De Kamer online


Week van 30 maart tot 3 april 2015

PLENAIRE VERGADERING

Overlijden van minister van Staat Steve Stevaert

Mondelinge vragen

Wetsvoorstel en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties

Ander agendapunt

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Verslag

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

  • 29 en 30 maart 2015: Kamerlid Brecht Vermeulen nam in Lagos (Portugal) deel aan de conferentie "Noord-Zuid Migratiedialoog", georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

EUROPESE ZAKEN

COLLOQUIUM

  • 31 maart 2015: Colloquium over autisme en zwaar hulpbehoevende personen, georganiseerd door de PS-fractie i.s.m. GAMP en Inforautisme.

MINISTERRAAD van 3 april 2015

BIJLAGE