Onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen


Na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, die iedereen diep hebben geschokt, heeft de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een onderzoekscommissie opgericht die moest nagaan wat er eventueel fout liep in de aanloop naar die vreselijke dag en op de dag zelf. Na anderhalf jaar intens werk publiceerde de commissie haar eindrapport.

Daarin staan talloze aanbevelingen om de hulpdiensten en de veiligheidsinstanties beter te laten functioneren. Andere aanbevelingen focussen op de zorg voor de slachtoffers en op het preventiebeleid inzake radicalisering.

Een beknopte samenvatting van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie Ún van de aanbevelingen die ze deed, vindt u   hier.