ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P532275

Document P532275
Titel 1. Wetsvoorstel tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.
2. Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.

Verzoek om urgentie


2011/2012-0
De urgentie is aangenomen
P0094 21/06/2012
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 84
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 84,85
Stefaan Van Hecke ,Ecolo-Groen - Blz : 85

Indiening van het verslag


2011/2012-0
Verslag nr. 2275/4 (Sophie De Wit en Rachid Madrane)
P0097 Bijlage 12/07/2012
Blz : 5

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2011/2012-0
Aanbevelingen van de "bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk" (doc. 53 0520/002)
Strafdossier.- Teruggave van stukken na inbeslagneming.- "Operatie Kelk".- Overzending van het vonnis aan derden (werkgever, rechtspersoon of overheid die het tuchtrechtelijk gezag uitoefent).- Verbetering van de informatie-uitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken.- Woonverbod voor pedofielen.- Gelijkheid van de partijen bij de strafprocedure
53K2275004
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 4-7,10
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 5,6
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 7,8
Karine Lalieux ,PS - Blz : 7,8
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 8,9
Juliette Boulet ,Ecolo-Groen - Blz : 9,10
Marie-Christine Marghem ,MR - Blz : 9
Bert Schoofs ,VB - Blz : 10
Sonja Becq ,CD&V - Blz : 10

Verslag namens de commissie:

- Bespreking van de artikelen
2011/2012-0
p. 11-26
53K2275004
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 11-26
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 11-26
Sarah Smeyers ,N-VA - Blz : 11-26
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 11-26
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 11-26
Sonja Becq ,CD&V - Blz : 11-26
Karine Lalieux ,PS - Blz : 11-26

Verslag namens de commissie:

- Toegevoegde voorstellen:
2011/2012-0
Het wetsvoorstel nr. 2146/1 vervalt
53K2275004
Blz : 26

Integraal verslag

- Voorstelling van het verslag
2011/2012-0
P0101 18/07/2012
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 3,4
Rachid Madrane ,PS - Blz : 4,5

Integraal verslag

- Agenda/ Regeling van de werkzaamheden
2011/2012-0
Pedofilieschandalen.- Tweede reeks aanbevelingen van de bijzondere commissie inzake seksueel misbruik in gezagsrelaties.- Slachtofferhulp.- Strijd tegen seksueel misbruik
P0101 18/07/2012
Carina Van Cauter ,Open Vld - Blz : 5,6
Juliette Boulet ,Ecolo-Groen - Blz : 6,16,17
Bert Schoofs ,VB - Blz : 6-8
Sophie De Wit ,N-VA - Blz : 8-11,17
Christian Brotcorne ,cdH - Blz : 11,12
Laurent Louis ,MLD - Blz : 11,14
Renaat Landuyt ,sp.a - Blz : 12,13
Sonja Becq ,CD&V - Blz : 13,14
Karine Lalieux ,PS - Blz : 15,16

Integraal verslag

- Aanneming van de artikelen
2011/2012-0
- 2275/5 (art. 78 GW)
- 2275/6 (art. 77 GW) : nieuw opschrift
P0101 18/07/2012
Blz : 18

Integraal verslag

- Procedure
2011/2012-0
Stemming over een amendement dat de dag ervoor per e-mail werd verzonden
P0102 18/07/2012
Blz : 30

Integraal verslag

- Stemmingen
2011/2012-0
2275/5 : aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2275/8)
2275/6 : aangenomen en overgezonden aan de Senaat (2377/1)
(nieuw opschrift : wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (2275/6))
P0102 18/07/2012
Blz : 30,31

Door de Senaat ter bekrachtiging overgezonden ontwerp


2012/2013-0
P0120 Bijlage 13/12/2012
Blz : 10
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFPROCEDURE
Eurovoc-descriptorenTOEGANG TOT DE INFORMATIE | STRAFRECHT | RECHTSVORDERING | STRAFPROCEDURE | VERBLIJFPLAATS | BESLAG OP BEZITTINGEN | SLACHTOFFER | SEKSUEEL GEWELD | PEDOFILIE | SEKSUEEL MISDRIJF | VOLTREKKING VAN DE STRAF
Volledige Fiche