De Kamer in ballingschap: reproducties van archiefstukken

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de 'Vriendschappelijke vergadering' in Sainte-Adresse publiceert de Kamer drie facsimile reproducties van archiefstukken van de Kamer in ballingschap. Het gaat om documenten die Kamer en Senaat normaal gezien altijd openbaar maken, maar die tijdens de Eerste Wereldoorlog geheim werden gehouden.
Ten eerste zijn er de bulletins van   schriftelijke vragen van Kamerleden en senatoren en de schriftelijke antwoorden van de ministers. Ze tonen aan dat de parlementsleden vanaf 1916 terug enige controle uitoefenden op de regering.
De andere twee documenten houden verband met de vergaderingen van de 'vrienschappelijke' assemblee, die gevormd werd door Kamerleden en senatoren die zich niet in bezet gebied bevonden. Die vergaderingen vonden plaats in Sainte-Adresse, in Frankrijk, van 22 tot 27 juli 1918. Van die assemblee publiceren we het   beknopt verslag en de zogenaamde   'parlementaire documenten' die werden uitgedeeld aan de leden van de assemblee.

Van deze facsimile reproducties is een papieren versie beschikbaar van hogere kwaliteit.

De Kamer in ballingschap: archiefinventaris

Na de inval van de Duitsers verliet de Kamer Brussel in augustus 1914. Zij vergaderde pas opnieuw in het Paleis der Natie op 22 november 1918. De Duitse bezetter maakte gebruik van het Paleis der Natie om diverse diensten te huisvesten. In de leeszaal van de Kamer werd een bar-restaurant ingericht voor de officieren van het Duits bezettingsbestuur, het zogenaamde ‘Offizierscasino’.De Kamer in ballingschap bracht ondertussen in Sainte-Adresse een apart archiefbestand voort. De onderstaande inventaris dient als toegang op dit archiefbestand van de Kamer in ballingschap en het archief van het “Offizierscasino”.

Het archief van de Kamer over WOI is toegankelijk na afspraak.
Meer info: Joris Vanderborght, archivaris van de Kamer. Tel : 02 549 83 00 - e-mail: eb.remaked@thgrobrednav.siroj 

Een aantal ambtenaren van de Kamer hield zich niet enkel bezig met het secretariaat van de Kamer. Ze vormden onder leiding van griffier Pauwels het personeel van een organisatie voor vluchtelingen: het ‘Officieel Belgisch Comiteit voor Hulpbetoon aan Vluchtelingen’. Het comitÚ bekommerde zich vooral om de vluchtelingen in Frankrijk. Onder andere hielden ze met behulp van steekkaarten een databank bij van honderdduizenden Belgische vluchtelingen. Het Algemeen Rijksarchief bewaart het omvangrijke archief van deze organisatie. Hier vindt u de   inventaris (Frans)

Voor meer informatie over dit archief en raadpleging ervan kunt u terecht bij het Rijksarchief.


Buitengewone zitting van 4 augustus 1914 in de Kamer