ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P531639

Document P531639
Titel 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft.
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft.

Verzoek om urgentie


2010/2011-0
Het urgentieverzoek wordt aangenomen
P0042 30/06/2011
Karine Lalieux ,PS - Blz : 54

Indiening van het verslag


2010/2011-0
Verslag nr. 1639/3 (Valérie Déom en Kristien Van Vaerenbergh), inclusief stukken nrs. 919/2, 1478/2 en 1479/2
P0045 Bijlage 19/07/2011
Blz : 6

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen
2010/2011-0
Aanbevelingen van de bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.- Verlening van de verjaringstermijn.- Verplichting tot audiovisuele opnames.- Uitbreiding van het spreekrecht voor de houders van een beroepsgeheim.- Kinderpornografie.- DNA.- Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
53K1639003
Karine Lalieux ,PS - Blz : 4,5
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 5
Raf Terwingen ,CD&V - Blz : 5
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 5,6
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 6,7
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen! - Blz : 7
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 7,8
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 8
Bert Schoofs ,VB - Blz : 9

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2010/2011-0
Levenslange opsluiting bij recidive.- Verlenging verjaringstermijn.- Verplichting tot audiovisuele opnames van het verhoor.- Beroepsgeheim en uitbreiding van het spreekrecht.- Strafbaarstelling van kinderpornografie.- DNA-onderzoek.- Uitbreiding terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.- Verklaring van benadeelde persoon.- Bijzondere beschermings- en beveiligingsmaatregelen
53K1639003
Bert Schoofs ,VB - Blz : 10-12,26-28,30-32
Karine Lalieux ,PS - Blz : 10-14,20,21,24,26,27,30,32
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen! - Blz : 10,15,24,28-30
Minister Stefaan De Clerck ,CD&V - Blz : 11-15,26-31
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 11,16,23,24
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 12,14
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 13,15,20,23,24,26-28,30
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 14,15,20,22
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 14,18-20,23,24
Raf Terwingen ,CD&V - Blz : 16,17
Sonja Becq ,CD&V - Blz : 17,18,22,23
Thierry Giet ,PS - Blz : 24,26,27
Sarah Smeyers ,N-VA - Blz : 30

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2010/2011-0
De wetsvoorstellen nrs. 919/1, 1478/1 en 1479/1 vervallen
53K1639003
Blz : 95

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2010/2011-0
P0045 19/07/2011
Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Blz : 37-41
Valérie Déom ,PS - Blz : 41-43

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2010/2011-0
Opvolgingscommissie "seksueel misbruik".- Verlenging van de verjaringstermijn.- Set Seksuele agressie : DNA-onderzoek.- Verklaring van de benadeelde persoon.- Audiovisuele opnames van minderjarigen.- Beroepsgeheim en spreekplicht.- Schuldig verzuim.- Strafbaarstelling van kinderpornografie.- Uitbreiding van de terbeschikkingstelling voor de strafuitvoeringsrechtbank
P0045 19/07/2011
Raf Terwingen ,CD&V - Blz : 43-45
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 45-47
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 47-49
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 49-52
Bert Schoofs ,VB - Blz : 52-54
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 54-56
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen! - Blz : 56,57
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 57,58
Karine Lalieux ,PS - Blz : 58,59
Minister Stefaan De Clerck ,CD&V - Blz : 59-61

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2010/2011-0
P0045 19/07/2011
Blz : 61

Integraal verslag

- Stemmingen
2010/2011-0
Aangenomen en aan de Senaat overgezonden (1639/5)
P0047 20/07/2011
Blz : 43

Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp


2011/2012-0
P0052 Bijlage 27/10/2011
Blz : 11,12
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFPROCEDURE
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | KIND | STRAFVERJARING | STRAFPROCEDURE | VERJARING VAN DE VORDERING | GERECHTELIJK ONDERZOEK | BEROEPSGEHEIM | SEKSUEEL GEWELD | PEDOFILIE | SEKSUEEL MISDRIJF | VOLTREKKING VAN DE STRAF | PORNOGRAFIE | DNA | SLACHTOFFERHULP
Volledige Fiche