...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0304 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veli Yüksel, CD&V
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De Agusta helikopters.
Datum indiening25/06/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum03/08/2015

 
Vraag

Graag had ik een aantal vragen willen stellen met betrekking tot de A-109 helikopter van de Luchtcomponent. 1. a) Wat is de gemiddelde kostprijs voor het onderhoud van een Agusta helikopter? b) Wat is de kostprijs per uur om met een A-109 helikopter te vliegen? 2. a) Wat is het totaal aantal vlieguren van de Agusta helikopters? b) Wat is het gemiddelde aantal vlieguren van één Agusta helikopter? 3. a) Wat is het maximaal aantal vlieguren dat de airframe van een A-109 helikopter aankan? b) Wanneer zal dit bereikt worden? 4. Hoeveel piloten binnen de Luchtcomponent zijn geaccrediteerd om een Agusta helikopter te besturen? Graag een onderverdeling volgens gender en taal. 5. Wat betreft het ter beschikking stellen van luchtvaartuigen van Defensie in het kader van verplaatsingen van bepaalde autoriteiten. Hoe vaak zijn er verplaatsingen geweest met een Agusta helikopter door: a) ministers; b) de koninklijke familie; c) derden (gelieve te specificeren)? 6. a) Wat zijn de kosten van dergelijke verplaatsingen? b) Haalt Defensie hier inkomsten uit? Zo ja, hoeveel (gelieve te specificeren)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B036
Publicatiedatum 03/08/2015, 20142015
Antwoord

1. a) De gemiddelde kostprijs voor het onderhoud van één A109 helikopter wordt voor 2015 geschat op 313.000 euro. Dit cijfer werd berekend op basis van de verwachte kosten van de onderhoudscontracten nodig voor de paraatstelling van een vloot bestaande uit 13 helikopters voor eind 2015. b) De kostprijs per vlieguur voor een A109 wordt voor 2015 geschat op 3.300 euro op basis van een totaal jaarlijks vluchtplan van 2800 vlieguren voor de 13 helikopters. Dit cijfer omvat de kosten verbonden aan de onderhoudscontracten, het ondersteuningspersoneel van Defensie, de bemanningen, de brandstof en andere producten, evenals de afschrijving van de investeringen. 2. a) Op 1 juli 2015 bedroeg het totaal aantal vlieguren van alle A109 helikopters ooit bij Defensie in dienst 121.402 vlieguren. b) Op 1 juli 2015 bedroeg het gemiddelde aantal vlieguren 3.395 vlieguren per A109. 3. a) De fabrikant legt geen maximum aantal vlieguren op als beperking voor het airframe van de A109 helikopter. b) Niet van toepassing. 4. Binnen de Luchtcomponent zijn 52 piloten gekwalificeerd om een A109 helikopter te besturen, waarvan 28 Nederlandstalige en 24 Franstalige piloten, met telkens één vrouwelijke piloot per landstaal. 5. In 2014 werden er, buiten de vijf verplaatsingen van de vorige minister van Defensie, geen A109 ter beschikking gesteld van andere ministers, de Koninklijke Familie of derden. 6. a) De kosten voor Defensie van dergelijke verplaatsingen zijn de de kostprijs per vlieguur zoals vermeld op 1 b). b) De verplaatsingen voor de minister van Defensie en voor de Koninklijke Familie worden nooit aangerekend.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenHELIKOPTER | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LUCHTMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT