Jean-Jacques Flahaux

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@xuahalf.seuqcaj-naej

  website : www.flahaux.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (MR) voor de kieskring Henegouwen sedert 25 mei 2014. | Lid van de MR-fractie. | Geboren te Pierry-lez-Epernay (Frankrijk) op 19 juli 1955. | Licentiaat in de geschiedenis. Diploma van Europese studies. | Gemeenteraadslid van 's Gravenbrakel. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Henegouwen van 10 juni 2007 tot 13 juni 2010 en sedert 25 mei 2014. Gewezen gemeentesecretaris. Gewezen leraar. Gewezen eerste schepen van 's Gravenbrakel. Gewezen burgemeester van 's Gravenbrakel. Gewezen voorzitter van de gemeenteraad van 's Gravenbrakel.Gewezen voorzitter van de politiezone "Haute-Senne".

 wait please...
Activiteit van Jean-Jacques Flahaux - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jean-Jacques Flahaux - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    52 (2007-2010)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*