...

Bulletin nr : B123 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1925 - Zittingsperiode : 54


Auteur Fabienne Winckel, PS
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Nieuwe kruispuntbank Mercurius.
Datum indiening16/05/2017
Taal F
Publicatie vraag     B123
Publicatiedatum 27/06/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/06/2017

 
Vraag

Om te voorkomen dat hardleerse verkeersovertreders door de mazen van het net zouden kunnen blijven glippen, zou er in oktober 2016 een nieuwe kruispuntbank worden uitgetest, die de naam Mercurius meekreeg. Mercurius werd in het leven geroepen om alle wijzigingen in de status van het rijbewijs elektronisch te verzamelen, zodat agenten de kruispuntbank tijdens een controle kunnen raadplegen om vast te stellen of ze met een recidivist te maken hebben. De gegevens zouden onmiddellijk toegankelijk zijn voor de politie, het Openbaar Ministerie en de voor de rijbewijzen bevoegde diensten. 1. Hoe is die testfase concreet verlopen? 2. Welke eerste balans maakt u ervan op? Is de kruispuntbank definitief operationeel? 3. Welk bedrag werd er in dat project geďnvesteerd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B131
Publicatiedatum 20/09/2017, 20162017
Antwoord

Er wordt verwezen naar het antwoord dat wordt gegeven op vraag nr. 1601, eveneens gesteld door het geachte lid (zie huidig Bulletin), alsook naar het antwoord dat wordt gegeven op vraag nr. 1670, gesteld door mevrouw Dumery (zie huidig Bulletin).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERKEERSVEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenVERKEERSVEILIGHEID | GEGEVENSBANK | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT
Vrije trefwoordenKRUISPUNTBANK