensable devait être mené sur ce point. Des progrès ont été réalisés, encore insuffisants bien sûr, et nous assumons pleinement notre rôle dans les enceintes européennes pour engranger des résultats importants.

 

Monsieur Bonte a évoqué, à juste titre, le suivi d'un certain nombre de personnes qui sont, à un moment donné, suspectées ou susceptibles d'organiser des passages à l'acte.

 

In dat perspectief hebben wij hard gewerkt om de logica van de databases te verbeteren en te versterken en meer samenwerking te hebben op Europees niveau. Wij pleiten voor een sterke samenwerking tussen de inlichtingendiensten. Ik ben tevreden dat ik een paar dagen geleden kon vaststellen dat Europol bijzonder positief was over de houding van de Belgische veiligheidsdiensten in dat perspectief.

 

Ik reken ook op het Parlement om positieve lessen te trekken uit de aanbevelingen van de onderzoeks­commissie en om na te gaan hoe wij het in de toekomst beter kunnen doen en nog meer kunnen doen.

 

Mijnheer Bonte, u stelde maar één vraag maar ze verbaast mij enigszins. Is het zo gemakkelijk en zo evident om een link te leggen tussen de jammerlijke aanslag in Berlijn en de situatie van de politiezone in Brussel?

 

Ik heb in dat verband al een paar keer gezegd dat er geen taboes zijn. Uiteraard zijn wij bereid om samen te werken met de Brusselse regering als zij op een bepaald moment een voorstel zou doen. Na de zesde staatshervorming is dat mogelijk. Wat voor ons telt is efficiëntie en een goede coördinatie om zo goed mogelijk samen te werken.

 

Nous allons continuer le travail. Comme vous le savez, nous avons progressé, par exemple, dans le domaine de la législation sur les caméras de surveillance. Nous avons aussi progressé dans la législation en lien avec la sécurité privée, pour mieux définir les tâches clés de la police et les enjeux dans le cadre desquels les opérateurs privés, avec des règles claires et précises, peuvent aussi assurer des missions.

 

En un mot, nous prenons très au sérieux la question de la sécurité et nous sommes fortement mobilisés. En Belgique, grâce aux mesures de sécurité qui ont été prises, nous avons condamné de très nombreuses personnes pour des faits de terrorisme, cette dernière année, depuis 2015. La concrétisation des mesures prises montre bien notre implication, notre engagement. Nous allons continuer, dans le respect des valeurs démocratiques et dans le respect de l'État de droit, à travailler pour garantir la sécurité et la liberté de nos concitoyens.

 

01.05  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, gisteren hoorde ik uw minister van Binnenlandse Zaken op de televisie zeggen “België is Duitsland niet”. Hij verwees daarbij naar het feit dat bij ons een aantal maatregelen werden genomen die in Duitsland niet werden genomen.

 

Ik stel vast dat de dader van de gebeurtenis in Duitsland een illegale Tunesische asielzoeker is. Als ik vergelijk met de situatie in ons land, dan stel ik vast dat wij in hetzelfde bedje ziek zijn. In 2015 heeft men in België, op een totaal van ongeveer 250 000 illegalen, aan ongeveer 43 000 onder hen een bevel tot uitwijzing gegeven. In de praktijk werden er 8 432 daadwerkelijk het land uitgezet. Dat betekent dat 80 % van de in ons land uitgewezen illegalen in de natuur is verdwenen. Wij zitten in identiek dezelfde situatie als Duitsland wat dat betreft.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt het over taboes, over politiezones en dergelijke. Het taboe heeft niet betrekking op de veiligheids- en antiterreurmaatregelen. Het taboe heeft betrekking op het opengrenzenbeleid. Het taboe, mijnheer de eerste minister, is de islam. U betaalt vandaag de tol van de welkomstcultuur, u betaalt vandaag de prijs van uw opengrenzenbeleid, van het opengrenzenbeleid van mevrouw Merkel, van het opengrenzenbeleid van de Europese Unie.

 

Tot slot alleen nog dit.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewinter!

 

01.06  Filip Dewinter (VB): Mijnheer de voorzitter, Ik repliceer op de aanval van de premier.

 

U neemt woorden als populisme, extreemrechts en wat nog allemaal, in de mond. Dat zijn slechts bliksemafleiders. De vijand vandaag is niet het populisme, mijnheer de premier. De vijand is de radicale islam, IS en Al Qaeda. De vijand is uw opengrenzenbeleid.

 

De voorzitter: Mijnheer Dewinter, u moet de afspraken respecteren omtrent de spreektijd voor de replieken.

 

01.07  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos précisions.

 

Je suis ravi d'entendre que les frontières extérieures vont être renforcées. Mais le politiquement correct nous anéantira. Je crois qu'il faut pouvoir placer les mots qu'il faut là où il faut.

 

Comment demander à un malade de guérir et de lutter contre une maladie s'il en ignore le nom? Combattre le terrorisme et le condamner: le peut-on? Le terrorisme est une arme. Il est difficile de condamner une kalachnikov. Il faut condamner et combattre ceux qui se servent de cette arme, ceux qui sont derrière le terrorisme.

 

Monsieur le premier ministre, allez-y, jetez aux orties le politiquement correct. Les vies d'innocents et la vie humaine en général n'ont pas de prix.

 

01.08  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Laat mij duidelijk zijn omtrent de intentie waarvoor ik hier sta. De intentie is – ik meen wat ik zeg – dat in dit beleidsdomein meerderheid en oppositie best samenwerken en dat ook regering en Parlement best samenwerken. Ik denk dat hier niemand vanuit de democratische politiek garen te spinnen heeft, hoewel ik veel pogingen zie. Als ik één vraag heb gesteld, is dat of wij efficiëntie in het politie- en veiligheidswerk niet voorop moeten stellen in het kader van de nauwgezette opvolging.

 

Mijnheer de eerste minister, u zegt dat ik maar één vraag heb gesteld. Ik kan veel vragen stellen. Hoe komt het dat de politiezone van Molenbeek nog altijd geen onlinetoezicht heeft op het metronetwerk en de camera's daar? Hoe komt het dat de politiezone van Vilvoorde nog altijd geen onlinetoegang heeft tot het cameranetwerk in het station van Vilvoorde? Hoe komt het dat een politiezone geen informatie krijgt van het gevangeniswezen wanneer iemand voorwaardelijk wordt vrijgesteld?

 

Efficiëntie is de absolute prioriteit die wij in de dagelijkse praktijk zouden moeten kunnen omzetten.

 

Een laatste punt, mijnheer de eerste minister.

 

Ik noteer dat u ook kijkt naar de houding van de Brusselse regering in het kader van de politiehervorming. Het is zonneklaar dat, indien men efficiënt wil optreden, ook voor de opvolging in onze hoofdstad men best naar een eenvormige structuur gaat. Dan is het aan u om eventueel met de regio's naar een consensus te zoeken die onze bevolking verwacht.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Van Hecke aan de eerste minister over "de politieke benoemingen" (nr. P1724)

- de heer David Geerts aan de eerste minister over "de politieke benoemingen" (nr. P1725)

02 Questions jointes de

- M. Stefaan Van Hecke au premier ministre sur "les nominations politiques" (n° P1724)

- M. David Geerts au premier ministre sur "les nominations politiques" (n° P1725)

 

02.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, ik wil heel graag beginnen met een citaat.

 

“Persoonlijk pleit ik voor een systeem van een hooggekwalificeerde raad van bestuur, zonder politieke kleur, die bovendien sterk waakt over zijn onafhankelijkheid van de politiek en zijn politieke tenoren".

 

U weet wellicht van wie het citaat komt. Het citaat komt van de heer Descheemaecker uit zijn boek Dwarsligger.

 

Vanmorgen op de trein, mijnheer de premier, zag ik weer reizigers zoeken naar een vrije zitplaats en hoorde ik hen jammeren, want er was weer een bovenleiding kapot en de trein naar Brussel zou weer vertraging hebben. Die reizigers lezen vervolgens in de Metro – dat doen ze vaak – wie wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de NMBS voor de N-VA. Dat is een oude krokodil, een man die gebuisd is voor zijn beleid bij de NMBS en opzij is geschoven. Hoe legt u dat uit aan honderdduizenden reizigers, die dagelijks al jaren worden geconfronteerd met allerhande problemen op het terrein?

 

Toen hij CEO werd, zakte de klantentevredenheid en de stiptheid. Hij schafte treinen af. Hij sloot stations. Hij werd in 2014 bedankt voor zijn diensten kreeg daar een miljoen euro opzegvergoeding voor. Nu komt hij terug met een lidkaart in de hand, de "kracht van de benoeming". Dan rijst meteen de vraag: wat met de een miljoen euro? Hij heeft die gekregen om te vertrekken en nu komt hij terug.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt een grote verantwoordelijkheid. U hebt de benoemingslijsten voor u liggen op uw bureau. De kabinetschef van mevrouw De Block verhuist naar hier, een oud-kabinetschef van de heer Jambon naar daar.

 

Mijn vraag is heel duidelijk: vindt u het een goed idee om Marc Descheemaecker te benoemen in de raad van bestuur als een soort schoonmoeder naast de nieuwe CEO? Wat is het standpunt van de regering? Wat is het standpunt van uw coalitiepartners? Zullen de collega’s van CD&V dat plezant vinden? Ik zou dat graag even willen weten van u.

 

02.02  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, net zoals de heer Van Hecke was ook ik erg verwonderd dat de N-VA de heer Descheemaecker als lid van de raad van bestuur naar voren schoof.

 

Collega’s, laten we immers eerlijk zijn: zo goed was zijn rapport nu ook weer niet. Mijnheer de voorzitter, ik spiek even zodat ik zeker en vast geen foute cijfers aanhaal. De stiptheid van de treinen bedroeg in 2004 93,2 %. Tien jaar bestuur van de heer Descheemaecker doet dat cijfer in 2013 globaal naar 84 % dalen. Dat is een dieptepunt. Ik ben nog positief, want het dieptepunt – herinner u hier de heisa – kwam er in oktober 2013. De stiptheid bedroeg toen 79 %. De klanttevredenheid in 2004 was 7,5/10. In 2013 was dat net over de helft. De schulden bedroegen in 2004 een miljard euro. Ik moet bekennen dat hij op dat vlak helaas goed scoort, want in 2013 waren de schulden verdubbeld.

 

Mijnheer de eerste minister, tegenover dat alles stond op dat moment een loon dat het dubbele van het uwe is. Hij kreeg ook een uittredingsvergoeding, waarvoor u bijvoorbeeld vijf jaar het land moet leiden of misschien ondergaan. Was dat bedrag trouwens de beloning?

 

Mijnheer de eerste minister, kent u een bedrijf waar een ex-CEO met dergelijk track record achteraf in de raad van bestuur is benoemd? Dat is een heel concrete vraag.

 

Trouwens, ik was van mening dat er anno 2016 een akkoord over de depolitisering was. Ik heb het echter mis. Ik las vandaag in de krant immers de verklaring van mevrouw De Coninck dat de heer Descheemaecker nu namens de N-VA in de raad van bestuur zit om er de standpunten van de N-VA te verdedigen.

 

Ik zou ook uw verklaring kunnen citeren die vooraan in het boek stond, maar ik gebruik het niet; ik heb een aantal andere citaten. Zo lezen we in het boek dat er misschien een raad van bestuur kan worden samengesteld, bestaande uit ondernemingsleiders en academici, zonder sterke politieke banden, die onafhankelijk zijn en in een eerste fase door een headhuntercollege worden geselecteerd. Verder heeft het boek het over "slippendragers". Het kan in het leven natuurlijk verkeren.

 

Mijnheer de eerste minister, mijn vraag is de volgende.

 

Wat is uw visie?

 

Enerzijds, stel ik vast dat mevrouw Dutordoir erop wijst dat voor haar de reizigers het belangrijkste zijn. Anderzijds, krijgt de raad van bestuur nu een mol of een dwarsligger, die daar is gezet om beslissingen te boycotten.

 

Wat is de visie van uw regering? Aanvaardt u dat, na de verschillende tackles op Bellot, nu uw volledige regering wordt getackeld?

 

02.03 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik wil u bedanken voor de plezante vragen die u allen stelt.

 

De eerste prioriteit voor de regering, een belangrijke uitdaging, is de hervorming van de NMBS. De klantvriendelijkheid, de stiptheid, de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening zijn daarbij onze prioriteiten. Ik denk dat iedereen het daarmee eens kan zijn.

 

Wij moesten twee belangrijke beslissingen nemen. Na het ontslag van de heer Cornu moest een procedure voor zijn opvolging worden opgestart. Wij hebben dat op een zeer objectieve manier gedaan tijdens de zomer. (Luid protest)

 

Ik assumeer en raad sp.a aan, met de ervaring van de heer Vande Lanotte, om op dit punt meer aandachtig en voorzichtig te zijn. De geschiedenis is niet zo aangenaam op dat vlak.

 

Wij hebben er afgelopen zomer voor gekozen een headhunter in te schakelen. Wij hebben de tijd genomen. De headhunter heeft 270 namen bekeken. Een paar dagen geleden heeft het kernkabinet een shortlist met vier namen gekregen. Dan hebben wij gekozen voor mevrouw Sophie Dutordoir. Wij geven het vertrouwen aan mevrouw Sophie Dutordoir om de uitdagingen ter zake aan te gaan.

 

Na de zesde staatshervorming beoogden wij ook een aanpassing van de raad van bestuur. Ik ben tevreden. Het is positief dat de Gewesten in de raad van bestuur vertegenwoordigd zullen zijn. Met het oog op een politiek en democratisch evenwicht en gelet op de evolutie waarbij er meer openheid is ten opzichte van de Gewesten was een aanpassing van de raad van bestuur echt nodig. Dat is de reden waarom er morgen een ontwerp van beslissing om de raad van bestuur aan te vullen, op de agenda van de regering staat.

 

We zullen morgen de beslissing nemen en daarbij rekening houden met de verschillende voorstellen, die op tafel liggen.

 

02.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, dank u voor uw antwoord. Ik stelde echter vragen over de heer Descheemaecker en u begint over mevrouw Dutordoir. Daar heb ik geen vragen over gesteld.

 

Ik heb de indruk dat u het debat een beetje probeert te ontwijken. U verwijst naar de socialisten, maar ik heb de indruk dat uw handelwijze toch enigszins in dezelfde lijn ligt.

 

Dames en heren van de N-VA, de N-VA zou eigenlijk beschaamd moeten zijn. Samen met u hebben wij in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 gepleit voor een depolitisering van de raden van bestuur. Nu doet u dit! De heer Descheemaecker zou beschaamd moeten zijn, want wat hij schrijft in zijn boek, gooit hij overboord, nu hij opnieuw lid wordt van een raad van bestuur. U zou beschaamd moeten zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, hopelijk leest u ook het boek van de heer Descheemaecker en slaat u acht op de lessen die hij getrokken heeft. Hij heeft het erover hoe de raad van bestuur de marionet is van de regering, die eigenlijk het beleid bepaalt, ook als dat in strijd is met de belangen van de NMBS, zo schrijft hij zelf.

 

02.05  David Geerts (sp.a): Mijnheer de premier, dank u voor uw antwoord.

 

Wat collega Van Hecke zegt, klopt: u dribbelt om het antwoord heen. Mijn vraag was, dacht ik, zeer duidelijk, namelijk of u een en ander normaal vindt?

 

U hebt het nu over de benoemingstrein met onder andere mevrouw Dutordoir. De vaststelling is dat die zes maanden vertraging gekregen heeft, omdat de N-VA een aantal postjes wou pakken. Daar draait het immers om. Het is pure postjespakkerij, niet meer of minder.

 

Ik vond het interview van mevrouw Dutordoir met de uitspraak dat het belang van de reiziger eerst komt, zeer goed. Ik stel alleen vast dat in de regering uw coalitiepartners vandaag iets anders doen. Mijn vraag is of u dat zult aanvaarden. Vindt u dat normaal, ja of neen? U antwoordt daar totaal niet op. Dus ik vrees dat u opnieuw met handen en voeten gebonden bent aan uw regeringspartner.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Veerle Wouters aan de eerste minister over "ARCO" (nr. P1727)

- de heer Ahmed Laaouej aan de eerste minister over "ARCO" (nr. P1728)

- de heer Marco Van Hees aan de eerste minister over "ARCO" (nr. P1729)

03 Questions jointes de

- Mme Veerle Wouters au premier ministre sur "ARCO" (n° P1727)

- M. Ahmed Laaouej au premier ministre sur "ARCO" (n° P1728)

- M. Marco Van Hees au premier ministre sur "ARCO" (n° P1729)

 

03.01  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de eerste minister, het ARCO-arrest is een blaam voor de regering-Leterme. Het garantiestelsel voor spaarders was wel degelijk uitbreidbaar naar de coöperanten. Dat was wel degelijk mogelijk, staat ook in het arrest. Wat was echter het probleem volgens het Hof van Justitie? Het probleem was dat ARCO niet had bijgedragen tot het waarborgstelsel.

 

Het hele verhaal symboliseert de graaicultuur van ARCO. Men wil immers wel de lusten, maar niet de lasten. De vraag is natuurlijk of die graaicultuur zal verdergaan. Sommigen vragen nu een schadevergoeding aan de Staat. Gaat de Belgische Staat die schadevergoeding betalen? Een schadevergoeding die in de plaats komt van ongeoorloofde staatssteun, is ook ongeoorloofde staatssteun, dus dat zal ook niet lukken.

 

Een commerciële geste van Belfius is een mogelijkheid. Als men een commerciële geste doet aan de ARCO-coöperanten, moet men wel weten dat er dan geen dividend is voor de begroting en die begroting heeft al een serieus gat. Dat kunnen wij dus wel missen. Ik wil u er ook aan herinneren dat de geste van een staatsbank ook een geste van de overheid is, met als gevolg dat men dan ook met het probleem van ongeoorloofde staatssteun zit.

 

Minister Peeters wil een creatieve oplossing die zo weinig mogelijk direct de belastingbetaler viseert. Misschien indirect dan? Waarom moet de belastingbetaler daar mee voor opdraaien? Dat kan ook niet volgens het arrest.

 

Dat Belfius zijn klanten wil behouden, is helemaal legaal. Dat is geen probleem. Als de overheid Belfius daar echter in steunt, dan zitten wij wel met een selectieve steun en ik wil u eraan herinneren dat in paragraaf 96 van het arrest heel duidelijk staat dat selectieve steun ook niet mogelijk is.

 

Tenslotte, is er nog het gelijkheidsbeginsel: als wij de ARCO-aandeelhouders – want dat zijn zij – helpen, hoe zit het dan met de Dexia-aandeelhouders en bij uitbreiding de Fortisaandeelhouders? Alle aandeelhouders zijn immers gelijk voor de wet.

 

Mijnheer de eerste minister, wie zit er in de taskforce? Ik hoop dat dat zeer vindingrijke mensen zijn.

 

Tenslotte, hoop ik dat de regeling niet zal gebeuren op kap van de belastingbetaler.

 

03.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, la faillite de Lehman Brothers, c'était le 15 septembre 2008. Huit ans plus tard, nous continuons à écoper les dégâts causés par la crise financière.

 

La Cour de justice de l'Union européenne a tranché. Sans grande surprise, les coopérateurs d'ARCO ne pourront pas bénéficier de la garantie de 100 000 euros accordée aux épargnants.

 

On comprend le raisonnement juridique de la Cour de justice: ces coopérateurs ne sont pas des épargnants au sens strict du terme. Mais ils ne sont pas non plus des spéculateurs. Ce sont M. et Mme Tout-le-Monde qui ont voulu placer sans risque, vraisemblablement, sur les conseils de l'un ou l'autre intermédiaire, en l'occurrence une institution, un pilier.

 

Il est évident que l'utilisation d'une garantie de 100 000 euros ne paraît pas être appropriée d'un point de vue juridique. Mais il semble que votre gouvernement souhaite continuer à essayer de trouver une solution rapide pour ces coopérateurs. Cette solution devra être un savant mélange entre équité et validité juridique, mais aussi entre réalisme budgétaire et capacité financière de l'État fédéral. En effet, il ne serait pas compréhensible que vous fassiez payer l'addition à l'ensemble de nos concitoyens, le budget fédéral étant dans une situation délicate. Procéder autrement serait impensable!

 

De la même manière, on ne comprendrait pas que vous utilisiez Belfius pour résoudre le problème. Cette banque dégage, aujourd'hui, une certaine rentabilité. Il ne faudrait pas compromettre sa situation pour résoudre un autre problème. On ne résout pas un problème en en créant un autre.

 

Monsieur le ministre, vous annoncez la création d'une task force. Où en êtes-vous à ce niveau? Qui la composera? Quel sera son mandat exact? Quand pensez-vous aboutir à une solution? Quel volume budgétaire global pensez-vous devoir consacrer à une solution en faveur des coopérateurs d'ARCO, ce dans un cadre juridique soutenable?

 

03.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, 780 000 coopérateurs, ou plutôt épargnants ARCO, ont perdu leur épargne. Je crois pouvoir dire qu'ils ne sont en rien responsables de cette perte. Les responsables, c'est le monde financier qui a joué à l'économie casino et c'est aussi le monde politique qui les a laissés faire, voire qui les a encouragés.

 

En 2008, voici huit ans, Yves Leterme, premier ministre, a dit: "Je vais vous protéger." Il a été suivi par ses successeurs et vous-même, d'abord dans l'accord de gouvernement. Et puis, lors de ce troisième dimanche d'octobre, vous avez reconfirmé l'accord de gouvernement en promettant une solution pour 2017.

 

Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne se prononce contre l'accord ARCO avec, toutefois, une porte ouverte toujours à un arrangement. Mais quelle différence entre le sauvetage des banques où là, en 24 heures, on a trouvé des milliards pour sauver des banques avec l'aval de l'Europe! Il n'y avait alors aucun problème d'aide d'État. L'Europe a directement donné son aval. Pas de souci.

 

Par contre, pour indemniser des petits épargnants à hauteur d'un montant nettement plus réduit, là il faut huit années de procédure, de calvaire, d'incertitude pour ces épargnants.

 

Monsieur le premier ministre, comptez-vous indemniser ces épargnants d'ARCO? Suivrez-vous vos promesses et celles de vos prédécesseurs? Ou suivrez-vous ceux qui, au sein de votre majorité, utilisent plutôt ce dossier pour attaquer les syndicats et les mutuelles? Pourriez-vous nous donner des précisions sur la manière dont vous allez vous y prendre, si vous disposez déjà d'informations? Conserverez-vous l'échéance de 2017? Pourquoi est-ce si simple et si rapide quand il faut sauver les banques, y compris de la part de l'Union européenne, et si compliqué quand il s'agit de petits épargnants? Enfin, ne trouvez-vous pas que c'est l'ensemble du secteur bancaire, responsable de la crise financière et donc responsable de la situation de ces épargnants ARCO, qui doit payer cette indemnisation?

 

03.04  Charles Michel, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, il s'agit en effet d'un dossier complexe. C'est un dossier pour lequel les précédents gouvernements, à plusieurs reprises, ont exprimé le souhait politique de pouvoir dégager une solution compte tenu du contexte dans lequel on se situait voici quelques années.

 

Vous savez que, dès la formation du gouvernement, dans l'accord de gouvernement, en toute transparence, nous avions informé le parlement de ce que les quatre formations confirmaient ce souhait de dégager un règlement, afin de pouvoir dédommager les coopérateurs.

 

In de jongste regeringsverklaring heb ik in naam van de regering ons regeerakkoord bevestigd. Omtrent de timing was ik ook precies. Ik heb gezegd dat de operationele uitvoering voor 2017 is voorzien. Dat blijft het politieke doel van deze regering.

 

Zal het gemakkelijk en evident zijn? Nee, het zal niet makkelijk of evident zijn, want verschillende juridische aspecten zijn aan de orde. Vandaag wordt in de procedure een nieuwe stap gezet op basis van de jongste beslissing. Het is de bedoeling om daaraan verder te werken in een taskforce met experts en met vertegenwoordigers van de coalitie. Ook zullen op juridisch en financieel niveau de verschillende mogelijkheden worden bekeken.

 

Iedereen is zich bewust van de gevoeligheden van dit delicaat dossier. Het is onze intentie om rustig en koelbloedig te blijven. Op basis van de feiten en van het objectief bekijken van de situatie zullen wij op een gegeven moment in de Ministerraad zien hoe wij resultaat kunnen boeken.

 

Ter verduidelijking wil ik bijkomende informatie geven over het mandaat van de taskforce. De taskforce moet ook rekening houden met de procedure in het kader van de vereffening. Dat luik kan eveneens een element zijn in het vinden van een mogelijke oplossing.

 

Vous avez compris que nous avons l'intention de continuer à mener le travail par rapport à cela. Notre objectif est, de manière respectueuse pour chacun, de dégager une solution raisonnable et acceptable. Nous ne manquerons pas d'informer le parlement lorsqu'une décision sera prise.

 

03.05  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de premier, ik dank u voor uw uitleg.

 

Ik wens die taskforce alle succes toe, want die zal zeer vindingrijk moeten zijn. 800 000 coöperanten zijn bedrogen. Dat wij hen moeten helpen begrijp ik, maar ik vind dat de bedriegers daarvoor moeten opdraaien. Beweging.net heeft haar coöperanten twee keer bedrogen. Zij heeft een keer foute informatie gegeven over een financieel product en een tweede keer heeft zij gewoon niet bijgedragen tot de waarborgregeling. Ook dat was een grote fout. Het plan B, dat u voorstelt, mijnheer de premier, moet een plan zijn, met de B van Beweging.net. Wij betalen ons al blauw aan scheve staatsstructuren. Het kan niet zijn dat wij ons nu ook nog eens blauw moeten betalen aan een verzuiling.

 

Ik richt mij dan ook tot Beweging.net. Waar is dat hart boven hard? Harder dan een kille multinational kan men niet zijn. U stoot uw coöperanten af, u zet hen gewoon bij het huisvuil.

 

Beste Beweging.net, neem uw verantwoordelijk­heid.

 

03.06  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le premier ministre, vous et votre gouvernement avez été très créatifs pour trouver des solutions favorables au secteur du diamant. Nous espérons que vous vous montrerez aussi inventifs pour tous ces coopérateurs qui ne sont pas des spéculateurs et qui ont, en définitive, été victimes d'un secteur financier trop dérégulé et pas assez contrôlé.

 

Nous serons donc attentifs à ce dossier, dans tous ses aspects: équité, validité juridique, mais aussi budgétaire, et à ce sujet, vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais posée. Affaire à suivre, donc, mais tirons surtout la leçon de tout cela. Ne cédons pas à la tentation de rebasculer dans le mythe de l'autorégulation de la finance. Nous savons que sont à l'œuvre plusieurs lobbies. Nous l'avons vu avec la taxe sur la spéculation financière, exemplative de la manière dont on peut reculer sur certains dossiers. Cela illustre à quel point il est essentiel que les spéculateurs n'engendrent plus de situations telles que celle que nous sommes obligés de gérer en vue de limiter les dégâts infligés à bon nombre d'épargnants. Je vous remercie.

 

03.07  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le premier ministre, votre réponse était lacunaire. Je retiendrai une seule chose: vous avez quand même parlé de l'échéance 2017, que vous confirmez. Sinon, vous nous dites de manière très vague qu'il faut des solutions raisonnables et acceptables. Est-il raisonnable de faire payer la population, alors que le responsable est clairement le secteur bancaire, dont nous devons indemniser les victimes? Certes, le monde politique a aussi une part de responsabilité, mais passons.

 

Pourquoi ne ferait-on pas contribuer le secteur bancaire? Nous savons que les banquiers, responsables de cette crise, y compris en Belgique, n'ont pratiquement pas été inquiétés. Nous voyons des banques comme ING qui enregistrent dix milliards de bénéfices et qui licencient massivement. Donc, ce secteur n'a pas changé. Il continue à chercher le profit à tout prix. On sait que votre gouvernement a dans ses cartons la privatisation de Belfius. Autrement dit, on reproduit les erreurs du passé. Je vous rappelle simplement l'histoire: la CGER et le Crédit communal, pendant 130 ans sous gestion publique, n'ont jamais connu de problème; après dix ans de privatisation et d'entrée en bourse, ce fut la catastrophe. Tirons-en les leçons. Surtout, trouvons une solution raisonnable et acceptable pour ces coopérateurs-épargnants.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le bulletin des consommateurs" (n° P1730)

04 Vraag van de heer Paul-Olivier Delannois aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het rapport van de consumenten" (nr. P1730)

 

04.01  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, depuis la mise sur pied de ce gouvernement, nous n'avons de cesse de dénoncer le manque d'ambition en matière de protection du consommateur. Nous le répétons inlassablement: vous avez abandonné le consommateur, préférant vous tourner vers les banques et les grandes entreprises.

 

Vous n'êtes pas le seul responsable au sein de ce gouvernement, vos collègues en charge des télécoms et de la santé, de la SNCB, la ministre d'Electrabel - pardon, de l'Énergie -, ne sont pas en reste.

 

La seule ambition de ce gouvernement serait donc de maintenir le statu quo. Alors, pour masquer votre immobilisme, vous nous parlez d'évaluation, d'études complémentaires, etc. Pendant ce temps-là, rien n'avance. Pourtant, les dossiers ne manquent pas, par exemple encadrer les frais de gestion de comptes courants et mettre de l'ordre dans les services offerts, permettre aux jeunes conducteurs de s'assurer à des prix décents et accessibles, lutter contre le surendettement, lutter contre l'obsolescence programmée. Quid de l'assurance solde restant dû pour les personnes ayant un risque accru en matière de santé?

 

Contrairement à ce gouvernement, nous voulons des solutions concrètes. Si cela ne vous intéresse pas, passez la main au parlement, nous avons des dizaines de textes sur la table.

 

Vous pourrez dire que ce sont des propos d'un député socialiste, un député de l'opposition, mais tout ceci vous a été confirmé dans un bulletin qui vous a été adressé par Test-Achats. À ce que je sache, Test-Achats n'est pas une succursale du PS.

 

Votre politique générale ne nous rassure pas du tout.

 

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas seulement ministre des Affaires sociales, mais aussi de la Protection des consommateurs et nous avons l'impression que vous l'oubliez souvent. Il est donc temps de vous mettre à la tâche.

 

Qu'avez-vous fait pour protéger les consommateurs en matière de frais bancaires? Où en sont les différentes études commandées à l'Observatoire des prix?

 

04.02  Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, monsieur Delannois, je vais être très bref. Comme beaucoup, j'ai pris connaissance, hier, du communiqué de presse de Test-Achats.

 

J'en prends acte et laisse à l'auteur la responsabilité de ses propos. Il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet, en ce qui me concerne. Je vais travailler, comme je le fais chaque jour et, pour le reste, nous verrons.

 

04.03  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le ministre, je m'attendais à obtenir une réponse. Quand on pose une question, c'est évidemment la moindre des choses. Je prends acte de votre attitude. Toutefois, l'année touche à sa fin et, comme à l'école, votre premier bulletin délivré par Test-Achats mentionne que vous pouvez mieux faire. Compte tenu de ce que vous venez de me dire, je pense qu'il y a en effet encore beaucoup de travail à faire d'ici la fin du mandat. Mais si vous ne vous ressaisissez pas - et vous ne semblez pas avoir envie de le faire -, je crains qu'en fin de mandat, Test-Achats dise: "Élève Peeters, vous êtes busé!"

 

04.04  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, j'ai été fortement choquée par l'absence de réponse du ministre. La séance des questions-réponses a pour but de permettre aux parlementaires de poser des questions et d'obtenir des réponses. Ce n'est pas un lieu pour dire qu'on entend mais qu'on ne fait rien. Ce n'est pas respecter le parlement ou les parlementaires. Si vous n'aimez pas votre compétence de protection des consommateurs, vous pouvez toujours la donner à un autre ministre. En attendant, c'est indécent!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de telecomtarieven" (nr. P1731)

05 Question de M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "les tarifs en matière de télécommunications" (n° P1731)

 

05.01  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, na een studie besluit het BIPT, de telecomregulator, dat er in ons land een gebrek is aan concurrentie op de telecommarkt. Twee grote bedrijven domineren de telecommarkt in ons land.

 

05.02  Laurette Onkelinx (PS): (…)

 

05.03  Veli Yüksel (CD&V): Puis-je poursuivre, madame Onkelinx?

 

De voorzitter: Mijnheer Yüksel, ik zou graag hebben dat u gewoon uw vraag stelt.

 

05.04  Veli Yüksel (CD&V): Het BIPT vergeleek de prijzen in ons land met deze in de buurlanden. Wat blijkt? De telecombundels met telefonie, internet en digitale televisie zijn in België duurder dan in onze buurlanden. Ook de prijzen van abonnementen voor mobiele telefonie dalen niet, in tegenstelling tot de prijzen in de buurlanden. België verliest daardoor natuurlijk heel veel competitiviteit. Niet alleen gewone consumenten, maar ook kmo’s en bedrijven worden geconfronteerd met de gevolgen van dat duopolie en het gebrek aan concurrentie.

 

Peter De Keyzer, een vooraanstaand econoom, zegt dat de overheid de concurrentie op de telecommarkt weert omdat zij als meerderheidsaandeelhouder van Proximus baat heeft bij hoge telecomtarieven en op die manier meer winst uit de markt kan halen.

 

Mijnheer de minister, recent kondigde u aan dat de consumenten met telecombundels tegen de zomer van 2017 gemakkelijker zullen kunnen overstappen naar een goedkopere concurrent, de zogenaamde easy switch.

 

Ik heb één concrete vraag voor u, mijnheer de minister.

 

Voldoet de huidige telecomregulering volgens u? Welke maatregelen zult u nemen om de kosten van telecomdiensten voor de gewone consumenten maar ook voor onze kmo’s en bedrijven, te doen dalen tot op het niveau van de prijzen in onze buurlanden?

 

05.05 Minister Alexander De Croo: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Yüksel, ik dank u voor uw vraag.

 

De nieuwe prijzenstudie geeft geen eenduidig beeld. Er is een aantal zaken waarin wij competitief zijn. Voor de mobiele abonnementen bijvoorbeeld zijn de prijzen vergelijkbaar met de ons omringende landen. Op het vlak van de breedband stand alone, zitten wij vrij goed. Het is wel zo dat wij het minder goed doen in wat men noemt de triple play bundles.

 

Waarom doen wij het mobiel goed? Omdat er veel operatoren zijn. Er zijn namelijk 40 verschillende operatoren en dat is goed voor de consument wat dat zorgt voor veel innovatie en lagere prijzen.

 

U weet dat ik natuurlijk niet rechtstreeks kan ingrijpen in de markt. Daarvoor is er een onafhankelijke regulator, het BIPT. Het BIPT doet marktanalyses. Trouwens, het resultaat van de voorgaande marktanalyse was het openstellen van de kabel. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe operator is, Orange, die zijn diensten nu ook op de kabel aanbiedt, wat zal leiden tot lagere prijzen. Dat is een goede zaak.

 

Het BIPT heeft in de loop van het jaar een nieuwe marktanalyse uitgevoerd en de resultaten ervan worden begin volgend jaar verwacht. Easy switch zal een belangrijk element zijn, want vandaag is het voor consumenten vaak moeilijk om te veranderen van vaste operator omdat er een risico is op dubbele facturen en een risico op onderbreking van de dienstverlening. Dat zorgt ervoor dat men te weinig verandert. Easy switch zal midden volgend jaar in voege gaan.

 

Zoals u waarschijnlijk weet, wordt er een nieuwe raad voor het BIPT aangesteld. Selor heeft kandidaten voorgesteld en ik heb die kandidaten als jurylid achteraf ook ondervraagd. Een van de vragen was hoe de regulator sneller kan werken en op welke manier een sneller werkende regulator er in een snel veranderende markt kan voor zorgen dat wij beter optreden in het belang van de consument. Anders holt een regulator als het BIPT eigenlijk achter de feiten aan en dat is geen goede zaak.

 

Wij hebben in ons land de juiste instrumenten, maar een regulator die sneller werkt en beter inspeelt op de veranderingen op de markt is een goede zaak. Dat is ook wat ik verwacht van de nieuwe raad van het BIPT.

 

05.06  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, telecom en telecomdiensten zijn belangrijk in ons leven, 61 % van de Belgen heeft vandaag een smartphone. Het is wraakroepend dat gewone consumenten, maar ook bedrijven die dagelijks strijden om hun positie op de markt te vrijwaren, meer moeten betalen voor telecomdiensten dan in onze buurlanden. Easy switch zal inderdaad de markt en de prijszetting een beetje stimuleren en concurrentie mogelijk maken.

 

Er zijn natuurlijk ook de zware kosten voor infrastructuurwerken. U weet dat heel wat nutsbedrijven infrastructuur hebben. Het zou goed zijn dat telecomoperatoren van dat netwerk gebruik kunnen maken, want die zware kosten worden doorgerekend aan de klanten. U weet wellicht dat België door de Europese Unie wordt verplicht om die infrastructuur van de nutsbedrijven open te stellen voor telecomoperatoren. Men werd daarvoor in België op de vingers getikt. Er is ook al een inbreukprocedure aan de gang. De federale overheid en de Gewesten moeten een aantal stappen zetten om dat allemaal mogelijk te maken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1732)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1733)

- M. Tim Vandenput au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1734)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1735)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1736)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° P1737)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1732)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1733)

- de heer Tim Vandenput aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1734)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1735)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1736)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. P1737)

 

06.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues, il semble que Joseph Kabila ait choisi au Congo la politique du pire, la politique de la fuite en avant, du viol de la Constitution congolaise et de la tyrannie qui s'installe. Il y a déjà une vingtaine de morts au moins depuis le 19 décembre. Nous apprenons au même moment, par l'agence Bloomberg, que lui et ses proches ont accumulé, en quelques années, une fortune équivalente à 15 milliards de dollars. Ce montant, qui représente à peu près un siècle et demi de coopération bilatérale belge, a été capté par le clan Kabila aux dépens de la population congolaise, qui est aujourd'hui une des plus pauvres du monde et qui vit dans une misère extrême.

 

Monsieur le ministre, je sais que vous n'êtes pas resté les bras ballants. Mes questions sont simples.

 

Quelle est votre évaluation de la situation sur place et de la situation des Belges? Comment peut-on assurer leur protection? On sait qu'un C-130 a dû redécoller immédiatement. Que pensez-vous?

 

Vous avez dit que vous alliez réexaminer nos relations bilatérales. Quel est le sens de ce réexamen? D'autres pays de l'Union européenne l'ont annoncé également. Quel sens cela a-t-il de continuer une coopération bilatérale directe avec un tyran qui a à ce point accaparé les richesses de son pays? N'est-ce pas aussi une leçon générale que nous devons tirer de cet instrument de coopération?

 

Dernière question, vous savez qu'un Belge est à la tête de ce gouvernement. La Constitution congolaise l'interdit. Il prétend avoir renoncé à sa nationalité belge. A-t-il entrepris les démarches auprès de notre poste diplomatique pour renoncer à cette nationalité?

 

06.02  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le clan de celui qu'on doit aujourd'hui appeler l'ex-président Kabila et de ses amis, occupe une position visant à cadenasser l'avenir des Congolais, tout simplement, comme il cadenasse le coffre-fort de 15 milliards de dollars dont M. Dallemagne vient de parler, un coffre-fort qui a été pillé chez les citoyens congolais eux-mêmes.

 

Je tiens à saluer, monsieur le ministre, ce que vous avez dit et fait jusqu'à présent. C'est important. Je l'ai déjà dit en commission, mais je tiens à saluer ici une attitude qui est extrêmement responsable. Je pense que vous avez commis un sans-faute jusqu'à présent.

 

J'ai quatre questions portant sur les événements qui concernent des citoyens congolais et belges.

 

Des 15 milliards de dollars composant les avoirs de Joseph Kabila, une partie de ceux-ci se trouvent peut-être en Belgique. Des initiatives ont-elles été prises ici visant à geler la partie belge de ces avoirs?

 

D'autres sanctions sont-elles envisagées contre des officiels congolais? Je pense en particulier à Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, qui a fermé les réseaux sociaux et a rendu de facto impossible la contestation dans les rues de Kinshasa et d'autres villes du Congo.

 

Comment les Belges ont-ils respecté votre avis de non-voyage vers le Congo? Combien de Belges sont-ils, à présent, revenus du Congo?

 

Votre collègue, le ministre Alexander De Croo, a parlé de la possibilité de non-immunité. Les crimes qui ont été commis, il y a quelques mois, et les 21 décès survenus depuis dimanche, date de la fin officielle du mandat de Joseph Kabila, resteront-ils impunis? Qu'envisagez-vous de faire sur le plan bilatéral et au niveau multilatéral pour faire en sorte que les responsables de ces crimes soient poursuivis?

 

06.03  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het is gebeurd. Na het verstrijken van de deadline van 19 december is Kabila nu officieel een illegaal staatshoofd. Zijn regering vertegenwoordigt niet meer het Congolese volk.

 

De afgelopen weken was al duidelijk dat Kabila niet van plan was een compromis te sluiten met de oppositie. Het was hem er veeleer om te doen alle opstand in de kiem te smoren. De voetbalcompetitie is stilgelegd omdat er werd gevreesd voor oproerkraaiers in de stadions. Sociale media – whatsapp, facebook, twitter – werden geblokkeerd en de militaire checkpoints verschenen in het straatbeeld. Op het eerste gezicht leek die strategie ook te werken want het Congolese volk bleef thuis uit angst.

 

De laatste dagen zien we dat de Congolezen zich toch niet zomaar laten doen. Met fluitjes en rode kaarten trekken zij de straat op om te protesteren tegen Kabila. Helaas leidt dit terug tot harde repressie.

 

Het trieste dieptepunt van dit alles zijn de 26 doden die zijn gevallen tijdens de betogingen. Na de turbulente zomer, waarin al 50 doden vielen, heeft het regime nog maar eens bewezen dat het bloed aan zijn handen heeft. Daarnaast zien we ook de vele arrestaties en ontvoeringen door de veiligheidsdiensten. Bovendien flakkert het geweld terug op in het onstabiele Oost-Congo.

 

België heeft een duidelijk standpunt ingenomen. De individuele verantwoordelijkheid, die sommigen hebben in dit geweld, moet worden opgevolgd. Verder zullen de relaties worden herbekeken als er geen inclusief akkoord komt.

 

Mijn vragen zijn de volgende, mijnheer de minister.

 

Hoe zit het met de nieuwe sancties nu er doden zijn gevallen? Hoe wordt de samenwerking met Congo exact herbekeken? Wat mogen wij op korte termijn concreet verwachten? Tenslotte, wij hebben vernomen dat ons land in opperste paraatheid is om Belgen uit Congo te repatriëren. Meent u dat dit nodig zal zijn op korte termijn? Heerst er vandaag in Congo een specifiek anti-Belgisch sentiment?

 

06.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le 19 décembre devait être une date importante pour la République démocratique du Congo qui devait coïncider avec la fin du mandat du président Kabila.

 

S'il s'obstinait, nous pouvions craindre des tensions et, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une démocratie se vit chaque jour et implique de facto le respect de sa Constitution. C'est l'enjeu de la République démocratique du Congo. La RDC doit rester une priorité pour la diplomatie belge. C'est dans ce sens que mon parti en a fait sa priorité lorsque nous avons dû choisir les différents présidents de section de l'Union interparlementaire.

 

Hélas, nous ne pouvons que constater que ce pays ami plonge dans un drame politique et humain alors que le président dont le mandat devait se terminer ce mardi, tente de se maintenir au pouvoir en dépit de la Constitution. On annonce le chiffre de 20 manifestants tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre à Kinshasa alors que l'Église catholique tente de jouer les conciliateurs et exige qu'un accord soit trouvé d'ici à la Noël.

 

Ces violences et ces tractations se jouent quasiment à huis clos alors que les autorités congolaises ont interdit l'accès à leur territoire à un C-130 de notre défense nationale et à une équipe de journalistes belges, et a bloqué les réseaux sociaux.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire état des dernières informations qui vous reviennent de la RDC et de nos postes diplomatiques? Quelle est votre attitude dans ce contexte, tant sur le plan politique que sécuritaire, face aux répressions sanglantes et aux manifestations? Quel est le rôle de la MONUSCO dans ce cadre? En fonction de la situation actuelle, quelle sera l'attitude de la Belgique en termes de sanctions, de diplomatie mais aussi de coopération au développement et de défense? La question du sort de la population et de la société civile sera-t-elle intégrée dans cette réflexion? Pouvez-vous nous dire ce qui est actuellement prévu en cas d'enlisement de la situation, notamment afin de rapatrier nos ressortissants? Enfin, quelle sera votre ligne rouge afin d'organiser ce rapatriement?

 

06.05  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, het is niet de eerste deadline die Kabila naast zich neerlegt. Integendeel, hij heeft tot op vandaag, tot 19 december 2016, diverse vertragingsmanoeuvres uitgeprobeerd. Hij heeft allerlei zaken trachten te doen om die verkiezingen uit te stellen.

 

Vandaag, na 19 december 2016, moeten wij ons afvragen of dat bijkomende uitstel niet meer of niet minder betekent dan dat Kabila een derde mandaat aangaat. Naar mijn mening moeten wij op die manier de zaak percipiëren: Kabila begint aan een derde mandaat.

 

Het verzet wordt in de straten van Congo in de kiem gesmoord. Mensen worden gedood; de pers en de sociale media worden het zwijgen opgelegd. Kabila duldt geen pottenkijkers.

 

Collega’s, wij staan misschien wel voor een wissel van het jaar, maar die wissel van de macht komt er nog lang niet aan.

 

Wij lezen dat deze regering bij monde van ministers De Croo en Reynders de relaties tussen België en Congo wil herbekijken en verder wil inzetten op het individueel sanctioneren van zij die ginds de wet overtreden. Diplomatiek zegt deze regering vandaag al uitdrukkelijk neen tegen een derde mandaat van Kabila. Militair staat deze regering klaar met een evacuatiescenario om 4 000 Belgen uit Congo terug te halen.

 

Financieel daarentegen zet deze regering de steun voort. Zij blijft financieel ondersteunen. In tegenstelling tot Burundi, met wie wij de ontwikkelingssamenwerking tijdelijk hebben bevroren, gebeurt dat hier niet. De regering blaast warm en koud.

 

Nochtans – dit is ook altijd het standpunt van mijn collega Rita Bellens in de commissie geweest – moet de ontwikkelingssamenwerking conditioneel zijn. Voor die ontwikkelingssamenwerking moet een voorwaarde zijn vervuld. Hoewel de financiële steun niet heel gewichtig en niet zo groot is als in Burundi, het effect en de symbolische waarde ervan zijn daarentegen des te groter. Wij hebben wel een stem op het internationale forum.

 

Mijnheer de minister, daarom heb ik de volgende vraag.

 

Hoe kunt u de relaties tussen Congo en België nog herzien? Op welke manier wilt u dat realiseren?

 

Mijnheer de minister, ik kijk uit naar uw antwoord.

 

06.06  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, maandagnacht eindigde het mandaat van Joseph Kabila.

 

Kabila en zijn regime zetten vandaag bruut geweld in om de verworven machtspositie te behouden en om de toegang tot de Congolese vetpotten te behouden. Het is een schaamteloos schouwspel op de kap van straatarme Congolezen, in een land zonder staat, een land zonder voorzieningen, een land waar de oorlog in het oosten mensen fysiek en mentaal uitput en vernietigt.

 

Sommigen beweren dat de internationale gemeenschap zich niet moet bemoeien met de interne aangelegenheden van een soevereine staat. Ik meen echter dat wij kunnen stellen dat niet ingrijpen in Congo vandaag gelijk is aan schuldig verzuim. De ernst van de situatie in Congo kan niet worden onderschat. Het is onaanvaardbaar in een democratisch proces dat Belgische journalisten aan de deur worden gezet, dat het internet en de sociale media worden afgesloten. Het is ook een rechtstaat onwaardig dat honderden mensen willekeurig op straat worden opgepakt. Het is in strijd met alle mensenrechtenverdragen dat er al 34 doden zijn gevallen in de straten van Kinshasa.

 

Daarom moet de internationale gemeenschap optreden. Wij hebben hier vorige zomer een belangrijke resolutie goedgekeurd. Ik meen dat de Belgische regering goed gewerkt heeft in het licht van de elementen van deze resolutie. Wij kunnen vandaag maar één boodschap geven aan Kabila: ça suffit, het is genoeg! One bridge too far.

 

De Belgische regering heeft een aantal stappen ondernomen op internationaal en Europees vlak. Er werden individuele sancties uitgevaardigd tegen veiligheidsofficials. Er werd altijd gesteld dat wij pleiten voor een inclusieve dialoog, waar de hele oppositie bij betrokken is. Gelet op het huidige status quo van de overgangsregering hebben wij telkens opnieuw gepleit voor ernstige verkiezingen in 2017.

 

Mijnheer de minister, ik heb dan ook volgende vragen voor u.

 

Hoe zit het met de individuele sancties? Ik weet dat het Europese niveau er heeft uitgevaardigd. Zal België die nog uitbreien ten aanzien van de veiligheidsofficials en de regeringsleden?

 

Nu Kabila geen wettelijke legitimiteit meer heeft, hoe zal de samenwerking verlopen tussen Congo en ons land? Hoe verloopt zij ten aanzien van de huidige overgangsregering?

 

Zal België ervoor pleiten de Europese hulp aan de Congolese politie stop te zetten?

 

Tot slot, hoeveel Belgen zijn er vandaag nog in Congo? Is er al voorzien in hun evacuatie?

 

06.07  Didier Reynders, ministre: Er zijn veel vragen. Ik zal zo kort mogelijk proberen te antwoorden.

 

Tout d'abord, je confirme que nous suivons, de près et depuis longtemps, la situation au Congo. Mais cette situation est maintenant particulièrement tendue. Elle provoque des violences et on doit malheureusement déplorer un certain nombre de morts. Selon ce que l'on sait exactement aujourd'hui, la police nationale a déjà reconnu 22 morts dans ses rangs, 9 à Kinshasa, 8 à Lubumbashi, 3 à Matadi et 2 à Boma.

 

Il y a eu également des centaines d'arrestations. Certaines d'entre elles ont été particulièrement violentes. La répression est très forte, en particulier à Lubumbashi. Je vous confirme que, rien qu'à Lubumbashi, selon la MONUSCO, on a déjà dû déplorer la mort de 10 civils, dont 8 hommes, 1 adolescent de 17 ans et un bébé de 7 mois. Nous avons aussi des informations venant de Kinshasa, mais encore non vérifiées précisément; celles-ci font état de plusieurs dizaines de morts. La situation est donc particulièrement grave. En outre, des combats et des conflits ont de nouveau eu lieu dans l'est du Congo, mais peut-être aussi dans le nord-ouest. Certaines informations circulent sur le sujet.

 

S'ajoute à cela le fait que la situation économique et sociale est particulièrement catastrophique dans le pays aujourd'hui.

 

Sinds enige tijd is er een klimaat waarin rechten en vrijheden fors worden ingeperkt. Ik heb zeer klaar en duidelijk geprotesteerd – het was een duidelijke veroordeling – tegen de uitwijzing van journalisten van VRT en VTM. Die uitwijzing gebeurde zonder reden. Zij waren alleen ongewenst.

 

Ik heb destijds ook contact opgenomen met de toenmalige eerste minister Matata om onder meer de weigering van visa voor enkele militairen die moesten instaan voor de beveiliging van ons consulaat-generaal in Lubumbashi, zeer klaar en duidelijk aan te klagen. Vanaf het begin heb ik gezegd dat wij aan de overheid moeten vragen om niet zoveel geweld te gebruiken; elk optreden moet proportioneel zijn.

 

L'opposition n'a pas appelé à la manifestation, ces jours-ci. Elle n'a pas appelé à l'usage de la violence. Pourtant, nous observons un pays qui se ferme, qui est de plus en plus bouclé, dans un certain nombre de ses villes et quartiers, avec un usage excessif de la violence.

 

Au-delà de cette constatation, nous continuons à soutenir la recherche d'un accord inclusif.

 

Ik heb steun gegeven aan CENCO net zoals veel anderen in Europa en daarbuiten. Het is een zeer goed initiatief dat een breder en inclusief akkoord met alle partijen tot stand wil brengen. Dat was een vraag van België en de Europese Commissie. Wij zullen de volgende dagen zien of meer inclusiviteit mogelijk is. Dat is zeer moeilijk, maar wij proberen hiervoor rechtstreeks steun te bieden.

 

Er werd gepleit voor een ander beleid en een andere relatie met Congo. Wij moeten onze relatie met Congo in de volgende weken en maanden inderdaad herzien. Op langere termijn kunnen wij een andere aanpak overwegen, maar nu zijn sancties nodig. Wij zijn daar al mee bezig. Met de EU hebben wij al een beslissing tegen zeven verantwoordelijke personen van de veiligheids­dienst genomen.

 

Ook op het vlak van de ontwikkelings­samenwerking zijn wij onze financiële relatie aan het herbekijken. Wij deden dat eerder al met Burundi. De evaluatie is nu bezig. We moeten een analyse maken op basis van feiten. Ook ten opzichte van de nieuwe regering is business as usual niet mogelijk en moeten we onze relatie herbekijken.

 

Des questions précises ont été posées sur le nouveau premier ministre et sa nationalité. Le gouvernement et les autorités congolaises nous ont annoncé qu'il allait renoncer à sa nationalité belge. Je suppose qu'il entamera les démarches en ce sens. Je n'ai pas encore obtenu plus de précisions à ce sujet.

 

Pour ce qui concerne la situation des Belges, je voudrais revenir sur quelques éléments.

 

Pour nos compatriotes, je voudrais rappeler le message que j'ai eu l'occasion de lancer en modifiant nos avis de voyage: il faut vraiment renoncer à tout voyage aujourd'hui vers le Congo! Il faudrait des raisons impérieuses pour pouvoir s'y rendre. Si c'était le cas, il faut prendre contact avec nos services, s'inscrire sur le site du département en suivant la procédure expliquée sur Travellers Online et prendre contact avec notre ambassade ou nos consulats.

 

Pour toutes celles et tous ceux qui sont au Congo, je crois qu'il est temps de quitter le pays, et certainement durant cette période de fin d'année. Beaucoup le font déjà à cette occasion et il ne faut pas prendre de risque.

 

Cela étant, si nous comptons 4 000 à 4 500 Belges au Congo et probablement 3 000 rien qu'à Kinshasa et un millier dans le Katanga, il faut bien se rendre compte que jusqu'à présent, en dehors des actions à l'égard de journalistes qui ont été expulsés ou de refus de visa pour des militaires, il n'y a pas eu de véritables actions contre les Belges. Il faut le rappeler, même si dans des pays voisins, des appels et des propos très durs à l'égard de la communauté et des autorités belges ont été entendus; ce n'est pas le cas au Congo.

 

Je ne m'étendrai pas plus longuement sur la situation des Belges aujourd'hui sur place au Congo. Je peux vous dire que nous avons tout fait pour réunir des conditions optimales si nous devions intervenir d'une manière ou d'une autre. Nous travaillons avec la Défense en la matière et toutes les demandes ont été en l'espèce adressées aux autorités congolaises.

 

Pour terminer, et à propos des sanctions évoquées par beaucoup, vous savez que j'essaie de manier cette démarche de sanctions de manière ferme mais aussi de manière prudente. Cela ne sert à rien de prendre des initiatives exclusivement belges sans avoir le soutien, notamment de l'Union européenne. Nous avons obtenu de cette dernière qu'elle avance vers des sanctions individuelles, le 12 décembre dernier, sur sept responsables des services de sécurité. On peut bien entendu aller plus loin. Lors de ma dernière visite à Kinshasa, j'étais le premier à dire que la responsabilité individuelle était en jeu à l'échelon des autorités.

 

Cela ne concerne pas seulement la sanction sur les voyages et les visas, ainsi que le gel des avoirs, mais aussi d'éventuelles poursuites. Il n'y aura pas d'impunité. Les actes commis en septembre ont entraîné des sanctions. Ceux commis aujourd'hui devront être évalués et, probablement, faire l'objet de démarches pour lutter contre l'impunité. Pour les avoirs, je le répète, nous prenons acte de toute une série d'informations, mais il appartient à notre justice, comme au département des Finances, de prendre un certain nombre d'initiatives. Il n'est pas exclu que des décisions soient adoptées en la matière, et à l'échelon européen, et à l'échelon international.

 

Pour terminer, nous nous rendons compte aujourd'hui que la situation est particulièrement grave. Nous sommes tenus de tout aménager pour la protection de nos concitoyens sur place. Mais nous devons aussi influer sur le cours des événements au Congo. En effet, de nombreux citoyens de ce pays souhaiteraient une véritable transition démocratique, la mise en place d'une bonne gouvernance et, enfin, une répartition correcte des biens d'un pays, particulièrement fourni en richesses naturelles, et dans toute une série d'autres domaines.

 

Het is dus zeer belangrijk voor ons om in die richting te gaan. Misschien moeten we daarbij sancties opleggen of andere methodes zoeken om grote druk uit te oefenen op Congo.

 

Daarnaast is een goede samenwerking tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie nodig om een nieuwe richting te geven aan Congo. Dat betekent dat er volgend jaar, als het mogelijk is, presidentiële en misschien ook parlementaire verkiezingen moeten komen. Volgend jaar en niet over twee of drie jaar is alvast het streefdoel.

 

Willen we voorts dat het land goed wordt beheerd, dan is er ook betere governance nodig.

 

J'espère que cela sera possible. Mais je ne cache pas que l'inquiétude est très grande pour les heures, les jours et les semaines à venir.

 

06.08  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je peux vous rejoindre sur la plupart des points. Je souhaite vraiment que les ultimes démarches tentées par les évêques, durant ces derniers jours qui précèdent Noël, puissent aboutir, même si je suis assez pessimiste.

 

L'analyse de Bloomberg particulièrement détaillée et intéressante montre que Joseph Kabila tentera probablement de s'accrocher durablement. Il a retiré un tel bénéfice de sa présidence du Congo, il a amassé et il continue à amasser tellement de richesses qu'il est difficile d'imaginer qu'il va lâcher cette présidence.

 

Selon moi, l'argent est son point faible. C'est donc par le biais de ses avoirs, du gel de ces derniers, par le biais des richesses qu'il a probablement amassées en Belgique qu'on doit essayer de l'avoir. C'est aussi à travers les voyages qu'il faut essayer de l'avoir. On sait combien le gouvernement congolais a réagi vivement quand vous avez commencé à diminuer la durée de validité de certains visas.

 

Par ailleurs, cela n'a aucun sens de continuer une coopération bilatérale avec un pays dont le dirigeant a accumulé plus d'un siècle de richesses dans le cadre de la coopération bilatérale. Il faut transformer cette dernière et travailler beaucoup plus avec la société civile.

 

Enfin, pour ce qui concerne la question des poursuites pénales, tant que M. Badibanga est belge, il doit savoir que, dans le droit belge, certains crimes peuvent être punis, y compris en dehors des frontières de la Belgique.

 

06.09  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, en effet, des jours difficiles s'annoncent pour les Congolaises et les Congolais. Dans ce cadre, pour éviter le bain de sang, le slogan à Kinshasa, c'est "Kabila doit partir". Nous en avons déjà discuté mais Kabila devrait aussi parler. Si Joseph Kabila annonçait aujourd'hui qu'il ne se représentait pas, cela diminuerait déjà sensiblement la pression et cela diminuerait la pression politique. Kabila doit donc aussi parler.

 

Comme Belges et démocrates, nous devons continuer à soutenir les initiatives pacifistes de l'opposition. C'est très important. Autant, il s'agit de punir – et nous le ferons – les initiatives du pouvoir en matière de répression, si l'opposition se mettait à prendre des initiatives belliqueuses, il s'agirait aussi de les dénoncer.

 

Je terminerai par dire aux démocrates congolais – on sait qu'ils nous écoutent – que les démocrates belges sont à leurs côtés, majorité et opposition confondues. C'est un message fort qu'on leur adresse.

 

06.10  Tim Vandenput (Open Vld): Dank u voor uw duidelijk antwoord, mijnheer de minister.

 

Congo is en blijft een prioriteit in uw buitenlands beleid. Daar zijn wij blij mee, maar dat betekent niet dat wij met lede ogen moeten aanzien wat daar vandaag gebeurt en in de volgende dagen nog te gebeuren staat.

 

De situatie verslechtert. Internationaal keek men, historisch gezien, altijd naar België. Ook vandaag verwacht men van ons een voortrekkersrol in de internationale aanpak. Ik denk daarbij aan sancties en het op de internationale agenda plaatsen van het probleem.

 

Mijnheer de minister, ik moedig u aan om dat te blijven doen, om aan de kar te blijven trekken, zodat wij samen met de internationale gemeenschap kunnen werken aan een democratische republiek, die naam waardig. Wij moeten vooral vermijden dat Congo afglijdt naar een dictatoriale bananenrepubliek.

 

06.11  Stéphane Crusnière (PS): Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse complète.

 

Les relations diplomatiques sont un peu comme les amitiés sincères. Il s'agit d'être là dans les bons mais aussi dans les mauvais moments. Je crains hélas que la RDC, avec l'obstination d'une partie de sa classe politique, se dirige vers un isolement et emprunte une voie dangereuse qui pourrait être sans issue, comme on le voit aujourd'hui au Burundi.

 

Malheureusement, les premières victimes de telles situations et de ces remises en cause de l'État de droit sont les populations. Notre pays ne peut pas abandonner les populations et la société civile.

 

Je reste convaincu que, dans ce dossier, notre pays doit rester un acteur de premier plan. Nous comptons effectivement sur votre diplomatie.

 

Je voudrais répéter que la section belge de l'UIP Belgique-RDC, que je préside, est disponible. Nous sommes aussi à votre disposition. Nous avons un rôle à jouer car, comme vous, et vous l'avez d'ailleurs rappelé en commission, je crois très fort en la diplomatie parlementaire.

 

06.12  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, Kabila is deze week inderdaad gestart met het opnemen van zijn derde mandaat. Ik kan slechts herhalen dit wij het niet anders kunnen percipiëren als de start van een derde, niet-wettelijk mandaat.

 

U haalt terecht aan dat de toestand bijzonder ernstig is. De Congolese burger zal hier de kans missen op wat de essentie van democratie is, namelijk dat er transitie is en dat de burger zelf iets kan veranderen. Dat betekent democratie. Wel, die kans wordt hem nu ontnomen. Congo heeft recht op een toekomst zonder Kabila.

 

U zegt dat de samenwerking wordt herzien. Wij moeten ons inderdaad duidelijk afvragen met welk land wij nu in zee gaan. Met een land waar corruptie zo welig tiert, waar de democratie zo met voeten wordt getreden? Hoe gaan wij daar verder mee om?

 

Tot vandaag hebt u een correct parcours afgelegd, mijnheer de minister. Wij hopen dat u ook in de toekomst zeer consequent zult optreden en dat u op het vlak van ontwikkelingssamenwerking zult inbinden.

 

06.13  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw goed antwoord.

 

Het is goed dat de regering de inspanningen voortzet en druk blijft uitoefenen op het Congolees regime. Daarbij zijn vier elementen belangrijk. Ten eerste, het moet gaan om een inclusieve dialoog. Ten tweede, de mensenrechten moeten worden beschermd door individuele sancties uit te vaardigen zodra er onregelmatigheden gebeuren. Ten derde, er moet een perspectief worden geboden op presidentiële verkiezingen. Ten vierde, de ontwikkelings­samenwerking moet worden herzien. Wij moeten afstand nemen van de overheid en het middenveld ondersteunen, de burgerbewegingen die er vandaag zijn en alsook de ngo’s.

 

Dat is de enige manier om Congo niet ten onder te laten gaan aan de machtshonger van één persoon die het hele Afrikaanse continent zou meesleuren in zijn kielzog. Rond Congo liggen immers negen fragiele landen waar veel mensen naartoe dreigen te vluchten. Op die manier zou de regio gedestabiliseerd worden. Het is dus heel belangrijk dat wij ingrijpen en zeer aandachtig blijven.

 

U hebt terecht gezegd dat er een lichtpuntje is in Congo. Er zijn heel wat jonge Congolezen, lid van Lucha en Filimbi, die een vreedzame strijd voeren op straat. Het is belangrijk dat wij deze mensen steunen en hen hoop geven op een vreedzaam en gelukkig Congo.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Véronique Caprasse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la réforme de l'INAMI" (n° P1741)

07 Vraag van mevrouw Véronique Caprasse aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de hervorming van het RIZIV" (nr. P1741)

 

07.01  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, ayant entendu ce matin des réactions de partenaires sociaux à un projet de fusion entre l'INAMI et le SPF Santé publique, j'ai relu l'accord de gouvernement. J'y ai trouvé ceci: "Il sera examiné comment les activités liées à la santé du SPF Santé publique peuvent être intégrées dans l'INAMI. L'organisation des administrations responsables des politiques de santé et de l'assurance-maladie sera rationalisée et fusionnée en une seule politique".

 

En mars dernier, en réponse à une question que M. Di Rupo vous posait, vous précisiez que votre projet de rationalisation des administrations ne mènerait pas à une fusion, mais bien à une meilleure harmonisation et collaboration entre les institutions.

 

Dans votre note de politique générale pour 2017, il est question de la création éventuelle d'un service fédéral de la Santé. Il serait à présent clairement question d'une fusion entre l'INAMI et le SPF Santé publique. Les partenaires sociaux s'inquiètent. Ils craignent de se voir écartés de la politique de santé à l'occasion d'une telle réforme.

 

Madame la ministre, je vous pose trois questions. Envisagez-vous une fusion partielle ou totale des administrations compétentes en matière de santé ainsi qu'entre l'INAMI et le SPF Santé publique? Le rôle des partenaires sociaux sera-t-il remis en question à l'occasion de cette réforme? Les partenaires sociaux seront-ils consultés au sujet des mesures que vous préparez? Je vous remercie.

 

07.02  Maggie De Block, ministre: Madame Caprasse, je vous remercie pour votre question.

 

Comme vous l'avez dit, l'accord de gouvernement prévoit des dispositions en termes de soins de santé sur le redesign.

 

En ce qui concerne les relations entre les institutions de connaissance, la création de l'Institut de l'Avenir et la relation entre les compétences en matière de soins de santé de l'INAMI et du SPF Santé publique, au cours des deux dernières années, nous avons consulté les fonctionnaires dirigeants des différentes institutions de soins et de santé ainsi que les gestionnaires et les parties prenantes de ces institutions. Cette concertation a donné lieu à une note de vision qui a été approuvée par le gouvernement. Cette note comporte plusieurs projets dont certains sont déjà entrés en exécution. Un comité de management a notamment été mis en place. Les fonctionnaires dirigeants de différentes institutions y discutent périodiquement de thèmes communs.

 

L'un des projets consistait à mener une analyse d'opportunité, de faisabilité et d'impact pour l'éventuelle création d'une administration de santé intégrée. Pour ce faire, un consortium de consultants a été désigné sous la direction du groupe Boston Consulting. Ils sont actuellement en train de finaliser ce rapport. Une première discussion a eu lieu la semaine dernière avec les fonctionnaires dirigeants concernant les principales observations et recommandations; et hier, avec les parties prenantes, par exemple les partenaires sociaux.

 

La prochaine étape est la transmission du rapport du Boston Consulting Group. Je n'ai pas l'intention d'anticiper les résultats du rapport. Je souhaite avant tout pouvoir discuter de ce rapport en étroite concertation avec les fonctionnaires dirigeants et les parties prenantes. Je souhaite ensuite aussi me concerter au sein du gouvernement. C'est sur base de cette concertation de fond que seront prises des décisions politiques concernant la création ou non d'un institut intégré ou d'autres pistes éventuelles.

 

La note de vision mentionne aussi que quelle que soit l'option finale, la concertation sociale paritaire et médico-sociale devra toujours être respectée.

 

07.03  Véronique Caprasse (DéFI): Madame la ministre, vos propos me confortent. Tant qu'il y a de la concertation avec les représentants politiques et avec les représentants des différents syndicats, c'est réconfortant. Je compte vraiment que cela aille dans ce sens et que nous puissions avoir tous les rapports concernant ce qui se décidera à l'avenir.

 

Nous sommes toujours inquiets des risques d'une scission de certains secteurs de la santé, comme cela a été le cas des allocations familiales suite à la sixième réforme de l'État. C'était une première ouverture. Nous sommes très attentifs à tout cela. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Sybille de Coster-Bauchau au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur "le contrôle des boîtes noires dans l'horeca" (n° P1742)

08 Vraag van mevrouw Sybille de Coster-Bauchau aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de controle van de black box in de horeca" (nr. P1742)

 

08.01  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, après de nombreuses péripéties, la caisse enregistreuse intelligente s'installe progressivement dans le paysage de l'horeca belge, avec des résultats encourageants. En effet, selon la fédération flamande du secteur, la boîte blanche a vraiment permis une inversion de la tendance en matière de travail au noir.

 

Mais il y a encore des problèmes, dont l'un est que de nombreux restaurateurs ne sont pas en règle, et ce à des niveaux divers. Si nombre d'entre eux ont acquis la machine, se sont enregistrés auprès du SPF Finances, nombreux sont ceux, aussi, qui n'ont pas connecté leur caisse enregistreuse et continuent donc à frauder.

 

Monsieur le ministre, êtes-vous conscient de ce problème particulier qui entraîne évidemment une distorsion de concurrence entre ceux qui ont été les bons élèves et ceux qui ne le sont pas? Ceux qui ont joué le jeu se sentent donc doublement pénalisés et ont l'impression d'avoir été pris au piège.

 

Un troisième élément qu'il me paraît important de vous signaler est que certains représentants du secteur poussent leurs membres à ne pas se connecter au prétexte qu'il y aurait une illégalité dans l'organisation des contrôles. Ils ont même établi une lettre-type à soumettre aux contrôleurs lorsque ceux-ci se présentent dans leur restaurant.

 

Que pensez-vous de ce procédé? Comment allez-vous le contrer dans la pratique? Combien de restaurateurs se seraient-ils opposés aux contrôles?

 

Vous n'ignorez pas qu'un recours a été introduit devant le Conseil d'État. Envisagez-vous de modifier les modalités?

 

Et pour terminer par une note positive, je saluerai le fait que 3 000 contrôles ont été organisés depuis juillet, alors que vous n'en prévoyiez que 2 000. Cela représente une amélioration.

 

Cela dit, il me plairait d'obtenir une réponse à mes questions.

 

08.02  Johan Van Overtveldt, ministre: Madame de Coster-Bauchau, premièrement, je voudrais confirmer que les chiffres qui sont mentionnés dans les journaux, relatifs au nombre de caisses intelligentes et au nombre de contrôles, sont corrects. Il existe en outre des contribuables qui disposent d'un système de caisse enregistreuse alors qu'il n'y sont en principe pas obligés selon la législation actuelle, mais bien selon l'ancienne législation - avec les 10 % - ou parce qu'ils ont volontairement fait le choix de s'équiper. Ces contribuables se conforment à la réglementation afin de pouvoir bénéficier des mesures et des avantages liés à l'utilisation du SCE.

 

La tâche du SPF Finances consiste à veiller à ce que la législation soit respectée, afin de maintenir des règles du jeu identiques pour tous. Les contrôles sont très ciblés; je peux vous en assurer. En effet, le SPF Finances a une vision assez claire des établissements horeca qui doivent disposer d'une caisse intelligente mais qui ne sont pas encore en règle.

 

En ce qui concerne les contrôles, au début de ce mois, environ 3 000 contrôles ont été réalisés; 1 166 en Flandre, 1 234 en Wallonie et 603 à Bruxelles. Au cours de ces contrôles, il est apparu que respectivement 667 établissements en Flandre, 953 en Wallonie et 447 à Bruxelles n'étaient pas en ordre pour différentes raisons, dont l'absence de caisses intelligentes ou leur utilisation incorrecte.

 

Si nous regroupons tous les chiffres et que nous partons du principe que tous les établissements contrôlés se sont mis en règle, il reste environ 1 400 des 17 470 établissements (soit environ 8 %) qui doivent encore se conformer à la réglementation.

 

Les critiques formulées par le secteur, selon lesquelles il n'y aurait pas suffisamment de contrôles, ne me semblent donc pas vraiment fondées.

 

Enfin, j'en viens à votre question sur les procédures intentées auprès du Conseil d'État. Celui-ci se prononcera très probablement en février. Je ne puis donc pas m'avancer à ce propos, mais je ne vois honnêtement aucune raison pour laquelle des adaptations seraient nécessaires.

 

08.03  Sybille de Coster-Bauchau (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse.

 

Je suis satisfaite de savoir que les contrôles ont été diligentés par SPF Finances, mais j'insiste sur la vérification de la connexion de cette boîte intelligente au serveur, puisque c'est visiblement là que se situerait la distorsion.

 

J'invite les parlementaires qui auront l'occasion d'aller dans un restaurant pendant les fêtes de fin d'année à vérifier et demander le ticket de caisse qui correspond à celui qui doit être délivré quand la boîte intelligente est connectée au serveur. Cela valorisera ceux qui jouent le jeu et agissent de manière responsable dans ce secteur.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake het bijhouden van gegevens in het kader van strafonderzoeken" (nr. P1738)

- de heer Roel Deseyn aan de minister van Justitie over "het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake het bijhouden van gegevens in het kader van strafonderzoeken" (nr. P1739)

- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over "het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake het bijhouden van gegevens in het kader van strafonderzoeken" (nr. P1740)

09 Questions jointes de

- Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la conservation de données dans le cadre d'enquêtes pénales" (n° P1738)

- M. Roel Deseyn au ministre de la Justice sur "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la conservation de données dans le cadre d'enquêtes pénales" (n° P1739)

- Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la conservation de données dans le cadre d'enquêtes pénales" (n° P1740)

 

09.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, bij het opsporen of bestrijden van terroristische activiteiten, maar ook bij het onderzoeken van andere misdrijven, zoals pedofilie en drugs, doen politie en gerecht nagenoeg steeds een beroep op de gegevens uit de communicatie van criminelen. Zo kan men zien wie waar was, met welke mensen hij communiceerde en wanneer.

 

Gisteren namen wij echter kennis van een toch wel zeer verregaand arrest van het Europees Hof van Justitie, dat grote gevolgen kan hebben voor de bestrijding van de criminaliteit. Het hof stelt namelijk dat een algemene bewaarplicht van datagegevens in strijd is met het recht op privacy.

 

Mijnheer de minister, wij hebben recent nog onze Belgische wetgeving aangepast, na een gedeeltelijke vernietiging door een arrest van het Grondwettelijk Hof. Door deze nieuwe wetgeving worden alle gegevens 12 maanden bijgehouden, maar wordt de toegang beperkt naargelang het soort misdrijf. Niettemin maken mensen op het terrein, onder anderen onderzoeksrechters, zich zorgen om de bestrijding van die criminaliteit. Zij stellen dat zij door analyse van de gegevens verdachten en hun netwerk gemakkelijk kunnen opsporen. Men kan toch moeilijk verwachten van de onderzoekers dat zij op voorhand weten wie een bepaald misdrijf zal plegen.

 

Mijnheer de minister, wij weten allemaal dat privacy een belangrijk recht is, maar veiligheid is dat natuurlijk evenzeer, zeker in tijden van terreur. Wij hebben in onze onderzoekscommissie nog maar net de onderzoeksrechters ontvangen. Zij hebben ons erop gewezen dat zij nu al geen toegang meer hebben tot de datagegevens van mogelijke betrokkenen bij de aanslagen in Parijs op 13 november. Wij moeten dus privacy afwegen tegenover veiligheid. Mijns inziens zijn in de recent door ons Parlement aangepaste wetgeving voldoende garanties ingebouwd om de privacy te garanderen.

 

Mijnheer de minister, ten eerste, welke impact zal dit arrest hebben op onze Belgische strafonderzoeken?

 

Ten tweede, garandeert u dat onderzoekers hun werk nog zullen kunnen doen?

 

09.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik ben blij dat ik een CD&V-minister mag ondervragen want dit is echt een dossier van enerzijds en anderzijds. Enerzijds, de grote zorg die wij moeten hebben voor de veiligheid, anderzijds, het recht op privacy.

 

Het arrest van het Europees Hof van Justitie stipuleert dat de gegevens die de telecom­operatoren bijhouden niet zomaar kunnen worden geraadpleegd maar dat er een link moet zijn met zware criminaliteit. Er wordt heel wat over ons bewaard, zoals met wie wij corresponderen, wanneer wij corresponderen en waar wij ons bevinden. Uiteraard mag niet zonder meer worden opgeslagen wat wij zeggen. Privacy is zeer belangrijk. Digitale sporen faciliteren evenwel het strafonderzoek. Het is een tool om criminaliteit en terrorisme te bestrijden.

 

Dit brengt ons in een vreemde situatie. De weg naar informatie die gemakkelijk kan worden bekomen via databanken, die ook voor facturering worden aangelegd, zou worden afgesloten. Maar om moeilijkere zaken zoals versleutelde berichten in darknet, Tor en allerlei geavanceerde apps diepgaand te onderzoeken, hebben wij op korte termijn dan weer geen middelen. Dat brengt ons in een lastig parket.

 

Zo’n databank kost niet alleen veel geld, maar ook rijst de vraag hoe wij ter zake een evenwicht vinden. Ik voer al jaren een pleidooi in deze Kamer voor een databank die zeer sterke garanties biedt en die op uniforme en gecontroleerde wijze is uitgewerkt. Het was trouwens ook de frustratie van de operatoren, die destijds niet echt bijstand hadden toen dat allemaal moest worden opgezet— vroeger was het een uniforme manier van raadplegen via telefoon en fax — dat daar een correct vergoeding tegenover zou staan. Elke bevraging van de databank moet verbonden zijn met een correcte tracking, een juiste verantwoording, die achteraf kan worden gecontroleerd en die weergeeft waarom de databank werd geconsulteerd.

 

Het is goed dat men die gegevens verder zal kunnen gebruiken. De wetgeving in België is ook niet te vergelijken met deze in Zweden of in het Verenigd Koninkrijk, waarover het arrest van gisteren in eerste instantie ging.

 

Mijnheer de minister, sommige instanties denken de Belgische wetgeving via dit arrest te kunnen wijzigen. Hoe ziet u de impact daarvan? Ik denk daarbij ook aan de gevolgen voor de strijd tegen de criminaliteit.

 

Op welke wijze vraagt het gerecht nu de gegevens bij de telecomoperatoren op? Kan dit niet meer gestandaardiseerd, goedkoper, niet per prestatie? Vinden er nu al controles plaats om na te gaan of de bevraging van de databank terecht was?

 

09.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, we zijn er allemaal van overtuigd dat we de strijd moeten voeren tegen criminaliteit en terrorisme. We moeten die misschien zelfs nog opvoeren om onze veiligheid, ons leven en dus ook onze vrijheid te beschermen. Een van die vrijheden, mijnheer de minister, is precies het recht op privacy.

 

Wij willen absoluut niet en kunnen ook niet dulden dat de overheid in het privéleven van onschuldige burgers snuffelt, maar – er is een maar – wie criminele feiten pleegt, die verliest dat recht en kan er zich niet op beroepen. Het komt dan opsporingsdiensten toe om onder andere iemands bewegingen te controleren en contacten te onderzoeken. Om dat te kunnen doen, hebben de opsporingsdiensten instrumenten nodig, die u samen met het Parlement ter beschikking hebt gesteld. Wij hebben hier namelijk de dataretentiewet goedgekeurd. Dat is een wet die in overeenstemming is met de principes van het Europees Hof van Justitie en onze Grondwet, namelijk dat, wanneer we een inbreuk plegen op de privacy, dit proportioneel en noodzakelijk moet zijn. Het is met dat juiste evenwicht dat wij instrumenten ter beschikking hebben gesteld in de strijd tegen terreur.

 

Mijnheer de minister, u zult ongetwijfeld de onderzoeksrechters hebben gehoord vanmorgen. Zoals gezegd door de collega’s, zijn zij ongerust door een zeer recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Ik begrijp hun zorgen en ben ook ongerust over de instandhouding van onze onderzoeks­methodes en onze strijd tegen zware criminaliteit. Mijnheer de minister, we moeten het arrest in zijn context plaatsen: het betrof Zweden en het Verenigd Koninkrijk, landen die hun wetgeving nog niet hebben aangepast. Wij hebben dat wel gedaan, proportioneel en op een draagbare wijze.

 

Mijnheer de minister, welke impact van het arrest ziet u op de Belgische wet?

 

Kunt u bevestigen dat de aanpassingen van de wetgeving, zoals wij die hebben doorgevoerd, in grote mate tegemoetkomen aan de bezwaren die te lezen zijn in het arrest van het Europees Hof van Justitie?

 

Kunt u bevestigen dat de strijd tegen misdrijven en terreur onverstoord kan doorgaan, ook na het arrest?

 

09.04 Minister Koen Geens: Mevrouw Van Vaerenbergh, mevrouw Van Cauter, mijnheer Deseyn, het Europees Hof van Justitie heeft gisteren inderdaad een arrest geveld, in een Zweeds-Britse zaak, dat een antwoord biedt op een aantal prejudiciële vragen. Er is geen twijfel over dat het arrest een belangrijke waarde heeft. Dat was ook het geval met het arrest van het Europees Hof van Justitie in 2014, dat later gevolgd werd door het arrest van ons Grondwettelijk Hof in 2015.

 

Ik zou de tijd willen nemen om de draagwijdte van het arrest grondig te bestuderen en te bepalen. Het is belangrijk te weten dat de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie het principe van de dataretentie niet in vraag had gesteld. Er moet dan ook twee keer worden nagedacht alvorens snel te concluderen dat het hof een heel ander standpunt zou hebben ingenomen. Ik heb aan mijn diensten gevraagd om contact op te nemen met onze buurlanden, die met dezelfde problemen geconfronteerd worden, wat de interpretatie van dat nieuwe arrest betreft.

 

Ik herinner eraan dat het Europees Hof van Justitie operatoren toestaat vrijwillig, voor marketingdoeleinden, gegevens vele jaren bij te houden, zonder dat dit iemand stoort. Die gegevens mogen wij in elk geval opvragen overeenkomstig onze bijzondere opsporingsmethodes, met toestemming dus van de vereiste gerechtelijke instanties.

 

De doelstelling van de verplichte bewaring in onze huidige wet bestaat er louter in de strafonderzoeken niet te laten afhangen van de commerciële strategie en de marketingstrategie van de operatoren, omdat wij anders helemaal van hen afhankelijk zijn. Ik wijs erop dat de privacycommissie en de Raad van State onze nieuwe wet van mei 2016 waterproof hebben verklaard. België heeft met andere woorden op dat vlak zijn huiswerk grondig gemaakt.

 

Indien – ik benadruk ‘indien’ – het arrest van het Europees Hof van Justitie tot gevolg zou hebben dat de bewaarplicht moet worden beperkt tot een deel van de gebruikers, dan zullen wij heel diep moeten nadenken, want zoals u hebt aangestipt, is dat een bijzonder moeilijke kwestie, die data profiling en stigmatisering noodzakelijk zou kunnen maken. Dat is werkelijk bijzonder moeilijk. In die zin blijf ik ervan overtuigd dat wij dit, indien enigszins mogelijk, moeten proberen te vermijden. Het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart is een duidelijk voorbeeld van de noodzaak van algemene dataretentie, ongeacht de profiling die eraan vooraf moet gaan.

 

Ik zal alles in het werk stellen om een adequate oplossing te vinden, desnoods een lichte bijstelling van de wet indien dat noodzakelijk zou zijn. Dat zal snel, maar niet overhaast gebeuren, in samenspraak met de buurlanden en zo mogelijk op het niveau van de Europese Raad, waar ik de kwestie reeds onder het Luxemburgs en Nederlands voorzitterschap met aandrang heb aangekaart, nadat het arrest van ons Grondwettelijk Hof ons ertoe verplichtte om de Belgische wetgeving aan te passen.

 

Veiligheid en vrijheid, vrijheid en veiligheid, met privacy; zijn prioritair. Ik zal er alles aan doen om dat zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Op de lopende onderzoeken heeft het zeker geen enkele impact.

 

09.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik denk dat wij op dezelfde lijn zitten.

 

U zult het arrest verder onderzoeken en wij wachten het resultaat van uw onderzoek af. Ik reken er natuurlijk op dat u alles in het werk zult stellen om alle strafonderzoeken efficiënt te laten verlopen.

 

Ik hoop dat iedereen, ook de Liga voor de Mensenrechten, die nu al opnieuw heeft aangekondigd een zaak te zullen aanspannen voor het Grondwettelijk Hof, de redelijkheid terugvindt. Veiligheid is immers uiteraard ook een mensenrecht.

 

09.06  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat digitale sporen al veel hebben bijgedragen tot het oplossen van criminaliteit en terrorisme. Criminelen maken volop gebruik van de communicatietechnologie. De politie en Justitie moeten met gelijke wapens kunnen strijden; daarover gaat het.

 

Het gaat hem er trouwens niet alleen om de schuld van iemand te bewijzen, want die gegevens kunnen ook de basis vormen om de onschuld van iemand te bewijzen. U zegt terecht dat we vooraf niet kunnen weten of iemand verdacht is. De verzamelde gegevens, zo zeggen politiemensen en onderzoeksrechters, leiden ons precies naar een verdachte. De logische volgorde kan dus niet zomaar omgekeerd worden.

 

Wij vragen natuurlijk wel het vertrouwen van de bevolking in zo’n databank, in de gecentraliseerde opslag. Om die reden pleit ik nogmaals voor een sterke controle op hoe, wanneer en door wie die databank geconsulteerd wordt.

 

09.07  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik hoor u graag zeggen dat vrijheid en veiligheid samengaan en dat u de strijd om geen van beide opgeeft.

 

Ik hoop dat u na lezing van dit arrest na sportman geen balletdanser moet worden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Emmanuel Burton au ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, sur "l'immatriculation des cyclomoteurs" (n° P1743)

10 Vraag van de heer Emmanuel Burton aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de inschrijving van bromfietsen" (nr. P1743)

 

10.01  Emmanuel Burton (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, depuis le 31 mars 2014, tous les cyclomoteurs neufs doivent être immatriculés. Afin de pouvoir également immatriculer les cyclomoteurs qui étaient déjà en circulation avant cette date, une période de régularisation a débuté le 11 décembre 2015, pour une durée d'un an.

 

À la date du 11 décembre dernier, de nombreux cyclomoteurs n'ont cependant pas encore été immatriculés. Vous avez donc décidé d'introduire une nouvelle période de régularisation afin de permettre aux différents détenteurs de cyclomoteurs de se mettre en ordre.

 

Il est en effet nécessaire que tous les cyclomoteurs qui circulent en Belgique soient immatriculés afin de lutter efficacement contre diverses fraudes, mais également afin de mieux poursuivre les éventuelles infractions, ce qui permettra aussi d'améliorer la sécurité sur nos routes.

 

Combien de cyclomoteurs étaient-ils en circulation en Belgique avant le 31 mars 2014?

Combien ont-ils été immatriculés pendant la première période de régularisation?

De quelle manière ces détenteurs ont-ils été informés lors de la précédente période de régularisation et comment le seront-ils maintenant?

Quand débutera cette nouvelle période de régularisation?

Quelles sont les démarches à accomplir en vue de régulariser ces cyclomoteurs?

 

10.02  François Bellot, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je voudrais éviter tout amalgame: chaque nouveau cyclomoteur doit être immatriculé et il n'y a aucun problème à ce jour pour le faire.

 

Étant donné que les cyclomoteurs ne devaient pas être immatriculés avant le 31 mars 2014, nous avons dû prévoir une procédure de régularisation et une période se terminant le 11 décembre.

 

Fin 2015, sur base du nombre de cyclomoteurs assurés, l'estimation du nombre de cyclomoteurs à immatriculer était de 200 000. En un an, seuls 70 000 cyclomoteurs ont été régularisés. Il en reste donc 130 000 en circulation qui ne sont pas en ordre.

 

Pour informer les citoyens de cette obligation d'immatriculation et de cette période de régularisation, la DIV a réalisé trois grandes vagues de communication dès la fin 2015 et durant l'année 2016, qui comprenaient une page internet, des affiches et des flyers à disposition dans les bureaux de poste, des communiqués de presse, des messages aux partenaires de la DIV comme les assureurs, le DIV flash info, l'envoi d'un kit de communication vers toutes les écoles secondaires et supérieures, la Ligue des Familles, les associations de parents, les auto-écoles, les centres de permis de conduire, les villes et communes, les zones de police, les fédérations d'entreprises. Il s'agit d'une vaste campagne de communication qui, manifestement, n'a pas incité les 130 000 détenteurs de motocyclettes non encore en ordre de le faire.

 

La DIV a ainsi touché, indirectement, 4 000 contacts néerlandophones et 3 000 francophones. Environ 250 000 personnes ont été touchées via les réseaux sociaux.

 

À la demande du SPF Mobilité, j'ai accepté de prolonger d'une année la période de régularisation, mais ce sera la dernière fois. Toute personne qui roule avec un cyclomoteur doit assumer ses responsabilités et se mettre en ordre rapidement. La nouvelle période de régularisation va débuter tout prochainement avec la publication de l'arrêté royal. Une communication sera lancée suivant les mêmes canaux que la fois précédente.

 

10.03  Emmanuel Burton (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions, en espérant que les concernés se déclareront et se mettront en ordre rapidement.

 

Je terminerai en souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble des personnes présentes.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Begrotingen en rekeningen van de Kamer, van de financiering van de politieke partijen en van de dotatiegerechtigde instellingen

Budgets et comptes de la Chambre, du financement des partis politiques et des institutions financées par une dotation

 

11 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotaties aan de politieke partijen: rekeningen van het begrotingsjaar 2015, begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2016 en begrotingen van het begrotingsjaar 2017 (2228/1-2)

11 Chambre des représentants et dotations aux partis politiques: comptes de l'année budgétaire 2015, ajustement budgétaire de l'année budgétaire 2016 et budgets pour l'année budgétaire 2017 (2228/1-2)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

11.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag, tenzij u erop staat dat ik er lectuur van doe.

 

De voorzitter: Mijnheer Van Biesen, uw verslag is uitstekend en u verwijst er terecht naar.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2015, de begrotingsaanpassing 2016 en de begrotingen 2017 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de financiering van de politieke partijen zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2015, l'ajustement budgétaire 2016 et les budgets 2017 de la Chambre des représentants et du financement des partis politiques aura lieu ultérieurement.

 

12 Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale ombudsmannen, Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Benoemingscommissies voor het notariaat, BIM-Commissie, Controleorgaan op de politionele informatie en Federale Deontologische Commissie - Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 - Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2016 - Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 (2225/1-3)

12 Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité permanent de contrôle des services de police, Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, Médiateurs fédéraux, Commission de la protection de la vie privée, Commissions de nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de l'information policière et Commission fédérale de déontologie - Comptes de l'année budgétaire 2015 - Ajustements budgétaires de l'année 2016 - Propositions budgétaires pour l'année 2017 (2225/1-3)

 

Bespreking

Discussion

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

12.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs opnieuw naar het uitvoerig schriftelijke verslag, dat op de banken ligt.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il encore la parole?

 

12.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, en commission de la Comptabilité sur les budgets des différentes institutions que vous venez de citer, soit la Cour des comptes, l'Ombudsman, le Comité P et d'autres organes qui conseillent le parlement, nous nous sommes abstenus. Nous nous sommes abstenus, dès lors que nous constatons que, depuis quelques années, il a été demandé à ces organes importants de puiser dans leurs réserves. On arrive au bout de ce système et cela met à mal potentiellement leur indépendance et leur capacité à travailler de façon efficace au service du parlement, parfois aussi en tant que contre-pouvoir, quelque part, quand la Cour des comptes critique le budget ou, en tout cas, éclaire certaines faiblesses du budget proposé par le gouvernement ou quand le Conseil d'État remet en cause la validité juridique de certains textes.

 

Nous pensons que chaque pouvoir a besoin de contre-pouvoir et qu'il est sain que notre parlement subventionne – c'est de cela qu'il s'agit – des organes qui le conseillent et que nous ne devons pas continuer cette logique qui empêche, à un moment, ces organes de travailler de façon pleine, entière et indépendante. L'abstention que nous avons posée et que nous confirmerons est un signal en ce sens.

 

12.03  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij gedeeltelijk aan bij collega Gilkinet, in die zin dat ik tijdens de besprekingen in de commissie voor de Comptabiliteit die opmerking ook heb gemaakt.

 

Bij aanvang van deze legislatuur werd aan al die instellingen gevraagd om jaarlijks 2 % te besparen. Wij moeten vaststellen dat in de begroting die besparing niet op dezelfde manier wordt toegepast bij alle instellingen. Er zijn blijkbaar instellingen die ruim voldoende hebben om de komende jaren rond te komen en zij moeten geen besparingen doen, terwijl andere instellingen, die het wel zeer zwaar te verduren hebben en die in 2017 waarschijnlijk maar heel nipt het hoofd boven water zullen kunnen houden, die besparingen wel moeten doen.

 

Wij hebben in die commissie volgens mij kunnen concluderen dat er een grondig debat nodig is met betrekking tot al die instellingen. Wij moeten grondig bekijken welke instellingen blijkbaar veel meer hooi op hun vork moeten nemen terwijl andere eigenlijk overgesubsidieerd worden. U hebt zelf ook gepleit voor zo’n debat, mijnheer de voorzitter.

 

Ik hoop dat dit debat zo snel mogelijk zal worden georganiseerd want het heeft geen zin om op een begrotingscontrole te wachten. Wij weten welke problemen zich voordoen. Ik hoop dat alle collega’s van die commissie eindelijk ook eens aanwezig zullen zijn, want u moet zelf toegeven dat er zeer weinig animo is voor die commissie. Mensen interesseren zich blijkbaar niet in deze belangrijke instellingen.

 

12.04  André Frédéric (PS): Monsieur le président, sur le budget des entités dotées, j'entends bien qu'il y a des avis.

 

À titre personnel, j'ai pris la peine d'être présent à toutes les auditions de ces entités dotées. Au nom de mon groupe, nous avons finalement approuvé les projets de budget avec un point d'interrogation que j'ai formulé en commission de la Comptabilité. J'en profite pour le rappeler en séance plénière: on est à la corde, à la limite, pour certaines de ces entités car des conjonctures particulières entraînent parfois des augmentations de travail extrêmement importantes auxquelles il faut faire face avec des moyens quelque peu limités.

 

À la veille de Noël et avant qu'on ne s'emballe avec toutes les idées possibles – j'ai lu plusieurs choses, intéressantes et inintéressantes, dans la presse ces dernières heures –, nous allons nous limiter aujourd'hui à voter le budget des entités dotées.

 

Nous aurons certainement un débat intéressant en commission de la Comptabilité. Cependant, il faut bien l'admettre, même la salle 1 est suffisamment grande, ou encore la salle des ambassadeurs, tellement nous étions nombreux. Pourtant, ces questions sont importantes car il s'agit d'entités dotées qui ont une responsabilité démocratique fondamentale pour notre pays.

 

J'espère donc qu'il y aura au moins autant d'intérêt dans les semaines à venir que ce que j'ai entendu aujourd'hui lors de la réunion de cette commission ainsi que dans les réflexions que nous aurons à avoir si nous devions imaginer, à un moment donné, des fusions entre certains organes pour des raisons exclusivement budgétaires.

 

12.05  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het is waar, ik heb niet alle vergaderingen kunnen bijwonen, maar ik heb er wel een aantal bijgewoond.

 

Wat stellen wij vast? Inderdaad, zoals de collega’s zeggen, voor 2017 is het probleem opgelost, zowel voor het Comité P als voor de privacycommissie. Maar, mijnheer de voorzitter, u hebt samen met ons vastgesteld dat er in de komende jaren echt wel een probleem rijst voor verschillende instellingen.

 

Ik wil u dus vragen reeds in januari daar een vergadering over te houden met de commissie en met de instellingen, om te kijken hoe wij een en ander kunnen oplossen. Wij wisten dit al vorig jaar. Vorig jaar hebben enkele instellingen ons er al op gewezen dat er problemen zouden zijn. Wij hebben toen hetzelfde gedaan als dit jaar: wij hebben gezorgd dat er een oplossing was voor 2016. Dat doen wij nu opnieuw voor 2017. Wij zullen dat niet meer kunnen voor 2018.

 

Mijnheer de voorzitter, ik vraag u de commissie al in januari bijeen te roepen, zodat wij een paar maanden de tijd hebben om een effectieve oplossing voor de toekomst te zoeken.

 

12.06  Luk Van Biesen (Open Vld): Collega’s, ik meen dat ik het voorbije decennium al al vijf of zes keer rapporteur van die commissiewerkzaamheden ben geweest en ik heb dus alle gesprekken ter zake meegemaakt.

 

De eerste beslissing die wij allen samen genomen hebben, was om eerst alle reserves van de betreffende instellingen af te romen om zo de juiste budgetten te kunnen weergeven en om het systeem van opgebouwde reserves tegen te gaan. Die beslissing heeft haar vruchten afgeworpen de jongste jaren, meen ik. Het is juist dat enkele instellingen aan hun limieten zitten, maar laten wij dat even bekijken.

 

Ik ben niet geneigd te pleiten voor een vlugge afhandeling. Ik herinner eraan dat bijvoorbeeld de privacycommissie in haar rapport in september signaleerde dat er een groot probleem was, ten belope van anderhalf miljoen euro, terwijl zij zes weken later komt zeggen dat zij voor het komende jaar een overschot heeft dat fundamenteel groter is dan het tekort dat zij zelf had aangekondigd! Als er op zes miljoen euro 1,5 miljoen verkeerd gerapporteerd wordt, is het toch wel de moeite waard dat in alle duidelijkheid en eerlijkheid te bekijken. Daarom, mijnheer de voorzitter, zal uw voorstel om meer interne audits te houden met het oog op de verzameling van duidelijkere en juistere cijfers, ons helpen de juiste beslissingen te nemen in het jaar 2017. Er zullen immers aanpassingen moeten gebeuren voor een aantal instellingen die geen reserves meer zullen hebben. Laten we een en ander rustig en in alle sereniteit en met de juiste cijfers doen.

 

Laten we ook stoppen met verklaringen in de pers, zoals ik er vanochtend heb gehoord, dat de onafhankelijkheid van de betreffende instellingen in gevaar zou zijn. Dat is voor 2017 zeker niet het geval. Dat is ook niet de wens van al wie rond de tafel zit in de commissie voor de Comptabiliteit. Ik heb van geen enkele collega gehoord dat het de wens of de bedoeling is om de onafhankelijkheid van die instellingen in gevaar te brengen. Daarom zeg ik in alle duidelijkheid en sereniteit dat we aan de hand van de juiste cijfers beslissingen moeten nemen, zodat we dergelijke grote verschillen zoals dit jaar niet meer meemaken. Een begrotingsverschil van bijna 25% is toch heel veel. We hebben in het Parlement al veel meegemaakt, maar een dergelijk verschil is bijzonder groot.

 

12.07  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik betreur de uiteenzetting van de heer Van Biesen. Ze geeft al aan dat wij het debat niet sereen meer zullen kunnen voeren.

 

Mijnheer Van Biesen, de privacycommissie heeft in de commissie heel duidelijk uitgelegd hoe het komt dat er een verschil is. De privacycommissie heeft de geplande personeelsaanwervingen die zouden moeten gebeuren, ook gelet op de veranderingen in Europa, namelijk niet doorgevoerd. Daar zit het verschil. Zij had bijkomend personeel moeten aanwerven.

 

U komt hier nu opnieuw het verhaaltje afsteken dat we de discussie daarover in de commissie hebben gevoerd en u ze niet wil overdoen. Welnu, doet u dat dan niet. Laten we het debat sereen voeren en geen politieke spelletjes spelen, zoals u nu doet, mijnheer Van Biesen.

 

Ik herhaal mijn voorstel om in januari samen te komen met de commissie en daar te bekijken wat de problemen voor de toekomst zijn. We hebben dan ruimschoots de tijd om ze tegen 2018 op te lossen.

 

12.08  André Frédéric (PS): Monsieur le président, je suis assez d'accord avec ce que la collègue Temmerman vient de dire, mais nous avons été habitués aux développements caricaturaux de M. Van Biesen.

 

Monsieur Van Biesen, êtes-vous quand même conscient du fait qu'un certain nombre d'organes très importants pour le contrôle démocratique de notre pays ont été confrontés à des situations particulières ces derniers mois? Vous êtes informé, quand même?

 

En effet, il y a cinq ans, le commun des mortels ne savait pas ce qu'étaient les Comités P et R. Aujourd'hui, il le sait. Ce sont respectivement un organe de contrôle de nos services de police et un organe de contrôle de nos services de renseignement. Confrontés à des difficultés, ces gens nous disent avoir besoin d'un minimum de moyens financiers et humains pour assurer leurs fonctions démocratiques. Cela ne me paraît pas anormal.

 

J'avais espéré qu'à la veille de Noël, vos réflexions seraient moins caricaturales. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je voulais l'exprimer clairement au nom de mon groupe.

 

12.09  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je suis heureux d'avoir lancé ce débat car le vote auquel nous allons procéder n'est pas anodin.

 

Comme je l'ai dit et souhaite le répéter, notamment à l'intention particulière de M. Van Biesen, tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir. Nous sortons d'une réunion de la commission Kasakhgate, qui va devoir notamment étudier le rôle de nos services de renseignement sur certaines naturalisations. Il est nécessaire que le Comité R puisse superviser leur travail, éventuellement le critiquer. Il s'est proposé pour venir témoigner face à la commission. Pour cela, il faut lui donner des moyens.

 

Presser toujours plus ces organes, les rendre dépendants de décisions budgétaires de notre parlement, ne pas leur laisser la latitude nécessaire pour s'organiser, ni avoir l'équipement et le cadre de personnel nécessaires pour bien faire leur travail, c'est mettre notre démocratie en danger.

 

Notre parlement s'honore de financer ces organes de contrôle et de conseil. Nous ne devons pas le perdre de vue.

 

De voorzitter: Ik wil twee opmerkingen formuleren.

 

Ten eerste – dit is ten behoeve van het verslag –, het is natuurlijk feitelijk waar dat het overschot bij de privacycommissie te maken heeft met personeelsleden die niet in dienst zijn genomen. Dat is feitelijk. Dat kan men zo zien.

 

Par ailleurs, j'ai l'intention de convoquer la commission de la Comptabilité, fin janvier probablement, pour voir ce qu'il est possible de faire. En effet, la tâche n'est pas facile. Cela implique un changement de système et, sans doute, une modification de la loi. Nous devrons prendre le temps nécessaire pour effectuer ce travail, si possible dans le cadre d'un consensus.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

De stemming over de rekeningen 2015, de begrotingsaanpassingen 2016 en de begrotingsvoorstellen 2017 zal later plaatsvinden.

Le vote sur les comptes 2015, les ajustements budgétaires 2016 et les propositions budgétaires 2017 aura lieu ultérieurement.

 

13 Loskoppeling van een wetsvoorstel

13 Disjonction d’une proposition de loi

 

De heer Dallemagne vraagt dat zijn wetsvoorstel (de heer Georges Dallemagne en mevrouw Vanessa Matz) tot invoeging van een artikel 458ter in het Strafwetboek, teneinde het beroepsgeheim op te heffen bij kennis van informatie waaruit blijkt dat het gevaar voor terroristische misdrijven groot is, nrs 1914/1 en 2, losgekoppeld wordt van het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, nrs 1986/ tot 11.

M. Dallemagne demande que sa proposition de loi (M. Georges Dallemagne et Mme Vanessa Matz) insérant un article 458ter dans le Code pénal, levant le secret professionnel en cas de connaissance d'informations relatives au danger grave d'infractions terroristes, nos 1914/1 et 2, soit disjointe du projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, nos 1986/1 à 11.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

14 Verzoek om advies van de Privacycommissie

14 Demande d'avis de la Commission Vie privée

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 december 2016 en met toepassing van artikel 29, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stel ik u voor, op verzoek van de heer Raf Terwingen, het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te vragen over de tekst van het wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Sonja Becq en de heren Gilles Foret en Philippe Goffin) betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheids­dienst Justitie in het kader van de uitvoering van vrijheids­straffen en vrijheids­benemende maat­regelen en van het beheer van de inrichtingen waar deze uitvoering plaats vindt, nr. 2194/1.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 décembre 2016 et en application de l'article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, je vous propose, à la demande de M. Raf Terwingen, de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée sur le texte de la proposition de loi (M. Raf Terwingen, Mme Sonja Becq et MM. Gilles Foret et Philippe Goffin) concernant le traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution s'effectue, n° 2194/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

Het verzoek om advies wordt aangenomen bij zitten en opstaan. Het advies zal worden gevraagd.

La demande d’avis est adoptée par assis et levé. L'avis sera demandé.

 

15 Controleorgaan op de politionele informatie – Benoeming van een lid – Oproep tot kandidaten

15 Organe de contrôle de l'information policière – Nomination d'un membre – Appel aux candidats

 

Bij brief van 7 december 2016 deelt de heer Steven De Luyck mee dat hij ontslag neemt als lid van de lokale politie van het Controleorgaan op de politionele informatie.

Par lettre du 7 décembre 2016, M. Steven De Luyck communique qu'il démissionne en sa qualité de membre de la police locale de l'Organe de contrôle de l'information policière.

 

De Kamer dient bijgevolg over te gaan tot de benoeming van een nieuw Nederlandstalig lid van de lokale politie van het Controleorgaan ter vervanging van de heer Steven De Luyck.

La Chambre doit par conséquent procéder à la nomination d'un nouveau membre néerlando­phone de la police locale de l'Organe de contrôle en remplacement de M. Steven De Luyck.

 

De plenaire vergadering van 24 april 2014 besliste om de genderpariteit per categorie toe te passen. De heer Steven De Luyck dient dus door iemand van hetzelfde geslacht te worden vervangen.

La séance plénière du 24 avril 2014 a décidé d'appliquer la parité de genre par catégorie. M. Steven De Luyck doit donc être remplacé par un membre du même sexe.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 december 2016 zal een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie van het Controleorgaan op de politionele informatie.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 décembre 2016, un appel aux candidats sera publié au Moniteur belge pour le mandat de membre masculin néerlandophone de la police locale de l'Organe de contrôle de l'information policière.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

16 Comité P – Benoeming van twee plaatsvervangende voorzitters – Oproep tot kandidaten

16 Comité P – Nomination de deux présidents suppléants – Appel aux candidats

 

Bij brief van 12 december 2016 deelt de heer Yves Keppens, voorzitter van het Comité P, mee dat hij op 1 januari 2017 zal worden toegelaten tot het wettelijke pensioen.

Par lettre du 12 décembre 2016, M. Yves Keppens, président du Comité P, communique qu'au 1er janvier 2017 il sera admis à la pension légale.

 

De heer Yves Keppens werd door de plenaire vergadering van 22 december 2011 benoemd tot voorzitter en legde de eed af op 5 januari 2012. Zijn mandaat loopt dus in principe tot 4 januari 2018.

M. Yves Keppens a été nommé par la séance plénière du 22 décembre 2011 et a prêté serment le 5 janvier 2012. Son mandat expire donc en principe le 4 janvier 2018.

 

Artikel 6, derde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coordinatieorgaan voor de dreigingsanalyse bepaalt: "het lid wiens mandaat een einde neemt vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar wordt voor de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn eerste plaatsvervanger, en indien deze daaraan verzaakt, door zijn tweede plaatsvervanger".

L'article 6, troisième alinéa, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace stipule que "le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant".

 

Tijdens de plenaire vergadering van 29 maart 2012 werd mevrouw Johanna Erard benoemd tot eerste plaatsvervangende voorzitter. Bij mailbericht van 16 december 2016 heeft ze aanvaard het mandaat van voorzitter uit te oefenen. Zij zal de eed afleggen in handen van de Kamervoorzitter op dinsdag 10 januari 2017.

Mme Johanna Erard a été élue en qualité de première présidente suppléante au cours de la séance plénière du 29 mars 2012. Par courriel du 16 décembre 2016, elle a accepté d'exercer le mandat de président. Elle prêtera serment entre les mains du président de la Chambre le mardi 10 janvier 2017.

 

Artikel 6, derde lid, van voornoemde wet bepaalt voorts dat "Bij het openvallen van een plaats van plaatsvervangend lid (...) de Kamer van volksvertegenwoordigers onverwijld overgaat tot de benoeming van een nieuw plaatsvervangend lid".

L'article 6, troisième alinéa, de la loi précitée stipule également qu'"En cas de vacance d'une place de membre suppléant, la Chambre des représentants (...), procède sans délai à la nomination d'un nouveau suppléant".

 

De Kamer dient dus een nieuwe eerste plaatsvervangende voorzitter te benoemen.

La Chambre doit donc nommer un nouveau premier président suppléant.

 

Het mandaat van tweede plaatsvervangende voorzitter is overigens eveneens niet ingevuld. De oproepen tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2012 en 18 juni 2012 leverden immers geen kandidaturen op.

Le mandat de deuxième président suppléant est par ailleurs toujours vacant, les appels aux candidats parus au Moniteur belge des 26 avril 2012 et 18 juin 2012 n'ayant donné lieu à aucune candidature.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 december 2016 stel ik u voor een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken zowel voor het mandaat van eerste als voor het mandaat van tweede plaatsvervangende voorzitter.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 décembre 2016, je vous propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge tant pour le mandat de premier que celui de second président suppléant.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemmingen

Scrutins

 

17 Benoeming van de werkende leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat

17 Nomination des membres effectifs non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van de werkende leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination des membres effectifs non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat.

 

De Kamer moet, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, overgaan tot de benoeming van de leden niet-notarissen van de Nederlandstalige benoemings­commissie en de Franstalige benoemings­commissie voor het notariaat. Deze leden worden benoemd voor een periode van vier jaar; waarbij om de twee jaar de mandaten van de helft van de werkende en de plaatsvervangende leden worden vernieuwd.

En application de l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, la Chambre des représentants doit nommer les membres non-notaires de la commission de nomination de langue française et de la commission de nomination de langue néerlandaise pour le notariat. Ces membres sont nommés pour une période de quatre ans; les mandats de la moitié des membres effectifs et suppléants sont renouvelés tous les deux ans.

 

Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden.

Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres suppléants.

 

De werkende en plaatsvervangende leden niet-notarissen worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, uit de volgende drie categorieën:

- één magistraat;

- één docent of hoogleraar in de rechten;

- twee externe leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring.

Les membres effectifs et suppléants non-notaires sont désignés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des votes émis, parmi les trois catégories suivantes:

- un magistrat;

- un chargé de cours ou un professeur de droit;

- deux membres externes avec une expérience professionnelle utile pour la mission.

 

Ten minste één lid van de Franstalige benoemings­commissie moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits. Aangezien een lid-notaris dit bewijs reeds levert, is de Kamer niet verplicht een lid te benoemen met kennis van het Duits.

Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand. Cette condition étant déjà réalisée pour les membres notaires de cette commission, la Chambre n'est pas tenue de nommer un membre connaissant l'allemand.

 

Als overgangsbepaling werd - in artikel 2 van de wet van 20 mei 2016 tot wijziging van de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt - bepaald dat bij de eerste weder­samenstelling na de inwerking­treding van deze wet de helft van de leden voor een termijn van twee jaar wordt benoemd.

À titre de mesure transitoire, il est stipulé - à l'article 2 de la loi du 20 mai 2016 modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat - que lors de la première composition après l'entrée en vigueur de cette loi, la moitié des membres seront nommés pour un terme de deux ans.

 

Een mandaat van twee jaar wordt verleend aan één van de in artikel 38, § 4, eerste lid, 3° en 4°, bedoelde werkende leden (dus aan één lid van de categorieën ‘magistraat’ of ‘hoogleraar of docent’) en aan een van in artikel 38, § 4, eerste lid, 5°, bedoelde werkende leden (dus aan één extern lid).

Un mandat de deux ans est attribué à un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, premier alinéa, 3° et 4° (soit à un membre des catégories ‘magistrat’ ou ‘professeur ou chargé de cours’) et à un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, premier alinéa, 5° (soit à un membre externe).

 

De volgende personen hebben hun kandidatuur ingediend voor een mandaat van twee jaar: de heren Philippe Gysbergs (N), Stefaan Rutten (N), Geert Vervaeke (N), François Dubois (F), Bernard Garcez (F), Patrick Gielen (F) en Damien Jans (F), mevrouw Stéphanie Mees (F) en de heer Olivier Michiels (F).

Les personnes suivantes ont introduit leur candidature pour un mandat de deux ans: MM. Philippe Gysbergs (N), Stefaan Rutten (N), Geert Vervaeke (N), François Dubois (F), Bernard Garcez (F), Patrick Gielen (F) et Damien Jans (F), Mme Stéphanie Mees (F) et M. Olivier Michiels (F).

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 10 november 2016.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 10 novembre 2016.

 

De kandidatenlijst werd rondgedeeld onder het nr. 2230/1.

La liste des candidats a été distribuée sous le n° 2230/1.

 

U heeft een stembiljet gekregen met de namen van de Nederlandstalige kandidaten en de Franstalige kandidaten.

Vous avez reçu un bulletin de vote reprenant les noms des candidats francophones et des candidats néerlandophones.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaten plaatsen. Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom des candidats choisis. Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Yoleen Van Camp en Nawal Ben Hamou worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Yoleen Van Camp et Nawal Ben Hamou sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Il est procédé à l'appel nominal)

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

18 Voordracht van kandidaten voor:

- de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking

de mandaten van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

18 Présentation de candidats pour:

- les mandats de membre de la Commission nationale d’évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l’interruption de grossesse

- les mandats de membre de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de voordracht van twee dubbele lijsten van zestien kandidaten voor de mandaten van lid van:

de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschaps­afbreking en

- de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la présentation de deux listes doubles de seize candidats pour les mandats de membre de:

- la Commission nationale d’évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l’interruption de grossesse et

- la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la loi relative à l'euthanasie.

 

Enerzijds bestaat de Commissie "zwangerschapsafbreking" uit:

- acht leden die geneesheer zijn, van wie minstens vier hoogleraar, docent of emeritus hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit;

- vier leden die hoogleraar, docent of emeritus hoogleraar in de rechten zijn aan een Belgische universiteit of advocaat;

- vier leden die komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.

D'une part, la Commission "interruption de grossesse" est composée de:

- huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeur, chargé de cours ou professeur émérite de médecine dans une université belge;

- quatre membres sont professeur, chargé de cours ou professeur émérite de droit dans une université belge ou avocat;

- quatre membres sont issus de milieux chargés de l’accueil et de la guidance des femmes en détresse.

 

Anderzijds bestaat de Commissie "euthanasie" uit:

- acht leden die doctor in de geneeskunde zijn, van wie er minstens vier (emeritus) hoogleraar of docent zijn aan een Belgische universiteit;

- vier leden die (emeritus) hoogleraar of docent in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat zijn;

- vier leden die komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.

D'autre part, la Commission "euthanasie" est composée de:

- huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs (émérites) ou chargés de cours dans une université belge;

- quatre membres sont professeurs (émérites) ou chargés de cours de droit dans une université belge ou avocat;

- quatre membres sont issus de milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.

 

De leden van beide commissies worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van hun respectieve commissie behoren.

Les membres des deux commissions sont désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de leur commission respective.

 

De leden worden benoemd, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, uit een dubbele lijst voorgedragen door de Kamer.

Les membres sont nommés, dans le respect de la parité linguistique et sur la base d'une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par la Chambre.

 

Elke taalgroep van de Commissie "zwangerschapsafbreking" telt negen vrouwen en zeven mannen.

Chaque groupe linguistique de la Commission "interruption de grossesse" compte neuf femmes et sept hommes.

 

Elke taalgroep van de Commissie "euthanasie" telt minstens drie kandidaten van elk geslacht.

Chaque groupe linguistique de la Commission "euthanasie" compte au moins trois candidats de chaque sexe.

 

De leden van beide commissies worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

Les membres des deux commissions sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.

 

De kandidaten die niet als effectief lid zijn aangewezen, worden tot plaatsvervanger benoemd.

Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants.

 

De kandidaturen voor de Commissie "zwangerschapsafbreking" werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 10 november 2016 en de kandidaturen voor de Commissie "euthanasie" tijdens de plenaire vergadering van 15 september 2016.

Les candidatures pour la Commission "interruption de grossesse" ont été annoncées en séance plénière du 10 novembre 2016 et les candidatures pour la Commission "euthanasie" ont été annoncées en séance plénière du 15 septembre 2016.

 

De stukken met de lijst van alle kandidaten voor de te begeven mandaten werden rondgedeeld onder de nrs 2231/1 en 2232/1.

Les documents portant le nom de tous les candidats aux mandats à pourvoir ont été distribués sous les nos 2231/1 et 2232/1.

 

Gelet op de veelheid van de criteria waaraan de samenstelling van beide commissies moet voldoen, stelt de Conferentie van voorzitters voor dat de Kamer zich zou uitspreken over een model van dubbele lijst voor elke commissie. Deze modellen bevatten een aantal kandidaten dat gelijk is aan het aantal openstaande mandaten.

Compte tenu de la multiplicité des critères que doit rencontrer la composition des deux commissions, la Conférence des présidents propose que la Chambre se prononce sur un modèle de liste double pour chaque commission. Ces modèles comportent un nombre de candidats égal à celui des mandats à pourvoir.

 

U heeft twee stembrieven ontvangen die twee luiken omvat:

Vous avez reçu deux bulletins de vote comportant deux volets:

 

- enerzijds de namen van alle kandidaten per categorie. Naast elke kandidaat staat een stemvakje voor lijst 1 en een stemvakje voor lijst 2;

- d'une part, le nom de tous les candidats par catégorie. Chaque nom est suivi d'une case de vote pour la liste 1 et d'une case de vote pour la liste 2;

 

- anderzijds een model van dubbele lijst die twee reeksen van zestien leden bevat. Boven dat model staat één stemvakje.

- d'autre part, un modèle de liste double qui comprend deux séries de seize membres. Ce modèle comporte une case de tête.

 

De leden die het eens zijn met de modellen van dubbele lijst, worden verzocht een kruisje in het stemvakje boven de modellen te plaatsen.

Les membres qui se rallient aux modèles de liste double sont priés de tracer une croix dans la case de tête de ces modèles.

 

Zij die daarentegen deze modellen niet wensen goed te keuren kunnen een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaten plaatsen, waarvan zestien op lijst 1 en zestien op lijst 2. Het staat elk lid zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze.

Les membres qui n'approuvent pas ces modèles peuvent tracer une croix dans la case figurant en regard du nom des candidats choisis, dont seize pour la liste 1 et seize pour la liste 2. Chaque membre est ainsi libre de voter pour les candidats de son choix.

 

De stembiljetten zijn ongeldig wanneer op beide wijze stemmen worden uitgebracht.

Le cumul de ces deux modes de vote entraîne la nullité des bulletins de vote.

 

Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Yoleen Van Camp en Nawal Ben Hamou worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Yoleen Van Camp et Nawal Ben Hamou sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljetten in de stembussen te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer ses bulletins non signés dans les urnes, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

(Il est procédé à l'appel nominal)

(Er wordt overgegaan tot de naamafroeping)

 

Heeft iedereen gestemd?

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

19 Inoverwegingneming van voorstellen

19 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Het voorstel nr. 2214/1 van mevrouw Els Van Hoof werd verleden week al in overweging genomen.

La proposition n° 2214/1 de Mme Els Van Hoof a déjà été prise en considération la semaine passée.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

20 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2228/1)

20 Comptes de l'année budgétaire 2015 de la Chambre des représentants (2228/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Carcaci heeft zich onthouden. Mevrouw Gabriëls stemde voor.

 

Collega’s, er staan veel stemmingen op de agenda, dus mag ik vragen dat iedereen zijn hoofd erbij houdt.

 

21 Begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2228/1)

21 Ajustement budgétaire de l'année budgétaire 2016 de la Chambre des représentants (2228/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2016 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire de l'année budgétaire 2016 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

22 Begroting van het begrotingsjaar 2017 van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2228/1)

22 Budget pour l'année budgétaire 2017 de la Chambre des représentants (2228/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

21

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting van het begrotingsjaar 2017 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2017 de la Chambre des représentants.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de financiering van de politieke partijen (2228/1)

23 Comptes de l'année budgétaire 2015 du financement des partis politiques (2228/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

125

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de financiering van de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 du financement des partis politiques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Uyttersprot stemde voor.

 

(M. Dallemagne a voté pour)

 

24 Begroting van het begrotingsjaar 2017 van de financiering van de politieke partijen (2228/1)

24 Budget pour l'année budgétaire 2017 du financement des partis politiques (2228/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

111

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting van het begrotingsjaar 2017 van de financiering van de politieke partijen aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2017 du financement des partis politiques.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Rekenhof (2225/1)

25 Comptes de l'année budgétaire 2015 de la Cour des comptes (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de la Cour des comptes.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het Rekenhof (2225/1)

26 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de la Cour des comptes (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

123

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de la Cour des comptes.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Rekenhof (2225/1)

27 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Cour des comptes (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

121

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Rekenhof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Cour des comptes.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Grondwettelijk Hof (2225/1)

28 Comptes de l'année budgétaire 2015 de la Cour constitutionnelle (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de la Cour constitutionnelle.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heren De Roover en Miller stemden voor.

 

29 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Grondwettelijk Hof (2225/1)

29 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Cour constitutionnelle (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

119

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Grondwettelijk Hof aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Cour constitutionnelle.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie (2225/1)

30 Comptes de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Laaouej stemde voor.

 

31 Tweede aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie (2225/1)

31 Deuxième ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

114

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de tweede aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2015 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte le deuxième ajustement du budget de l'année budgétaire 2015 du Conseil supérieur de la Justice.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

32 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie (2225/1)

32 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Conseil supérieur de la Justice (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

113

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Conseil supérieur de la Justice.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

33 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (2225/1)

33 Comptes de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de police (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Lanjri en de heer Van Rompuy stemden voor.

 

34 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (2225/1)

34 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de police (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

115

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de police.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

35 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2225/1)

35 Comptes de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Detiège en de heer Dallemagne stemden voor.

 

36 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2225/1)

36 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het College van de federale ombudsmannen (2225/1)

37 Comptes de l'année budgétaire 2015 du Collège des médiateurs fédéraux (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het College van de federale ombudsmannen (2225/1)

38 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 du Collège des médiateurs fédéraux (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

39 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het College van de federale ombudsmannen (2225/1)

39 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Collège des médiateurs fédéraux (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het College van de federale ombudsmannen aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 du Collège des médiateurs fédéraux.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Beke stemde voor.

 

40 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2225/1)

40 Comptes de l'année budgétaire 2015 de la Commission de la protection de la vie privée (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

41 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2225/1)

41 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de la Commission de la protection de la vie privée (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

42 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2225/1)

42 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Commission de la protection de la vie privée (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

114

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Commission de la protection de la vie privée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

De heer Calomne stemde voor.

 

43 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (2225/1)

43 Comptes de l'année budgétaire 2015 des Commissions de nomination pour le notariat (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

44 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (2225/1)

44 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 des Commissions de nomination pour le notariat (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Smeyers en de heer Buysrogge stemden voor.

 

45 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Benoemingscommissies voor het notariaat (2225/1)

45 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 des Commissions de nomination pour le notariat (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 des Commissions de nomination pour le notariat.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

46 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de BIM-Commissie (2225/1)

46 Comptes de l'année budgétaire 2015 de la Commission BIM (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de la Commission BIM.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

47 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de BIM-Commissie (2225/1)

47 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Commission BIM (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de BIM-Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Commission BIM.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

48 Rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie (2225/1)

48 Comptes de l'année budgétaire 2015 de l’Organe de contrôle de l’information policière (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2015 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2015 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

49 Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie (2225/1)

49 Ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de l’Organe de contrôle de l’information policière (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

115

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2016 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement du budget de l'année budgétaire 2016 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Demir, mevrouw Becq, de heer Verherstraeten en de heer Beke stemden voor. De heren Dallemagne en Lutgen hebben zich onthouden.

 

50 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Controleorgaan op de politionele informatie (2225/1)

50 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de l’Organe de contrôle de l’information policière (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

51 Begroting voor het begrotingsjaar 2016 van de Federale Deontologische Commissie (2225/1)

51 Budget pour l'année budgétaire 2016 Commission fédérale de déontologie (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting voor het begrotingsjaar 2016 van de Federale Deontologische Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2016 de la Commission fédérale de déontologie.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

52 Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Federale Deontologische Commissie (2225/1)

52 Propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 Commission fédérale de déontologie (2225/1)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen voor het begrotingsjaar 2017 van de Federale Deontologische Commissie aan.

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017 de la Commission fédérale de déontologie.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Het zal ter kennis van respectievelijk het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor de Justitie, het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het College van de federale ombudsmannen, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Benoemingscommissies voor het notariaat, de BIM-Commissie, het Controleorgaan op de politionele informatie en de Federale Deontologische Commissie worden gebracht, dat de Kamer de aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2015, de rekeningen van het begrotingsjaar 2015, de aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2016 en de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2017 heeft aangenomen.

Il sera donné connaissance respectivement à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Justice, au Comité permanent de contrôle des services de police, au Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, au Collège des médiateurs fédéraux, à la Commission de la protection de la vie privée, aux Commissions de nomination pour le notariat, à la Commission BIM, à l’Organe de contrôle de l’information policière et à la Commission fédérale de déontologie de l'adoption par la Chambre des ajustements des budgets de l’année budgétaire 2015, des comptes de l'année budgétaire 2015, des ajustements des budgets de l'année budgétaire 2016 et des propositions budgétaires pour l'année budgétaire 2017.

 

53 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2108/1)

53 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2017 (2108/1)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

79

Oui

Nee

60

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2108/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2108/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(Mevrouw Demir stemde voor)

 

54 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2109/1-43)

54 Amendements et article réservés du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 (2109/1-43)

 

Stemming over amendement nr. 9 van Hendrik Vuye cs op artikel 2.01.6. (2109/43)

Vote sur l'amendement n° 9 de Hendrik Vuye cs à l'article 2.01.6. (2109/43)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

27

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2.01.6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2.01.6 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Özen a voté pour.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Hendrik Vuye cs op de tabel in bijlage. (2109/43)

Vote sur l'amendement n° 8 de Hendrik Vuye cs sur le tableau annexé. (2109/43)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

5

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

47

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(De heer Dallemagne en de heer Lutgen stemden tegen. De voorzitter stemde zoals zijn fractie)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Hendrik Vuye cs op de tabel in bijlage. (2109/43)

Vote sur l'amendement n° 7 de Hendrik Vuye cs tendant sur le tableau annexé. (2109/43)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 37)

Ja

4

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

48

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is de tabel in bijlage aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et le tableau annexé est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

55 Geheel van het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 (2109/1+2108/5)

55 Ensemble du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 (2109/1+2108/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

80

Oui

Nee

60

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2109/44)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017. Il sera soumis à la sanction royale. (2109/44)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

56 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 (2176/1)

56 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 (2176/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

102

Oui

Nee

37

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2176/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016. Il sera soumis à la sanction royale. (2176/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Lanjri heeft voor gestemd.

 

57 Amendements et articles réservés du projet de loi-programme (2208/1-12)

57 Aangehouden amendementen en artikelen van het ontwerp van programmawet (2208/1-12)

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Karin Jiroflée cs à l'article 19. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 11 van Karin Jiroflée cs op artikel 19. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

49

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 19 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 19 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mme Caprasse s'est abstenue.

 

Vote sur l'amendement n° 12 de Karin Jiroflée cs tendant à insérer un article 19/1(n). (2208/12)

Stemming over amendement nr. 12 van Karin Jiroflée cs tot invoeging van een artikel 19/1(n). (2208/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 40)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 13 de Karin Jiroflée cs tendant à insérer un article 19/2(n). (2208/12)

Stemming over amendement nr. 13 van Karin Jiroflée cs tot invoeging van een artikel 19/2(n). (2208/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 40)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 22. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 22. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

58

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 22 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 22 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 23. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 2 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 23. (2208/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 41)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 23 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 23 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 24. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 3 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 24. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

33

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 24 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 24 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 25. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 4 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 25. (2208/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 42)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Catherine Fonck à l'article 25. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 7 van Catherine Fonck op artikel 25. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

45

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 25 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 25 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 26. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 5 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 26. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 44)

Ja

33

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(Mevrouw Demir stemde zoals haar fractie)

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Catherine Fonck à l'article 26. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 8 van Catherine Fonck op artikel 26. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 45)

Ja

44

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 26 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 26 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Brotcorne a voté pour)

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Monica De Coninck cs tendant à insérer un article 26/1(n). (2208/12)

Stemming over amendement nr. 10 van Monica De Coninck cs tot invoeging van een artikel 26/1(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 46)

Ja

51

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

M. Chastel a voté contre.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 27. (2208/12)

Stemming over amendement nr. 6 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 27. (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 47)

Ja

33

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 27 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 27 aangenomen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 30/1(n). (2208/12)

Stemming over amendement nr. 9 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 30/1(n). (2208/12)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 47)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 129(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 14 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 129(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 48)

Ja

58

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 15 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 130(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 15 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 130(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 49)

Ja

51

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 131(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 16 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 131(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 50)

Ja

47

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 17 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 131(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 17 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 131(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 50)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Becq heeft “nee” gestemd.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 132(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 18 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 132(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 50)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 19 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 133(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 19 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 133(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 50)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 20 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 134(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 20 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 134(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 50)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 21 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 135(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 21 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 135(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 50)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 22 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 136(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 22 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 136(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 51)

Ja

56

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 23 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 136(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 23 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 136(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 24 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 137(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 24 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 137(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 25 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 138(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 25 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 138(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 26 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 139(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 26 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 139(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 51)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 27 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 140(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 27 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 140(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 52)

Ja

58

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 28 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 141(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 28 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 141(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 52)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 29 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 141(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 29 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 141(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 52)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 30 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 142(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 30 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 142(n). (2208/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 52)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 31 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 143(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 31 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 143(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 53)

Ja

58

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 32 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 144(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 32 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 144(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 54)

Ja

56

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 33 van Ahmed Laaouej cs tot invoeging van een artikel 145(n). (2208/12)

Vote sur l'amendement n° 33 de Ahmed Laaouej cs tendant à insérer un article 145(n). (2208/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 55)

Ja

56

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

58 Geheel van het ontwerp van programmawet (2208/11)

58 Ensemble du projet de loi-programme (2208/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 56)

Ja

79

Oui

Nee

59

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het ontwerp van programmawet aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2208/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi-programme. Il sera soumis à la sanction royale. (2208/13)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(M. Benoit Hellings a voté contre.)

 

59 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens (2069/1-11)

59 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif au traitement des données des passagers (2069/1-11)

 

Amendement nr. 9 van de heer Stéphane Crusnière is ingetrokken.

L'amendement n° 9 de M. Stéphane Crusnière a été retiré.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Stéphane Crusnière op artikel 4. (2069/11)

Vote sur l'amendement n° 12 de Stéphane Crusnière à l'article 4. (2069/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 57)

Ja

49

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Stéphane Crusnière op artikel 7. (2069/11)

Vote sur l'amendement n° 11 de Stéphane Crusnière à l'article 7. (2069/11)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 57)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 7 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Georges Dallemagne cs op artikel 29. (2069/9)

Vote sur l'amendement n° 10 de Georges Dallemagne cs à l'article 29. (2069/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 58)

Ja

56

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 29 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 29 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

60 Geheel van het wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens (2069/7)

60 Ensemble du projet de loi relatif au traitement des données des passagers (2069/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Oui)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Ja)

 

60.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le président, pour le PS, la lutte contre le terrorisme doit être une priorité. Nous n'avons jamais fui nos responsabilités en la matière.

 

Le groupe PS était prêt à soutenir la mise en place du PNR dans le transport aérien, comme le proposait, effectivement, la directive européenne. Mais, vous avez été plus loin, tant pour les transports concernés que pour le profil des passagers. Trois commissaires européens ont indiqué leur désapprobation. La Commission de la protection de la vie privée est également critique à ce sujet. Les associations vigilantes pour les libertés individuelles, mais aussi des secteurs du tourisme et du transport sont négatifs sur ce texte et n'ont même pas été associés. Alors, oui à une politique de sécurité! Mais, en l'occurrence, vous n'allez pas être efficace et vous n'êtes plus dans l'équilibre entre la sécurité et la protection des libertés individuelles.

 

Pour toutes ces raisons, mon groupe votera contre ce projet.

 

60.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, met dezelfde argumentatie zullen wij ons onthouden.

 

Ik wil er nog een argument aan toevoegen. Het klopt dat de kritiek van de Eurocommissarissen niet ter sprake is gebracht, ook al lag een en ander op de regeringstafel en had een notoir lid van de meerderheid de brieven wel al in haar bezit maar deze vergat ter bespreking te brengen.

 

Los van de privacyproblematiek waarover ook nog veel te zeggen valt, is er vooral het feit dat de federale regering nalaat om de regio’s te consulteren, die nochtans bevoegd zijn voor toerisme, economie enzovoort. Zij hadden het best ook hun advies gegeven maar dat is ondanks aandringen niet gebeurd.

 

Ik hoop dat deze zaak niet kapseist op basis van belangenconflicten of andere incidenten. In elk geval is de discussie voor ons zeker niet uitgeput.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 59)

Ja

90

Oui

Nee

36

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2069/12)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2069/12)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

61 Wetsontwerp houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring (2151/4) (nieuw opschrift)

61 Projet de loi portant transfert de l'enregistrement des navires et de la conservation des hypothèques maritimes (2151/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 60)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2151/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2151/5)

 

Mevrouw Zuhal Demir heeft voor gestemd.

 

62 Wetsontwerp tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten (2206/3)

62 Projet de loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation (2206/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 61)

Ja

136

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2206/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2206/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

Mme Grovonius a voté pour.

 

63 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2017 (2189/3)

63 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2017 (2189/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 62)

Ja

138

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2189/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2189/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

64 Wetsontwerp houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk (2205/3)

64 Projet de loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique (2205/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 63)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2205/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2205/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d’abstention? (Non)

 

65 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen (2198/3)

65 Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions (2198/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 64)

Ja

82

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

57

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2198/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2198/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

66 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen (2207/4)

66 Projet de loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses (2207/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 65)

Ja

86

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

54

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2207/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2207/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Sybille de Coster-Bauchau a voté pour, comme son groupe.

 

67 Aangehouden amendement op het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (2199/1-6)

67 Amendement réservé au projet de loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (2199/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Barbara Pas tot invoeging van een artikel 2/1(n).(2199/6)

Vote sur l'amendement n° 1 de Barbara Pas tendant à insérer un article 2/1(n).(2199/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 66)

Ja

4

Oui

Nee

136

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

68 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (2199/5)

68 Ensemble du projet de loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (2199/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 67)

Ja

85

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2199/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2199/7)

 

69 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (2139/4)

69 Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (2139/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 68)

Ja

80

Oui

Nee

31

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2139/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2139/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

70 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 (2175/3)

70 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 (2175/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 69)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2175/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2175/4)

 

Mme Muriel Gerkens a voté pour.

 

71 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (2070/1-8)

71 Amendements et articles réservés du projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (2070/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 24 van Michel de Lamotte cs op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 24 de Michel de Lamotte cs à l'article 3. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 70)

Ja

56

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 37 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 3. (2070/8)

Vote sur l'amendement n° 37 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 3. (2070/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 71)

Ja

25

Oui

Nee

103

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 25 van Michel de Lamotte cs op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 25 de Michel de Lamotte cs à l'article 3. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 72)

Ja

56

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 39 van Karine Lalieux op artikel 3. (2070/8)

Vote sur l'amendement n° 39 de Karine Lalieux à l'article 3. (2070/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 73)

Ja

49

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 38 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 3. (2070/8)

Vote sur l'amendement n° 38 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 3. (2070/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 74)

Ja

25

Oui

Nee

103

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 26 van Karine Lalieux cs op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 26 de Karine Lalieux cs à l'article 3. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 75)

Ja

55

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 27 van Karine Lalieux op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 27 de Karine Lalieux à l'article 3. (2070/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 75)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

De heer Van der Maelen heeft telkens voor gestemd.

 

Stemming over amendement nr. 28 van Karine Lalieux op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 28 de Karine Lalieux à l'article 3. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 76)

Ja

58

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 29 van Karine Lalieux op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 29 de Karine Lalieux à l'article 3. (2070/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 76)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 30 van Karine Lalieux op artikel 3. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 30 de Karine Lalieux à l'article 3. (2070/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 76)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 32 van Kristof Calvo cs tot weglating van artikel 4. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 32 de Kristof Calvo cs tendant à supprimer l'article 4. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 77)

Ja

21

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

39

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 31 van Karine Lalieux op artikel 8. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 31 de Karine Lalieux à l'article 8. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 78)

Ja

57

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

M. Chastel a voté contre.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 10. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 34 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 10. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 79)

Ja

14

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 36 van Jean-Marc Nollet cs op de bijlage. (2070/6)

Vote sur l'amendement n° 36 de Jean-Marc Nollet cs à l'annexe. (2070/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 80)

Ja

56

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is de bijlage aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'annexe est adoptée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

72 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (2070/5)

72 Ensemble du projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (2070/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 81)

Ja

81

Oui

Nee

58

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2070/9)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2070/9)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

73 Aangehouden amendementen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (2188/1-4)

73 Amendements réservés au projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (2188/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Michel de Lamotte tot invoeging van een artikel 2/1(n). (2188/4)

Vote sur l'amendement n° 1 de Michel de Lamotte tendant à insérer un article 2/1(n). (2188/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 82)

Ja

57

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Lalieux a voté pour.

 

Mevrouw Van Hoof heeft tegen gestemd.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Michel de Lamotte tot invoeging van een artikel 10/1(n). (2188/4)

Vote sur l'amendement n° 2 de Michel de Lamotte tendant à insérer un article 10/1(n). (2188/4)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 82)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

74 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (2188/3)

74 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (2188/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 83)

Ja

79

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2188/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2188/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

75 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties (2183/3)

75 Projet de loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE (2183/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 84)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2183/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2183/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

76 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (2210/4)

76 Projet de loi portant dispositions diverses en matière sociale (2210/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 85)

Ja

81

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2210/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2210/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Poncelet s’est abstenue.

 

77 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet- en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken (nieuw opschrift) (1966/10)

77 Projet de loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales (nouvel intitulé) (1966/10)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 86)

Ja

83

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1966/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1966/11)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

78 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1986/1-12)

78 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1986/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 142 van Olivier Maingain op artikel 34. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 142 de Olivier Maingain à l'article 34. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 87)

Ja

45

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 34 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 34 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 143 van Olivier Maingain op artikel 64. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 143 de Olivier Maingain à l'article 64. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 88)

Ja

47

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 64 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 64 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 144 van Olivier Maingain tot weglating van artikel 81. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 144 de Olivier Maingain tendant à supprimer l'article 81. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 88)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 81 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 81 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 145 van Olivier Maingain op artikel 107. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 145 de Olivier Maingain à l'article 107. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 88)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 107 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 107 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 146 van Olivier Maingain tot weglating van artikel 116. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 146 de Olivier Maingain tendant à supprimer l'article 116. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 88)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 116 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 116 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 147 van Olivier Maingain tot weglating van artikel 118. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 147 de Olivier Maingain tendant à supprimer l'article 118. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 88)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 118 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 118 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 148 van Olivier Maingain op artikel 122. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 148 de Olivier Maingain à l'article 122. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 89)

Ja

32

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 149 van Olivier Maingain op artikel 122. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 149 de Olivier Maingain à l'article 122. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 90)

Ja

44

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Almaci heeft voor gestemd.

 

Stemming over amendement nr. 150 van Olivier Maingain op artikel 122. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 150 de Olivier Maingain à l'article 122. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 90)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 122 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 122 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 151 van Olivier Maingain op artikel 125. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 151 de Olivier Maingain à l'article 125. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 90)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 125 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 125 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 152 van Olivier Maingain op artikel 126. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 152 de Olivier Maingain à l'article 126. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 90)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 126 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 126 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 153 van Olivier Maingain op artikel 128. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 153 de Olivier Maingain à l'article 128. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 90)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 128 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 128 est adopté.

 

78.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie heeft op amendementen nrs 152 en 153 voor gestemd.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 154 van Olivier Maingain op artikel 129. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 154 de Olivier Maingain à l'article 129. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 91)

Ja

53

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 129 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 129 est adopté.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Stemming over amendement nr. 155 van Olivier Maingain tot weglating van artikel 139. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 155 de Olivier Maingain tendant à supprimer l'article 139. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 91)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 139 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 139 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 156 van Olivier Maingain op artikel 143. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 156 de Olivier Maingain à l'article 143. (1986/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 91)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 143 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 143 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 157 van Olivier Maingain op artikel 182. (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 157 de Olivier Maingain à l'article 182. (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 92)

Ja

45

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 182 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 182 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 141 van Christian Brotcorne tot invoeging van een artikel 183(n). (1986/12)

Vote sur l'amendement n° 141 de Christian Brotcorne tendant à insérer un article 183(n). (1986/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 93)

Ja

33

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

79 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1986/11)

79 Ensemble du projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1986/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 94)

Ja

95

Oui

Nee

31

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1986/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1986/13)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Geheime stemming (voortzetting)

Scrutin (continuation)

 

80 Benoeming van vier effectieve leden "niet-notarissen" van de Franstalige Benoemingscommissie en vier effectieve leden "niet-notarissen" van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat – uitslag van de geheime stemming

80 Nomination des quatre membres effectifs "non-notaires" au sein de la Commission de nomination de langue française et des quatre membres effectifs "non-notaires" au sein de la Commission de nomination de langue néerlandaise pour le notariat – résultat du scrutin

 

Aantal stemmers

136

Nombre de votants

Blanco en ongeldige bulletins

6

Bulletins blancs et nuls

Geldige stemmen

130

Votes valables

Tweederde meerderheid

87

Majorité des deux tiers

 

De volgende voorkeurstemmen werden geteld:

Les votes de préférence suivants ont été recensés:

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

 

1. In de hoedanigheid van magistraat:

1. En qualité de magistrat:

 

De heer Philippe Gysbergs behaalt 122 stemmen

M. Philippe Gysbergs obtient 122 suffrages

 

Mevrouw Rita Mortier behaalt 0 stemmen

Mme Rita Mortier obtient 0 suffrage

 

Mevrouw Alexandra Schoenmaekers behaalt 0 stemmen

Mme Alexandra Schoenmaekers obtient 0 suffrage

 

De heer Patrick Taily behaalt 0 stemmen

M. Patrick Taily obtient 0 suffrage

 

De heer Bart Van Den Bergh behaalt 0 stemmen

M. Bart Van Den Bergh obtient 0 suffrage

 

2. In de hoedanigheid van hoogleraar:

2. En qualité de professeur:

 

De heer Stefan Rutten behaalt 123 stemmen

M. Stefan Rutten obtient 123 suffrages

 

De heer Geert Vervaeke behaalt 1 stem

M. Geert Vervaeke obtient 1 suffrage

 

3. In de hoedanigheid van extern lid:

3. En qualité de membre externe:

 

De heer Etienne Allaerts behaalt 0 stemmen

M. Etienne Allaerts obtient 0 suffrage

 

De heer David Baele behaalt 120 stemmen

M. David Baele obtient 120 suffrages

 

Mevrouw Isabelle Dupré behaalt 0 stemmen

Mme Isabelle Dupré obtient 0 suffrage

 

Mevrouw Rita Mortier behaalt 0 stemmen

Mme Rita Mortier obtient 0 suffrage

 

De heer Tom Ryken behaalt 0 stemmen

M. Tom Ryken obtient 0 suffrage

 

De heer Antoine Van Eeckhout behaalt 1 stem

M. Antoine Van Eeckhout obtient 1 suffrage

 

De heer Geert Vervaeke behaalt 117 stemmen

M. Geert Vervaeke obtient 117 suffrages

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue française:

 

1. In de hoedanigheid van magistraat:

1. En qualité de magistrat:

 

De heer Olivier Michiels behaalt 99 stemmen

M. Olivier Michiels obtient 99 suffrages

 

De heer Eric Robert behaalt 25 stemmen

M. Eric Robert obtient 25 suffrages

 

2. In de hoedanigheid van hoogleraar:

2. En qualité de professeur:

 

De heer Frédéric Georges behaalt 128 stemmen

M. Frédéric Georges obtient 128 suffrages

 

De heer Damien Jans behaalt 0 stemmen

M. Damien Jans obtient 0 suffrage

 

3. In de hoedanigheid van extern lid:

3. En qualité de membre externe:

 

Mevrouw Sandrine Corman behaalt 123 stemmen

Mme Sandrine Corman obtient 123 suffrages

 

De heer Guy Cremer behaalt 0 stemmen

M. Guy Cremer obtient 0 suffrage

 

De heer François Dubois behaalt 0 stemmen

M. François Dubois obtient 0 suffrage

 

De heer Bernard Garcez behaalt 96 stemmen

M. Bernard Garcez obtient 96 suffrages

 

De heer Patrick Gielen behaalt 0 stemmen

M. Patrick Gielen obtient 0 suffrage

 

Mevrouw Stéphanie Mees behaalt 0 stemmen

Mme Stéphanie Mees obtient 0 suffrage

 

De heer Christophe Philippe behaalt 22 stemmen

M. Christophe Philippe obtient 22 suffrages

 

De heer Christian van Lidth de Jeude behaalt 1 stem

M. Christian van Lidth de Jeude obtient 1 suffrage

 

Derhalve worden tot effectieve leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat verkozen verklaard:

Dès lors, sont proclamés élus membres effectifs non notaires des Commissions de nomination pour le notariat:

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

 

1. In de hoedanigheid van magistraat:

1. En qualité de magistrat:

De heer Philippe Gysbergs/M. Philippe Gysbergs

2. In de hoedanigheid van hoogleraar:

2. En qualité de professeur:

De heer Stefan Rutten/M. Stefan Rutten

3. In de hoedanigheid van extern lid:

3. En qualité de membre externe:

De heer David Baele/M. David Baele

De heer Geert Vervaeke/M. Geert Vervaeke

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

Pour la Commission de nomination de langue française:

 

1. In de hoedanigheid van magistraat:

1. En qualité de magistrat:

De heer Olivier Michiels/M. Olivier Michiels

2. In de hoedanigheid van hoogleraar:

2. En qualité de professeur:

De heer Frédéric Georges/M. Frédéric Georges

3. In de hoedanigheid van extern lid:

3. En qualité de membre externe:

Mevrouw Sandrine Corman/Mme Sandrine Corman

De heer Bernard Garcez/M. Bernard Garcez.

 

81 Voordracht van kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie – Uitslag van de geheime stemming

81 Présentation de candidats pour les mandats de membre de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie – Résultat du scrutin

 

Aantal stemmers: 136

Nombre de votants: 136

 

Blanco en ongeldige bulletins: 6

Bulletins blancs et nuls: 6

 

Geldige stemmen: 130

Votes valables: 130

 

Volstrekte meerderheid: 66

Majorité absolue: 66

 

Het model van dubbele lijst behaalt 116 stemmen.

Le modèle de liste double a obtenu 116 suffrages.

 

Daar het model van dubbele lijst de volstrekte meerderheid van de stemmingen heeft gehaald, draagt de Kamer van volksvertegenwoordigers een eerste lijst voor met de volgende namen:

Étant donné que le modèle de liste double a obtenu la majorité absolue des suffrages, la Chambre des représentants présente une première liste comportant les noms suivants:

 

De heer Chris Verslype

Monsieur Didier Giet

De heer Etienne De Groot

De heer Wim Distelmans

Monsieur Philippe Boxho

Monsieur Charles Kornreich

Madame Corinne Vaysse-Van Oost

Mevrouw Anne Desodt

De heer Christophe Lemmens

Madame Jacqueline Herremans

Monsieur Gilles Genicot

De heer Walter De Bondt

Mevrouw Magali De Jonghe

Madame Thérèse Locoge

Madame Chantal Gilbert

Mevrouw Jacinta De Roeck

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers draagt een tweede lijst voor met de volgende namen:

La Chambre des représentants présente une seconde liste comportant les noms suivants:

 

Monsieur Maurice Sosnowski

Monsieur Dominique Lossignol

Madame Marie-Elisabeth Faymonville

Monsieur Marco Schetgen

De heer Luc Proot

Madame Michèle Morret-Rauïs

Mevrouw Muriel Thienpont

De heer Ludo Vanopdenbosch

Monsieur Yves-Henri Leleu

De heer Gerd Verschelden

De heer Tom Balthazar

Monsieur Marc Van Overstraeten

Madame Géraldine Mathieu

De heer Paul Destrooper

Mevrouw Magriet De Maegd

Mevrouw Arlette Geuens

 

De individuele uitslagen van de kandidaten zullen worden opgenomen in de Bijlage bij het Integraal verslag van de volgende plenaire vergadering.

Les résultats individuels des candidats seront repris à l'Annexe au Compte rendu intégral de la prochaine séance plénière.

 

82 Voordracht van kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking – Uitslag van de geheime stemming

82 Présentation de candidats pour les mandats de membre de la Commission nationale d’évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l’interruption de grossesse – Résultat du scrutin

 

Uitslag van de stemming

Résultat du scrutin

 

Aantal stemmers: 137

Nombre de votants: 137

 

Blanco en ongeldige bulletins: 6

Bulletins blancs et nuls: 6

 

Geldige stemmen: 131

Votes valables: 131

 

Volstrekte meerderheid: 66

Majorité absolue: 66

 

Het model van dubbele lijst behaalt 121 stemmen.

Le modèle de liste double a obtenu 121 suffrages.

 

Daar het model van dubbele lijst de volstrekte meerderheid van de stemmingen heeft gehaald, draagt de Kamer van volksvertegenwoordigers een eerste lijst voor met de volgende namen:

Étant donné que le modèle de liste double a obtenu la majorité absolue des suffrages, la Chambre des représentants présente une première liste comportant les noms suivants:

 

De heer Jan Deprest

Mevrouw Kristien Roelens

De heer Hendrik Cammu

Monsieur Jean-Noël Missa

Madame Anne Firquet

Mevrouw Anne Verougstraete

De heer Jacques Germeaux

Madame Dominique Roynet

Mevrouw Myriam Van Varenbergh

Monsieur Nathan Radelet

De heer Mario Van Essche

Madame Anne Lagerwall

Mevrouw Carine Vrancken

Madame Violaine De Clerck

Monsieur Frédéric Brichau

Madame Sylvie Lausberg

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers draagt een tweede lijst voor met de volgende namen:

La Chambre des représentants présente une seconde liste comportant les noms suivants:

 

De heer Gunnar Naulaers

Madame Christine Verellen-Dumoulin

De heer Roland Devlieger

De heer Wilfried Gyselaers

Monsieur Yannick Manigart

Madame Isabelle Dumont

Mevrouw Chantal Kortmann

Madame Karine Welffens

Monsieur Jules Messine

Mevrouw Ingrid Boone

Monsieur Jean-Marc Hausman

Madame Elise Boutriau

Mevrouw Ellen Van Stichel

Mevrouw Kathleen Alen

Mevrouw Arlette Geuens

Monsieur Michel Pasteel

 

De individuele uitslagen van de kandidaten zullen worden opgenomen in de Bijlage bij het Integraal verslag van de volgende plenaire vergadering.

Les résultats individuels des candidats seront repris à l'Annexe au Compte rendu intégral de la prochaine séance plénière.

 

83 Toespraak van de voorzitter

83 Allocution du président

 

83.01  De voorzitter: Collega’s, nu we aan het einde gekomen zijn van onze werkzaamheden voor 2016, wil ik graag nog iets zeggen.

 

In de eindejaarstoespraak van 2015 zei ik dat er ons voor 2016 niet alleen sociaaleconomisch maar ook op het vlak van de collectieve veiligheid grote uitdagingen wachtten. Helaas is dat ten volle bewaarheid geworden.

 

Mais les travaux et les débats menés dans cette Assemblée montrent cependant que notre démocratie est profondément enracinée et capable de résister à ses ennemis.

 

Cet hémicycle et les salles de commission offriront toujours des espaces d'expression et de respect pour les points de vue divergents, y compris dans des domaines extrêmement sensibles, tel que le terrorisme. C'est le propre d'un système démocratique mais, lorsque nos valeurs sont mises en péril, nous faisons bloc.

 

Dat blijkt onder andere uit de werkzaamheden van de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding en van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen. Ondertussen zetten ook de bijzondere commissie Panama Papers en de onderzoekscommissie Optima de werkzaamheden voort. Zeer recent is ook de onderzoekscommissie voor de Minnelijke Schikking in Strafzaken van start gegaan. Collega’s, nooit eerder waren er zoveel tijdelijke, onderzoeks- en bijzondere commissies tegelijk aan de slag.

 

En d'autres termes, chers collègues, un travail considérable nous attend l'année prochaine. Il nous faudra travailler d'arrache-pied. Il est bon, à cet égard, que tous les membres aient conscience que plusieurs services de la Chambre frôlent et dépassent même parfois leurs limites, et rien ne permet de penser que les choses vont changer à court terme. Mais nous allons, d'abord, nous ménager un moment de repos. Je vous souhaite, dès lors, des vacances de Noël paisibles et réconfortantes.

 

In naam van de assemblee wil ik ook de eerste minister en de leden van de regering een voorspoedig nieuw jaar toewensen en hen bedanken voor de samenwerking tijdens het voorbije jaar, zij het dat ik niet kan laten te vermelden dat ook de regering de Kamer geregeld tot de limiet heeft gedreven, en daarvan hoop ik dat het de laatste keer is geweest, wetende dat optimism a moral duty is.

 

Ik ben overigens ook heel tevreden dat niet langer dan gisteren mevrouw Onkelinx van de PS het voorstel naar voren heeft gebracht om een aantal van onze activiteiten wat nader te bekijken, om op een aantal momenten waarop wij dreigen een karikatuur te worden van onszelf, hoe waardig en eerbiedwaardig en belangrijk de instelling ook is, na te gaan of wij daar met het oog op de toekomst iets kunnen aan doen.

 

Point n'est besoin d'espérer ni de réussir pour entreprendre, et même persévérer.

 

Chers collègues, j'aimerais exprimer notre gratitude et souhaiter nos meilleurs vœux pour 2017, à notre nouveau greffier, et à tous les membres du personnel de la Chambre. (Applaudissements)

 

Het applaus spreekt. Ik weet dat ondanks de druk onze medewerkers ter beschikking blijven. Wij appreciëren dat zeer.

 

Je voudrais également remercier grandement les journalistes qui ont suivi nos travaux durant l'année écoulée.

 

De haat-liefdeverhouding tussen media en politiek is zo goed als ongeschonden gebleven.

 

Tenslotte, moet ik ook de nieuwe militaire commandant, de leden van de militaire politie en de leden van ons veiligheidskorps onze oprechte dank betuigen. Zij allen leverden in het voorbije bijzondere jaar ook een bijzondere inspanning.

 

Collega’s, het ga jullie in de komende weken en in het volgende jaar allen zeer goed. (Applaus)

 

83.02  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le président, chers collègues, cette année 2016 se termine comme elle a commencé, avec une actualité douloureuse. L'intolérance a semé la mort, l'angoisse et le désespoir. Sur ces champs de mines se sont développées d'autres menaces qui, comme l'Histoire nous l'enseigne, s'abreuvent au lait de la peur.

 

C'est dans ces moments-là qu'il est nécessaire de redire que nous avons la chance de vivre en démocratie. Cette démocratie n'est pas parfaite, loin s'en faut, et je n'oublie pas les difficultés de vie de tant de nos concitoyens. C'est l'essence même de l'engagement de beaucoup d'entre nous.

 

Mais les pays où il existe une véritable liberté d'expression et de conviction, une liberté de la presse et de pouvoirs qui se contrôlent les uns les autres sont si rares qu'il faut oser se réjouir de ce que nous offre notre pays.

 

Une démocratie n'existe pas si elle n'est pas soutenue par des citoyens qui s'agitent, qui agissent, qui s'opposent ou qui soutiennent. La démocratie participative dans toutes nos Régions est une des plus vivaces d'Europe et nous nous en réjouissons.

 

Mais il n'y a pas de démocratie non plus sans des parlements, sans des élus choisis par la population pour les représenter et pour les défendre.

 

Le parlement, c'est aussi l'oxygène de la démocratie.

 

Mijnheer de voorzitter, u hebt gelijk, we moeten onze manier van werken blijven verbeteren. Ik heb u daarover begin deze week al gesproken. Uw toespraak geeft mij de gelegenheid om ook hulde te brengen aan het werk van de parlementsleden.

 

Je rappelais, tout à l'heure, l'Histoire. Elle nous montre que ceux qui s'attaquent aux démocraties commencent à dénoncer les élus du peuple, à faire des amalgames, à les caricaturer.

 

Aujourd'hui, même si, dans chaque profession, quelques-uns ne font pas le job, je voudrais saluer les élus qui passent des jours, voire des nuits, ici comme sur le terrain, à défendre leurs valeurs, leurs convictions et à représenter la population.

 

Les démocraties ne sont pas éternelles. Et, malgré nos différences, malgré nos opinions contraires, nous devons résister et défendre les droits et libertés de l'ensemble de nos concitoyens.

 

Mijnheer de voorzitter, u bent de voorzitter van deze vergadering en ik wil u bedanken voor het geduld dat u zo vaak moet oefenen. Al die uren op het spreekgestoelte, elke week de ene na de andere aanhoren! Ik wens u toe dat u ons kunt vergeten gedurende de vakantie en dat u kunt genieten van de charmes van de eeuwige stad Rome.

 

Monsieur le greffier, je voudrais, à travers vous, remercier l'ensemble du personnel. Je vous assure, mesdames et messieurs, que ce n'est pas une formule de politesse. C'est la conviction que, sans toutes les personnes qui font fonctionner le parlement, la démocratie ne serait pas possible. Soyez fiers de ce rôle-là! (Applaudissements)

 

Vous me permettrez d'y associer également tous nos collaborateurs qui, en plus de travailler énormément, doivent nous supporter, jour après jour. Merci à eux!

 

Ik zou tenslotte de journalisten willen bedanken. Zij hebben hun handen vol gehad om ons te volgen tijdens de vele debatten van de jongste maanden.

 

Avec vous, et vous me le permettrez, je voudrais faire un petit boontje à Belga, plus présent que le plus assidu des parlementaires. (Applaudissements)

 

Au gouvernement, bien entendu, à l'ensemble des services de sécurité et à vous tous, mes chers collègues, je souhaite une très belle trêve de Noël. (Applaudissements)

 

84 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind (2220/4)

84 Projet de loi modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant (2220/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 95)

Ja

119

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2220/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2220/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

85 Goedkeuring van de agenda

85 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 12 januari 2017.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 12 janvier 2017.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 12 januari 2017 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 12 janvier 2017 à 14.15 heures.

 

La séance est levée à 18.25 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.25 uur.