De Kamer online


Week van 23 tot 27 november 2015


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 26 november 2015


Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resoluties: bespreking en stemming
Moties over interpellaties

Andere agendapunten


Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten


WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD


PUBLICATIES

LinksINTERNATIONALE BETREKKINGEN

OESO in Parijs
  • 24-25 november 2015 : Kamerleden Dirk Van der Maelen, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, Jean-Jacques Flahaux, Sarah Claerhout, Els Van Hoof, Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne (leden van de Commissie voor de Buitenlandse betrekkingen) en Fatma Pehlivan (plaatsvervangend lid) brachten een werkbezoek aan de OESO in Parijs.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Inzet en resultaten van internationale verdragen
  • 23 november 2015: Seminarie over de inzet en resultaten van internationale verdragen, georganiseerd door de PS-Kamerfractie, de sp.a en het Huis van het Volk.
Wereldaidsdag
  • 26 november 2015: Symbolische actie naar aanleiding van Wereldaidsdag georganiseerd door de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen.Het integreren en versterken van verschillende culturen in Europa en het respecteren van de mensenrechten
  • 27 november 2015: conferentie rond de toekomst van de minderheden in het kader van het gelijkheidsbeginsel en de veiligheidsmaatregelen, georganiseerd door Thinkout vzw.

MINISTERRAAD

Vergadering van 27 november 2015