...

Bulletin n° : B068 - Question et réponse écrite n° : 1083 - Législature : 54


Auteur Frank Wilrycx, Open Vld
Département Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges
Sous-département Mobilité, Belgocontrol et SNCB
Titre Les compétences en matière d'aptitude professionnelle dans le cadre de la sixième réforme de l'État (QO 8574).
Date de dépôt18/02/2016
Langue N
Publication question     B068
Date publication 04/04/2016, 20152016
Statut questionQuestion transférée
Date de délai25/03/2016

 
Question

La traduction n'est pas encore disponible, vous pouvez consulter le texte original:

De zesde staatshervorming bracht problemen met zich mee omtrent de bevoegdheidsverdeling van de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Zowel het federale als het gewestelijke niveau hielden er een andere interpretatie op na en achtten zichzelf bevoegd. Op 28 oktober 2015 werd tijdens een overlegcomité tussen u en uw collega-ministers uit de drie Gewesten beslist dat het regelen van de vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs aan de Gewesten toekomt. Vanaf 23 november behandelt de FOD Mobiliteit en Vervoer daarom enkel nog de lopende dossiers en moet men zich voor nieuwe aanvragen tot de Gewesten wenden. De beslissing van dit overlegcomité gebeurde echter onder voorbehoud van een tegengestelde beslissing van de Raad van State. 1. Heeft de Raad van State inmiddels een standpunt geformuleerd? Was dit conform de beslissingen van het overlegcomité? 2. Kunt u het standpunt van de Raad van State, zo mogelijk, toelichten? 3. Zijn de Gewesten bevoegd voor zowel het bepalen van de lijst van onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing, als voor het bepalen van de voorwaarden waaraan de opleidingscentra moeten voldoen?

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE DES TRANSPORTS
Descripteurs EurovocFORMATION PROFESSIONNELLE | PERSONNEL DE CONDUITE | POLITIQUE DES TRANSPORTS | QUALIFICATION PROFESSIONNELLE | REFORME ADMINISTRATIVE | REGIONS ET COMMUNAUTES DE BELGIQUE