De Kamer online


Week van 24 tot 28 maart 2014

VOORZITTERSCHAP

  • Op maandag 24 maart 2014 werd het jaarverslag 2013 van de federale Ombudsman aan Kamervoorzitter André Flahaut overhandigd.   Foto

PLENAIRE VERGADERING


COMMISSIES

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: ter bespreking

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: aangenomen

Gedachtewisselingen en hoorzittingen

Raadpleging adviesorganen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

  • Op 27 en 28 maart 2014 vond in Vilnius de Conferentie “Bijdrage van de parlementen aan de NAVO-uitbreiding” plaats, georganiseerd door het parlement van de Republiek Litouwen, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de toetreding van Litouwen tot de NATO. De heer D. Ducarme, ondervoorzitter van de Commissie Landsverdediging, nam er aan deel.

EVENEMENTEN

  • Maandag 24 maart 2014: - Europees coloquium georganiseerd door de FECRIS (Federatie van Centra van Onderzoek en Informatie over Sektarisme) die zijn 20ste verjaardag viert.
  • Donderdag 27 maart 2014: UnitedHumans heeft de United Human Awards 2014 aan de choreografen Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jalet uitgereikt.
  • Donderdag 27 maart 2014: Symbolische actie om de aandacht te vestigen op de bescherming van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten met thema’s zoals moedersterfte, seksueel geweld, HIV-problematiek, toegang tot contraceptie,... georganiseerd door Parlementairen (Kamer en Senaat) voor de Millenniumdoelstellingen.
  • Vrijdag 28 maart 2014: Seminarie over de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied “Made in illegality”, georganiseerd door Kamerlid Dirk Van der Maelen.
  • Zaterdag 31 maart 2014: Colloquium over het Belgisch fiscaal beleid georganiseerd door het RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) en het FAN (Financieel Actie Netwerk).

PERSMEDEDELINGEN

MINISTERRAAD