De Kamer online


Week van 20 tot 24 april 2015

PLENAIRE VERGADERING

Nieuw Kamerlid

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstel van resolutie: bespreking en stemming

Moties

Ander agendapunt

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisseling en hoorzittingen

Raadpleging van adviesorganen

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden:   advies van de Raad van State 57.065/3 van 1 april 2015.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kennisgeving van vonnissen en arresten betreft:   advies van het Rekenhof.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het belastingstelsel van juridische constructies betreft:   advies van de Raad van State 57.064/3 van 7 april 2015.
 • Wetsvoorstel tot wijziging, wat de mededeling van de strafrechtelijke beslissing betreft, van de artikelen 163, 176, 195 en 211 van het Wetboek van strafvordering:   advies van het Rekenhof.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van investeringen in de reële economie:   advies van het Rekenhof.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de in het Wetboek van strafvordering vervatte bepalingen betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke beslissingen:   advies van het Rekenhof.

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

 • 20 april 2015: Kamerleden Els Van Hoof en Stéphane Crusnière namen in de Internationale zaal van de Kamer deel aan een conferentie over de verkiezingen in Burundi.

COLLOQUIA EN EVENEMENTEN

 • 20 april 2015: Rondetafelgesprek omtrent thema’s i.v.m. Centraal Afrika georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika).
 • 22 april 2015: Voorstelling van het jaarverslag 2014 van de Federale Ombudsman in de ambstwoning van de Kamervoorzitter.   Foto
 • 23 april 2015: Algemene vergadering van de Koninklijke Ingenieursvereniging FABI (Fédération royale d’associations belges d’ingénieurs civils, d’ingénieurs agronomes et de bio ingénieurs), gevolgd door een debat omtrent de rol van de ingenieur in de maatschappij.
 • 24 april 2015: Overkoepelende slotdag van het debat- en rollenspel KRAS 2014-2015, georganiseerd door de vzw Globelink. Thema dit jaar was 'globalisering'.

PERSMEDEDELING

MINISTERRAAD

BIJLAGE