...

Bulletin nr : B020 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0132 - Zittingsperiode : 51


Auteur Stijn Bex, SPASPI
Departement Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Jaarlijkse kostprijs van de erkende erediensten.
Datum indiening08/01/2004
Taal N
Publicatie vraag     B020 - Page : P2849
Publicatiedatum 16/02/2004, 20032004
Termijndatum16/02/2004

 
Vraag

Ik heb u reeds ondervraagd in verband met het aantal bedienaars per eredienst en de kostprijs per eredienst van die bedienaars. 1. Kan u eveneens meedelen welke bedragen daarnaast nog aan elke eredienst worden uitbetaald? Het betreft dus niet de bedragen van de begroting maar wel de meest recente cijfers van de rekening. 2. Kan u ook een tabel weergeven met de evolutie van de totale kostprijs en de evolutie van de kostprijs apart per eredienst tijdens de jongste vijf jaar?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B020 - Page : P2849
Publicatiedatum 16/02/2004, 20032004
Antwoord

1. De protestants-evangelische, de anglicaanse, de israŽlitische en de orthodoxe eredienst kunnen jaarlijks de terugbetaling vragen van de kosten welke zij gedaan hebben voor de verzekering van de eredienst tijdens de periode dat een erkende plaats van bedienaar van de eredienst niet ingevuld was. Zo werd voor de protestants-evangelische eredienst een bedrag van 146 000,33 euro terugbetaald voor het jaar 2002. De andere erediensten hebben geen aanvragen ingediend. Daarnaast wordt er jaarlijks voor de bediening van de eredienst in de bijkerken van de katholieke eredienst aan de betrokken priesters een vergoeding uitbetaald. Deze vergoeding bedraagt op jaarbasis 446,20 euro per bijkerk. Voor 2002 bedroeg de uitgaven voor deze vergoedingen 82 771,73 euro. Verder wordt er een vergoeding betaald aan de bedienaren van de katholieke eredienst op de Frans-Belgische grens. Jaarlijks bedragen deze vergoedingen 1 249,38 euro. De kredieten voor de uitgaven verbonden aan niet ingevulde plaatsen van de protestants-evangelische, de anglicaanse, de israŽlitische en de orthodoxe eredienst, de bijkerken van de katholieke eredienst en voor de vergoedingen betaald aan de bedienaren van de katholieke eredienst op de Frans-Belgische grens worden voorzien in de begroting van Justitie onder de afdeling 59 Erediensten en LaÔciteit, basisallocatie 59 01 11 03 (bezoldigingen en allerhande toelagen). De bisschoppen van de katholieke eredienst ontvangen jaarlijks een bedrag van 1 462,55 euro ter vergoeding van de kosten verbonden aan de uitoefening van de controle op hun bisdommen. Hiervoor wordt een krediet voorzien in de begroting van FOD Justitie onder de afdeling 59 Erediensten een LaÔciteit, basisallocatie 59 02 12 01 (bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten). Tot slot wordt er elk jaar een toelage toegekend aan de islamitische eredienst voor de werking van het Executief van de moslims van BelgiŽ. Voor 2003 werd een bedrag van 643 500 euro uitbetaald. Het krediet voor deze toelage is voorzien in de begroting van FOD Justitie onder de afdeling 59 Erediensten en LaÔciteit, basisallocatie 59 21 33 02 (toelage voor erkenning van de islamitische eredienst). 2. Hieronder vindt U een tabel met de evolutie van de uitgaven voor alle erediensten en de tabellen met de evolutie van de uitgaven per eredienst. Erediensten (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2850 Rooms-katholieke eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2850 Protestants-evangelische eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2850 Anglicaanse eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2851 IsraŽlitische eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2851 Orthodoxe eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2851 Islamitische eredienst (in duizendtallen euro) Voor tabel zie bulletin blz. 2851

 
Eurovoc-descriptorenGODSDIENST
Vrije trefwoordenEREDIENST