Patrick Dewael

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@leawed.kcirtap

  website : www.dewael.nu (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (Open Vld) voor de kieskring Limburg sedert 18 mei 2003. | Lid van de Open Vld-fractie. | Geboren te Lier op 13 oktober 1955. | Licentiaat in de rechten. Licentiaat in het notariaat. | Voorzitter van de Open Vld-fractie van de Kamer. | Minister van Staat. | Burgemeester van Tongeren. | Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tongeren-Maaseik van 13 oktober 1985 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik van 21 mei 1995 tot 13 juli 1999. Gewezen advocaat. Gewezen voorzitter van de Kamer. Gewezen secretaris van de Kamer. Gewezen voorzitter van de liberale fractie (VLD) van de Kamer. Gewezen vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken. Gewezen minister van Binnenlandse Zaken. Gewezen minister-president van de Vlaamse regering. Gewezen lid van de executieve van de Vlaamse Gemeenschap. Gewezen minister van Cultuur. | Grootkruis in de Orde van Leopold II. Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Patrick Dewael - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Patrick Dewael - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |    47 (1988-1991)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*