Analyse van de tussenkomsten (Zittingsper. >= 51)

Document nr. P510226
Titel
Versie 1
Titel NL Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf.
Titel FR Révision de la Constitution. Révision de l'article 14 de la Constitution en vue d'abolir la peine de mort.
Titel
Versie 2
Titel NL Herziening van de Grondwet. Herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf.
Titel FR Révision de la Constitution. Révision du Titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition de la peine de mort.
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0051
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 19/02/2004
Zitting 2003/2004-0
Versie titel 1
Type
Code 10
NL Indiening van het verslag
FR Dépôt du rapport
Subtype
Code 00
Volgorde analyse 10
Analyse FR Rapport n° 226/6 (Alfons Borginon), y compris doc. n° 541/2
Analyse NL Verslag nr. 226/6 (Alfons Borginon), inclusief stuk nr. 541/2
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 91
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) N0000
Bijlage CRIV 0
Verslag 51K0226006
Zitting 0000/2003-1
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Verslag namens de commissie:
FR Rapport fait au nom de la commission:
Subtype
Code 04
NL Uiteenzettingen / bespreking
FR Exposés / discussion
Volgorde analyse 20
Analyse FR Abolition de la peine de mort.- Extradition
Analyse NL Afschaffing van de doodstraf.- Uitleveringen
Tussenkomst
Auteur
Code 01038
Naam Vautmans
Voornaam Hilde
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 4,5,10
Tussenkomst
Auteur
Code 00682
Naam Maingain
Voornaam Olivier
Auteur politieke fraktie MR
Auteur blz. 5-7,9-22
Tussenkomst
Auteur
Code 00792
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Auteur politieke fraktie N-VA
Auteur blz. 7-10,13,17,20,22
Tussenkomst
Auteur
Code 00826
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Auteur politieke fraktie CD&V
Auteur blz. 9,11,15
Tussenkomst
Auteur
Code 00113
Naam De Croo
Voornaam Herman
Functie
Code P
NL Voorzitter
FR Président
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 9-12,15-18,20-22
Tussenkomst
Auteur
Code 00791
Naam Borginon
Voornaam Alfons
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 10-12,17
Tussenkomst
Auteur
Code 00831
Naam Viseur
Voornaam Jean-Jacques
Auteur politieke fraktie cdH
Auteur blz. 11,15
Tussenkomst
Auteur
Code 00476
Naam Onkelinx
Voornaam Laurette
Functie
Code M
NL Minister
FR Ministre
Auteur politieke fraktie PS
Auteur blz. 13,18-22
Tussenkomst
Auteur
Code 01078
Naam Lambert
Voornaam Geert
Auteur politieke fraktie sp.a-spirit
Auteur blz. 16
Tussenkomst
Auteur
Code 01047
Naam Déom
Voornaam Valérie
Auteur politieke fraktie PS
Auteur blz. 17
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) N0000
Bijlage CRIV 0
Verslag 51K0226006
Zitting 0000/2003-1
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Verslag namens de commissie:
FR Rapport fait au nom de la commission:
Subtype
Code 01
NL Bijlagen
FR Annexes
Volgorde analyse 30
Analyse FR - Lettre de la ministre de la justice - Avis de professeurs
Analyse NL - Brief van de minister van Justitie - Adviezen van hoogleraren
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 24-42
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) N0000
Bijlage CRIV 0
Verslag 51K0226006
Zitting 0000/2003-1
Versie titel 1
Type
Code 03
NL Verslag namens de commissie:
FR Rapport fait au nom de la commission:
Subtype
Code 16
NL Toegevoegde voorstellen:
FR Propositions jointes:
Volgorde analyse 40
Analyse FR La proposition n° 541 devient sans objet
Analyse NL Het wetsvoorstel nr. 541 vervalt
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 23
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0057
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 25/03/2004
Zitting 2003/2004-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 22
NL Voorstelling van het verslag
FR Présentation du rapport
Volgorde analyse 50
Analyse FR xx
Analyse NL xx
Tussenkomst
Auteur
Code 00791
Naam Borginon
Voornaam Alfons
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 2,3
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0057
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 25/03/2004
Zitting 2003/2004-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 02
NL Bespreking van de artikelen
FR Discussion des articles
Volgorde analyse 60
Analyse FR Abolition de la peine de mort.- Système des peines incompressibles
Analyse NL Afschaffing van de doodstraf.- Systeem van de onsamendrukbare straffen
Tussenkomst
Auteur
Code 00057
Naam Eerdekens
Voornaam Claude
Auteur politieke fraktie PS
Auteur blz. 3-5
Tussenkomst
Auteur
Code 01038
Naam Vautmans
Voornaam Hilde
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 5,6
Tussenkomst
Auteur
Code 00759
Naam Payfa
Voornaam Martine
Auteur politieke fraktie MR
Auteur blz. 6,7
Tussenkomst
Auteur
Code 00806
Naam Laeremans
Voornaam Bart
Auteur politieke fraktie VB
Auteur blz. 7-12
Tussenkomst
Auteur
Code 00850
Naam Goris
Voornaam Stef
Auteur politieke fraktie VLD
Auteur blz. 8
Tussenkomst
Auteur
Code 00964
Naam Malmendier
Voornaam Jean-Pierre
Auteur politieke fraktie MR
Auteur blz. 10
Tussenkomst
Auteur
Code 00792
Naam Bourgeois
Voornaam Geert
Auteur politieke fraktie N-VA
Auteur blz. 12-14
Analyse
Nr integraal verslag (CRIV) P0057
Bijlage CRIV 0
Datum CRIV 25/03/2004
Zitting 2003/2004-0
Versie titel 1
Type
Code 05
NL Integraal verslag
FR Compte rendu intégral
Subtype
Code 31
NL Stemmingen
FR Votes
Volgorde analyse 70
Analyse FR La proposition visant à insérer un nouvel article 14bis dans la Constitution est adoptée et sera transmise au Sénat (226/8) (Nouvel intitulé: Révision du Titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition de la peine de mort)
Analyse NL Het voorstel tot invoeging van een nieuw artikel 14bis in de Grondwet is aangenomen en zal aan de Senaat worden overgezonden (226/8) (Nieuw opschrift: Herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf)
Tussenkomst
Auteur
Code 00000
Auteur blz. 24,25
Trefwoorden
Eurovoc-descriptoren
FR PEINE DE MORT
NL DOODSTRAF
Code 0002325
Eurovoc-descriptoren
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
Code 0003720
Eurovoc-hoofddescriptor
FR REVISION DE LA CONSTITUTION
NL HERZIENING VAN DE GRONDWET
DE VERFASSUNGSAENDERUNG
Code 0003720