...

Bulletin nr : B080 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0683 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Visa voor bedienaars van de erediensten.
Datum indiening24/05/2016
Taal F
Publicatie vraag     B080
Publicatiedatum 01/07/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/06/2016

 
Vraag

Heel wat bedienaars van de erediensten in België zijn afkomstig uit andere landen. Die vaststelling geldt voor alle in ons land officieel erkende erediensten. 1. Hoeveel visa werden er sinds 2010 (zo mogelijk sinds 2007) uitgereikt aan bedienaars van de erediensten? 2. Kunt u de cijfers opsplitsen op grond van het land van herkomst? 3. Hoe verloopt momenteel de screening door uw diensten van de bedienaars van de erediensten vóór de uitreiking van een visum? Wisselen de verschillende Schengenlanden informatie uit in het kader van de toekenning van visa aan de bedienaars van de erediensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B108
Publicatiedatum 03/03/2017, 20162017
Antwoord

1. Het aantal positieve beslissingen betreffende een visum A, C of D met als reden een religieuze activiteit. Zie voor de gevraagde statistieken de bijlage. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). Hierbij is op te merken dat het voorkomt dat religieuzen soms komen in het kader van een visum dat voor een ander motief is geregistreerd, zoals "werknemer", "officieel, politiek", enz. 2. Het aantal positieve beslissingen betreffende een visum C of D wegens een religieuze activiteit per nationaliteit: zie bijlage. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 3. Het Schengen Information System (SIS) en het Visa Information System (VIS) worden systematisch geraadpleegd, welke de nationaliteit van de aanvrager ook is. Inlichtingen kunnen ook worden uitgewisseld onder de Schengenpartners in het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking. Verder heeft de Staatsveiligheid toegang tot de applicaties van de dienst Vreemdelingenzaken en van de FOD Buitenlandse Zaken. Ten slotte wordt bijzonder aandacht besteed aan de visum- en de verblijfsaanvragen van onderdanen van een aantal landen die door de veiligheidsdiensten als gevoelig worden beschouwd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | TOELATING VAN VREEMDELINGEN
Vrije trefwoordenEREDIENST