De Kamer online


Week van 3 tot 7 juli 2017


Geef hier uw mening over De Kamer online
We willen u graag enkele vragen stellen over onze digitale nieuwsbrief. Wilt u ons helpen? Deelnemen duurt slechts één minuut.

Enquête invullen

KAMERVOORZITTER

Argentinië

4 juli 2017 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke, Kamervoorzitter, ontving een Argentijnse delegatie onder leiding van de heer Mario Negri, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers van de Argentijnse Republiek, in het kader van een werkbezoek georganiseerd door de bilaterale sectie van de Interparlementaire Unie.


PLENAIRE VERGADERING van 6 juli 2017


Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming
Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Jaarverslag 2016 Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

COLLATERALE INSTELLINGEN

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
  • Financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2016): Deel I (N-VA - PS - MR) - Deel II (CD&V - Open Vld - sp.a - cdH) - Deel III (Groen - Ecolo - Vlaams Belang) - Deel IV (PTB-GO! - Défi - P)

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Jaarlijkse vergadering van de PA-OVSE
  • 5 juli 2017 : De Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (OVSE), met Kamerleden Nahima Lanjri (voorzitter), Denis Ducarme, Rita Bellens en Stéphane Crusnière, nam deel aan de jaarlijkse vergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, georganiseerd te Minsk (Belarus).

MINISTERRAAD

Vergadering van 7 juli 2017