De Kamer online


Week van 30 januari tot 3 februari 2012

VOORZITTERSCHAP

  • Vrijdag 3 februari 2012: ontmoeting met de heer Pie NTAVYOHANYUMA, voorzitter van de Nationale Assemblee van Burundi
  • Vrijdag 3 februari 2012: ontmoeting met de heer Hama AMADOU, voorzitter van de Nationale Assemblee van Niger

COMMISSIES

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: ter bespreking

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: aangenomen

PLENAIRE VERGADERING


WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

MINISTERRAAD

BIJLAGEN

EUROPA