De Kamer online


Week van 6 tot 10 januari 2014

VOORZITTERSCHAP

  • Op 8 januari 2014 ontving Voorzitter André Flahaut Z.E. de heer José Rodrigo Rivera Salazar, Ambassadeur van Colombia.   Foto
  • Op 8 januari 2014 ontving Voorzitter André Flahaut Z.E. de heer Gediminas Varvuolis, Ambassadeur van Litouwen.   Foto

PLENAIRE VERGADERING


COMMISSIES

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: ter bespreking

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: aangenomen

Gedachtewisselingen en hoorzittingen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

PUBLIC RELATIONS

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

  • Van zondag 5 tot woensdag 8 januari 2014: Zending van de bilaterale groep België-Marokko van de Interparlementaire Unie (IPU) in het Koninkrijk Marokko. Namen deel aan de zending, mevr. Zoé GENOT, Voorzitster van de bilaterale sectie België-Marokko van de Belgische IPU en Kamerlid, dhr. Denis DUCARME, lid van de bilaterale sectie en Kamerlid, Senatoren Fatiha SAÏDI en Fauzaya TALHAOUI, leden van de bilaterale sectie. Zij ontmoetten er onder meer Z.E. Mohamed Cheihk Biadillah, Voorzitter van de Kamer van de Raadsheren (Senaat) en Z.E.Karim Ghellab, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk Marokko.

MINISTERRAAD

BIJLAGEN