De Kamer online


Week van 14 tot 18 december 2015


PLENAIRE VERGADERINGEN


Maandag 14 december 2015


Ontwerp van programmawet - terugzenden van amendementen naar de commissie


Woensdag 16 december 2015

VOORMIDDAG
Begrotingen - wetsontwerpen: algemene bespreking

NAMIDDAG
Begrotingen - wetsontwerpen: verderzetting algemene bespreking, bespreking van de artikelen

Donderdag 17 december 2015

VOORMIDDAG
Ontwerp van programmawet: bespreking
Wetsontwerpen: bespreking

NAMIDDAG
Mondelinge vragen
Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen: bespreking en stemming
Wetsontwerpen: bespreking en stemming


Vrijdag 18 december 2015

VOORMIDDAG
Wetsontwerp: bespreking

NAMIDDAG
Wetsontwerp: hervatting bespreking en stemming
Moties over interpellaties
Toespraak van de Kamervoorzitter

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Landbouwsector in de DRC
  • 14 december 2015: Debat onder de titel 'Agro-industriŰle parken en de familiale landbouw - Uitdagingen van de landbouwsector in de DRC', georganiseerd door het Referentiecentrum voor Centraal Afrika (EC-A / CRE-AC).

Schrems-arrest
  • 18 december 2015: Forum over het gevolgen van het Schrems-arrest, georganiseerd door de Privacycommissie.

MINISTERRAAD

Vergadering van 18 december 2015