.

Interpellatie Nr : I5400267


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel over "het standpunt van BelgiŰ in verband met het voorstel voor een richtlijn om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen" (nr. 267).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 31/05/2018
Datum bespreking 13/06/2018

Vergadering

Sociale Zaken

Toestand

01 BEEINDIGD 20180620

Ondervraagde minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Integraal verslag

c0922, P.1
Eurovoc-descriptorenWERKGELEGENHEIDSBELEID | SOCIAAL BELEID | SOCIALE RECHTEN | SOCIALE ZEKERHEID | EUROPESE UNIE | ARBEID
Analyse van Handelingen I5400267

Volledige Fiche