Federale Deontologische Commissie


De Federale Deontologische Commissie is een vast orgaan van de Kamer van volksvertegenwoordigers, dat bestaat uit voormalige magistraten, voormalige federale parlementsleden en voormalige openbare mandatarissen, en dat ermee belast is over deontologische vraagstukken adviezen en aanbevelingen uit te brengen.

Contact

Federale Deontologische Commissie
Natieplein
B-1008 Brussel
e-mail: eb.remaked@eigolotnoed.mmoc  

Omwille van veiligheidsredenen kan de Kamer van volksvertegenwoordigers enkel e-mails waarvan het “subject/onderwerp” werd ingevuld ontvangen. De anti-spamfilter van de Kamer houdt de berichten met een lege onderwerpregel tegen.