De Kamer online


Week van 4 tot 8 december 2017

KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 7 december 2017

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 4 tot 8 december 2017

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

COLLATERALE INSTELLINGEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Rondetafel over de situatie in LibiŽ
  • 6 december 2017 : Kamerlid Georges Dallemagne organiseerde een rondetafel over de situatie in LibiŽ.

MINISTERRAAD

Vergadering van 8 december 2017