De Kamer online


Week van 22 tot 26 oktober 2018

KAMERVOORZITTER

PLENAIRE VERGADERING van 24 oktober 2018

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Moties over interpellaties
Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 22 tot 26 oktober 2018

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

COLLATERALE INSTELLINGEN

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Omzetting van Europese richtlijnen

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

Fair Trade ontbijt
  • 25 oktober 2018 : Fairtrade ontbijt georganiseerd in het peristilium van het Paleis der Natie door Enabel en Fair Trade Belgium.Democratie&Ik
  • 26 oktober 2018 : Policy talk georganiseerd door het platform "Jongeren voor de Samenleving".

MINISTERRAAD

Vergadering van 25 oktober 2018