De Kamer online


Week van 19 tot 23 januari 2015

KAMERVOORZITTER


19 januari 2015: De heer Siegfried Bracke, Kamervoorzitter, ontving Z.E. de heer Tahar Chérif, ambassadeur van de Tunesische Republiek.   Foto

PLENAIRE VERGADERING van 22 januari 2015

Rouwhuldes

Mondelinge vragen


Wetsontwerpen en - voorstellen: bespreking en stemming

  • Eindregeling begroting - jaar 2008   DOC 54 0678
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling - tijdelijke machtiging verblijf   DOC 54 0377


Andere agendapunten

Moties


Samenvatting van de debatten


COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten


Verslag van gedachtewisseling


WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLADPUBLICATIES

INTERNATIONALE BETREKKINGEN


23 januari 2015: Kamerlid Peter Luyckx nam in Barcelona deel aan de vergadering van de commissie voor de bevordering van de levenskwaliteit, de uitwisseling tussen het maatschappelijk middenveld en de cultuur van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA UvM).

EVENEMENT


22 januari 2015: Bewustmakingsactie georganiseerd door 11.11.11 i.v.m. '2015 De Tijd Loopt', de campagne rond de opvolger van millenniumdoelstellingen waarover de VN in september 2015 zal beslissen.   Foto

PERSMEDEDELING
BIJLAGEN