ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P542802

Document P542802
Titel 1. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle op de naleving betreft.
2. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft.
3. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft.

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2017/2018-0
Inclusief de stukken nrs. 2809 en 2810
54K2802003
Vincent Van Peteghem ,CD&V - Brecht Vermeulen ,N-VA - Gautier Calomne ,MR - Francis Delpérée ,cdH - Luk Van Biesen ,Open Vld - André Frédéric ,PS - Marcel Cheron ,Ecolo-Groen - Jean-Jacques Flahaux ,MR - Kristien Van Vaerenbergh ,N-VA - Katja Gabriëls ,Open Vld -

Verslag namens de commissie:

- Procedure
2017/2018-0
Wetgevingstechnische nota
54K2802010

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2017/2018-0
Inclusief stuk nr. 2810/3, 2810/10 en 2809/2
54K2802010
Brecht Vermeulen ,N-VA - Hendrik Vuye ,Vuye&Wouters - Peter De Roover ,N-VA - André Frédéric ,PS - Francis Delpérée ,cdH -

Integraal verslag

- Algemene bespreking
2017/2018-0
Inclusief de stukken nrs. 2809 en 2810
P0216 01/03/2018
Brecht Vermeulen ,N-VA - André Frédéric ,PS - Gautier Calomne ,MR - Vincent Van Peteghem ,CD&V - Monica De Coninck ,sp.a - Kristof Calvo ,Ecolo-Groen - Catherine Fonck ,cdH - Jean-Marc Nollet ,Ecolo-Groen - Olivier Maingain ,DéFI - Marco Van Hees ,PTB-GO! -

Integraal verslag

- Bespreking van de artikelen
2017/2018-0
P0216 01/03/2018
Brecht Vermeulen ,N-VA - Ahmed Laaouej ,PS -

Integraal verslag

- Stemmingen
2017/2018-0
Nieuw opschrift.- Eindstemming.- Aangenomen tekst : 2802/6
P0216 01/03/2018

Integraal verslag

- Stemmingen
2017/2018-0
Eindstemming.- Aangenomen tekst : 2802/12
P0236 28/06/2018
Eurovoc-hoofddescriptorMANDAAT
Eurovoc-descriptorenMANDAAT | CUMULATIE VAN AMBTEN | CUMULATIE VAN INKOMSTEN | OPENBAARHEID VAN HET BESTUUR
Volledige Fiche