De Kamer online


Week van 26 tot 30 januari 2015

KAMERVOORZITTER

  • 26 januari 2015: De heer Siegfried Bracke, Kamervoorzitter, ontving Z.E. de heer Stefan Tinca, ambassadeur van RoemeniŽ.   Foto
  • 27 januari 2015: De heer Siegfried Bracke, Kamervoorzitter, ontving Z.E. de heer Lahebib Adami, ambassadeur van de Arabische Liga.   Foto

PLENAIRE VERGADERING van 29 januari 2015

Mondelinge vragen


Wetsontwerpen: bespreking en stemming

  • Belgische paspoorten en reisdocumenten - Verordening EG 2252/2004   DOC 54 0731
  • Economisch regulerende overheid - Richtlijn 2009/12/EG / Luchthaventarieven - Richtlijn 2009/12/EG - Advies 2013/4226   DOC 54 0725


Samenvatting van de debatten


COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten


Verslag van gedachtewisseling

Gedachtewisseling over het verslag van het College van deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem bij de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014.   DOC 0054/002

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLADPUBLICATIES

MINISTERRAAD van 30 januari 2015