Wetgevend bestand

Document nr. 54K2150
Sleutel 029127
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution encourageant le gouvernement belge à défendre une position ambitieuse lors des négociations et de la conclusion du renouvellement de l'Accord de Cotonou.
NL Voorstel van resolutie om de Belgische regering ertoe aan te moedigen een ambitieus standpunt voor te staan bij de onderhandelingen over en het sluiten van een hernieuwde Overeenkomst van Cotonou.
Titel (kort)
FR RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD DE COTONOU - POSITION DE LA BELGIQUE
NL HERNIEUWDE OVEREENKOMST VAN COTONOU - STANDPUNT VAN BELGIE
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2150/001-2016/2017-0
Document nr 54K2150001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 09/11/2016
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20161117
Datum ronddeling 10/11/2016
Verzendingsdatum 17/11/2016
Auteur
Nummer 01203
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Flahaux
Voornaam Jean-Jacques
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 01207
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06664
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Miller
Voornaam Richard
Partij MR
Flag 0
Commentaar
FR AFFAIRES ETRANGERES - AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL AFFAIRES ETRANGERES - AIDE AU DEVELOPPEMENT
Stemming
Datum 23/11/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 24/01/2017
Datum ronddeling 27/01/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2150002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01002
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pehlivan
Voornaam Fatma
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 06/06/2017
Datum ronddeling 08/06/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2150003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06018
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01288
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Blanchart
Voornaam Philippe
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01002
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pehlivan
Voornaam Fatma
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00565
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van der Maelen
Voornaam Dirk
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01203
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Flahaux
Voornaam Jean-Jacques
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 21/10/2017
Datum ronddeling 09/11/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2150004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06592
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bellens
Voornaam Rita
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06588
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Roover
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01260
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Luykx
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06823
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vandenput
Voornaam Tim
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06018
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01203
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Flahaux
Voornaam Jean-Jacques
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 10/11/2017
Datum ronddeling 10/11/2017
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K2150005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00951
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dallemagne
Voornaam Georges
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06018
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 17/11/2017
Datum ronddeling 17/11/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2150006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 23/11/2017
Datum ronddeling 27/11/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2150007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2150001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 010
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Relations extérieures
NL Buitenlandse Betrekkingen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 00951
Naam Dallemagne
Voornaam Georges
Partij cdH
Rapporteur
Sleutel 06018
Naam Grovonius
Voornaam Gwenaëlle
Partij PS
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 21/02/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 21/02/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/04/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/05/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/06/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/10/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 25/10/2017
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG
Verslag
Verslag 54K2150005
Datum verslag 10/11/2017
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/11/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/11/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 23/11/2017
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0002512
FR POLITIQUE EXTERIEURE
NL BUITENLANDS BELEID
D AUSSENPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0003091
FR AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL ONTWIKKELINGSHULP
D ENTWICKLUNGSHILFE
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003091
FR AIDE AU DEVELOPPEMENT
NL ONTWIKKELINGSHULP
D ENTWICKLUNGSHILFE
Eurovoc descriptoren
Code 0004084
FR UNION EUROPEENNE
NL EUROPESE UNIE
D EUROPAEISCHE UNION
Eurovoc descriptoren
Code 0020947
FR RESOLUTION DU PARLEMENT
NL MOTIE VAN HET PARLEMENT
D ENTSCHLIESSUNG DES PARLAMENTS
Stemming Kamer 23/11/2017
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 09/11/2016