Siegfried Bracke

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@ekcarb.deirfgeis

  website : www.siegfriedbracke.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Oost-Vlaanderen sedert 13 juni 2010. | Lid van de N-VA-fractie. | Geboren te Gent op 21 februari 1953. | Licentiaat in de Germaanse filologie. | Voorzitter van de Kamer. | Gemeenteraadslid van Gent. | Gewezen journalist. Gewezen ondervoorzitter van de Kamer. Gewezen voorzitter van de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen. Gewezen voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

 wait please...
Activiteit van Siegfried Bracke - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Siegfried Bracke - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Vast Lid:


als niet-stemgerechtigd lid:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*