...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0341 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Titel Bouwsector. - Aantal Limosa-meldingen.
Datum indiening19/05/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/06/2017

 
Vraag

De bouwsector heeft het moeilijk. De afgelopen jaren gingen heel wat banen verloren als gevolg van sociale dumping. Kan u cijfers bezorgen over het aantal Limosa-aangiftes in de bouwsector voor de periode 2011 tot 2016, opgesplitst per jaar, opgesplitst per land van oorsprong, opgesplitst per Regio en opgesplitst per statuut van de gedetacheerde (werknemer of zelfstandige)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B123
Publicatiedatum 27/06/2017, 20162017
Antwoord

Als bijlage vindt u een tabel met cijfergegevens omtrent het aantal Limosa-aangiftes in de bouwsector voor de periode 2013 tot 2016. De cijfergegevens zijn gebaseerd op de meldingsplicht Limosa. Het aantal gedetacheerde personen heeft betrekking op het aantal unieke personen, onafhankelijk van het aantal verrichte meldingen in de loop van een kalenderjaar. Het gaat om het aantal personen dat in de loop van het jaar minstens één dag in België gewerkt heeft en daarvoor niet onderworpen was aan het Belgische socialezekerheidsstelsel. Het gaat niet om het aantal voltijdse betrekkingen. Eenzelfde persoon kan meerdere jaren in rekening worden gebracht. Over het land van oorsprong zijn cijfers toegevoegd voor alle Limosa's, over de sectoren heen. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenWERKGELEGENHEIDSBELEID | BOUWNIJVERHEID | SOCIALE ZEKERHEID