De Kamer online


Week van 2 tot 6 februari 2015

KAMERVOORZITTER

  • 6 februari 2015: de heer Siegfried Bracke, Kamervoorzitter, ontving Z.E. de heer Tatoul Markarian, ambassadeur van de Republiek Armenië.   Foto

PLENAIRE VERGADERING


Mondelinge vragen
Voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

  • Voorstel van resolutie met het oog op de erkenning van de Palestijnse Staat door België   DOC 54 721

Andere agendapunt

Samenvatting van de debattenCOMMISSIES
WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLADPUBLICATIES

EUROPA

  • 2 februari 2015: de Kamervoorzitter, de heer Siegfried Bracke, nam in Riga deel aan de vergadering van de voorzitters van de COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union).
  • 3 en 4 februari 2015: in het kader van het Lets voorzitterschap werd in het Europees Parlement te Brussel een Europese parlementaire week georganiseerd, waaraan Kamerleden Eric Van Rompuy, Roel Deseyn, Sophie Wilmès, Georges Gilkinet, Stéphane Crusnière en Evita Willaert deelnamen.

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

MINISTERRAAD

BIJLAGE