...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1668 - Zittingsperiode : 54


Auteur Renate Hufkens, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Tabaksplan. - Rookstopondersteuning (MV 16000).
Datum indiening02/06/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/07/2017

 
Vraag

Met uw tabaksplan stelde u de ambitieuze doelstelling om het aantal rokers tegen 2018 onder de 17 % te brengen. U stelt hiervoor een aantal dwingende en afschrikkende maatregelen, zoals de accijnsverhoging, strengere regels rond tabaksproducten en een uitbreiding van het rookverbod voor. Complementair aan deze afschrikmaatregelen is ook een faciliterend beleid nodig. U voorziet hiervoor het laagdrempeliger maken van de rookstopbehandelingen. Zo zou u de prijs van een starterspakket met rookstopmedicatie verlagen van 49,95 euro tot 14,7 euro of 9,7 euro afhankelijk of ze een verhoogde tegemoetkoming genieten of niet. Rooktstopmedicatie blijkt zowel in wetenschappelijke studies als in de praktijk erg effectief en kostenefficiŽnt. De drempel hiertoe verder verlagen kan heel wat rokers over de streep trekken om een rookstoptraject te starten. 1. Welke timing voorziet u voor de verlaging van de prijs van een starterpakket? 2. Kan u de cijfers bezorgen van het gebruik aan starterspakketten van de voorbije vijf jaar? Graag de cijfers van de periode 1 januari 2011 tot 31 december 2016, uitgesplitst per jaar, per provincie en vervolgens per status van verhoogde tegemoetkoming. 3. Kan u de cijfers bezorgen van de uitgegeven budgetten aan starterspakketten van de voorbije vijf jaar? Graag de cijfers van de periode 1 januari 2011 tot 31 december 2016, uitgesplitst per jaar, per provincie en vervolgens per status van verhoogde tegemoetkoming.


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B123
Publicatiedatum 27/06/2017, 20162017
Antwoord

Ik heb al de eerste contacten gelegd met betrekking tot de opstart van de terugbetalingsprocedure voor het starterspakket van het geneesmiddel Champix, waardoor het geneesmiddel voor de patiŽnt goedkoper wordt. Dit heeft echter nog niet geleid tot een officiŽle indiening van de procedure. Eenmaal dit van start gaat, duurt een volledige procedure zonder schorsingen, maximum 180 dagen. Ik hoop dat deze van start kan gaan voor de zomer. Ik geef u hieronder een tabel mee die de evolutie van het aantal verpakkingen en het totale verkoopcijfer voor het starterspakket van Champix meegeeft. Voor de duidelijkheid herhaal ik dat dit laatste momenteel nog niet terugbetaald. De IMS databank, dit zijn verkoopsgegevens van vergoedbare en niet-vergoedbare specialiteiten, bevat geen informatie over de plaats van de aflevering of over het type patiŽnt. Het is dus niet mogelijk een overzicht te geven per provincie of status van verhoogde tegemoetkoming.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | ACTIEPROGRAMMA | VOLKSGEZONDHEID | NICOTINEVERSLAVING