De Kamer online


Week van 23 tot 27 januari 2017


KAMERVOORZITTER

Israël

26 januari 2017 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving mevr. Simona Frankel, ambassadeur van Israël.
PLENAIRE VERGADERING van 26 januari 2017


Rouwhuldes

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Egypte
  • 23 januari 2017 : Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, ontmoette een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Zaken van het Egyptisch Parlement, onder leiding van haar voorzitter, de heer Ahmed Said.

Hongarije
  • 24 januari 2017 : Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, ontmoette de heer Zoltan Nagy, ambassadeur van Hongarije.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Een inkijk in de gesloten centra - Een stand van zaken over de Belgische gesloten centra
  • 23 januari 2017 : Colloquium met als titel "Een inkijk in de gesloten centra - Een stand van zaken over de Belgische gesloten centra", georganiseerd door de CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers).

MINISTERRAAD

Vergadering van 27 januari 2017