De Kamer online


Periode van 23 juli tot 21 september 2018

KAMERVOORZITTER

Iran

5 september 2018 : Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontving de heer Kazem Jalali, voorzitter van de commissie van de Relaties met het Europees Parlement van het Iraans Parlement.
PLENAIRE VERGADERING van 20 september 2018

Overlijdensbericht
  • Mevrouw Cecile Boeraeve-Derycke (CVP Kamer april 1977-december 1978 / november 1981 - december 1987), overleden op 21 juli 2018.
  • De heer Jean Barzin (PRL Kamer november 1981-oktober 1985 / mei 1995-juni 1999), overleden op 13 september 2018.

Eedaflegging van een nieuw Kamerlid
  • Mevrouw Anne-Catherine Goffinet (CdH) legde de eed af als opvolger van mevrouw Isabelle Poncelet, die op 13 september 2018 ontslag nam.Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 23 juli tot 21 september
Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Oostenrijks voorzitterschap
  • 17 en 18 september 2018 : Kamerlid Eric Van Rompuy nam in Wenen deel aan de Interparlementaire conferentie over stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, georganiseerd in het kader van het Oostenrijks voorzitterschap van de EU.

Verslagen

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

International Congress of Parliamentary Women's Caucuses
  • 10 september 2018 : Kamerlid Jean-Jacques Flahaux woonde in het Ierse Parlement te Dublin het Internationaal Congres van de caucus van parlementaire vrouwen bij.

Verslagen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Agrarian modernisation in Rwanda: achievements and challenges
  • 17 september 2018 : Policy talk over de hervorming van de landbouw in Rwanda, georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika). Het debat werd ingeleid door de heer Giuseppe Cioffo (Eurac) en professor An Ansoms.
"Geworteld in het leven"
  • 20 september 2018 : Voorstelling van de autobiografie van gewezen Kamervoorzitter Herman De Croo 'Geworteld in het leven' door uitgeverij Lannoo. Foto's
Omgaan met migraine in 8 actiepunten
  • 20 september 2018 : Rondetafel over migraine georganiseerd door de Ecolo-Groen Kamerfractie in samenwerking met het platform "Move for Migraine".

MINISTERRAAD

Vergadering van 31 augustus 2018

Vergadering van 7 september 2018
Vergadering van 21 september 2018