De Kamer online


Week van 21 tot 25 novembre 2016


KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERINGEN


Woensdag 23 november 2016


Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie "Kazakhgate"
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: algemene bespreking, bespreking van de artikelen

Donderdag 24 november 2016

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming
Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES


Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Griekenland
  • 23 november 2016 : De leden van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden namen deel aan een gedachtewisseling met mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland. Het gesprek ging over de toestand van Griekenland binnen de Europese Unie.

Omzetting van Europese Richtlijnen
Verslagen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Hoe omgaan met familie van geradicaliseerde personen?
  • 24 november 2016 : Studiedag rond het thema "Hoe omgaan met familie van geradicaliseerde personen", georganiseerd door het Center for Policing and Security vzw in samenwerking met het kabinet van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
Het belang van de federale embryocommissie in tijden van genoom modificatie
  • 25 november 2016 : Symposium "Het belang van de federale embryocommissie in tijden van genoom modificatie", georganiseerd door de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op in vitro embryo's.

MINISTERRAAD

Vergadering van 24 november 2016