Wetgevend bestand

Document nr. 53K1639
Sleutel 023945
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité.
NL Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft.
Titel (kort)
FR ABUS SEXUELS ET FAITS DE PEDOPHILIE DANS UNE RELATION D'AUTORITE
NL SEKSUEEL MISBRUIK EN FAITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE
Artikel Grondwet
Code 78
FR procédure bicamérale optionnelle
NL optioneel bicamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Senaat FR TERMINE SENAT
Senaat NL BEEINDIGD SENAAT
Zittingsperiode 53
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-S1188/001-2011/2012-0
Document nr 53S1188001
Volgnummer 2
Zittingsperiode 53
Zitting 2011/2012-0
Bron
Code (K / S / R) S
NL SENAAT
FR SENAT
Indieningsdatum 26/10/2011
Type
NL NIET-GEEVOCEERD ONTWERP
FR PROJET NON EVOQUE
Code 68
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling
Verzendingsdatum
Auteur
Nummer 00193
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 26/10/2011
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53S1188001
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1639/001-2010/2011-0
Document nr 53K1639001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 53
Zitting 2010/2011-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 29/06/2011
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20110630
Datum ronddeling 01/07/2011
Verzendingsdatum 30/06/2011
Auteur
Nummer 00988
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lalieux
Voornaam Karine
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06141
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 01059
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01240
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Terwingen
Voornaam Raf
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 00639
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Landuyt
Voornaam Renaat
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 00424
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Deleuze
Voornaam Olivier
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteur
Nummer 01227
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteur
Nummer 01230
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 01094
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Brotcorne
Voornaam Christian
Partij cdH
Flag 0
Commentaar
FR DROIT PENAL - PROCEDURE PENALE
NL DROIT PENAL - PROCEDURE PENALE
Stemming
Datum 20/07/2011
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 12/07/2011
Datum ronddeling 18/07/2011
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 53K1639002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00915
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schoofs
Voornaam Bert
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00988
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lalieux
Voornaam Karine
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00834
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Giet
Voornaam Thierry
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01190
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Becq
Voornaam Sonja
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01094
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Brotcorne
Voornaam Christian
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Cauter
Voornaam Carina
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06141
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Wit
Voornaam Sophie
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00639
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Landuyt
Voornaam Renaat
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen!
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01059
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Marghem
Voornaam Marie-Christine
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06326
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Özen
Voornaam Özlem
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 15/07/2011
Datum ronddeling 18/07/2011
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 53K1639003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01047
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Déom
Voornaam Valérie
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 15/07/2011
Datum ronddeling 18/07/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1639004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 20/07/2011
Datum ronddeling 22/07/2011
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 53K1639005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K0919001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1478001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 53K1479001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 53K1639001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01047
Naam Déom
Voornaam Valérie
Partij PS
Rapporteur
Sleutel 06230
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 05/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 05/07/2011
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 12/07/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 12/07/2011
Verslag
Verslag 53K1639003
Datum verslag 15/07/2011
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 02
NL STEM. URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 30/06/2011
Opmerking ADOPTEE / AANGENOMEN
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 19/07/2011
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/07/2011
Incident
Incident
NL STEMMING OVER URGENTIE
FR VOTE SUR URGENCE
Datum 30/06/2011
Opmerking ADOPTEE / AANGENOMEN
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z13
Datum 29/06/2011
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 78
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 78
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code X01
Datum 21/07/2011
NL BEGIN SCHORSING
FR DEBUT SUSPENSION
Aantal dagen 081
Schorsing
Schorsing kode 02
Schorsing NL PARLEMENTAIR RECES
Schorsing FR VACANCES PARLEMENTAIRES
Bevoegheid
Code Z02
Datum 22/07/2011
NL WETSVOORSTEL INGEDIEND/AANGENOMEN KAMER+OVERGEZONDEN=>SENAAT
FR PROPOSITION LOI DEPOSEE/ADOPTEE CHAMBRE + TRANSMISE AU SENAT
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C01
Datum 23/07/2011
NL EVOCATIE : BEGIN TERMIJN
FR EVOCATION : DEBUT DELAI
Aantal dagen 015
Bevoegheid
Code C02
Datum 08/08/2011
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code X02
Datum 09/10/2011
NL EINDE SCHORSING
FR FIN SUSPENSION
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code C02
Datum 25/10/2011
NL EVOCATIE : VERVALDATUM TERMIJN
FR EVOCATION : EXPIRATION DELAI
Aantal dagen 000
Bevoegheid
Code Z99
Datum 26/10/2011
NL BEEINDIGD
FR TERMINE
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000579
FR DROIT PENAL
NL STRAFRECHT
D STRAFRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0000766
FR ENFANT
NL KIND
D KIND
Eurovoc descriptoren
Code 0002609
FR PRESCRIPTION DE PEINE
NL STRAFVERJARING
D STRAFVOLLSTRECKUNGSVERJAEHRUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0002716
FR PROCEDURE PENALE
NL STRAFPROCEDURE
D STRAFVERFAHREN
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0002716
FR PROCEDURE PENALE
NL STRAFPROCEDURE
D STRAFVERFAHREN
Eurovoc descriptoren
Code 0003989
FR PRESCRIPTION D'ACTION
NL VERJARING VAN DE VORDERING
D VERFOLGUNGSVERJAEHRUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003995
FR ENQUETE JUDICIAIRE
NL GERECHTELIJK ONDERZOEK
D GERICHTLICHE UNTERSUCHUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004024
FR SECRET PROFESSIONNEL
NL BEROEPSGEHEIM
D BERUFSGEHEIMNIS
Eurovoc descriptoren
Code 0004753
FR VIOLENCE SEXUELLE
NL SEKSUEEL GEWELD
D SEXUELLE GEWALT
Eurovoc descriptoren
Code 0023435
FR PEDOPHILIE
NL PEDOFILIE
D PAEDOPHILIE
Eurovoc descriptoren
Code 0024216
FR DELIT SEXUEL
NL SEKSUEEL MISDRIJF
D SEXUALDELIKT
Eurovoc descriptoren
Code 0024261
FR EXECUTION DE LA PEINE
NL VOLTREKKING VAN DE STRAF
D VOLLZIEHUNG DER STRAFE
Eurovoc descriptoren
Code 0024395
FR PORNOGRAPHIE
NL PORNOGRAFIE
D PORNOGRAFIE
Eurovoc descriptoren
Code 0026182
FR ADN
NL DNA
D DNS
Eurovoc descriptoren
Code 0026660
FR AIDE AUX VICTIMES
NL SLACHTOFFERHULP
D OPFERHILFE
Stemming Kamer 20/07/2011
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 20/01/2012
Datum wet 30/11/2011
Staatsblad nr. 024
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 02/02/2012
Staatsblad erratum nr. 040
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 03/05/2012
Staatsblad erratum nr. 153
Indieningsdatum 29/06/2011