De Kamer online


Week van 6 tot 10 februari 2012

VOORZITTERSCHAP

  • Dinsdag 7 februari 2012: ontmoeting met mevrouw Mirtha Hormilla, ambassadeur van Cuba
  • Dinsdag 7 februari 2012: ontmoeting met de heer Poul Skytte Christoffersen, ambassadeur van Denemarken, over de prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap
  • Dinsdag 7 februari 2012: ontmoeting met mevrouw Silvia Iranzo, ambassadeur van Spanje

COMMISSIES

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: ter bespreking

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: aangenomen

Subsidiariteitsadviezen

PLENAIRE VERGADERING


WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

MINISTERRAAD

BIJLAGEN