Commission des Relations extérieures

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

 

du

 

Mercredi 15 mai 2013

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 15 mei 2013

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 15.05 heures et présidée par M. François-Xavier de Donnea.

De vergadering wordt geopend om 15.05 uur en voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea.

 

01 Agenda

01 Ordre du jour

 

01.01 Eva Brems (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een vraag over de agenda.

 

De voorzitter: Wacht even tot wij de commissievergadering hebben aangevat.

 

01.02 Dirk Van der Maelen (sp.a): Wij hebben echt een heel vriendelijke commissievoorzitter. In mijn tijd zou het niet waar zijn geweest.

 

De voorzitter: Zij zijn erg goed opgevoed. Het zijn goede collega’s, hoewel zij tot de oppositie behoren.

 

Ik geef onmiddellijk het woord aan mevrouw Brems voor een punt over de agenda.

 

01.03 Eva Brems (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, principieel moeten wij tegen de gang van zaken in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen protesteren. De bijeenkomsten waarop wij de kans krijgen vragen aan de minister te stellen, zijn immers al te schaars. Zulks blijkt niet alleen uit de lengte van de lijst, maar ook uit de indieningdatum van vele vragen. Er staan vragen op de lijst die in februari 2013 zijn ingediend, maar nog steeds geen antwoord hebben gekregen.

 

Indien de minister dan zoals nu naar de commissie komt, om vragen te beantwoorden, merken wij dat grote reeksen vragen onder de vorm van een debat zijn gegroepeerd. Ik ben principieel een voorstander van debatten. Debatten zijn immers een veel aangenamer en productiever format dan het beantwoorden van vraag na vraag. Een debat moet echter wel op de juiste manier worden gedefinieerd.

 

Een debat over het Midden-Oosten houden waarbij Israël en Palestina samen met Syrië, Lybië en zelfs samen met Turkije worden behandeld, is niet serieus. Het gaat immers om verschillende kwesties.

 

Wanneer wij het over Afrika hebben, kan eventueel nog worden beslist de regio van de Grote Meren af te bakenen. Wij merken echter een heel grote diversiteit. Heel wat leden hebben vragen ingediend over het al dan niet inzetten van troepen in oud-kolonies maar we merken ook dat een heleboel vragen over andere landen gaat. Dat alles wordt op één hoop gegooid.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wij vrezen dat wij op deze manier een veel minder grondig antwoord zullen krijgen op al onze vragen dan wanneer de gewone procedure gevolgd wordt.

 

Mijnheer de minister, wij hebben er alle begrip voor dat u vaak in het buitenland bent, maar dat was ook zo bij de vorige ministers van Buitenlandse Zaken en zij waren vaker in staat om deze commissie te woord te staan.

 

01.04 Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mocht ik heel veel vragen stellen in de commissies, zou ik nu het woord niet vragen, maar ik stel er bijna nooit omdat ik geen voorstander ben van het systeem.

 

Heel kort, ten eerste, het systeem van vragen in de commissies werd uitgevonden door collega Defraigne in 1985 om het aantal interpellaties in plenaire vergadering te verminderen. Tot dan waren de commissievergaderingen gesloten. Men is dan van de ene situatie in de andere gekomen. De vragen en interpellaties verdwenen uit de plenaire vergadering en verhuisden naar de commissies. Men heeft de commissies openbaar gemaakt. En zo heeft men een vergelijking tussen de Klaagmuur in Jeruzalem en het aantal vragen in de commissies, met dat verschil dat er meer vragen zijn dan stenen in de Klaagmuur in Jeruzalem.

 

Ten tweede, de minister heeft een groot buitenland, daaraan kunnen wij ook niets doen, en als men wilt dat hij efficiënt is, dan moet men ook daar de schaarse middelen optimaliseren. Dat is het genot geweest van alle ministers.

 

Ten derde, het is de Conferentie van voorzitters, goede collega, die gesuggereerd heeft om vragen te groeperen. Onze voorzitter mag nu rood worden, de heer Flahaut is schaars met zijn complimenten, maar hij heeft reeds meerdere malen het volgende gezegd. “Si la plupart des commissions regroupaient les questions comme en commission des Affaires étrangères, nous pourrions avancer”.

 

U hebt wel een punt als het gaat over de actualiteit. Maar daar is ook een uitweg mogelijk: als het heel dringend en van groot belang is, stel uw vraag dan op donderdag in de plenaire vergadering. Op donderdag wordt de minister van Buitenlandse Zaken bescheiden ondervraagd als hij er is.

 

Ik weet dat u een systeem moet vinden waar de vraag nog de waarde heeft om beantwoord te worden. Dat is juist, maar u moet ook rekening houden met de beschikbaarheid. U kent ook de actuele vragen in plenum. Die kunnen ook gebruikt worden en de minister is regelmatig in de plenaire vergadering aanwezig.

 

Ten slotte, dat groeperen is een manier om het debat wat meer leven te geven. Natuurlijk hebt u prioriteit bij die vragenstelling. Mocht het volmaakt zijn, we zouden in deze wereld niet meer samen aanwezig zijn, la perfection n’étant pas de ce monde.

 

De voorzitter: …methode van hergroepering uitgevonden. Dat wordt nu inderdaad aanbevolen door de Voorzitter van de Kamer.

 

Niets is perfect maar hoe gaan wij te werk? Ik zal de minister vragen om een inleidende uiteenzetting te houden over elk van de drie debatten. Nadien kunt u uw vragen stellen. De vragen die reeds beantwoord zijn, kunt u laten vallen. Stel ze alstublieft geen tweede keer. Nadien kunt u al uw vragen stellen, ze zijn allemaal genoteerd. Indien u meent dat de minister een bepaalde vraag niet heeft beantwoord, omdat ze te ver buiten het onderwerp valt of omdat hij om goede redenen vergat een antwoord te geven, dan kunt u die vraag opnieuw stellen. Dat is de enige manier.

 

Een minister van Buitenlandse Zaken moet natuurlijk soms in het buitenland zijn. Indien het u schikt ben ik bereid om ook vergaderingen op zaterdagen te organiseren. Ik weet niet of dat de minister zou schikken. Ik ben echter eventueel bereid, om dringende zaken te behandelen, om een urgentievergadering te organiseren op vrijdagnamiddag na de vergadering van de Ministerraad of op zaterdag. Als we nu echter veel tijd besteden aan de werkmethode voor het debat, dan gaan we minder tijd overhouden voor de rest.

 

01.05 Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, la dernière fois dont nous avons parlé de cela, c'était le 16 avril. Vous aviez fait savoir que vous aviez proposé de nouvelles dates au ministre et que vous attendiez sa réponse.

 

Le président: Ce que j'ai fait!

 

01.06 Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, il y a un problème concernant la présence du ministre des Affaires étrangères en commission. Monsieur le ministre, vous pouvez soupirer mais il y a un vrai problème de contrôle parlementaire!

 

Aujourd'hui, il y a 150 questions à l'agenda! Et ce n'est pas dû à un excès de zèle de notre part! Je ne pense pas être la seule à m'en plaindre car un collègue de la majorité a fait savoir aujourd'hui la difficulté de pouvoir travailler sur ces thématiques en commission des Relations extérieures. Ce n'est jamais arrivé. Vous êtes en concurrence avec votre collègue de l'Intérieur qui, elle, a déjà résorbé une partie de son retard.

 

Si on organisait un peu plus de commissions au cours desquelles le ministre répond aux questions orales, il y aurait moins de questions en séance plénière et nous pourrions avoir des échanges plus sains entre le gouvernement et le Parlement. Il me semble que c'est le rôle initial du Parlement.

 

01.07 Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je suis parlementaire depuis vingt ans, même si j'ai été ministre une bonne partie du temps, et je sais que nous allons passer la moitié du temps à parler de procédure plutôt que de débattre des questions.

 

Je suis pratiquement tous les jeudis en séance, pourquoi ne posez-vous jamais de questions urgentes? Si c'est tellement important d'avoir un contrôle sur le ministre des Affaires étrangères, je suis en séance le jeudi à la Chambre! Pourquoi suis-je en séance à la Chambre? Pour dire bonjour à M. De Croo et à deux ou trois autres personnes avant de me rendre au Sénat où, là, on me pose deux ou trois questions toutes les semaines. Pourquoi ne reçois-je jamais de question en plénière? J'en reçois d'un parlementaire, à qui je suis ravi de répondre car c'est l'obligation du ministre.

 

Si c'est tellement urgent, si vous souffrez tellement d'un manque de contrôle parlementaire, pourquoi n'y a-t-il aucune question urgente que votre groupe décide de poser au ministre des Affaires étrangères? Je viens pratiquement tous les jeudis en plénière et il n'y a pas de question! Je présume donc qu'il n'y a pas une telle urgence.

 

Néanmoins, je reconnais qu'il n'est pas si évident pour un ministre des Affaires étrangères d'être à la disposition d'une commission parlementaire. Vous le remarquerez peut-être un jour.

 

Je voudrais quand même insister sur ce point! Je ne m'énerve pas souvent, mais je suis présent tous les jeudis en séance plénière de la Chambre, parce que je trouve que c'est mon rôle de solidarité. J'y entends la réponse du premier ministre et puis je constate qu'il n'y a aucune question qui me soit destinée. Je me rends ensuite au Sénat pour répondre à quelques questions, et puis je retourne à mon cabinet. Je suis tout de même un peu surpris de vous entendre à ce point parler de contrôle parlementaire!

 

01.08 Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je ne souhaitais pas intervenir dans ce débat, puisque mon opinion a déjà été émise par ailleurs. Mais je ne peux pas laisser dire que je n'interroge pas le ministre des Affaires étrangères en séance plénière. Je l'y interroge régulièrement. Il sait aussi que le nombre de questions y est très limité et qu'une négociation intervient systématiquement dans le groupe, afin de savoir si les questions internationales sont prioritaires par rapport aux questions de politique intérieure. On sait que les questions urgentes de politique intérieure prennent malheureusement souvent le pas sur les questions internationales.

 

Personnellement, je me réjouis de la manière dont vous organisez les travaux, monsieur le président, sous forme de mini-débat. Cela dit, lorsqu'on mêle le Sahel et l'Afrique centrale, l'exercice devient plus compliqué. Mais surtout, nous devons absolument trouver une solution. J'entends bien le ministre. Il fait son travail avec ardeur, mais une solution doit être trouvée pour nous rencontrer plus souvent. Prenons l'exemple de la visite d'un haut dignitaire tibétain, il y a trois mois! J'aurais voulu interroger le ministre des Affaires étrangères, mais cela ne revêt plus aucun sens aujourd'hui! Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas eu la possibilité de l'interroger sur cette visite. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut pouvoir régler mieux à l'avenir et cela n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de mener cette question au niveau d'une séance plénière, où nous essayons de traiter les questions les plus cruciales.

 

Je le répète, 150 questions réparties sur 17 membres et en 12 semaines, cela fait peu de questions par membre. Par conséquent, nous n'abusons pas. Je ne vois pas les questions sur lesquelles …

 

01.09 Didier Reynders, ministre: J'ai répondu au Sénat au sujet du Tibet. Donc, j'étais là!

 

01.10 Georges Dallemagne (cdH): Oui, entre-temps! Mais je pense que la Chambre, les députés, même si j'entends bien les arguments du ministre, ont aussi le droit de pouvoir exercer leur rôle. C'est ce qui nous est demandé: exercer notre fonction!

 

01.11 Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij aan bij collega Dallemagne. Het is niet waar dat er geen vragen werden ingediend voor de plenaire vergadering. Er werden verschillende donderdagen op rij vragen ingediend over Syrië, over de diplomatie en de FOD Buitenlandse Zaken.

 

De regering heeft misschien beslist om Mevrouw Milquet te laten antwoorden, maar het zou ook interessant zijn geweest om een gemengd antwoord te krijgen, zodat we uw perspectief kennen. Ik wil toch eventjes de puntjes op de i zetten. Trouwens, mocht het wederzijds begrip van uw collega’s van de MR in de commissie voor de Defensie een tiende bedragen van ons begrip voor de situatie van vandaag, zouden we al een stuk verder staan. Dat zou men niet verdragen van de Minister van Defensie.

 

De voorzitter: Laten we de zaken niet persoonlijk maken, anders begeven we ons op glad ijs.

 

01.12 Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, sans personnaliser, je dirais en toute sagesse et dans la droite ligne de ce qu'a dit mon collègue Dallemagne que nous avons abondamment précisé, à chaque ordre des travaux en commission des Relations extérieures, que nous étions favorables à la mise en place de mini-débats qui permettent d'avoir des échanges beaucoup plus riches sur différentes thématiques.

 

Ici, d'une part, nous allons parler des détentions administratives de Palestiniens en Israël dans le cadre d'un débat sur la Syrie et, d'autre part, je vais poser ma question sur les défenseurs des droits de l'homme en Turquie. Le débat commence à s'étendre assez largement! Et le calcul fait par M. Dallemagne prouve bien que nous ne faisons pas de zèle dans les questions que nous déposons.

 

En outre, il me semble que l'on a également soutenu le fait que le ministre des Affaires étrangères est, de par ses fonctions, appelé à être souvent à l'étranger, peut-être plus que les autres ministres, mais son rôle est aussi d'être ici, au Parlement, en commission et pas uniquement en plénière.

 

Le président: Je verrai avec le ministre comment faire pour que vous puissiez le voir un peu plus souvent. Mais dans ce cas, il faut peut-être aussi accepter des jours ou des heures atypiques. Personnellement, je suis disponible, je n'habite pas loin!

 

Je propose de demander au ministre de nous faire un exposé sur la situation au Moyen-Orient. Si certaines des questions, comme celle sur les droits de l'homme en Turquie par exemple, ne sont pas abordées dans son exposé liminaire, les membres pourront les reposer. Madame Boulet, je ne veux surtout pas vous empêcher de vous exprimer autant que vous le souhaitez.

 

02 Actualiteitsdebat over de situatie in het Midden-Oosten en toegevoegde vragen van

- de heer Roel Deseyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de impact van de illegale Israëlische nederzettingen op de Palestijnse samenleving en de houding van de Belgische diplomatie" (nr. 15661)

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de betrekkingen tussen de Europese Unie, België en Israël, en de problematiek van de administratieve opsluitingen" (nr. 16303)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het EU Heads of Mission Jerusalem Report 2012" (nr. 16664)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het embargo op wapenleveringen aan Syrië" (nr. 16677)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het embargo op wapens bestemd voor Syrië" (nr. 16795)

- mevrouw Els Demol aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de Syrische oppositie" (nr. 16912)

- mevrouw Corinne De Permentier aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de ontvoering van 2 toeristen in de Sinaï" (nr. 16923)

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie van de mensenrechtenactivisten in Turkije" (nr. 17107)

- de heer Roel Deseyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "Belgen aan het Syrisch front" (nr. 17157)

- de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Justitie over "de vrijheid van meningsuiting in Turkije" (nr. 17160)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het EU-embargo op wapenleveringen aan de Syrische oppositie" (nr. 17179)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "Belgische jongeren die in Syrië gaan vechten" (nr. 17237)

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon" (nr. 17466)

- mevrouw Els Demol aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie in Syrië" (nr. 17585)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het gebruik van chemische wapens in Syrië" (nr. 17633)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de gedeeltelijke opheffing van het embargo tegen Syrië" (nr. 17635)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de ontvoering van twee bisschoppen in Syrië" (nr. 17636)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de versoepeling van de visumregels voor Syrische vluchtelingen" (nr. 17640)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de houding van ons land ten aanzien van massavernietingswapens in het Midden-Oosten" (nr. 17668)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de toetreding van Turkije tot de Europese Unie" (nr. 17691)

- de heer Roel Deseyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de humanitaire en diplomatieke situatie in Syrië" (nr. 17717)

- de heer Patrick Moriau aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de toestand in Syrië" (nr. 17826)

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het mogelijke gebruik van chemische wapens in Syrië en de internationale implicaties daarvan" (nr. 17872)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "Belgische wapens in Libië en Syrië" (nr. 17903)

02 Débat d’actualité sur la situation au Moyen-Orient et questions jointes de

- M. Roel Deseyn au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'impact des colonies israéliennes illégales sur la société palestinienne et l'attitude de la diplomatie belge" (n° 15661)

- Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les relations entre l'Union européenne, la Belgique et Israël et la question des détentions administratives" (n° 16303)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le rapport de 2012 des chefs des missions européennes à Jérusalem" (n° 16664)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'embargo sur les livraisons d'armes à la Syrie" (n° 16677)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'embargo sur les armes à destination de la Syrie" (n° 16795)

- Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'opposition syrienne" (n° 16912)

- Mme Corinne De Permentier au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'enlèvement de 2 touristes dans le Sinaï" (n° 16923)

- Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation des protecteurs des droits humains en Turquie" (n° 17107)

- M. Roel Deseyn au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la présence de Belges sur le front syrien" (n° 17157)

- M. Fouad Lahssaini à la ministre de la Justice sur "la liberté d'expression en Turquie" (n° 17160)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'embargo de l'UE sur les livraisons d'armes à l'opposition syrienne" (n° 17179)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les jeunes Belges partant se battre en Syrie" (n° 17237)

- Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation des réfugiés syriens au Liban" (n° 17466)

- Mme Els Demol au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation en Syrie" (n° 17585)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'utilisation d'armes chimiques en Syrie" (n° 17633)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la levée partielle de l'embargo sur la Syrie" (n° 17635)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'enlèvement de deux évêques en Syrie" (n° 17636)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'assouplissement des règles d'obtention d'un visa pour les réfugiés syriens" (n° 17640)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la position de notre pays par rapport aux armes de destruction massive utilisées au Proche-Orient" (n° 17668)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne" (n° 17691)

- M. Roel Deseyn au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation humanitaire et diplomatique en Syrie" (n° 17717)

- M. Patrick Moriau au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation en Syrie" (n° 17826)

- Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'utilisation ou non d'armes chimiques en Syrie et les implications internationales" (n° 17872)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "des armes belges en Libye et Syrie" (n° 17903)

 

02.01 Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je vais passer au deuxième mini-débat du jour et parler à présent du processus de paix et de la Syrie. En guise de préambule, je rassure le secrétariat: je remettrai un texte sur cet exposé introductif.

 

En ce qui concerne le processus de paix, l'année 2012 a principalement été une année de temporisation, puisque nous voulions surtout préserver la solution à deux États, mais dans l'attente, d'une part, des élections américaines et, d'autre part, des élections israéliennes. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas été actifs pour éviter que, tant du point de vue de l'Union européenne que de la Belgique, la solution à deux États ne devienne impossible sur le terrain. Mais la marge de manœuvre était assez limitée, tant que nous n'avions pas de nouveaux partenaires américains et israéliens.

 

In november 2012 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties beslist om aan Palestina het statuut van waarnemende niet-lidstaat toe te kennen. Net zoals een meerderheid van de EU-partners heeft België de ontwerpresolutie goedgekeurd. Ik heb echter tegelijk benadrukt dat de Belgische steun gepaard ging met een oproep aan Israël en aan de Palestijnse autoriteiten, om de vredesonderhandelingen zonder voorwaarden te hervatten, teneinde tot een oplossing met twee levensvatbare en veilige staten te komen.

 

De stemming was een belangrijke stap naar de oprichting van een Palestijnse staat. Zoals verwacht, is de situatie op het terrein echter niet veranderd. Ik blijf van mening dat de echte doorbraak er pas zal komen, indien de Palestijnen over hun toekomstige staat kunnen beschikken, met instellingen, overheidspersoneel en middelen voor een goede werking.

 

Onze stem hield dus geen erkenning van een Palestijnse staat in, maar was een steunbetuiging voor het maken van een oplossing met twee staten die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. Daarbij moet de toekomstige, Palestijnse staat democratisch, leefbaar en blijvend zijn.

 

De oplossing met twee staten is de enige uitkomst voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Alle inspanningen moeten daarop worden gericht. Een volwaardige, Palestijnse staat kan alleen tot stand komen na onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen. Onderhandelingen zijn de enige weg, hoe moeilijk dit ook is.

 

Ik herhaal wat ik toen verklaarde. Ik zei dat alle aandacht moest gaan naar een snelle hervatting van de vredesgesprekken. Daarom benadrukte ik constant dat zowel Israël als de Palestijnse autoriteiten moesten afzien van elk eenzijdig optreden dat de geloofwaardigheid van het vredesproces in het gedrang kon brengen.

 

Sindsdien ben ik voor een snelle en onvoorwaardelijke hervatting van de onderhandelingen blijven pleiten. Ik ben er ook voor blijven pleiten om, in overleg met de Verenigde Staten, te werken aan het vrijheidsinitiatief dat de krijtlijn voor het onderhandelingsproces bevat en dat voor beide partijen voldoende waarborgen en stimulansen biedt.

 

Je suis très heureux de voir l'évolution de l'attitude américaine à l'égard de la région. J'ai rencontré le secrétaire d'État John Kerry le 24 avril à Bruxelles en réunion bilatérale. Je crois qu'il y a effectivement une volonté d'avancer, mais en étant attentif à la sécurité d'Israël, d'une part, et au développement économique des Palestiniens, d'autre part. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que les deux parties semblent s'abstenir de toute mesure unilatérale. Le premier ministre israélien a récemment suspendu les appels d'offres pour de nouveaux logements dans les colonies. Je regrette toutefois le fait que le gouvernement aurait approuvé le 9 mai la construction de 296 logements dans la colonie de Beit El en Cisjordanie, près de Ramallah.

 

Côté palestinien, toute démarche pour adhérer à des organisations internationales, y compris les instances judiciaires comme la Cour pénale internationale, semblent être écartées pour l'instant. C'est essentiel si on veut créer une coopération entre les deux parties. J'espère que nous pourrons voir des initiatives américaines apparaître.

 

Quant au rôle de l'Union européenne, même si les Américains nous demandent de laisser du champ libre, de l'espace au président Obama pour prendre des initiatives, je pense que nous avons un rôle spécifique à jouer, qui ne se limite pas au soutien financier. Nous avons l'habitude de payer, pas nécessairement de participer à la décision. J'espère que nous aurons l'occasion de voir se mettre en oeuvre des opérations communes avec nos collègues américains. Entre-temps, l'Union européenne continue à mettre en œuvre les conclusions des Conseils Affaires étrangères de mai 2013 et de décembre 2012, en particulier en matière de condamnation des colonies, de développement de la zone C et de sécurité en Cisjordanie. C'est également dans ce contexte que la Belgique se penche, avec ses partenaires européens, en particulier du Benelux, sur la question de l'étiquetage des produits issus des colonies.

 

In overleg met minister Vande Lanotte bestudeer ik het uitvaardigen van vrijblijvende richtlijnen voor de handelaars, met betrekking tot de etikettering van de producten uit de nederzettingen. Dit initiatief, dat gericht is op een goede voorlichting van de consument, zal deel moeten uitmaken van een gezamenlijk initiatief in een ruimer Benelux-kader en indien mogelijk in Europees verband. De werkzaamheden verlopen in nauw contact met mijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s, maar er zijn ook contacten tussen de respectieve ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

 

Er werd nog geen beslissing genomen over de exacte timing van de verspreiding van zulke richtlijnen. Dit Benelux-overleg vindt plaats in een Europees kader, er wordt dan ook geregeld gediscussieerd in de Europese Unie over de implementatie van de raadsconclusies van mei 2012. Mevrouw Ashton heeft de ministers van Buitenlandse Zaken trouwens gevraagd om bij de andere ministers en departementen de aandacht te vestigen op deze aangelegenheid.

 

De Europese dienst voor extern optreden en de Europese Commissie, zijn ook bereid om samen te werken met de bevoegde nationale autoriteiten. De EU instellingen zijn ook vast van plan een richtlijn voor te bereiden in dit verband.

 

Samen met de twaalf andere collega’s heb ik begin april een brief naar de hoge vertegenwoordiger gestuurd, om haar inspanning actief te steunen.

 

Du côté palestinien, il est regrettable que le premier ministre Fayyad ait démissionné le mois dernier. Non seulement, son travail était apprécié, mais de plus le timing n'est pas tout à fait idéal au vu des efforts déployés par la communauté internationale, et des États-Unis en particulier. Quant à la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, aucun progrès n'est à constater. La priorité doit aller aux négociations menées par le président Abbas. Cependant, pour un accord final durable, il faudra que tous les Palestiniens soutiennent celui-ci.

 

La confirmation de l'initiative de paix arabe - avec, pour la première fois, la mention d'échanges territoriaux (land swaps) lors d'une récente mission de la Ligue arabe à Washington – est à saluer. Le rejet de l'offre par le Hamas n'est pas surprenant, mais n'est pas non plus encourageant dans ce contexte.

 

J'ai dû reporter ma mission en Israël et dans les territoires palestiniens, qui avait été planifiée pour la fin avril, pas seulement pour avoir le plaisir d'être présent parmi vous, mais également pour des raisons d'agenda sur place. Je viens d'évoquer la démission du premier ministre palestinien. Elle est actuellement envisagée pour le début du mois d'octobre, en fonction des disponibilités. J'espère que, d'ici là, nous pourrons voir avancer un véritable processus. L'intérêt est de pouvoir participer à une pression européenne sur place dans le cadre d'un processus enclenché.

 

S'agissant des autres questions plus particulières des membres de la commission, je serais ravi d'y répondre –comme vous l'avez proposé - lors du débat. Je dois, en tout cas, constater que des engagements de bonne volonté ont été pris par plusieurs acteurs internationaux. Néanmoins, il n'y a pas encore énormément d'éléments permettant d'observer une évolution dans le débat entre Israël et l'Autorité palestinienne.

 

En ce qui concerne la Syrie, le plus inquiétant aujourd'hui est qu'il s'agit d'un conflit qui s'internationalise, au moins dans la région. En effet, les implications s'étendent de plus en plus. Je dis depuis plus d'un an que je reste très pessimiste sur l'évolution syrienne. Je crains une longue guerre civile, qui a déjà plus de deux ans. Elle a fait au moins plus de 80 000 victimes. Certaines estimations sont encore plus alarmantes.

 

Sur le plan politique, le régime Assad n'a pas modifié sa stratégie et semble se contenter du statu quo ainsi que du repli de la communauté alaouite vers la frontière libanaise. L'opposition n'a pas encore véritablement réussi à s'unifier. Le président de la coalition al-Khatib a démissionné. Un nouveau leader devrait être désigné le 23 mai à Istanbul, alors que la formation d'un gouvernement provisoire patine. Seul un premier ministre, Ghassan Hitto, a été nommé. Les pressions d'États de la région ne facilitent pas toujours les choses, certains tentant de pousser leurs propres candidats dans la confection de la nouvelle équipe.

 

La Russie ne s’est pas montrée beaucoup plus flexible et ne semble pas vouloir lâcher le régime syrien. L’Iran et le Hezbollah continuent de soutenir activement les actions de répression contre la population syrienne. Dans ce contexte, les rumeurs de démission du représentant spécial conjoint, Lakhdar Brahimi, n’ont cessé de croître ces dernières semaines même si on arrive à des démentis aujourd’hui. Le fait que la Ligue arabe ait octroyé le siège de la Syrie à la coalition rend son mandat de représentant du secrétaire général de la Ligue arabe auprès du régime syrien compliqué. Il le dit lui-même mais, pour l’instant, on semble avancer vers un maintien de son rôle. La seule lueur d’espoir est, sur le plan politique, l’accord entre Russes et Américains intervenu à Moscou la semaine dernière pour inciter le régime de Damas et l’opposition à trouver une issue au conflit et pour encourager l’organisation au plus vite, fin du mois ou début du mois de juin, d’une conférence internationale. On parle également d’une localisation qui pourrait être Genève. C’est très positif et c’est ce qui explique probablement la volonté de Lakhdar Brahimi de poursuivre sa mission.

 

J’espère que cette opportunité pourra être saisie. Je rappelle que le communiqué de Genève du 30 juin 2012 – il y a donc bientôt un an – pourrait servir de base pour la transition à mettre en place. Il n’y a pas grand-chose à y changer. Le régime Assad n’a pas formellement réagi même si Moscou se dit confiant que Damas est prêt à participer à ce processus tandis que l’opposition a demandé comme préalable le départ du président Assad. La priorité doit être le dialogue. Le sort du président devra être scellé dans le cadre de ces pourparlers. Ce ne doit pas nécessairement être un préalable à la démarche de transition.

 

Monsieur le président, si je crains une très longue guerre civile, je voudrais insister sur le volet humanitaire. La situation devient de plus en plus dramatique. Sur près de 20 millions d’habitants, 6,8 millions ont besoin d’assistance en Syrie tandis que l’on compte 1,5 million de réfugiés. Les besoins sont énormes. Les Nations unies vont lancer un nouvel appel le 28 mai pour couvrir la période de juillet à fin 2013. Selon OCHA, on pourrait arriver à 3,6 millions de réfugiés à la fin 2013. Selon les organisations humanitaires, il est urgent de mobiliser de nouveaux donateurs et des sources alternatives de financement pour tenir compte du fait que la crise ne frappe plus seulement la population syrienne mais menace aussi la stabilité des pays limitrophes. Les contributions belges atteignent 9 millions d’euros. J’espère que mon collègue de la Coopération pourra aussi débloquer des fonds d’urgence supplémentaires pour répondre aux défis énormes qui s’annoncent, d’autant que les appels actuels sont déjà sous-financés. La pression migratoire augmente, notamment vers l’Europe. C’est pourquoi j’ai plaidé pour une coordination européenne à ce sujet. Vous avez vu l’offre allemande d’accueillir 5 000 Syriens en Allemagne. J’estime qu’il serait préférable de d’abord soutenir les pays de la région mais aussi de viser des groupes cibles que nous pourrions accueillir en Europe. Je pense à des malades, des blessés, des enfants, des femmes avec enfants. On l’a fait dans des conflits précédents. C’est pour cela aussi que nous devons continuer nos efforts sur le plan humanitaire.

 

La Belgique a pris l'initiative de promouvoir le respect du droit international humanitaire, notamment en matière d'accès aux soins de santé. Les démarches que nous avons entreprises ont abouti à la diffusion d'une déclaration conjointe, soutenue par plus de 50 États provenant des cinq continents, à l'issue de la 7è session du forum humanitaire syrien, qui s'est tenu à Genève le 19 février dernier.

 

La déclaration conjointe visait à appeler les parties au conflit à respecter ce droit humanitaire international en matière d'accès aux soins de santé en Syrie, et ainsi faciliter le travail des acteurs humanitaires. Pour vous donner un exemple, d'après ces mêmes acteurs, à Alep, ville proche de la frontière turque, avant le début de la crise, il y avait 5 000 médecins; il y en a encore 36 aujourd'hui. Cela vous donne une idée de l'ampleur du défi humanitaire et de santé dans la région.

 

Nous souhaitons poursuivre la démarche et nous avons transmis cette déclaration, y compris en version arabe, à près de 90 homologues et acteurs humanitaires ou onusiens, afin de demander que cette action soit relayée. Elle va de pair avec un refus de l'impunité, bien entendu, pour tous ceux qui continueraient à tuer des patients ou des médecins dans les hôpitaux.

 

La Belgique va donc continuer à mobiliser en la matière. Et j'espère que la prochaine session du forum humanitaire syrien, annoncée pour le 24 mai prochain à Genève, nous permettra d'encore progresser. La Russie participe aussi à ces efforts; je tiens à le souligner. L'idée est d'être le plus opérationnel possible, avec une participation de l'Assistance coordination unit de la coalition, ainsi que du Croissant rouge arabe à une réunion qui pourrait se tenir en marge de ce forum.

 

L'accès reste un autre problème majeur, non seulement pour le pays, mais aussi pour la traversée des lignes de conflits. Les obstacles sont tant d'ordre bureaucratique que sécuritaire. De nombreux acteurs humanitaires plaident pour pouvoir obtenir un accès transfrontalier, ce qui, selon les principes humanitaires, n'est pas possible sans l'accord du régime syrien. Des avancées timides sont à noter au niveau du Conseil de sécurité, mais sans l'accord de Damas, la Russie n'est pas en mesure de consentir un accès transfrontalier. J'espère que l'on pourra, là aussi, progresser.

 

Wat de opties betreft voor humanitaire corridors of safezones, in de aangrenzende regio’s onder controle van de oppositie, blijft de vraag welke staten eventueel bereid zouden zijn om troepen ter beschikking te stellen voor de bescherming van deze zones. Een gebrek aan inzet van de internationale gemeenschap om deze bescherming te garanderen, is de voornaamste reden waarom dat een theoretische piste blijft, maar men kan niet uitsluiten dat de zaken zullen veranderen als het project van de Amerikaans-Russische conferentie tot niets leidt.

 

Sommige buurlanden zijn vragende partij voor meer acties op het Syrische grondgebied. Tezelfdertijd blijft België actief deelnemen aan de diplomatieke initiatieven in de verschillende internationale cenakels, zowel in de Mensenrechtenraad als in de algemene vergadering.

 

Een nieuwe resolutie op initiatief van Qatar zal deze woensdag aangenomen moeten worden in New York. Ik hoop dat de tekst door een brede meerderheid zal worden aangenomen, om nogmaals de afzondering van Syrië en zijn bondgenoten aan te tonen.

 

Wat de jonge Europeanen betreft die naar Syrië trekken, heb ik me al meerdere keren uitgesproken. Binnen de limieten van zijn bevoegdheden heeft de FOD Buitenlandse Zaken zowel op bilateraal als op multilateraal vlak initiatieven genomen om de internationale samenwerking voor dit complex onderwerp te bevorderen. Op bilateraal vlak heb ik instructies gegeven aan onze diplomatieke posten in de regio en in de transitlanden, vooral de Balkan, bijzonder aandachtig te zijn en de autoriteiten van de accrediterende staten bewust te maken van de problematiek. Zodra ik een geconsolideerde lijst kreeg van de veronderstelde jihadisten, heb ik deze doorgestuurd naar de betrokken posten met de instructie om over elke vorm van contact met de personen vermeld op deze lijst, onmiddellijk te rapporteren en om bijzonder aandachtig te zijn bij elke aanvraag tot consulaire bijstand. In dat verband denk ik vooral aan aanvragen met betrekking tot de aangifte van identiteitsdocumenten.

 

Er is aan onze diplomatieke posten ook de instructie gegeven om aan de autoriteiten van de accrediterende landen, de namen te communiceren van de minderjarigen die mogelijk door hun territorium reizen, met de vraag hen te onderscheppen en te helpen bij hun repatriëring naar België. Er worden momenteel contacten gelegd met leden van de gematigde Syrische oppositie om de kanalen te identificeren die mogelijks worden gebruikt, om de aanwerving van Belgische jihadisten tegen te gaan en ook om consulaire steun te bieden aan de ouders van minderjarigen die hun kind trachten terug te halen, en om diezelfde minderjarigen die naar België wensen terug te keren, trachten te helpen.

 

De informatie die wij vanuit verschillende bronnen verkrijgen, wordt door onze diensten van consulaire bijstand aan de ouders doorgegeven.

 

Op multilateraal vlak heb ik van de recente ministeriële vergadering van de Europese Unie en de NAVO gebruikgemaakt om aan die twee organisaties te vragen om de nodige aandacht te schenken aan de problematiek. De doelstelling is vooral om de uitwisseling van informatie te versterken, ook met de partnerlanden. Het gaat hier niet alleen om het tegenhouden van het vertrek, maar ook om eventueel de terugkomst te beheren en te begeleiden.

 

Gezien de waarschijnlijke betrokkenheid van internationale extremistische netwerken in de problematiek is het helaas mogelijk dat jongeren die naar Syrië vertrekken, in contact komen met netwerken in mensenhandel alsook met wapenhandel.

 

Men kan niet uitsluiten dat sommige van die jongeren met meer radicale ideeën en gewapend bij ons terugkomen.

 

Ik pleit bij de Europese Unie en de NAVO voor een globale aanpak van het fenomeen en voor een snelle mobilisatie aan de grenzen van het zuiden van Europa met instrumenten waaronder waarnemers, waarover die organisaties beschikken.

 

Turkije is waarschijnlijk het voornaamste doorreisland voor de Belgen die naar Syrië wensen te gaan, om zich bij gewapende groepen te voegen.

 

Een simpele identiteitskaart volstaat om toegang te hebben tot het Turkse territorium. Er bestaan ook meerdere verbindingen tussen onze twee landen, per vliegtuig alsook per bus.

 

Onze ambassade in Ankara onderhoudt daarom over de problematiek een nauw contact met de Turkse autoriteiten.

 

In het begin minimaliseerden die het belang van het fenomeen, maar na onze stappen lijken zij zich stilaan bewust te worden van de inzet. Zij hebben ons van hun samenwerking verzekerd, telkens als wij gedetailleerde informatie kunnen meedelen.

 

De liaisonofficier van de federale politie in Istanbul houdt nauw contact met zijn Turkse collega's.

 

Wat de controle aan de grens met Syrië betreft, is het duidelijk dat het gelet op de lengte ervan en gelet op de omgeving, zeer moeilijk is voor de Turkse autoriteiten om de grens hermetisch af te sluiten.

 

Je vais être très clair sur ce sujet.

 

Je partage l'émotion et l'inquiétude des familles lorsque des mineurs quittent notre pays ou d'autres pays européens pour aller dans des zones de conflit. Je partage l'inquiétude qu'on peut avoir y compris à l'égard de jeunes majeurs qui s'en vont mais je maintiens que mon inquiétude première concerne l'éventuel retour de ces personnes parties s'entraîner, peut-être même participer au conflit sur le terrain et ayant à leur retour la capacité de développer des activités terroristes sur notre territoire ou sur le territoire d'autres pays partenaires. Je ne cache pas que dans le cadre européen, comme dans le cadre de l'OTAN, c'est notre priorité aujourd'hui.

 

J'en viens maintenant au débat européen sur l'embargo sur les armes qui a été évoqué dans plusieurs questions.

 

Sur le terrain, les rapports de force ne semblent pas évoluer mais la violence et les destructions augmentent, de même que les victimes qui, si elles veulent rester en vie, sont forcées de quitter le pays. C'est face à cette situation et au fait que le régime continue de bénéficier du soutien constant en matériel de Moscou, de Téhéran et du Hezbollah et que les groupes les plus extrémistes reçoivent des armes via des pays de la région que certains partenaires européens, France et Royaume-Uni en tête, plaident ou ont plaidé pour un assouplissement de l'embargo à l'égard de l'opposition syrienne et ce, pour leur permettre de protéger la population civile.

 

En modifiant le rapport de force sur le terrain, l'espoir français et britannique est de forcer le régime à une solution politique alors que celui-ci semble pouvoir résister encore un certain temps.

 

Lors du renouvellement du régime des sanctions fin février, l'Union européenne avait décidé d'autoriser la fourniture d'assistance technique et d'équipement non létal pour la coalition. Le débat actuel porte l'assouplissement du régime afin de permettre la livraison de matériel létal à la coalition. Faute d'accord d'ici la fin du mois de mai, le risque est qu'il soit mis fin à tout régime de sanction, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable car cela permettrait à chacun d'intervenir de manière individuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours répété être ouvert au débat et que j'ai plaidé pour le maintien d'une solution et d'une position commune de l'Union européenne sur le sujet.

 

Cela dit, la Belgique reste dans les débats très prudente et demande des précisions et des garanties sur les destinataires éventuels de ce matériel létal. Comme je l'ai déjà souligné, il faut à tout prix éviter que des armes ne tombent dans les mains de groupes que nous combattons par ailleurs. C'est pourquoi je me suis à ce jour toujours opposé à une ouverture de cette livraison de matériel faute de garantie. J'espère qu'un consensus pourra être dégagé afin de maintenir l'unité de l'Union européenne dans ce dossier.

 

En tout état de cause, quelle que soit la décision de l'Union, je vais être très clair: la Belgique ne fournira pas ce genre de matériel à quelque groupe que ce soit. Nous y serons particulièrement attentifs.

 

S'agissant des garanties, le Royaume-Uni se base en particulier sur les engagements pris par la coalition à l'occasion de la réunion du core group des Amis du Peuple syrien à Istanbul le 20 avril dernier. La déclaration de la coalition nationale détaille les principes fondamentaux que celle-ci s'attachera à respecter dans sa lutte contre le régime syrien, notamment son ferme rejet de l'extrémisme et son engagement à ne pas utiliser d'armes chimiques. Dans le même temps, je suis en faveur de la levée d'autres mesures de sanctions, davantage dans le domaine économique, afin de soutenir les éléments modérés de l'opposition. L'Union européenne l'a récemment fait pour autoriser les exportations de ressources énergétiques des zones contrôlées par l'opposition. D'autres mesures sont en discussion et devraient permettre de mener des projets concrets sur le terrain, au bénéfice de la population. Je rappelle que la principale raison avancée par le président al-Khatib pour expliquer sa démission était le manque de soutien concret de la communauté internationale.

 

Ce débat s'est développé ces derniers jours et je voudrais revenir sur la possible utilisation d'armes chimiques. J'ai pris note des déclarations en sens divers concernant leur éventuelle utilisation par les uns ou par les autres. Il faut cependant rester très prudent. Même le président Obama a estimé que les preuves n'étaient pas très concluantes. Lors de ma rencontre avec le secrétaire d'État John Kerry, ce dernier m'a dit la même chose. J'ai entendu d'autres déclarations par la suite mais il était prudent, me précisant à Bruxelles qu'il n'avait pas d'information démontrant l'utilisation par le régime d'armes chimiques.

 

Revenant sur les déclarations de Carla Del Ponte, faisant état de l'utilisation de ces armes par l'opposition, je tiens à préciser que le président de la commission d'enquête internationale indépendante établie par le Conseil des droits de l'homme a tenu à préciser que la commission n'avait pas atteint les résultats permettant de conclure que des armes chimiques avaient été utilisées par les parties au conflit en Syrie. Á ce stade, une seule chose est certaine, il existe bien, sur le sol syrien, des stocks d'armes chimiques qui se trouvent probablement encore sous le contrôle du régime. On ne peut évidemment pas exclure que certains groupes d'opposition se soient emparés de quelques armes ou de composants leur permettant d'en fabriquer. Jusqu'ici, nous n'en avons aucune preuve. La seule manière pour la communauté internationale de s'en assurer serait que la commission internationale d'experts, mise en place par le secrétaire général des Nations unies, puisse se rendre sur place. Malheureusement, le régime du président Assad le refuse.

 

En ce qui concerne les récentes frappes israéliennes, je précise que les autorités israéliennes n'ont pas officiellement reconnu avoir mené de telles opérations, même si tout semble indiquer que cela a bien été le cas. Ces développements montrent à nouveau combien la paix dans la région repose sur un équilibre stratégique précaire. Israël et l'Iran sont actuellement engagés dans une course à l'armement et à la technologie extrêmement dangereuse, avec comme objectif pour Israël le maintien de sa capacité à sanctuariser sont territoire contre toute menace d'arme de destruction massive ou de missile alors que l'Iran veut mettre fin à l'invulnérabilité israélienne.

 

Cette lutte se traduit dans la guerre civile syrienne, d'un côté, par le soutien militaire de l'Iran au régime Assad et au Hezbollah et, de l'autre, par la surveillance par Israël des stocks d'armes chimiques en Syrie. Israël a clairement dessiné des lignes rouges concernant l'acquisition par le Hezbollah de certains types d'armements susceptibles de modifier l'équilibre régional.

 

Il faut se rendre compte que nous assistons à un conflit qui s'internationalise dans la région, laquelle a d'ailleurs besoin d'un cadre stratégique stable dans lequel la sécurité de chaque pays et de chaque peuple soit garantie, sur le modèle de ce qui avait été organisé en Europe au moment de la Guerre froide. La communauté internationale œuvre en ce sens depuis des décennies. Malheureusement, nous devons constater que le chaos dans lequel ont plongé plusieurs États de la région ainsi que le développement récent de la technologie militaire ont débouché sur une instabilité croissante.

 

Cela dit, à l'instar du secrétaire général de l'ONU, la Belgique, qui suit attentivement ces développements, a appelé toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et de calme. Il faut absolument éviter une escalade de ce conflit déjà trop meurtrier pour la population syrienne et très dangereux pour la stabilité de la région. Toutefois, il est dans notre intérêt et dans celui du peuple libanais d'éviter que le Hezbollah n'acquière un arsenal qui pourrait entraîner le Liban dans une guerre contre Israël.

 

Outre les risques pour la population israélienne, on peut être certain qu'un tel conflit aurait des conséquences humanitaires catastrophiques pour le Liban ainsi que des conséquences régionales incalculables.

 

Ik kom nu tot de regionale dimensie van de crisis.

 

Het is duidelijk dat landen als Libanon en Jordanië meer en meer lijden onder de verslechtering van de situatie in Syrië. Aandacht en bijstand zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat deze landen die hoe langer hoe meer verzwakken, niet zelf in een crisis belanden. Dit zou natuurlijk een catastrofaal scenario zijn.

 

Aan Libanese zijde zijn er bijna 500 000 vluchtelingen en men spreekt van 1 000 000 vluchtelingen tegen het einde van het jaar, wat overeenkomt met 25 % van de Libanese bevolking. Het land bereikt zijn capaciteitlimiet en het zal dit niet veel langer kunnen volhouden.

 

De mozaïek aan gemeenschappen doet het ergste vrezen indien dezelfde rivaliteit als in Syrië zich zou ontpoppen tot intragemeenschappelijk geweld in Libanon. Er is niet veel nodig om de situatie uit de hand te doen lopen, wat in het voordeel van sommigen kan zijn. De betrokkenheid van Hezbollah in Syrië zal de spanningen zeker niet verminderen.

 

Jordanië heeft al 510 000 vluchtelingen ontvangen. Dagelijks komen er 1 500 tot 2 000 vluchtelingen bij, en soms meer. Er zijn 3 vluchtelingenkampen in Jordanië. Het kamp van al-Zaatari is nu de facto de vierde grootste stad van het land, met 180 000 inwoners. Ik heb dit kamp eind februari kunnen bezoeken. Sindsdien is het aantal vluchtelingen er wel fel gestegen, want er waren er toen 80 000. De bevolking van Jordanië is door het aantal vluchtelingen met 7 % gestegen, en zelfs met 17 % als men de vluchtelingen meerekent die niet in kampen wonen. Kortom, de situatie is onhoudbaar geworden. Jordanië vraagt daarom de steun van het IMF en van de donorgemeenschap.

 

Zowel Libanon als Jordanië moet geholpen worden. Het is in hun belang, maar ook in het belang van de hele regio, van Europa, en van de internationale gemeenschap. Het is zeker in niemands voordeel dat het Midden-Oosten instabiel, of erger nog, oncontroleerbaar zou worden.

 

In Turkije heeft de aanslag van afgelopen weekend in Reyhanli met meer dan 40 doden, aangetoond dat de Turkse bevolking nu ook getroffen wordt door het conflict in het buurland. Zonder te weten wie achter deze dodelijke actie zit, is het duidelijk dat de Syrische crisis niet meer binnen de Syrische grenzen gehouden kan worden. Hopelijk is dit niet het begin van een reeks incidenten en kan escalatie vermeden worden. De geopolitieke inzet in de regio vergemakkelijkt het vooruitzicht van een einde van de crisis niet.

 

De rivaliteiten tussen soennieten en sjiieten zijn nog nooit zo sterk geweest. Geen enkel kamp lijkt bereid te zijn aan een compromis te werken.

 

Zelfs onder de soennieten is de agenda niet noodzakelijk dezelfde, zonder dat ik spreek over de interne strijd om het Arabische leiderschap. Hoe langer het conflict aanhoudt, hoe strakker de standpunten en hoe groter de verdeeldheid en tegenstellingen worden.

 

Europa moet zeer aandachtig en vooral helder blijven. Daarom is het essentieel om de meer gematigde krachten te steunen en bij de regionale spelers betrokken te blijven om ervoor te zorgen dat het post-Assadtijdperk niet alleen beheersbaar blijft, maar vooral dat aan onze vragen tegemoet wordt gekomen en dit met respect voor onze waarden.

 

En conclusion, monsieur le président, je peux dire que la situation est encore moins encourageante qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Il faut actuellement associer tous nos efforts pour que l'idée de conférence agréée entre Russes et Américains puisse avoir lieu et, surtout, mener à un véritable processus de transition. Les éléments politiques sont connus depuis le début de la crise. Il faut maintenant que tous les acteurs-clefs mettent la pression nécessaire sur les parties pour surmonter les différences.

 

Si c'est à nouveau l'échec, une solution politique ne pourra, je le crains, que résulter du développement du rapport de force entre, d'une part, les forces du régime et, d'autre part, l'opposition armée – dont l'Armée syrienne libre et les groupe extrémistes. Mais à quel prix pour la population, dans une guerre qui, je le répète, devient une très longue guerre civile?

 

Je comprends – et je partage – le sentiment de frustration, je l'ai déjà dit devant cette commission. Il faut cependant rester réalistes et attentifs à ne faire que des propositions qui peuvent améliorer la situation sur le terrain. C'est la politique que je mène sur le plan humanitaire; c'est la position que la Belgique adopte en ce qui concerne les sanctions et le débat sur la levée ou non de l'embargo; et j'ai l'intention de poursuivre dans cette direction avec votre soutien.

 

Le président: Merci, monsieur le ministre. Je crois qu'il est quand même plus intéressant d'avoir un exposé liminaire cohérent que d'avoir des réponses à des questions éparses, séparées parfois par de longues minutes concernant d'autres sujets. Je ne vais pas relancer le débat sur la méthodologie, mais je pense que la preuve va être faite encore aujourd'hui qu'elle est bonne.

 

Ik verleen nu het woord aan de leden die vragen hebben ingediend, in de volgorde van de indiening van hun vragen. Ik verzoek de leden om de vragen die al beantwoord zijn, niet meer te stellen.

 

02.02 Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de minister, op heel veel vragen hebt u al een antwoord gegeven.

 

Ik vind het goed dat u werkt aan een Europese coördinatie en dat er een EU-richtlijn in de maak is inzake de situatie in Israël en met criteria voor de oorsprong van producten uit de nederzettingen.

 

Ik pleit nogal voor een strengere veroordeling van de bijkomende landonteigeningen. Het bruto nationaal product van de Palestijnen zou met 85 % gereduceerd worden als alle Israëlische plannen uitgevoerd worden omtrent landonteigening en de bouw van 16 000 woningen. Dat moeten wij zeer streng en zeer hard veroordelen.

 

Ik ben er wel heel blij mee dat er vooruitgang geboekt wordt en dat dit zeer prominent op de Europese agenda wordt geplaatst. Ik denk dat men, ook in het discours, al te lang een evenwicht heeft willen aanhouden. Dat wat manifest illegaal is, moet echter streng veroordeeld worden.

 

Ik kom nu tot mijn reactie aangaande Syrië. Daarover had ik ook een vraag ingediend, maar daar heb ik minder van gehoord. Het gaat over de FOD Buitenlandse Zaken en specifiek ons diplomatiek netwerk. Is er een bepaalde capaciteitsversterking in onze posten in die regio? Ik neem namelijk aan dat u nu heel veel vragen krijgt voor monitoring. Ook moeten er individuele trajecten opgevolgd worden en moet er teruggekoppeld worden naar families.

 

Hoe evalueert de FOD Buitenlandse Zaken de positie van de taskforce zelf? Voldoet dat vehikel om adequaat te werken of zijn er nog parallelle structuren? In antwoord op de verschillende vragen van de voorbije weken heb ik enkel reacties gekregen die vooral vanuit de invalshoek van Binnenlandse Zaken gekleurd zijn, maar ik had graag eens van u als bevoegd minister vernomen hoe Buitenlandse Zaken de productiviteit van die taskforce beschouwt.

 

02.03 Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, pour ce qui concerne le dossier Israël-Palestine, je suis tout à fait convaincue que nous avons un rôle à jouer et que nous ne sommes pas seulement des bailleurs de fonds.

 

Cela dit, je souhaiterais avoir plus de précisions sur les démarches au niveau belge et au niveau européen relatives aux questions d'étiquetage. Existe-t-il déjà des deadlines? Existe-t-il une position commune au niveau européen ou sommes-nous en bonne voie pour en trouver une? En effet, nous devons être plus fermes sur cette question d'étiquetage et sur, évidemment, la question de la colonisation qui va un peu de pair parce qu’elle mine de plus en plus la solution à deux États. On peut, dans les messages que l'on envoie ici ou ailleurs, continuer à plaider pour une solution à deux États. Malheureusement, plus on laisse traîner les mises en place de nouvelles colonies, plus la solution à deux États se verra difficilement applicable.

 

J'aborderai, enfin, la question des détentions administratives et du nombre très important de prisonniers palestiniens en Israël. Mme Isabelle Durant, vice-présidente du Parlement européen, qui s'est rendue sur place a déclaré qu'il s'agissait d'une question très importante pour les Palestiniens. Cette question est-elle évoquée à l'occasion des différents échanges au niveau européen? En réponse à une question que je vous posais en juin 2012, vous m'aviez répondu que cela en faisait partie. De quelle manière les choses ont-elles évolué depuis? A-t-on plus de réponses? Y a-t-il de nouvelles deadlines? Des actions sont-elles demandées? Des réponses sur cette question sont-elles demandées à Israël?

 

Pour ce qui concerne la Syrie, au vu de l'évolution de la situation dans ce pays, on ne peut malheureusement qu'être pessimiste. Pourriez-vous nous donner vote analyse quant au rôle joué par la Turquie? En effet, ce pays joue un rôle important dans l'accueil des réfugiés, des personnes en demande d'aide. Or, ce rôle risque de devenir de plus en plus difficile si on ne fait rien. Vous dites d'ailleurs qu'il faut apporter une aide surtout humanitaire aux pays limitrophes. J'ai posé une question sur le nombre de réfugiés syriens sans cesse croissant au Liban qui crée des tensions énormes. Des décisions précises ont-elles été prises au niveau européen en matière d'aide humanitaire apportée aux pays limitrophes? Vous évoquiez aussi l’idée d’accueil de groupes ciblés.

 

Je me souviens que nous avions débattu de cette question et qu'une initiative avait été prise lors des tensions à Gaza. Il me semble que c'était en décembre 2009, si mes souvenirs sont bons. Cela dit, cette initiative s'était soldée par un échec. Sur le plan juridique, il était en effet compliqué d'accueillir des blessés, notamment des enfants avec ou sans leurs parents. Existe-t-il aujourd'hui une formule qui permettrait l'accueil de groupes cibles?

 

J'aimerais encore aborder deux points relatifs à l'évolution politique, si tant est qu'il y en ait une. S'agissant de l'initiative des États-Unis et de la Russie, j'émets quelques doutes – étant donné, notamment, les réactions des rebelles syriens. Ces derniers ont d'ailleurs raison de souligner que Bashar el-Assad ne peut pas faire partie de la solution. C'est aussi un message que vous avez souvent répété ici. Cela doit être réaffirmé. Dès lors, avec qui dialogue-t-on? Si une négociation politique doit avoir lieu, ce sera soit avec Bashar el-Assad soit avec des représentants de son autorité. Je me demande bien comment cela va pouvoir s'organiser. J'ai lu beaucoup de critiques contre cette initiative, décrite comme étant une tentative russe de jeter un peu de poudre aux yeux de la communauté internationale, qui met constamment en évidence son incapacité à vouloir faire bouger les lignes.

 

Nous avons discuté de la nécessité, à l'issue du conflit - que nous espérons évidemment proche -, de ne pas laisser Assad impuni. Une démarche devra être entreprise auprès des institutions pénales internationales. Nous devons donc encore insister sur ce principe: les crimes commis en Syrie ne peuvent rester impunis.

 

J'ai examiné l'évolution du texte proposé par le Qatar à l'ONU. Pouvons-nous espérer qu'il obtienne un plus large soutien – notamment de la part de la Russie - que les textes précédents? À nouveau, nous ne pouvons être que pessimistes quant à l'issue, d'autant plus qu'il sera voté en Assemblée générale - ce qui confère au texte un caractère non contraignant. J'ai donc quelques craintes. De plus, j'ai l'impression que, progressivement, nous nous acheminons – comme vous l'avez dit - vers une internationalisation du conflit et que la solution politique, sans un geste de la Russie, n'adviendra qu'à la suite d'un rapport de forces qui aura des conséquences encore plus dévastatrices sur la population syrienne, mais aussi sur les pays limitrophes.

 

Effectivement, une partie de la réponse se trouve, selon moi, bien entendu, en Russie. C'est là que le blocage se trouve et donc, une partie de la solution!

 

En ce qui concerne ma troisième question relative aux prisonniers détenus en Turquie, dont un des défenseurs des droits humains en Turquie, Osman Isçi, elle revêt un peu moins de sens aujourd'hui, puisque cette personne a été libérée. Nous en avons été informés par Protection internationale. Toutefois, le ministre a-t-il une réponse à fournir sur l'absence de nos représentants comme observateurs au procès d'Osman Isçi? En effet, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Suisse y étaient, mais pas nous! Un suivi sera-t-il réalisé lors de la deuxième partie du procès au mois de juillet?

 

02.04 Eva Brems (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik zou het in de eerste plaats over Syrië willen hebben.

 

Ik had een vraag ingediend naar aanleiding van uw uitspraak in het Radio 1-programma De Ochtend eind april. U hebt die uitspraken hier herhaald, in die zin dat u voorstander bent van het versoepelen van het visumbeleid ten aanzien van mensen die Syrië zijn ontvlucht voor specifieke groepen.

 

Ik zou daar nog iets concreter op willen ingaan, want u stelt dat het binnen een Europees kader moet gebeuren en dat u de problematiek al hebt aangekaart in Europa. Tenzij ik het heb gemist, want het was wel heel veel informatie op korte tijd, hebt u niet gezegd op welk Europees forum u dat precies ter sprake hebt gebracht, hoe dat werd ontvangen door de andere EU-lidstaten en binnen welke termijn en op welke manier wij hiervan eventueel een gunstige uitkomst kunnen verwachten. Ik vroeg mij ook af of tot de specifieke groepen waar u het over had, eventueel ook Syriërs die een link hebben met België, bijvoorbeeld via familiebanden, behoren.

 

Wij staan achter uw verklaring dat het belangrijk is om de buurlanden die de enorme vluchtelingenlast – u hebt de hallucinante cijfers vermeld – in de eerste plaats opvangen, financieel te ondersteunen. U hebt duidelijk uw principiële steun uitgesproken voor zo’n scenario. Tot welk engagement is België op dat vlak precies bereid?

 

U had het ook over de moeilijke toegang van humanitaire steun tot het grondgebied of delen ervan. Kunt u ons een update geven over de humanitaire hulp die België al heeft gegeven? Hoeveel is daarvan al effectief ter plaatse gekomen? Hoe groot zijn de moeilijkheden juist? Zijn de problemen grotendeels van de baan omdat de juiste kanalen gevonden zijn of blijft het een grote uitdaging?

 

U sprak eveneens over de discussie omtrent het wapenembargo, die in Europa nog steeds aan de orde van de dag blijft. Mijn fractie las met veel belangstelling de studie van het Center for Civilians in Conflict. Bent u met die studie vertrouwd? De benadering van de studie was beperkt, maar zij heeft alle mogelijke militaire scenario’s voor een oplossing in Syrië onderzocht en bepaald in welk scenario de schade, zoals bijvoorbeeld dodelijke slachtoffers, voor de burgerbevolking zo minimaal mogelijk is.

 

Zelfs binnen dat beperkte kader kwamen zij erop uit dat wapenleveringen aan de oppositie het slechtst mogelijke scenario vormen en tot de grootst mogelijke nadelen voor de burgerbevolking zouden leiden. Dat is mijns inziens een overtuigend argument tegen een versoepeling van het wapenembargo. Ik meen dat het nuttig ingezet kan worden in de discussies in de Europese Unie.

 

Daarnaast vraag ik mij af of er, buiten dat scenario, in de Europese Unie ook nog wordt gepraat over manieren om de burgerlijke structuren in Syrië meer steun en zuurstof te geven in die gebieden die Assad niet langer onder controle heeft. Hebben wij voorstellen daarvoor? Boekt Europa daarin vooruitgang?

 

Ik heb u redelijk optimistisch horen praten over de onderhandelingen tussen Rusland en de Verenigde Staten, maar ik heb daarbij toch dubbele gevoelens. Ik hoorde u namelijk een verschuiving maken – collega Boulet maakt er al allusie op – in verband met de houding tegenover Assad. U zei dat de vraag of hij al dan niet moet vertrekken een onderdeel zal moeten zijn van de onderhandelingen en dat het geen voorafgaande voorwaarde mag zijn. Ik meen echter dat wij geen stap terug moeten zetten tegenover de eerder duidelijk ingenomen standpunten over de heer Assad. Kunt u dat verduidelijken? U verwacht toch niet dat de onderhandelingen effectief met Assad zullen worden gevoerd?

 

Zijn er scenario’s denkbaar waarin hij wel degelijk geneutraliseerd is, maar mogelijk nog niet effectief vertrokken, wanneer de onderhandelingen zouden starten? Hoe zou dat concreet gaan? Men kan toch geen te afwachtende houding aannemen tegenover de uitkomst van onderhandelingen met Assad? Het standpunt moet een welbepaalde uitkomst vooropstellen, met name dat hij verantwoording zal moeten afleggen voor zijn daden. Wat mij betreft zou dat in Den Haag moeten gebeuren, voor het Internationaal Strafhof.

 

Bij heel de situatie, waarbij Rusland en de VS zullen onderhandelen, kunnen wij de vraag stellen waarom Europa er niet bij is. Waarom moeten de VS die onderhandelingen met Rusland voeren? Rusland en de EU hebben daarin voor een stuk gemeenschappelijke belangen. Rusland is bang dat er een spillovereffect kan zijn naar de eigen door moslimopstandelingen overheerste regio’s.

 

De EU heeft ook heel duidelijk de wens uitgedrukt dat niet die fractie de overhand zou halen bij de oppositie, bij de rebellen. Ook in ons land is dit standpunt momenteel sterk aan de orde. Syrië is uiteindelijk heel ver van de VS en heel dicht bij Europa gelegen. Ligt er geen boulevard open voor de EU om met Rusland te onderhandelen? Hoe komt het dat de Unie die rol niet kan spelen? Zit dat er volgens u in de toekomst nog in?

 

Ik heb ook nog een vraag in verband met het perspectief voor een verdere politieke erkenning van de Syrische oppositiecoalitie. De Arabische Liga heeft de Syrische oppositiecoalitie al opgenomen als lid. In de Verenigde Naties blijft Assad de vertegenwoordiger van Syrië. Bestaat er een stappenplan om geleidelijk aan meer erkenning te geven aan de Syrische oppositiecoalitie? Er bestaat een theorie die ervoor pleit om dat heel duidelijk op te stellen en het ook te communiceren zodat het als drukkingsmiddel kan worden gebruikt tegen het regime Assad. Heeft België hierover al een standpunt ingenomen? Spelen wij daarin een rol? Kan het voorbeeld van Libië hier relevant zijn? In het geval van Libië hebben immers eerst een aantal landen de Transitional Council erkend en daarna de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

 

Tot zover mijn vragen over Syrië. Aangezien dit het moment is om de vragen te stellen die wij hadden ingediend, zal ik nu ook twee totaal andere vragen stellen. Mijn excuses daarvoor. Een vraag gaat over kernwapens in het Midden-Oosten. Wij zijn allemaal zeer bezorgd over het Iraanse nucleaire programma, maar ondertussen blijft ook de ambiguïteit bestaan rond het kernwapenarsenaal van Israël. Ook dit zou ons land, Europa en eigenlijk heel de wereld zorgen mogen en moeten baren.

 

Niemand twijfelt er eigenlijk aan dat Israël over kernwapens beschikt, maar omdat zij dit niet openlijk toegeven, blijven zij zich handhaven in de discussie rond Iran. Het lijkt nochtans duidelijk dat dit de reden moet zijn waarom zij het non-proliferatieverdrag niet ondertekenen.

 

Deelt u mijn mening dat de internationale gemeenschap er niet aan twijfelt dat Israël over kernwapens beschikt? Wat is uw mening ter zake?

 

Deelt u mijn mening dat Israël, net als landen zoals India, Pakistan en Noord-Korea, zo snel mogelijk het non-proliferatieverdrag moeten ondertekenen?

 

Steunt u de organisatie van een internationale conferentie over een zone in het Midden-Oosten die vrij is van massavernietigingswapens? Hoe zit het met de dynamiek daaromtrent? Is er al een nieuwe datum vooropgesteld? Is er al een nieuwe agenda opgesteld?

 

Ik wil nog kort een totaal andere vraag stellen, over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

 

Er zijn een aantal signalen die een zekere dooi in het dossier aangeven, met name een verschuiving van het Franse standpunt over de mogelijke toetreding van Turkije. Frankrijk wil de onderhandelingen over het hoofdstuk van het regionaal beleid heropenen. Er is ook een resolutie van het Europees Parlement, van 18 april 2013, waarbij wordt opgeroepen om de onderhandelingen met Turkije over een aantal hoofdstukken te starten.

 

Welke vooruitgang in de onderhandelingen over het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie mogen wij volgens u op korte termijn verwachten?

 

Welke obstakels ziet u in het proces?

 

De belangrijkste vraag is of onze regering voorstander is van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie? Welke voorwaarden verbindt België eventueel aan de toetreding? Welke actie heeft België op dat vlak al ondernomen?

 

02.05 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zal vier punten aankaarten.

 

Ten eerste, ik voelde met u mee, mijnheer de minister. U hebt 40 minuten lang een tekst moeten aflezen. Welnu, als wij dan toch gaan nadenken over nieuwe vormen van debatteren in de commissie, dan verwijs ik graag naar het Nederlandse voorbeeld, zoals ik trouwens vroeger al heb gedaan. Mocht uw kabinet ons minstens 24 uur voor de vergadering de tekst bezorgen die u afleest, dan winnen wij 40 minuten. Ik geef dit mee ter overweging.

 

02.06 Didier Reynders, ministre: (…)

 

02.07 Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb niet geïntervenieerd tijdens het proceduredebat en ik heb de klok goed in het oog gehouden. De vragen zijn begonnen om 15.55 uur. Wij hebben inderdaad een kwartier over de procedure gedebatteerd en wij hebben 40 minuten naar u geluisterd toen u uw tekst voorlas, weliswaar met interessante informatie, maar die informatie kan ook overgedragen worden. Als wij die informatie 24 uur voor de vergadering ontvangen, kunnen wij alles doornemen en meteen met het debat beginnen. Dat is gewoon een constructief voorstel van de meerderheid.

 

Ten tweede, ik deel uw mening wat betreft de internationale conferentie, want dat is inderdaad het enige lichtpunt, zij het dat ik een beetje ongerust ben over het feit dat ik meen te kunnen lezen dat men de aanvangdatum aan het verschuiven is. Aanvankelijk was eind mei gepland, maar nu zou het al begin juni zijn. Ik heb zelf proberen te gissen waaraan dat ligt en er zijn enkele mogelijke verklaringen.

 

Het zou kunnen liggen aan de voorwaarden: maakt men er al dan niet een prealabel van en moet Assad weg? Het is comfortabel om een principieel standpunt in te nemen, maar degenen die dat standpunt innemen wil ik wijzen op de duizenden doden die er dagelijks bijkomen. Ik deel van bij de start uw standpunt, mijnheer de minister, namelijk maak er geen prealabele van, laat de gesprekken beginnen en wij zullen later wel zien.

 

Misschien is het probleem wie namens Assad komt onderhandelen? Ik neem aan dat de oppositie het daarover eens moet zijn. Ligt daar misschien het probleem?

 

Tot slot is het niet uitgesloten dat het probleem bij de oppositie zit. Hun verdeeldheid kennende, zijn zij het allen erover eens of zij gaan praten en wie daar mag gaan.

 

Mocht de minister de vrijheid hebben ons te kunnen zeggen waar de knoop ligt, dan zou ik vandaag iets hebben bijgeleerd in dit debat.

 

Mijn derde punt gaat over de vluchtelingen. Ik zit in dat verband helemaal op de lijn van de minister. De aantallen in de vluchtelingenstroom zijn zeer zorgwekkend. Ik hoop dat België samen met de rest van de internationale gemeenschap een bijkomende inspanning doet. Ik ben het met de minister eens dat er structurele hulp moet gaan naar de buurlanden die honderdduizenden vluchtelingen moeten opvangen. Ik denk dat het probleem nog groter wordt als die landen gedestabiliseerd worden.

 

Voorts steun ik de idee dat België, ook bereid moet zijn om een inspanning te leveren ten aanzien van kwetsbare groepen aangeduid door de UNHCR. Ik heb begrepen dat u dat standpunt ook genegen bent, mijnheer de minister.

 

Ten vierde, een inhoudelijke opmerking inzake het embargo. Mijn standpunt daarover is bekend, ik ben altijd tegen wapenleveringen geweest, wegens de opflakkering van geweld en het gevaar van proliferatie. Bovendien, als men nu overgaat tot wapenleveringen, dan kan men een kruis maken over die internationale conferentie. Daarom is het aangewezen om dit niet te doen.

 

Ik heb in dat verband nog twee bedenkingen. Ten eerste meende ik te hebben begrepen dat u geen bijkomende garanties hebt gekregen van de landen die voorstander zijn, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ik steun u in uw voornemen, mijnheer de minister, want zolang u die garanties niet hebt, kan er geen sprake van zijn dat België akkoord gaat met wapenleveringen.

 

Tot slot — en dat werd hier nog niet vermeld — voel ik mij persoonlijk zeer aangetrokken tot het standpunt van Oostenrijk. Volgens Oostenrijk zijn wapenleveringen strijdig met het internationaal recht. Men mag aan oorlogvoerende partijen immers geen wapens leveren en bovendien zijn er resoluties van de Veiligheidsraad die verbieden om Al Qaeda te helpen. Wij weten allemaal dat Al Qaeda-elementen deel uitmaken van de oppositie. Ik behoor tot degenen die van mening zijn dat als er internationale problemen zijn, de oplossing van die problemen start met het respecteren van het internationaal recht. Ik denk dat dit ook een officieel standpunt is van de opeenvolgende Belgische regeringen en ik stel voor ook in deze zaak dit standpunt te volgen.

 

02.08 Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour ces explications. Je pense qu'il est très utile d'avoir une vision de l'ensemble de la problématique au Proche-Orient.

 

Je me contenterai de réagir sur le dossier syrien, dossier sur lequel j'avais déposé quelques questions.

 

Chaque jour qui passe, des centaines de morts se rajoutent aux milliers de morts qu'a déjà connus ce conflit. C'est un peu de la dignité de chaque Européen qui s'effrite tous les jours vis-à-vis d'un conflit qui se passe à nos portes et pour lequel nous sommes tentés d'être découragés, tentés de se dire que seul le rapport de forces en fera l'issue. Monsieur le ministre, je compte beaucoup sur vous pour en faire votre priorité. Il n'y a plus beaucoup de mots pour décrire l'atrocité, la violence, la barbarie de ce conflit.

 

Vous l'avez dit, ce conflit n'est pas seulement dangereux pour les populations syriennes, il devient dangereux pour tout le monde. Il s'est internationalisé, il s'est radicalisé, il est devenu l'enjeu des graves tensions qui existent aujourd'hui entre les deux courants de l'islam et entre leurs deux franges les plus radicales. Le fait de poser les choses de la sorte est peut-être aussi une de clés de la résolution de ce conflit. Il faut voir avec les pays de confession musulmane comment éviter que cette tension majeure, qui traverse toute la planète, n'évolue d'une manière encore plus dramatique que ce qu'on connaît aujourd'hui.

 

M. Cameron a déclaré il y a quelques jours, lorsqu'il a vu M. Obama à la Maison Blanche, je cite: "Les difficultés sont énormes et nous disposons d'une fenêtre avant que les pires craintes ne deviennent réalité". Je pense que si nous ne faisons pas plus que ce que nous faisons aujourd'hui, le pire est devant nous. On voit aujourd'hui les germes qui se sont disséminés au Liban, en Turquie, qui affectent tous les pays de la région, et peut-être au-delà.

 

Monsieur le ministre, faites-en votre priorité et ne ménagez pas vos efforts pour faire en sorte que la Belgique, l'Europe soient aux premiers rangs dans les efforts diplomatiques! Je constate que la diplomatie européenne n'est pas très proactive dans ce dossier. Il y a bien des États membres mais très peu de diplomatie européenne.

 

J'avais quelques questions et remarques complémentaires.

 

Comme d'autres collègues, je me félicite du dialogue renoué entre la Russie et les États-Unis, de la réunion de la Conférence de Genève mais, parallèlement, je me demande si tous les éléments sont véritablement présents pour que cette conférence soit un succès. Je vois mal toutes ces personnes s'asseoir autour d'une même table, même si je pense qu'il faut essayer coûte que coûte.

 

Je vois mal aussi la séquence entre la Conférence de Genève et les positions divergentes de l'Europe, notamment sur la question de la livraison d'armes. Je ne sais pas comment vous analysez cette séquence puisqu'en principe, la fin de l'embargo sur les armes de l'Union européenne devrait intervenir fin mai. Après, personne ne semble savoir exactement ce qui pourrait se passer. Il serait intéressant d'obtenir quelques éclaircissements à cet égard.

 

Que va-t-il se passer à partir du 1er juin dans le domaine des sanctions, dans le domaine de l'embargo?

 

On voit bien qu'il n'y en aura plus. La France et la Grande-Bretagne l'ont déclaré; l'Allemagne s'est résolue à accepter cette idée. Son ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'ils ne s'y opposeraient pas. Il y aura donc une livraison d'armes sur le territoire syrien de la part de certains membres de l'Union européenne. Cela ne changera probablement pas fondamentalement la donne. Il y a beaucoup d'armes sur le territoire syrien. Des armes sont livrées aujourd'hui encore par la Russie, par l'Iran et par d'autres. J'aurais d'ailleurs aimé savoir quels sont les efforts que nous consentons pour essayer d'assécher les livraisons d'armes, pour éviter que des armes soient mises entre les mains de personnes qui ne devraient pas être en leur possession, que ce soit du côté du régime ou du côté de forces proches d'Al Qaïda. Quels sont les efforts que nous menons avec l'Arabie Saoudite et le Quatar? Je suis déjà intervenu dans ce domaine.

 

Toujours à propos de l'embargo, je vous soutiens totalement quand vous affirmez vouloir vous opposer à ce que la Belgique livre des armes. Quels sont vos contacts éventuels avec les Régions à ce sujet? Il n'y aura en effet plus d'embargo; selon le code de bonne conduite européen, il n'y aura donc pas de problème. Vous nous dites que la Belgique ne livrera pas; je voudrais savoir s'il y a eu une concertation avec les Régions à ce sujet pour voir si votre position sera celle défendue par la Belgique et par ses entités fédérées. Selon moi, c'est très important!

 

En ce qui concerne l'humanitaire, vous avez maintes fois déclaré qu'il s'agissait d'une des priorités de la Belgique. Effectivement, et c'est la commissaire européenne qui vient de le déclarer, les organisations humanitaires sont complètement débordées par la situation humanitaire actuelle. Il s'agit de 4,2 millions de personnes déplacées en interne et de 1,4 million de réfugiés à l'étranger.

 

Je dois vous dire que je ne suis absolument pas impressionné par l'aide de la Belgique: 9 millions d'euros, en deux ans et demi, cela fait moins d'un sandwich par an et par personne depuis le début du conflit! J'aimerais bien que cette priorité de la Belgique par rapport à l'action humanitaire soit vraiment prise au sérieux. J'ai rarement vu la Belgique aussi absente sur le terrain humanitaire par rapport à un conflit et à une situation aussi importants.

 

Il est temps que la Belgique prenne au sérieux la situation humanitaire, la situation dans les camps de réfugiés, la situation des déplacés internes. Cela me paraît essentiel. Si nous pouvons faire quelque chose, c'est effectivement dans le domaine humanitaire. Je crois que là, nous ne sommes pas du tout à la hauteur de la situation sur place.

 

En ce qui concerne les jeunes partis en Syrie, vous n'avez pas cité de chiffres. Je sais qu'il y a une polémique à propos des chiffres. Quels sont les vôtres?

 

Avez-vous, grâce à vos contacts diplomatiques sur place, aux ambassades, au gouvernement turc, une idée du nombre de jeunes actuellement là-bas, éventuellement revenus, décédés? Nos postes diplomatiques nous fournissent-ils des informations à ce sujet? Dans quels groupes ces jeunes sont-ils enrôlés, pour quel type de fonction? Il a été dit que c'était de la chair à canon, il a été dit qu'ils étaient parfois simplement des supplétifs.

 

Quelles informations avez-vous de la Turquie? Vous avez indiqué que vous avez maintenant une bonne coordination avec la Turquie. Comment cela se passe-t-il à la frontière syro-turque? Sur la base des listes que vous avez reçues, un contrôle est-il systématiquement réalisé? Cette frontière est-elle vraiment moins perméable, moins poreuse aujourd'hui?

 

Y a-t-il actuellement un contrôle à la frontière entre la Turquie et la Syrie, notamment par rapport aux jeunes belges, mais en général par rapport à tous les jeunes qui s'enrôlent dans ce conflit? Ils viennent d'Europe mais aussi, il faut le rappeler, du Proche-Orient. Des jeunes viennent de Tunisie, du Maroc, d'un peu partout pour s'enrôler dans ce conflit. Quelles sont vos informations à ce sujet?

 

Vous avez plaidé à juste titre pour une approche globale, notamment au niveau de l'Union européenne. Comment envisagez-vous cela concrètement, notamment au sein de l'OTAN? La Turquie est en effet membre de l'OTAN. C'est une question de sécurité et nous avons des accords de sécurité dans le cadre de l'OTAN avec la Turquie. Comment cette coordination au sein de l'OTAN va-t-elle concrètement avoir lieu? Cela m'intéresserait d'en savoir un peu plus de ce point de vue-là.

 

Enfin, vous n'avez pas répondu à une question précise concernant l'enlèvement de deux évêques araméens le 23 avril 2013. La communauté araméenne de Belgique, dont j'ai reçu certains membres, est très inquiète. Ils sont sans nouvelles. Ils ont entrepris des démarches auprès de votre département et vous avez, je pense, remis un communiqué de presse à cet égard. Pouvez-vous nous donner des nouvelles à ce sujet?

 

Je saisis l'occasion pour exprimer mon inquiétude au sujet du fait que ce conflit devient de plus en plus interconfessionnel. On ne compte plus le nombre de lieux de culte qui sont détruits. Une église orthodoxe a encore été détruite hier, ainsi qu'une mosquée, il y a quelques jours, à Alep.

 

Voilà quelques réflexions que je voulais mettre sur la table à l'occasion de ce débat.

 

02.09 Els Demol (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt reeds antwoord gegeven op heel wat van onze vragen. Toch zou ik, net zoals ik de plenaire vergadering heb gedaan, de perfide rol van Rusland willen aankaarten.

 

Er is inderdaad een diplomatieke toenadering tussen Washington en Moskou. Als men zich evenwel baseert op het congres van vorig jaar, weet men dat er toen niet over de rol van Assad werd gesproken. Hoewel wij al spreken over het post-Assad-tijdperk en overgangsregeringen, vindt men daar niets over terug in de overeenkomsten tussen Rusland en de Verenigde Staten.

 

Ik zou echt willen dat u letterlijk bevestigt dat wij niet kunnen akkoord gaan met onderhandelingen met Assad.

 

We merken dat president Assad zich aan het terugtrekken is naar de kuststreek van Syrië. Hij kan zo met de hulp van Rusland zijn positie verstevigen. Rusland blijft wapens sturen. Assad verstevigt zo zijn positie bij de onderhandelingen die er aankomen. Ik vind dit zeer onrustwekkend. Daarom is het belangrijk dat u een letterlijke bevestiging geeft dat onderhandelingen met Assad niet kunnen.

 

Bovendien zien we de voorbije maanden een verzwakking van de Syrische Nationale Raad, onder meer door het ontslag van de voorzitter. Pas op 23 mei zal een nieuwe voorzitter aangeduid worden.

 

Eén van de mogelijk kandidaten is Ahmad Oua Klédèr (?). Wat is uw inschatting bij deze persoon? Is er al contact met hem geweest? En ook heel belangrijk, zal hij in staat zijn de Syrische oppositie, die toch in een machtsstrijd is verwikkeld is, te verenigen. Er zijn namelijk 12 groepen opgestapt. Hoe groot is de kans dat hij die groepen terug kan halen om samen een duidelijke vuist te maken?

 

Op 19 maart werd Ghassan Hitto voorgedragen en aangesteld als premier voor de overgangsregering. De vraag is of de overgangsregering er wel komt, want Ghassan Hitto wordt ook al in vraag gesteld.

 

Heeft u dat met uw Europese collega’s al besproken? Daar moet zeer dringend werk worden van gemaakt. Het lijkt me dan ook niet onlogisch dat de conferentie naar een latere datum wordt geschoven als ik vaststel wat er allemaal moet gebeuren.

 

Aldus rond ik mijn uiteenzetting af.

 

Ik wil mij wel aansluiten bij de andere leden die hier pleidooien hebben gehouden om de teksten vooraf te kunnen krijgen. Aldus kunnen wij er gemakkelijker de zaken uithalen waarover wij nog vragen willen stellen.

 

02.10 Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président, je transforme ma question n° 16923 en question écrite. D'autres vont peut-être suivre mon exemple.

 

Le président: Je passe maintenant la parole à ceux qui n'avaient pas introduit de question.

 

02.11 Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, je ne transformerai pas ma question orale en question écrite. Par contre, j'essayerai d'être assez bref étant donné que M. le ministre dans son exposé et mes collègues dans leurs questions ont été assez exhaustifs. J'arrive en bout de chaîne, mais il reste néanmoins quelques points sur lesquels j'aimerais revenir.

 

Au-delà des deux évêques évoqués par mon collègue M. Dallemagne, cette région du monde connaît actuellement une situation rappelant les guerres de religions qui ont secoué et ensanglanté toute l'Europe et mené à l'Europe que nous connaissons actuellement.

 

Il faudrait vraiment définir notre approche par rapport à ce problème afin d'éviter d'apparaître comme un pays et un ensemble d'États (l'Union européenne) qui réagissent selon des doubles, triples ou quadruples standards. Je sais que c'est compliqué, mais cette situation est vraiment explosive et je ne sais pas où elle va nous mener.

 

En ce qui concerne la Syrie plus particulièrement et le retour des jeunes Belges partis en Syrie, vous avez plaidé pour une approche globale. Je crois que c'est du bon sens. Vous avez évoqué le danger que cela représente. Quelles dispositions concrètes pourrons-nous prendre à leur retour pour nous protéger de ces jeunes qui auront été fanatisés, armés, entraînés et qui vraisemblablement représenteront un danger pour nos citoyens?

 

J'aimerais également évoquer rapidement la situation dans les zones limitrophes et en particulier en Turquie. Sur le plan humanitaire, qu'en est-il? Beaucoup de Syriens se sont réfugiés en Turquie. Je suis arrivé légèrement en retard et j'ignore si vous avez déjà développé cela dans le début de votre intervention. J'aimerais que vous nous fassiez part de votre position sur l'attitude du gouvernement de M. Erdoğan et sur les actions militaires éventuelles de la Turquie dans la zone.

 

Enfin, comment évolue la présence de l'OTAN dans la région à la suite des derniers développements qui ont eu lieu en Syrie? Ces développements auront-ils des conséquences sur la situation régionale, ainsi que – et surtout – sur nos militaires présents au Liban?

 

02.12 Bert Schoofs (VB): Mijnheer de minister, ik zal mijn beperkte spreektijd niet besteden aan de kwestie Israel-Palestina. Ik neem akte van uw antwoord dat men vooral beroep wil doen op de VS om beweging in de goede richting te krijgen.

 

De omvang van en het drama in Syrië krijgen mijn aandacht. Dit is één van de meest vuile oorlogen uit de hedendaagse geschiedenis, zowel vanwege de regering als van de rebellen. We horen geregeld over mensenrechtenschendingen en het enige verschil is dat de ene beter is bewapend dan de andere. Verder blijft de Conventie van Genève zowat dode letter.

 

De minister heeft het over een voorstel van Qatar dat zou worden besproken op het internationale forum. In welke zin is men daar kritisch voor? Qatar behoort met Saoedi-Arabië en Turkije tot de soennitische staten die het FSA steunen. In de regio zijn er ook miljoen sjiieten, dus dit voorstel van Qatar mag er niet toe leiden dat miljoenen sjiieten tegen ons en de hele wereld in het harnas worden gejaagd. Een voorbeeld uit mijn thuisgemeente, met soennitisch-Turkse moskeeën en ook een sjiietische moskee. Ik merk dat men vaak van mening verschilt over de interpretatie van de Koran, de hadith en de islam. Wanneer men Qatar en Turkije de toon laat zetten, zouden we inderdaad problemen kunnen krijgen met de sjiieten. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Men moet zich ervan bewust zijn dat zowat alle leiders van het FSA soennitische moslims zijn. Zij noemen hun brigades ook naar heroïsche figuren uit de soennitische geschiedenis en gebruiken een soennitische retoriek om het conflict te duiden. Daarbij wil ik niet gezegd zijn dat dit een conflict is tussen soennieten en sjiieten, maar daar loopt toch een serieuze breuklijn. Ik hoop dat men zeer kritisch de teksten zal bekijken die door vooral soennitische landen worden geproduceerd om een oplossing voor het conflict te vinden.

 

Over de Syriëstrijders kan ik kort zijn. Men kondigt een aantal maatregelen aan, ook op nationaal vlak. Heeft de minister cijfers over verschillende landen? Er moet toch enige uitwisseling zijn over hoeveel personen het in totaal gaat. Hoeveel personen vertrekken er vanuit Nederland, vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland? Het zou interessant zijn dit te weten.

 

Wij kanten ons absoluut tegen wapenleveringen. Elk wapen dat nu wordt geleverd in zo’n vuile oorlog zal voor het overgrote deel worden gebruikt om de allerzwaksten en de meest onschuldigen te treffen. Wat ons betreft, hopen wij dat België het been kan stijf houden op het vlak van het wapenembargo en dat men ook de andere naties hiervan kan overtuigen.

 

Ik heb wel wat vragen bij de term “het post-Assad-tijdperk”. Assad is nog niet weg. Ik heb alle begrip voor zij die zeggen dat men niet met Assad mag onderhandelen. Als dit conflict echter blijft voortduren, zal men toch tot een bepaalde modus vivendi moeten komen die ertoe leidt dat er wordt onderhandeld met mensen uit het Assad-kamp. De enig andere oplossing zou immers zijn dat de rebellen uiteindelijk de bovenhand halen en op de meest gruwelijke manier het hele Assad-kamp gaan uitmoorden. Wij zullen er op dat moment als de kippen moeten bij zijn om erger te proberen voorkomen want dan escaleert het conflict helemaal.

 

Overal waar er een strohalm is die wij kunnen grijpen om onderhandelingen op te starten – dit zullen al zeker geen vredesonderhandelingen zijn – om het conflict in bepaalde banen te leiden, moeten wij ook aangrijpen. Ik meen dat het onmogelijk is om ons vandaag radicaal tegen de ene of de andere partij te kanten, dan wel voor de ene of de andere partij te kiezen. Op dat vlak moeten wij zeer voorzichtig en zeer waakzaam zijn.

 

Wat de hulp aan de buurlanden betreft, daarmee zijn wij het volledig eens. Zijn er ter zake cijfers beschikbaar van de verschillende Europese landen? Het is goed dat men de mensen in hun regio kan opvangen.

 

Ik heb ten slotte nog een korte bedenking. Een van de sprekers heeft verwezen naar de toetreding van Turkije bij de EU. Ik ben daar altijd tegenstander van geweest en ik zal dit ook altijd blijven. Op dit ogenblik ervoor pleiten Turkije bij de EU te laten komen, lijkt mij zeer onvoorzichtig omdat Syrië dan een buurland wordt van de EU. In feite importeren wij het conflict dan tot vlak bij onze grens.

 

Le président: Avant de passer la parole au ministre, je voudrais dire que, dans l'état actuel de mes informations, je suis également extrêmement hostile à toute livraison d'armes aux belligérants. Il n'y a en effet actuellement aucune garantie que les armes que l'on fournirait à des "bons" ne finissent pas finalement chez des "mauvais". Je soutiens la position du ministre sur la non-livraison d'armes par la Belgique. Et je pense qu'il faut empêcher la France de prendre le risque de livrer des armes en Syrie, qui pourraient tomber dans ce pays entre les mains de gens qu'elle combat actuellement au Mali. L'actuel gouvernement français n'est pas toujours très consistant.

 

02.13 Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je vais essayer de reprendre rapidement certaines questions, sans revenir sur ce que j'ai déjà dit, en insistant sur une certaine cohérence de la position que nous adoptons.

 

J'essaye de ne pas changer d'attitude toutes les semaines dans le dossier syrien.

 

Ik zal eerst antwoorden op de vraag van de heer Deseyn over de Belgische consulaire aanwezigheid in Turkije. Wij zijn bereid om onze aanwezigheid daar te versterken, eerst en vooral in Gaziantep. Wij moeten natuurlijk ook een vraag krijgen, bijvoorbeeld van de ouders van de betrokken jongeren. Totnogtoe heeft mijn departement geen vraag gekregen van de families van jongeren die naar Turkije of Syrië zijn getrokken. Wij zijn daar echter toe bereid. Er is nu al iemand van de ambassade aanwezig, maar een versterking van onze consulaire aanwezigheid is mogelijk.

 

Ik denk ook aan de benoeming van een speciaal gezant belast met de situatie in Syrië, zoals we die ook hebben voor het gebied van de Grote Meren. In Syrië kunnen wij dat misschien ook doen. Het zou op die manier gemakkelijker zijn om formele en informele contacten te hebben dan rechtstreeks met de minister of andere collega’s.

 

Totnogtoe pleit ik er eerst en vooral voor om meer informatie te krijgen. Ik heb dat al gezegd ten aanzien van verschillende interne diensten in België, want het is zeer moeilijk voor ons om iets te doen in het buitenland zonder informatie over de situatie van verschillende mensen in België. Hetzelfde geldt echter ook voor de betrokken gezinnen. Ik heb al veel dingen gelezen, maar ik heb nog maar weinig contact gehad met de ouders van de jongeren.

 

Kortom, België is dus zeker en vast bereid tot een versterking van zijn consulaire aanwezigheid, hoewel er momenteel nog geen specifieke vragen in die richting zijn. Een andere mogelijkheid is de benoeming van een speciaal gezant belast met de situatie in Syrië.

 

Madame Boulet, pour ce qui concerne l'étiquetage, j'ai décrit la situation tout à l'heure. Pour l'instant, une décision a été prise en Grande-Bretagne et au Danemark ce, sur une base volontaire. D'autres pays sont prêts à suivre. Quant à nous, nous avons pris l'initiative Benelux. Avec mes deux collègues du Benelux, nous avons demandé au service compétent en Belgique, à savoir le ministère de l'Économie, de se concerter avec les collègues des Pays-Bas et du Luxembourg pour tendre vers une démarche commune, qui pourrait peut-être devenir européenne.

 

Quant au délai, je pense que pour l'été, soit nous aurons une position européenne, soit nous avancerons dans le cadre Benelux, Mais il s'agit d'informer les consommateurs avec un étiquetage correct, en espérant qu'il le soit! En effet, on a encore vu récemment que ce n'est pas parce que l'on inscrit le contenu d'un produit que ce dernier est conforme à l'annonce. Cette tâche incombera au service de contrôle.

 

Eu égard aux détentions administratives en Israël, je puis vous assurer que ce sujet est une des priorités du dialogue en matière de droits de l'homme avec Israël. Lors du dernier sous-comité informel sur les droits humains entre l'Union européenne et Israël, qui s'est tenu à Bruxelles, le 15 janvier 2013, il y a de nouveau eu une démarche en la matière. Il est évident que nous devons continuer à intervenir sur ces détentions administratives en vérifiant les conditions dans lesquelles elles interviennent et en attirant l'attention sur nos demandes en matière de respect des droits humains en l'espèce. Nous le faisons essentiellement en collaboration avec les représentants de l'Union européenne ou dans le cadre des dialogues que l'Union européenne entretient avec Israël sur le sujet.

 

Une série de questions ont également été soulevées concernant le président Assad. En la matière, il convient de respecter une certaine logique. Dès le début, j'ai dit qu'une impunité ne pouvait être admise dans un dossier tel le dossier syrien. Plusieurs pistes sont envisageables en ce qui concerne des poursuites éventuelles à l'encontre des responsables de la barbarie commise en Syrie.

 

Ensuite, nous avons clairement accepté l'idée, comme se dégageait une tendance en la matière, qu'il fallait soutenir l'initiative suisse de préparer une éventuelle saisine de la Cour pénale internationale. Rien ne change à cet égard. Nous nous inscrivons toujours dans cette logique et j'ai annoncé que nous participions à cette initiative.

 

Il n'empêche qu'il s'agit de savoir quelle sera la situation lorsque le conflit sera réglé. Que deviendra le président? Personnellement, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de solution l'impliquant dans la situation de la Syrie après le conflit. Je suis convaincu qu'il faudra prendre des initiatives pour éviter toute impunité. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons entamer aucun pourparler entre l'opposition et le régime? Je ne le crois pas. Je dis également depuis des mois qu'il faudra discuter avec la communauté alaouite. En effet, on ne peut exclure une communauté.

 

Dat is niet altijd het geval, maar de heer Van der Maelen en ikzelf delen dezelfde mening daaromtrent. Wij kunnen de onderhandelingen opstarten, maar met een dergelijk principe in het achterhoofd. Het is onmogelijk om met president Assad verder te gaan na de onderhandelingen.

 

Ainsi que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le cadre d'autres débats, ce n'est pas parce que j'ai assisté à l'installation du nouveau pape que je souhaite être plus catholique que lui! Si l'opposition syrienne accepte de se mettre à table avec des représentants de la communauté alaouite et du régime, nous n'allons quand même pas dire, depuis la Belgique, aux États-Unis, au secrétaire général des Nations unies qui devrait présider la réunion, aux Russes, à l'opposition syrienne et au régime: "Halte là!", parce qu'il y aurait une hésitation sur ce que deviendra le président Assad dans quelques groupes du Parlement belge dans la période après résolution du conflit. Il faut être réaliste!

 

Je suis d'accord avec ce qu'ont dit certains intervenants dont M. Dallemagne et M. Van der Maelen, je ne suis pas optimiste mais je trouve que c'est un signe d'optimisme. Il y a aujourd'hui des pourparlers qui pourraient peut-être intervenir sur l'initiative des États-Unis et de la Russie. Nous verrons bien. Nous verrons d'abord si tout le monde se mettra à table, ce n'est pas encore sûr.

 

Mevrouw Demol heeft een vraag gesteld over de oppositie. Als laatste heeft minister van Landsverdediging De Crem in Istanboel, Turkije, contact gehad met verschillende leiders van de oppositie. Ook hij was zeer pessimistisch. Tot nu toe hebben we geen klare en duidelijke indicatie van de volgende voorzitter en vicevoorzitter. Wij wachten af en zullen een beslissing nemen. We zijn bereid om contact te hebben met veel verschillende leden. Wie zal de volgende president zijn en met welke capaciteit om beslissingen te nemen. Is er al een eerste minister en dan een president van de coalitie. Dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn contacten, ook met onze collega’s binnen de Europese Unie. In mijn introductie heb ik gezegd dat wij wachten op een beslissing inzake een nieuwe voorzitter van de coalitie.

 

Mevrouw Brems had het over de gedetineerden in Turkije.

 

C'est Mme Boulet qui était revenue sur la question des détenus en Turquie. On a d'abord organisé, en parallèle avec la délégation de l'Union européenne, des visites en prison en ayant la volonté d'assister au procès. D'après mes informations - mais vous en avez peut-être d'autres -, un représentant de notre ambassade a assisté à l'ouverture du procès de M. Osman Isci. Et je me réjouis qu'à l'issue de l'audience, il ait été libéré, même si son procès se poursuit. Notre ambassade sera présente à la prochaine audience, fixée au 8 juillet. Nous allons donc continuer de suivre la situation.

 

Mevrouw Brems, op het vlak van de visa is het mogelijk een initiatief te nemen. Ik heb echter altijd samen met andere Europese landen voor een gezamenlijk standpunt gepleit, met name dat het misschien mogelijk is enkele doelgroepen en verschillende mensen niet alleen in de vluchtelingenkampen rond Syrië, maar ook in Europa te bereiken. Wij moeten zulks echter in samenwerking doen.

 

De beslissing ter zake wordt in de Europese Raad Buitenlandse Zaken beslist. De beslissing ligt echter klaar en duidelijk ook bij andere collega-ministers. Ik heb daaromtrent contact met mevrouw De Block. Wij zijn bereid iets te doen, zij het in samenwerking met andere Europese landen.

 

Tot nu toe is er geen echte stijging van het aantal. Er zijn enkele vragen voor visa inzake aanwezigheid in België. Wij kunnen echter meer doen, wat al de komende maanden het geval kan zijn. Wij worden met een dergelijke vraag geconfronteerd. Ik pleit voor een gezamenlijke actie op Europees vlak. Tot een dergelijke actie tot stand komt, kunnen wij evenwel op humanitair vlak misschien meer doen.

 

Ik heb al een beslissing aan mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd. Het is juist dat het huidige bedrag negen miljoen euro is. Ik heb zelf uit mijn eigen begroting een inspanning gedaan voor een school in een vluchtelingenkamp in Turkije.

 

Ik kan u wel meegeven dat het naar mijn gevoel mogelijk is om met mijn nieuwe collega van Ontwikkelingssamenwerking meer te doen. Dat is misschien het geval. We zullen zien. In 2012 was het altijd erg moeilijk een beslissing te krijgen. Tot nu toe heb ik een andere reactie gekregen, niet alleen inzake het dossier in kwestie maar ook inzake Centraal-Afrika, waarbij het onmiddellijk mogelijk was een bezoek aan Congo te brengen. Voor Syrië zal het misschien mogelijk zijn dat Ontwikkelingssamenwerking meer inspanningen doet.

 

Comme l'a dit M. Dallemagne, le volume d'interventions est relativement limité. Vous savez que se tient pour le moment une conférence sur le Mali. Et je rappelle que nous sommes présents au Mali, avec un effort qui n'a pas beaucoup d'égal – en dehors de la France – sur le terrain, avec des hélicoptères et des C-130. Nous fournissons déjà un effort de coopération très important et nous y ajoutons des moyens supplémentaires. Nous sommes présents dans le dossier syrien. Je pourrais multiplier les exemples… Je pense que l'on ne fait parfois pas assez savoir ce que nous faisons proportionnellement à d'autres.

 

Mais je suis d'accord avec vous. Par rapport au drame syrien, cela représente probablement relativement peu de choses. J'ajoute que quand on annonce les efforts fournis par la Belgique, il faut aussi comprendre ce que nous donnons à l'Union européenne en termes de budget et ce que l'Union européenne donne dans ce cadre humanitaire. Nous participons, bien entendu, à cette démarche.

 

Vous aviez demandé quel était l'effort concret sur le terrain. Je vous renverrai, pour une part, au ministre de la Coopération, notamment parce que nous travaillons à travers des agences internationales. Il n'est donc pas toujours évident de connaître l'impact réel et le nombre de réfugiés concernés. Je pense qu'il pourra donner plus de détails en fonction de ce qu'il nous revient de ces agences internationales.

 

Mevrouw Brems, wat de buurlanden betreft, heb ik enkele gegevens meegedeeld. Er is heel wat druk uitgeoefend op Jordanië en Libanon. Het zal onmogelijk zijn om verder te gaan zonder meer hulp en zonder een mogelijkheid om naar andere plaatsen te gaan, zoals een veilige plaats in Syrië, maar totnogtoe zijn er daar geen echt bevrijde zones, ofwel met een mogelijke ontvangst in Europa of elders in de wereld.

 

Wat de vraag in verband met de kernwapens betreft, was ik de laatste twee dagen in Wenen en heb daar contact gehad met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Wij moeten enerzijds voortgaan met de onderhandelingen met Iran en met sancties, anderzijds. Totnogtoe is er geen vooruitgang. Het is heel moeilijk om vooruitgang te boeken met Iran.

 

Wij zijn ook bezorgd wat andere landen betreft. U had het over Israël. Er is totnogtoe geen bevestiging van Israël dat ze kernwapens hebben, maar er is ook geen ontkenning. De toestand is nog altijd dezelfde wat de aanwezigheid van kernwapens op hun grondgebied betreft.

 

Wij moeten verder blijven reageren tegen een mogelijke proliferatie. Ik heb de laatste twee dagen daarover veel contacten gehad in Wenen. Men deelt dezelfde bekommernis. Wat zal de evolutie van de proliferatie de komende jaren zijn en niet alleen in Iran?

 

Wij denken altijd aan Iran en misschien ook aan Israël, maar wat zal de situatie in China of India de volgende jaren zijn, of ook bijvoorbeeld, zonder een echte bezorgdheid voor het ogenblik, in Brazilië of in andere landen?

 

Welke deelname aan een internationaal verdrag of internationale actie zal er daar zijn? Ik denk ook aan Noord-Korea, maar dat is een gekende situatie.

 

Wij moeten nog verder gaan. Wij pleiten voor meer inspanningen op internationaal vlak wat dat betreft.

 

U had twee aparte vragen,over de kernwapens en over de toetreding van Turkije.

 

Wat de mogelijke toetreding van Turkije betreft, heb ik altijd dezelfde redenering gevolgd. Wij moeten verder gaan. We zeggen dat al sinds de jaren ’60, toen we zijn gestart met de onderhandelingen met Turkije.

 

Ik heb gepleit voor de opening van nieuwe hoofdstukken en ik hoop – dat zal misschien mogelijk zijn voor Frankrijk – op een zekere openheid ter zake. Tot nu toe is het niet duidelijk, we hebben nog geen echte openheid gezien, maar ik pleit voor de opening van verschillende hoofdstukken.

 

Ik heb meneer Schoofs gehoord. Het is enkel om de onderhandelingen te starten over verschillende hoofdstukken, met verschillende criteria aan het eind voor een mogelijke toetreding of niet, met respect voor alle criteria op economisch vlak maar ook op politiek vlak.

 

Het is misschien juist om te zeggen dat we met een toetreding van Turkije, Syrië als buurland zouden krijgen. Maar wat zal zonder dat de toestand en situatie in Turkije zijn met niet enkel Syrië als buurland, maar ook Iran en Irak. Voor wat mij betreft, is het ofwel mogelijk om naar een toetreding te gaan ofwel moeten we een bepaald partnerschap hebben met Turkije en we moeten steeds een klaar en duidelijke band onderhouden met Turkije. Maar het is te vroeg om daarover een eindbeslissing te nemen.

 

Het is onze bedoeling om verder te gaan met de onderhandelingen, en tot nu toe werden die vooral gestopt door Frankrijk. Het is dan ook nodig om nu enkele nieuwe hoofdstukken te openen voor het onderhandelingsproces.

 

Mijnheer Van der Maelen, voor wat het embargo betreft, zal ik het niet herhalen, maar ik ga akkoord wat het standpunt rond het embargo betreft. Ik wil enkel zeggen dat er een bilateraal contact is geweest met mijn collega in Oostenrijk. Ik ken het standpunt van Oostenrijk in verband met internationaal recht, maar om eerlijk te zijn – het is openlijk gezegd over de bevolking in Oostenrijk – het is een ander probleem. Oostenrijk heeft iets minder dan 400 mensen op de Golanhoogten, en dus vrezen ze gevolgen van een mogelijke wapenlevering in Syrië voor hun mensen op de Golanhoogten. Dit was zeer duidelijk.

 

Ik begrijp het dat als er Belgische troepen zouden zijn tussen Syrië en Israël, een wapenlevering aan de oppositie in Syrië niet niks zou zijn. Ik begrijp dus de redering. Ze zeggen dat er een internationaal probleem is wat betreft het respect voor internationale regels, maar ze hebben ook een andere vrees, en ik begrijp die andere vrees vanuit Oostenrijk.

 

Pour rester sur la question de l'embargo, j'ai donné mon point de vue. Je n'imagine pas que l'on puisse accepter un compromis. Je vous rappelle ma position. Je suis opposé à la livraison d'armes. En effet, aujourd'hui, nous ne disposons pas des garanties nous permettant d'aller dans ce sens. Mais je suis en faveur d'une position européenne commune. Donc, l'aménagement de manière acceptable des sanctions actuelles en allant un peu au-delà de l'assistance technique qui est prévue, en gardant à bord la France et la Grande-Bretagne, me semblerait une bonne formule. Mais, jusqu'à présent, je ne vois pas, même si les Britanniques font des efforts en termes de recherche de compromis, de solution à l'horizon. À défaut, on pourrait pourtant arriver à la levée de toute sanction avec la possible livraison d'armes par certains pays. Même dans le cas où il n'y aurait plus de sanction et où tout le monde pourrait prendre des initiatives, nous ne prendrions pas l'initiative de fournir des armes.

 

Je voudrais vous rassurer sur un point et vous demander de l'être sur l'autre. Je ne suis pas sûr que les Régions aient l'intention de livrer des armes gratuitement à l'opposition syrienne; si c'était le cas, on ferait tout ce qu'il faut pour l'éviter. Vous imaginiez sans doute plus des opérations de ventes d'armes à l'un ou l'autre intervenant. Dans ce cas, les initiatives ont déjà été prises auprès des Régions. Mais je demanderai aussi le soutien politique de tous ceux qui pourraient avoir une influence sur les gouvernements régionaux quels qu'ils soient en la matière. Je sais que le vôtre est acquis. C'est déjà une bonne chose.

 

Ik beschik niet over het totaal aantal mogelijke vertrekken naar Syrië, maar ik heb in veel verschillende landen dezelfde redenering gehoord, zoals in Oostenrijk. Ook daar weet men niet hoeveel personen er precies vertrokken zijn. In Nederland waren het er meer dan honderd. Misschien gaat het om meer dan duizend personen in heel Europa. Ik kan u echter geen precies cijfer geven.

 

Voor België is het evenmin gemakkelijk om een precies cijfer te geven. Naar verluidt zou het om 75 of 80 personen gaan, maar er bestaat geen lijst met correcte gegevens.

 

Pour le moment, je peux dire que, à force de demander, on reçoit. J'ai finalement pu transmettre, en ce y compris à un certain nombre de nos postes, une information concernant quelques dizaines de personnes – je dirais plus de cinquante – dont on suit la situation. Cela ne veut pas encore dire que l'on ait des informations très précises. Sans donner non plus de chiffres plus précis, je n'ai pas repéré plus d'une dizaine de cas de mineurs – c'est même moins.

 

Il faut bien voir de quoi on parle. J'essaie de ne pas trop m'exprimer sur le sujet. Mais lorsque l'on évoque une série de mesures à prendre – y compris par mon département – sur le contrôle aux frontières, sur les passeports, sur les cartes d'identité, il faut se rendre compte que, rien qu'en Croatie, nous avons 120 000 touristes belges par an, et je ne parle pas du plus du million en Turquie. Je n'imagine pas prendre des mesures exceptionnelles, parce qu'une dizaine de mineurs seraient partis éventuellement vers la Syrie – on ne sait d'ailleurs pas par quels moyens.

 

Que faisons-nous?

 

Toen de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken samenkwam in Luxemburg, heb ik mevrouw Ashton gevraagd of ik een verslag kon krijgen over de exacte situatie per land. Dat verslag zal worden opgesteld door de Europese dienst voor extern optreden, in samenwerking met Gilles de Kerchove, die ter zake bevoegd is in de Europese Raad, en die contact houdt met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Dezelfde redenering volgend heb ik de vraag ook gesteld aan de NAVO.

 

M. Anders Rasmussen a, à ma demande, promis d'organiser une concertation au sein de l'OTAN. Je crois que nous devons le faire aussi avec nos collègues américains – qui disposent d'un certain nombre d'informations – avec la Turquie et le Canada. Je signale que j'ai également reçu mon collègue canadien le même jour que le secrétaire d'État américain.

 

C'est une préoccupation partout. Je vais être très clair: ce que nous partageons avec les Américains, les Turcs, les Canadiens, beaucoup d'Européens, c'est bien sûr une très forte émotion lorsque des jeunes s'en vont – on peut comprendre la situation de leurs familles – mais la première préoccupation que nous avons, c'est de savoir ce qui peut se produire si des gens entraînés au terrorisme, au maniement des armes et à la pratique du conflit devaient revenir.

 

Il ne faut pas se tromper. Je suis comme d'autres particulièrement ému par la situation, mais en attendant, la vraie préoccupation de sécurité, c'est le retour éventuel. Pour prendre un exemple, lors de l'attaque et de la prise d'otages sur le site d'In Amenas dans le Sud-est algérien, mon collègue canadien m'a clairement expliqué que parmi les terroristes, il y avait plusieurs personnes de nationalité canadienne et une personne d'origine coréenne venue vivre au Canada et s'y étant convertie à l'islam. Cela laisse songeur.

 

Au même moment, M. John Kerry m'a beaucoup parlé – vous avez suivi l'actualité – de deux jeunes d'origine tchétchène ayant atterri à Boston. Il faut se rendre compte que notre préoccupation, celle que je soulignerai si j'interviens au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est cela: comment échanger de l'information?

 

Nous allons le faire par de l'échange d'informations parce qu'un jeune Belge parti en Syrie ne va pas nécessairement revenir en Belgique. Il peut retourner ailleurs en Europe ou dans le monde avec une mentalité changée et représenter un risque réel pour des populations. Nous voulons donc pouvoir les suivre à la trace. Je ne cache pas que la vraie préoccupation, c'est qu'il y ait un suivi de type judiciaire de ces situations.

 

Ne nous méprenons pas. Nous ne nous sommes effectivement plus vus depuis quelque temps, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais j'ai dit plusieurs fois dans d'autres enceintes: il ne faut pas tout mélanger. Il faudra examiner chaque situation de manière individualisée.

 

Si quelqu'un a quitté notre pays pour aller se battre aux côtés du président Assad, il faudra l'envoyer devant la Cour pénale internationale. Si quelqu'un est allé se battre aux côtés de groupes extrémistes terroristes et représente un danger pour nos sociétés, il faudra appliquer nos lois contre le terrorisme et peut-être avoir un traitement judiciaire. Si quelques-uns sont allés se battre aux côtés de l'Armée syrienne de libération et accomplir des actes humanitaires, nous allons peut-être leur élever un monument devant lequel nous irons manifester chaque année ensemble d'ici quelques années. Il faut examiner chaque cas indépendamment des autres et ne pas imaginer une situation totalement généralisée.

 

Monsieur Dallemagne, pour ce qui concerne le cas des évêques araméens, nous sommes intervenus et nous demandons d'aller vers une libération, ce qui n'est pas encore le cas. À mon sens, nous devons le faire non seulement du côté belge, mais dans une démarche clairement européenne. À plusieurs reprises, même si les auteurs restent inconnus à ce jour, nous avons demandé de procéder à la libération le plus rapidement possible.

 

Ik kan ook een antwoord geven op de vraag over het contact met de oppositie.

 

Monsieur Blanchart, pour ce qui concerne la situation de l'OTAN en Turquie, elle est purement défensive au bénéfice d'un membre de l'Alliance. Des missiles Patriot ont été installés et sont maintenant déployés sur le territoire turc, avec le soutien des États-Unis, de l'Allemagne et des Pays-Bas qui ont fourni du matériel. On continue cette protection.

 

J'ai déjà évoqué plusieurs fois – mais nous n'avons pas avancé sur ce point – que le fait de protéger ce territoire turc rendra peut-être un jour possible la protection, depuis la frontière, d'une partie de zones libérées à la frontière turque du côté syrien. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cet état d'esprit. Il n'y a pas encore de véritables zones libérées pouvant être définies comme telles.

 

Pour ce qui concerne nos militaires au Liban, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'exposé, nous sommes bien conscients qu'une sorte de guerre s'installe entre Israël et le Hezbollah. Nous avons un rôle essentiellement de déminage dans le Sud-Liban et nous n'avons pas d'autre rôle à y jouer. S'il y avait un risque accru en la matière, il n'appartiendrait pas aux militaires belges présents sur place de quitter leur rôle et d'agir autrement. Il nous appartiendrait peut-être de les faire revenir si vraiment se présentait une difficulté. Mais pour l'instant, la Défense ne me donne pas d'indication d'une inquiétude plus grande, si ce n'est qu'on sait où l'on se trouve. On sait qu'on n'est évidemment pas totalement à l'abri.

 

Monsieur le président, je voulais en tout cas remercier les membres de la commission. Je comprends que la Syrie est évidemment le thème qui retient encore le plus l'attention mais nous essayons d'avancer sur les deux sujets.

 

Monsieur Dallemagne, je voudrais préciser que dès qu'on peut prendre un certain nombre d'initiatives, on essaie de le faire en allant plus loin que l'action de l'Union européenne mais en restant malgré tout dans une position qui soit cohérente avec l'Union européenne. Il y a bien sûr des initiatives prises par l'Union européenne; il y en a d'autres que prennent parfois les Américains et les Russes, sans que la démarche vienne de l'Union.

 

Ik kom daarmee tot een opmerking van mevrouw Brems. Wat de samenstelling van de VN-Veiligheidsraad betreft, tot nu toe heeft de Europese Unie daar geen zetel, zeker niet met een vetorecht. Wij proberen wel om contacten te leggen. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben een vetorecht. Voor de Benelux is Luxemburg vertegenwoordigd, maar het heeft geen vetorecht. Het is voor ons dus moeilijk om meer te doen. Wij proberen om steeds meer initiatieven te nemen op humanitair vlak, zoals tegen een te grote aanpassing van het wapenembargo en wij streven naar een politieke oplossing. Wij kunnen druk uitoefenen op verschillende partners, maar meer is er voor België niet mogelijk, behalve in een echte samenwerking binnen de Europese Unie. Wij hebben niet de capaciteit om alleen meer te doen dan in samenwerking met de Europese Unie.

 

Je voudrais remercier les membres de la commission pour leur soutien dans cette démarche. À quelques nuances près, je pense que nous allons dans la même direction.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Actualiteitsdebat over de situatie in Centraal-Afrika en in de Sahel en toegevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de transparantie bij het beheer van natuurlijke rijkdommen in de DR Congo" (nr. 15549)

- de heer Kristof Waterschoot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de recente donorconferentie in Addis Abeba over Mali" (nr. 15575)

- de heer Kristof Waterschoot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de vraag van Rwanda betreffende een Belgisch militair die werkzaam is op de ambassade te Kigali" (nr. 15646)

- de heer Bruno Tuybens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het weigeren van een visum aan de heer Antoine Vumilia" (nr. 15702)

- mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de opvolging van de aanbevelingen van de Lumumbacommissie inzake historisch onderzoek" (nr. 16077)

- mevrouw Zoé Genot aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de opvolging van de aanbevelingen van de Lumumbacommissie inzake historisch onderzoek" (nr. 16078)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de hervorming van de Congolese Kiescommissie" (nr. 16184)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het kaderakkoord voor vrede, veiligheid en samenwerking voor de DR Congo en de regio" (nr. 16189)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het vredesakkoord voor Oost-Congo" (nr. 16192)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het zenden van Belgische grondtroepen naar Congo" (nr. 16212)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de inzet van Belgische troepen in vroegere mandaatgebieden" (nr. 16213)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de inzet van Belgische militairen in Centraal-Afrika" (nr. 16220)

- mevrouw Annick Ponthier aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de inzet van Belgische troepen in voormalige kolonies of mandaatgebieden" (nr. 16221)

- de heer Kristof Waterschoot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het pleidooi van de minister voor een herziening van de aanbevelingen van de Rwanda-commissie" (nr. 16258)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het uitsturen van Belgische troepen naar de voormalige kolonie en mandaatgebieden van België" (nr. 16585)

- de heer Bruno Valkeniers aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de inlijving van M23-rebellen in het Congolese leger" (nr. 16609)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het plan om de rebellenbeweging M23 op te nemen in het Congolese regeringsleger" (nr. 16616)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de Belgische inzet voor de Democratische Republiek Congo" (nr. 16632)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de bescherming van het Virungapark in de DRC" (nr. 16851)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de moordpartijen in Kitchanga (DRC)" (nr. 16852)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de illegale houtkap in Congo" (nr. 16874)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het verijdelde complot tegen president Kabila" (nr. 16895)

- mevrouw Isabelle Emmery aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de gebeurtenissen in Rwanda" (nr. 16916)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en de opdracht van Louis Michel" (nr. 16942)

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de overgave van Bosco Ntaganda" (nr. 17025)

- de heer Kristof Waterschoot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de Belgen in de Centraal-Afrikaanse Republiek" (nr. 17133)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "Mali" (nr. 17296)

- de heer Roel Deseyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het door het Burundese Parlement goedgekeurde wetsvoorstel inzake de pers" (nr. 17527)

- mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de recente perswet in Burundi" (nr. 17580)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de verkiezingen in Burundi" (nr. 17627)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de toestand in Oost-Congo" (nr. 17638)

- mevrouw Isabelle Emmery aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de hervorming van de Congolese onafhankelijke kiescommissie CENI" (nr. 17907)

03 Débat d’actualité sur la situation en Afrique centrale et au Sahel et questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la transparence dans la gestion des richesses naturelles de la République démocratique du Congo" (n° 15549)

- M. Kristof Waterschoot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la récente conférence des donateurs pour le Mali à Addis Abeba" (n° 15575)

- M. Kristof Waterschoot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la requête du Rwanda concernant un militaire belge travaillant à l'ambassade à Kigali" (n° 15646)

- M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le refus d'accorder un visa à M. Antoine Vumilia" (n° 15702)

- Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le suivi des recommandations de la commission Lumumba sur les recherches historiques" (n° 16077)

- Mme Zoé Genot au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "le suivi des recommandations de la commission Lumumba sur les recherches historiques" (n° 16078)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la réforme de la commission électorale congolaise" (n° 16184)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'accord-cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région" (n° 16189)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'accord de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo" (n° 16192)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'envoi de troupes terrestres au Congo" (n° 16212)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le déploiement de troupes belges dans d'anciens territoires sous mandat" (n° 16213)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le déploiement de militaires belges en Afrique centrale" (n° 16220)

- Mme Annick Ponthier au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le déploiement de troupes belges dans d'anciennes colonies ou d'anciens territoires placés sous mandat" (n° 16221)

- M. Kristof Waterschoot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le plaidoyer du ministre en faveur d'une révision des recommandations de la commission Rwanda" (n° 16258)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le déploiement de troupes belges dans l'ancienne colonie et les anciens territoires sous mandat de la Belgique" (n° 16585)

- M. Bruno Valkeniers au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'incorporation des rebelles du M23 dans l'armée congolaise" (n° 16609)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le projet d'incorporer le mouvement rebelle M23 dans l'armée gouvernementale congolaise" (n° 16616)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'implication de la Belgique en RDC" (n° 16632)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la protection du parc des Virunga en RDC" (n° 16851)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les tueries à Kitchanga (RDC)" (n° 16852)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'exploitation illégale des forêts au Congo" (n° 16874)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le complot déjoué contre le président Kabila" (n° 16895)

- Mme Isabelle Emmery au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les recommandations de la commission d'enquête parlementaire concernant les évènements du Rwanda" (n° 16916)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation en République Centrafricaine et la mission de M. Louis Michel" (n° 16942)

- Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la reddition de M. Bosco Ntaganda" (n° 17025)

- M. Kristof Waterschoot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les Belges présents en République Centrafricaine" (n° 17133)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le Mali" (n° 17296)

- M. Roel Deseyn au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la proposition de loi relative à la presse adoptée par le Parlement burundais" (n° 17527)

- Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la récente loi sur la presse au Burundi" (n° 17580)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les élections au Burundi" (n° 17627)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la situation à l'Est de la RDC" (n° 17638)

- Mme Isabelle Emmery au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la réforme de la CENI" (n° 17907)

 

Le président: Je propose de passer au débat sur l’Afrique. Je donne tout de suite la parole au ministre. Mijnheer Luykx?

 

03.01 Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb een praktische vraag over de voortzetting van het debat.

 

Wij hebben ongeveer 120 minuten gedebatteerd over de vorige 25 vragen. Het debat verdient dat ook. Er zijn nu nog ongeveer 35 vragen. Als wij zo doorgaan, betekent dat dat wij hier minstens een uurtje of twee over kunnen debatteren. Mijn vraag is of de minister ook zo lang kan blijven, want het zou jammer zijn, mocht het debat worden afgebroken of mochten sommige collega’s niet aan bod kunnen komen.

 

03.02 Minister Didier Reynders: Ik kan blijven tot ongeveer 19 uur.

 

De voorzitter: Een aantal leden die ingeschreven zijn, zijn al weg, het debat zal dus korter zijn.

 

Le ministre fera d’abord un exposé. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre exposé.

 

03.03 Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, tout d’abord, en ce qui concerne la situation dans la région des Grands Lacs, quelques éléments pour situer la situation et la problématique actuelle. L’accord-cadre sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région a été une étape un peu significative venant des Nations unies. On en parlait depuis pas mal de temps. Mais surtout, je l’avais évoqué devant votre commission, il a été possible d’arriver à la désignation d’une envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies: Mary Robinson, l’ancienne président irlandaise, a été désignée. Je reviendrai ensuite sur l’adoption de la résolution 2098 du Conseil de sécurité, sur le renforcement de la MONUSCO par la Brigade d’intervention ainsi que – événement qui a eu des aspects parfois surprenants – la reddition de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale.

 

De ondertekening van de kaderovereenkomst in Addis Abeba is een belangrijke diplomatieke doorbraak en een gunstige ontwikkeling met het oog op een oplossing van het conflict. Een sterk punt van de overeenkomst is dat ze de vinger legt op de diepere oorzaken van het conflict.

 

De overeenkomst werd ondertekend door 11 landen van de regio, waaronder de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda, alsook de 4 institutionele garanten, de VN, de Afrikaanse Unie, de ICGLR en de SADC. Zo kan de legitimiteit ervan niet worden betwist.

 

De kaderovereenkomst voorziet ook in mechanismen voor de opvolging van de uitvoering van de overeenkomst. België is een van de vijf internationale partners aan wie gevraagd werd om deel te nemen aan deze opvolgingsmechanismen. De andere landen zijn: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Europese Unie.

 

Daarom zal ik volgende week de eerste vergadering van dit opvolgingsmechanisme in Addis Abeba bijwonen.

 

Bien sûr, l’essentiel sera dans la mise en œuvre des engagements comme toujours pris par les parties. Sur le plan national, il peut être considéré comme encourageant de voir que le président Kabila vient d’adopter, ce 13 mai, une ordonnance présidentielle fixant le cadre du mécanisme national de suivi – une exécution de l’accord-cadre. Sur le plan régional, les contacts semblent reprendre à plusieurs niveaux entre les pays de la région, en particulier entre la RDC et le Rwanda notamment. Le département des Affaires étrangères a financé la tenue d’une réunion entre parlementaires des deux pays à travers l’AWEPA. La semaine dernière, une réunion ministérielle de la Communauté économique des Grands Lacs s’est tenue à Bujumbura.

 

Depuis le début de la crise liée à la rébellion du M23, j’avais plaidé pour une plus grande implication des Nations unies, notamment la désignation d’un envoyé spécial de haut niveau. Je me suis d’ailleurs réjoui de voir Mary Robinson désignée. J’ai pu la rencontrer à Dublin au tout début de son mandat avant qu’elle ne fasse ses premières visites dans la région. Son rôle est essentiel pour renouer les contacts, pour renforcer la confiance et pour, malgré tout, maintenir une pression pour la mise en œuvre des engagements pris à Addis. Il consiste aussi à veiller à ce que la communauté internationale reste engagée dans le processus sans quoi, on l’a vu dans d’autres situations précédemment, ce processus restera lettre morte.

 

Elle devra régulièrement faire rapport au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de son mandat. On pourra dès lors y prendre des mesures à l’égard des parties qui ne respecteraient pas leurs engagements. La semaine prochaine, elle sera dans la région en compagnie du secrétaire général Ban Ki-moon et du président de la Banque mondiale, Jim Kim. Cette présence à haut niveau visera, entre autres, à renforcer les projets de coopération régionale. Nous allons suivre ce processus dans le cadre du mécanisme qui est mis en place avec les cinq partenaires internationaux.

 

Ik heb altijd verklaard dat wij een meer offensieve capaciteit binnen MONUSCO moeten nastreven. Resolutie 2098 van de Veiligheidsraad over de versterking van MONUSCO werd op 28 maart 2013 goedgekeurd. Ze voorziet onder andere in het ontplooien van een interventiebrigade, die heel gericht en robuust operaties op zichzelf of in samenwerking met de FARDC kan uitvoeren, om tegen de gewapende groepen te vechten. Het betreft een ontplooiing tussen nu en juli 2013. Hopelijk is het mogelijk dergelijke ontplooiing te verwezenlijken.

 

Wij moeten tot een brigade van ongeveer 40 officiers in de DRC komen. De commandant van de brigade bevindt zich al in Goma. Drie landen hebben troepen geleverd, met name Zuid-Afrika, Tanzania en Malawi. Er zijn geen Europese troepen. Er werd geen aanvraag aan België gedaan.

 

Ik herhaal mijn oproep om in juni 2013 ter zake een gesprek in het Parlement te hebben. Het gaat daarbij niet over het sturen van troepen maar over de conclusies van de Rwandacommissie.

 

Le secteur de la sécurité en RDC devrait évidemment être renforcé. Lors de ma dernière visite, en octobre 2012, quelques progrès étaient envisagés. On peut dire qu'ils ont été réalisés par:

- la publication de la loi sur le statut des militaires,

- l'évolution de la bancarisation des soldes, qui est encore compliquée dans certaines province mais qui progresse;

- par la présentation par le chef d'état-major, Didier N'tumba, d'un plan de réforme des forces armées de la République démocratique du Congo qui prévoit notamment d'importants efforts en termes de formation, de logistique, d'amélioration des conditions de vie des soldats et une augmentation très importante des effectifs, plan très ambitieux, mais jusqu'à présent peu réaliste en termes de moyens;

- par quelques progrès dans le cadre de lutte contre l'impunité (suspension de douze officiers dans l'affaire des viols et des pillages à Minova, au Sud Kivu.

 

D'énorme progrès restent à réaliser. Nous devrons mettre l'accent sur ces efforts dans le cadre de l'amélioration des forces de sécurité en République démocratique du Congo.

 

Pour ce qui concerne la coopération militaire belge, le Conseil des ministres a approuvé la formation d'un troisième bataillon (le 323è), ainsi que d'un état-major de brigade. Avant de s'engager, le ministère de la Défense avait établi, début décembre, une liste de conditions à remplir par les autorités congolaises. Parmi ces conditions, figurait le reconditionnement des 321è et 322è bataillons affaiblis par les combats du mois de novembre. Cette évolution est, aujourd'hui, garantie par la Monusco. Pour le 321è bataillon, le reconditionnement est terminé et on poursuit celui du 322è. Les autres conditions fixées concernaient la sélection du personnel d'encadrement, la logistique et l'équipement, la création d'une commission ad hoc pour la préparation des formations. Le cadre diplomatique plus favorable que j'ai décrit précédemment a facilité une décision positive. La formation devrait commencer mi-mai. Une quarantaine de militaires belges et du matériel sont déjà sur place. Vous pourrez obtenir plus de détails sur les conditions de cette formation auprès de mon collègue de la Défense.

 

J'ai également évoqué la reddition Bosco Ntaganda. Les circonstances entourant cette reddition à la CPI restent obscures. On ignore notamment le rôle qu'ont pu jouer les autorités rwandaises ou certaines d'entres elles dans la décision qu'a prise Bosco Ntaganda de se rendre à l'ambassade des États-Unis. On remarque, en revanche, que, bien que n'étant pas partie au Statut de Rome, le Rwanda a autorisé son évacuation vers La Haye, ce qui est un geste positif. Au-delà de Bosco Ntaganda, c'est aussi le signal symbolique fort de fin de l'impunité à l'égard des autres chefs de guerre. C'est ce signal qui est important. Les forces de Ntaganda vaincues sur le terrain par l'autre branche du M23 fidèle à Sultani Makenga ont trouvé refuge au Rwanda où elles ont été désarmées et internées.

 

Le corps diplomatique accrédité à Kigali a récemment été invité à visiter les camps où ces hommes (environ 600) ont été internés. Je pense que les autorités rwandaises ont donc pris, dans ce cas-ci, toutes les mesures appropriées. Il faut à présent espérer que ces militaires ne seront pas tentés de reprendre les armes et de retourner se battre au Congo.

 

En ce qui concerne la M23 - la rébellion organisée -, les négociations de Kampala semblent être totalement rompues et au point mort. Malgré les réserves de principe que l'on peut avoir sur ces négociations avec un mouvement rebelle, il est important qu'elles aboutissent à une issue politique. La seule solution militaire à la crise serait beaucoup plus hasardeuse. Des formules individuelles pourraient être trouvées pour les soldats, mais le noyau dur du mouvement ne peut pas bénéficier d'une impunité totale, ni être récompensé pour sa mutinerie.

 

J'ai rappelé à plusieurs reprises qu'à force d'intégrer des indisciplinés, c'est l'indiscipline que l'on intègre. Il faut donc trouver des formules. Si on les garde dans les forces de sécurité, il faut les envoyer ailleurs que dans la région; ou alors, il faut les envoyer ailleurs que dans des forces de sécurité. Bien que son moral soit atteint par un certain nombre de divisions internes et de défections, le M23 garde une capacité de nuisance, notamment en raison de sa présence aux portes de Goma. La force de ce mouvement est encore estimée à entre 1 000 et 1 500 hommes aujourd'hui.

 

Het verheugt mij dat mijn voorstel om een principieel debat te voeren over de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen in Rwanda in 1997 zoveel belangstelling wekt. Eerst wil ik duidelijk stellen dat er momenteel geen vraag is van de Verenigde Naties om Belgische militairen naar deze landen te sturen, niet voor een actieve deelname en ook niet voor ondersteunende opdrachten. Ik neem er ook nota van dat de aanbevelingen in 2004 werden herzien en enigszins werden afgezwakt. Daarnaast herinner ik eraan dat de aanbevelingen niet alleen betrekking hebben op deelname aan VN-operaties, maar dat zij een ruimere toepassing hebben. Het geheel van de aanbevelingen vormt een nuttige leidraad voor ons buitenlandbeleid.

 

Mijn opmerkingen waren ingegeven door twee overwegingen: de invloed en de geloofwaardigheid van ons beleid. Wij vragen altijd aan onze partners om meer te doen voor Congo, terwijl wij tegelijkertijd laten weten dat zij het zonder ons zullen moeten stellen omdat België het principieel verbiedt troepen te sturen. Door onze beschikbaarheid te tonen, zouden wij duidelijk maken dat onze diplomatie niet alleen actief en doeltreffend is, maar ook dat wij de pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden vanop een afstand kunnen bekijken. Ik stel ook vast dat de Franse interventie in Mali algemene steun genoot, terwijl deze interventie allicht nooit had kunnen plaatsvinden mochten er soortgelijke beperkingen zijn opgelegd. Het is dus de vraag of deze principiële beperkingen nog wel relevant zijn.

 

Ik heb daarover alleen nog maar informeel – geen officieel – overleg gepleegd met mijn collega van Defensie. Ik ben van mening dat wij hierover ten minste van gedachten kunnen wisselen. Het is misschien een opdracht voor het Parlement om dat te doen.

 

Pour ce qui concerne la suite des réformes au Congo, en décembre dernier, l'adoption de la loi sur la Céni (la commission électorale) a marqué un progrès, mais encore insuffisant.

 

Nous pouvons donc partager certaines critiques. La Céni reste très politique. Nous aurions préféré un arbitre technique impartial. L'articulation entre le Bureau et la Plénière risque d'entraîner un débat paralysant sur chaque décision.

 

J'espère au moins que la nouvelle loi permettra, par un contrôle politique interne, une meilleure transparence. Beaucoup dépendra de l'habileté du futur président de la Céni. Vous avez vu les discussions à ce sujet.

 

En tout état de cause, la loi a été adoptée au terme d'un processus législatif régulier.

 

Nous continuerons à suivre de près les étapes du processus électoral congolais, notamment la poursuite de la révision de la loi électorale, mais aussi du cycle électoral. J'espère que ce sera dans de meilleures conditions que celles qui ont prévalu pour les présidentielles. Cela reste une des priorités pour la Belgique.

 

Quant à la loi sur la Commission nationale de défense des droits de l'homme, elle a été promulguée le 21 mars; il n'y a pas de délai pour la nomination des membres de la Commission. J'espère que nous pourrons la voir mise en œuvre rapidement.

 

Ik heb altijd gepleit voor een transparant beheer van de natuurlijke rijkdommen. België heeft bijvoorbeeld vorig jaar in New York samen met Gabon een high level event over dat thema georganiseerd. Het is vanzelfsprekend dat de minerale rijkdommen van de DRC op een transparante wijze moeten worden beheerd. De publicatie van de meeste contracten is alvast een stap in de goede richting, maar er moet nog meer gebeuren. Ik denk niet dat een eventuele stopzetting van onze hulp daartoe zou kunnen bijdragen. Daarentegen is het wel zo dat de beslissing van het IMF een impact kan hebben op onze budgettaire steun aan de DRC, aangezien die steun aan een IMF-programma in het land gelinkt is.

 

In verband met het IMF-programma heeft de Congolese regering in het dossier-Gécamines-Comidé haar goede wil getoond door meer uitleg te geven over het contract. Het IMF zal in juli een nieuwe missie naar het land sturen om te onderhandelen over een nieuw programma. De Wereldbank heeft haar project in de DRC niet opgeschort. Een nieuwe country assistance strategy, ter waarde van 1 miljard dollar, gespreid over vier jaar, werd onlangs goedgekeurd. De nadruk ligt op de hervorming van de bestaande staatsbedrijven, zoals Onatra, SNCC en Regideso. De achterliggende ratio is dat de werking van die bedrijven drastisch moet verbeteren, als de investeringen van de Wereldbank duurzaam willen zijn.

 

Tijdens mijn gesprek met de Congolese autoriteiten komt het onderwerp goed bestuur en transparantie regelmatig aan bod. Ik ben er mij terdege van bewust dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik ben zo vrij eraan te herinneren dat België in grote mate heeft bijgedragen tot het op gang brengen van een initiatief dat van cruciaal belang is voor de transparantie van de mijnsector, met name de OESO-richtlijn inzake due diligence in de grondstoffenwinningsindustrie.

 

Ik wil ook onderstrepen dat de Congolese regering een inspanning levert om compliant te worden met het EITI, Extractive Industries Transparancy Initiative.

 

En ce qui concerne le parc des Virunga sur lequel un certain nombre de questions sont régulièrement posées, nous avons déjà abordé, à plusieurs reprises, cette problématique. J'ai pris connaissance des recommandations de la Chambre dans sa résolution sur cette question. Notre ambassade à Kinshasa suit de près les débats parlementaires autour du projet de loi sur les hydrocarbures qui pourraient, en effet, contenir des éléments inquiétants par rapport à la protection des parcs naturels.

 

En général, je n'ai jamais manqué de plaider pour le respect des normes de l'UNESCO en ce qui concerne les Virunga lors de mes contacts avec les autorités congolaises. Je continuerai à soutenir cette ligne lors de mes prochaines rencontres. Étant donné le conflit en cours au Nord-Kivu, les potentielles activités d'exploration pétrolière ne pourraient pas être menées dans le parc des Virunga. Mais nous restons vigilants! Je rappelle que la Belgique contribue déjà au Fonds de l'UNESCO pour la protection des sites du patrimoine mondial en République démocratique du Congo.

 

Il importe de distinguer dans le cas présent les sociétés SOKO et Total. Total s'est engagée, à plusieurs reprises, oralement et par écrit, à ne pas explorer ni exploiter le parc des Virunga. La compagnie française entretient de bonnes relations avec le directeur du parc, Emmanuel de Mérode. Il collabore étroitement avec le WWF pour respecter les normes environnementales. J'ai de bonnes raisons de croire – mais il faudra encore le démontrer –, que Total, compagnie très exposée médiatiquement, sera fidèle à sa parole. Nous vérifierons sur pièces.

 

Le comportement de SOKO est différent. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé une lettre à M. William Hague à ce sujet. En réaction à cette lettre, il a rappelé à la société SOKO qu'elle était tenue, en tant que société britannique, de respecter les normes environnementales, internationales et nationales. Nous y reviendrons si nécessaire auprès des autorités britanniques.

 

Des questions ont également été posées sur les tueries à Kitshanga. Selon le CICR, ces combats qui ont eu lieu fin mars, ont fait 80 morts et une centaine de blessés. Ils ont provoqué aussi des milliers de déplacés. Il apparaît que ces événements dramatiques ont pour origine un règlement de comptes sur une base ethnique. Une commission d'enquête sur ces événements a été mise sur pied par les autorités congolaises et le ministre de l'Intérieur a promis de sanctionner ceux qui ont violé les droits de l'homme durant ces combats.

 

Par ailleurs, le gouvernement congolais a répondu à la demande de la société civile en remplaçant le 812ème régiment par le 806ème et en déployant 150 éléments de la police nationale dans la ville. La population de Kitshanga se plaignait depuis un certain temps déjà des exactions commises par les militaires du 812ème régiment. La MONUSCO dit être intervenue en déployant plusieurs patrouilles dans la ville pour calmer la situation et empêcher les pillages. Elle dit aussi avoir envoyé des hélicoptères survoler la ville et effectuer des tirs pour empêcher l'avancée des miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS).

 

Elle a, enfin, apporté une aide médicale à la population. Toutefois, des témoins ont effectivement émis des critiques sur son manque d'engagement à protéger les populations réfugiées autour de sa base. Ces événements n'ont pas d'impact particulier sur l'accord-cadre. Ils montrent simplement à quel point il est urgent d'appliquer cet accord.

 

Zo kom ik tot de illegale houtkap in de DRC. Voor de eerste vraag van mevrouw Brems, over de middelen hiertegen en de controles erop verwijs ik u naar de minister van Economie, die voor dit dossier verantwoordelijk is en misschien meer details kan geven. Over het door de ngo Fougère ingediende project kan ik u bevestigen dat er inderdaad op het budget van Buitenlandse Zaken momenteel geen fondsen meer beschikbaar zijn. Misschien kan het budget voor Ontwikkelingssamenwerking hiervoor in aanmerking komen.

 

Dan is er het FLEGT-programma, waarvoor ik u verwijs naar mijn collega voor Ontwikkelingssamenwerking.

 

Il s'agit du programme d'appui relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

 

Ik verwijs u voor dat programma naar mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking die dit budget beheert.

 

Dans l'affaire mentionnée par M. Dallemagne, il est exact qu'un Belge, le Dr Kanku Mukandi, a été arrêté le 5 février à Limete, commune de Kinshasa. Sa famille est venue nous trouver, demandant la protection consulaire pour M. Mukandi, citoyen belge d'origine congolaise résidant à Bruxelles et exerçant la profession d'anesthésiste. Nous l'avons localisé - il avait été emprisonné par l'ANR – et avons demandé de pouvoir lui prêter assistance consulaire. Cela nous a été accordé. L'ambassade a ainsi pu lui rendre des visites régulières et lui apporter des produits de première nécessité.

 

Les charges pesant contre lui sont apparemment étayées par plusieurs éléments de fait qu'il appartiendra à la justice de vérifier. Nous avons insisté pour qu'il puisse bénéficier du concours d'un avocat et d'un traitement carcéral normal, conformément à la loi congolaise. Les autorités congolaises l'ont accepté. Nous suivrons bien entendu avec attention son procès, en nous assurant de sa régularité et du respect scrupuleux des droits de la défense.

 

Je ne dispose pas d'éléments permettant de penser que le député Laurent Louis aurait joué un rôle actif dans un complot contre le président Kabila, mais vous pouvez toujours tenter de le lui demander. C'est toujours un plaisir d'être en contact direct avec lui!

 

S'agissant de la commission Lumumba, je puis vous informer que le service des archives et de la documentation du SPF Affaires étrangères n'a pas été approché pour des recherches spécifiques à la suite de la recommandation n° 5 de la commission, que ce soit par les parties belges ou congolaises. Le SPF est évidemment disposé à offrir sa collaboration à toute initiative visant à établir et comprendre les faits dans une optique de respect de tous.

 

Zeer kort over Rwanda. Ik heb al gezegd dat er een positieve evolutie was. Ik kom tot de uitwijzing van een militair in Rwanda, een militair attaché verbonden aan de ambassade van België in Kigali. Hij werd inderdaad persona non grata verklaard in een verbale nota en heeft dus Rwanda verlaten.

 

Het Verdrag van Wenen over de diplomatieke betrekkingen bepaalt dat de ontvangende staat een dergelijke maatregel kan nemen zonder dat men zijn beslissing moet motiveren.

 

De ambassadeur van Rwanda in België werd door mijn beleidscel geconvoceerd. Bij die gelegenheid hebben wij onze verbazing en ongenoegen uitgedrukt. Er is volgens ons geen grond voor een dergelijke onvriendelijke maatregel. Wij hebben ook verdere uitleg aan de Rwandese overheid gevraagd. Vandaag moeten wij vaststellen dat de Rwandese overheid geen verdere uitleg heeft gegeven.

 

Ik kom tot de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. België en de Europese Unie, evenals de economische gemeenschap van de Centraal-Afrikaanse landen, zijn van oordeel dat de akkoorden van Libreville die op 19 maart 2013 werden ondertekend de basis vormt voor een politieke oplossing in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

 

In dit raam heeft de regionale top van 3 april, de leider van Seleka, Michel Djotodia, gelegitimeerd als staatshoofd op voorwaarde dat hij aan het einde van een overgangsperiode van 18 maanden de macht zou overdragen. Bovendien werd hem gevraagd om een nationale overgangsraad samen te stellen.

 

Op de ECCAS-top van 18 april werd onder meer beslist over de versterking van de regionale troepenmacht, FOMAC, die binnenkort 2 000 manschappen zal tellen tegenover 500 vandaag.

 

Voorts werd eraan herinnerd dat de leden van de overgangsregering niet aan de volgende verkiezingen kunnen deelnemen., dat de eerste minister Tiangaye, in functie sinds de akkoorden van Libreville, niet kan worden afgezet en dat een nieuwe grondwet moet worden opgesteld.

 

Ik heb op 23 april de eerste minister ontvangen in Brussel. Uit ons gesprek is duidelijk gebleken dat de overgangsregering zich prioritair moet buigen over het herstel van de vrede en veiligheid, de heropbouw van de administratie in het hele land, de heropleving van de sociaaleconomische activiteit en de voorbereiding van de verkiezingen.

 

Ook over bijstand aan de Belgen waren er enkele vragen. Vooral in de aanloop naar de inval van de rebellen in Bangui zijn mijn diensten constant in contact gebleven zowel met onze ambassade in Brazzaville als met het ereconsulaat in Bangui. Het ereconsulaat communiceert sinds de conflictsituatie zeer nauwgezet met de ter plaatse bekende Belgen, zowel telefonisch als via mail of sms-berichten. In het nog steeds negatieve reisadvies voor de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt trouwens aan alle landgenoten daar gevraagd om contact te houden met het Belgisch ereconsulaat. Bij de recente aanval op de hoofdstad wist een deel van de Belgen het land nog tijdig te verlaten via de laatste commerciële vluchten en werden anderen via hun werkgever, onder andere de VN en de EU, geëvacueerd naar Yaoundé. Een twintigtal Belgen is echter in het land gebleven, waarvan de meeste in Bangui. Met de actieve medewerking van onze ereconsul kon een aantal onder hen buiten Bangui in veiligheid worden gebracht en nadien naar België gerepatrieerd. De toestand is op dit moment nog steeds gespannen, waardoor het begrip veiligheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek zeer relatief is.

 

Er was ook een vraag over de nieuwe opdracht van mijn voorganger, Louis Michel. Louis Michel werd op 19 maart 2013 door Abdou Diouf, secretaris-generaal van de Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, aangesteld als speciaal gezant voor het opvolgen van de politieke situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

 

Wat Burundi betreft, hebben we nog geen beslissing genomen over een eventuele financiële bijdrage aan de Burundese verkiezingen. We zullen onze beslissing nemen op basis van de vooruitgang die wordt geboekt inzake de democratisering en de transparantie. Dit gebeurt in coördinatie en in overleg met andere donoren.

 

Het seminarie van de VN over de “lessons learned” van de vorige verkiezingen was een succes. Het is te vroeg om gewag te maken van sancties en maatregelen om druk uit te oefenen. Bovendien geven we de voorkeur aan gecoördineerde acties van de Europese Unie en/of de Verenigde Naties omdat deze doeltreffender kunnen zijn in dergelijke situaties.

 

Zoals ik al meerdere keren heb uiteengezet, hebben we regelmatig contact met de Burundese autoriteiten, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau, over de mediawet en andere wetten die de fundamentele vrijheden in Burundi in het gedrang zouden kunnen brengen. We hebben dan ook aangedrongen op een snelle publicatie van een EU-verklaring over de mediawet. Ik betreur – inderdaad – de goedkeuring van een nieuwe mediawet door het Burundese parlement, de tekst vormt een bedreiging voor de persvrijheid. De wet contrasteert ook met de vooruitgang op het gebied van democratisering en nationale verzoening en is een negatief signaal in het vooruitzicht van de verkiezingen van 2015.

 

President Nkurunziza zou nu de wet moeten afkondigen of de tekst terugsturen naar het parlement.Hij kan ook advies vragen aan een grondwettelijk hof, het is echter te vroeg om bepaalde maatregelen te nemen. Ik wacht op de beslissing van president Nkurunziza. Het is echter duidelijk dat de goedkeuring van wetten die fundamentele vrijheden beperken, zoals de persvrijheid, inderdaad onze beslissing kunnen beïnvloeden over hulp voor Burundi en vooral over de steun aan het electoraal proces. We hebben ook contact gehad met de president via de Europese Unie en onze ambassade om te vragen om een initiatief te nemen en niet enkel een goedkeuring van zo’n wet.

 

Dan was er nog een vraag over Mali en Kenia. Op de agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 april was er geen ruimte voor een uitgebreide gedachtewisseling over Mali. Toch heeft de Raad conclusies aangenomen waarin de bezorgdheid voor de aandachtspunten van de EU zijn vervat, die ook België onderschrijft.

 

De oprichting van een commissie Dialoog en Verzoening is ook opgenomen. Er is ook een sterk signaal in verband met de keuze van de president en de vicepresidenten. Ook het bezoek van de Malinese eerste minister aan de steden Gao en Kidal in het noorden is betekenisvol. De commissie is nog niet aan het werk gegaan. Op korte termijn valt dan ook geen concreet resultaat te verwachten.

 

Juli is nog steeds de streefdatum voor de organisatie van verkiezingen. Op politiek niveau blijft de EU ter zake positief druk uitoefenen via de bijzondere EU-vertegenwoordiger voor de Sahel. Om het verkiezingsproces in goede banen te leiden, levert de EU ook operationele steun, financiering, bijstand en deskundigen.

 

Met de Europese missie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden is de EU reeds sterk betrokken bij de hervorming van de veiligheidssector. De EUTM-Mali is begin april begonnen met de eerste trainingen.

 

De Raad Buitenlandse Zaken heeft zich bereid verklaard om extra steun te verlenen aan het gerechtelijk apparaat en op het gebied van binnenlandse veiligheid. Hiertoe behoort ook een bijdrage aan de capaciteitsopbouw opdat Mali de strijd kan aanbinden met het terrorisme en de georganiseerde misdaad.

 

Mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking zal u waarschijnlijk meer kunnen meedelen over de donorenconferentie. Hij neemt vandaag deel aan deze conferentie. Ik heb zelf contact gehad en zal nog contact hebben met de verschillende presidenten van de verschillende landen in de regio. Vanochtend heb ik de president van Ivoorkust gesproken en er zijn ook gesprekken voorzien met de presidenten van Togo en Nigeria.

 

Wij zullen verder gaan, ook met onze steun voor Mali.

 

Enfin, pour ce qui concerne le Kenya, nous n'avons pas encore eu de contact direct avec le président kenyan. Les pays de l'Union européenne se sont accordés sur les types de rapports à entretenir avec le président ainsi qu'avec son colistier, tous deux inculpés par la Cour pénale internationale (CPI), et ont convenu de s'informer mutuellement sur les contacts éventuels.

 

Je note que le président a été invité par le gouvernement britannique à participer à la Conférence de Londres sur la Somalie. Le Kenya est effectivement un pays clé pour la stabilité en Afrique de l'Est.

 

Il est important de souligner que peu d'actes de violence ont été signalés pendant et depuis les élections qui se sont, somme toute, assez bien déroulées. En outre, la contestation par les voies légales, puis l'acceptation de la défaite par le candidat malheureux doivent être soulignées comme étant des signaux très positifs. J'ai récemment félicité mon homologue kenyane, ancienne candidate à la direction de l'OMC.

 

Il est important de rappeler la distinction entre la situation d'un fugitif visé par un mandat d'arrêt de celle d'une personne citée à comparaître. Le président Kenyatta ne se soustrait pas, pour l'instant, aux convocations de la Cour; s'il décidait de ne plus coopérer avec la CPI, celle-ci pourrait juger utile de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. En ce cas, la Belgique, comme tout État-partie aux statuts, devrait exécuter ce mandat d'arrêt. Nous n'en sommes pas encore là.

 

Mais moi, monsieur le président, j’en suis à la fin de mon exposé.

J'ajouterai encore que nous tenterons de poursuivre le rôle qu'est celui de la Belgique dans l'ensemble de ces dossiers. Nous sommes présents sur le terrain dans plusieurs pays que je viens de préciser, mais nous restons surtout en première ligne pour tenter de favoriser tous les efforts de rapprochement dans l'Est du Congo.

 

En ce qui concerne la situation dans l'Est du Congo, j'ajouterai que les informations qui parviennent ces derniers temps sont particulièrement alarmantes sur les violences à nouveau commises dans cette région, même si ce n'est pas nécessairement à travers une rébellion organisée, comme le M23, mais peut-être à travers d'autres groupes qui sévissent actuellement dans la région. L'attention est attirée vers d'autres parties du monde, jour après jour, comme nous en parlions tout à l'heure.

 

La situation dans l'Est du Congo reste particulièrement dramatique. C'est la raison pour laquelle nous tentons systématiquement de maintenir ce point à l'agenda des réunions européennes et internationales. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de participer à la prochaine réunion du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba pour tenter de relancer le processus et de mettre en place le mécanisme de suivi adopté par les Nations unies.

 

Le président: Merci, monsieur le ministre. Je donnerai la parole dans l'ordre des questions posées.

 

03.04 Zoé Genot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, le ministre nous a dit qu'il n'avait pas été approché pour faire des études mais le Parlement belge, à l'occasion de la commission Lumumba, avait demandé au gouvernement d'initier des recherches sur notre passé colonial. C'était une demande du Parlement adressée au gouvernement, appuyée par une majorité parlementaire. Je vous demande aujourd'hui que les recommandations du rapport Lumumba votées par la majorité parlementaire en 2002 soient suivies d'effets. Quand ce Parlement adopte des résolutions ou des recommandations, c'est dans l'espoir que le gouvernement les suive.

 

03.05 Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden die u al hebt gegeven, vooraleer de vragen zijn gesteld, wat niet zo erg is.

 

Wij hebben een hele reeks vragen. Ik zou ze willen samenvatten in drie punten, waarover ik nog iets wil meegeven.

 

Een eerste punt is een belangrijk onderwerp, met name het vredesakkoord van Addis Abeba over Oost-Congo. Het betreft een oplossing die op tafel ligt en zeker geen papieren tijger mag blijken te zijn, mits de nodige opvolging aan het akkoord wordt gegeven.

 

Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden of naar de ervaringen die u volgende week in Addis Abeba zal krijgen of meemaken.

 

Het hele akkoord is op drie componenten gebaseerd, met name een deel nationale maatregelen binnen het land zelf, een aantal regionale elementen die voor een verbetering in de relaties met de omliggende landen moeten zorgen en een internationale component.

 

Er zijn al enige antwoorden gegeven of stappen genomen. Er is op internationaal vlak de aanstelling tot speciale gezant van Mary Robinson. U hebt al vermeld dat Ntaganda al in Den Haag zit. Op het vlak van het regionale overleg is er dus ook al een resultaat.

 

De hoofdbrok blijft natuurlijk het nationale element, zijnde het opbouwen van de democratie en de rechtsstaat, van de mensenrechten, van een nationale verzoening en van de hele economische ontwikkeling en infrastructuur. Ter zake is het koffiedik kijken waarmee wij nu worden geconfronteerd. Wij hebben daaromtrent nog altijd heel grote twijfels.

 

Stel dat de zogenaamde opbouw niet goed verloopt, hoe zal u het engagement dat in het vredesakkoord werd gesloten, afdwingen? Hoe kunnen wij in dat verband zaken in beweging zetten, niet alleen ten opzichte van Congo maar ook ten opzichte van Rwanda en Oeganda? Hoe gaat u met dit engagement om?

 

Er is ook het aspect verkiezingen. U zegt dat het akkoord de vinger op de wonde legt. Ik meen dat dit precies is wat wij moeten doen. De problemen zijn toch ook wel gepersonaliseerd door de figuur van Kabila die niet in staat blijkt zijn eigen nationaal huishouden op een rijtje te zetten. Komen de verkiezingen er nu wel of niet? Heeft u daar een betere kijk op? Kunt u daarover iets meer zeggen?

 

Een tweede punt in mijn betoog is het verhaal van M23 die Kabila wil integreren in het nationale leger. Hij wil hen amnestie verlenen en integreren in het leger. Hij wil hun soldij en graden toekennen zodat er op zijn minst tijdelijk wat ademruimte wordt gekocht en de rust wat kan worden hersteld. Dit is eerder een oplossing van de oude school en met de CNDP werd dit manoeuvre al eens toegepast, met alle nefaste gevolgen van dien. Wij hebben daar toch ook grote vragen bij.

 

Ten slotte, het inzetten van troepen. Boots on the ground, zoals collega Van der Maelen het wel eens zegt. Ik heb u misschien niet zo dikwijls in de commissie gezien, maar ik heb u daar buiten al eens ontmoet. Zo zag ik u onder meer vorige week bij de VIRA. Collega’s, als u de minister hier niet vindt dan is hij altijd wel ergens aan het woord.

 

03.06 Minister Didier Reynders: Ik ben altijd blij als ik een aantal leden ontmoet.

 

03.07 Peter Luykx (N-VA): Ik vond het ook een interessant debat. Er zijn interessante vragen gesteld. Ik heb mij daar onthouden van vragen omdat ik hier al mijn vragen nog moest stellen. Ook daar werd u op zeker moment een pragmatisch minister van Buitenlandse Zaken genoemd. Maar qua visie was u niet altijd zo duidelijk.

 

03.08 Minister Didier Reynders: (…).

 

03.09 Peter Luykx (N-VA): Ik kan mij scharen achter het inzetten van troepen, of met andere woorden het aan de internationale gemeenschap tonen dat ons land bereid is om actie te ondernemen. Ik vind dat een correcte visie.

 

Wat betreft Congo en heel de pijnlijke geschiedenis die daaraan vooraf ging, meen ik dat het debat moet worden gevoerd in het Parlement.

 

Mijn eerste vraag. U deelt de mening dat het debat mag worden geopend. Deelt de regering de mening dat men klaar is om eventueel tot een herziening van onze houding te komen?

 

Tot slot. De laatste maanden en jaren blijkt uit alle analyses dat de problemen in Oost-Congo zeer complex zijn. Het gaat niet alleen om M23, maar over zoveel meer. Sommigen gewagen van dertig verschillende gewapende milities, anderen van vijftig. Er zijn de grondstoffen. Kortom, dit is een complexe materie. Een oplossing zou er alleen in kunnen bestaan indien we structureel en voor lange tijd een bepaalde visie uitvoeren. Daarvoor zouden we nu voor lange duur op papier moeten zetten hoe we dat willen aanpakken. Dat ontbreekt momenteel in het buitenlands beleid inzake Congo.

 

Er is nu het vredesakkoord van Addis Abeba. Misschien is dit een interessant momentum om te beslissen hoe wij ons in dit land zullen opstellen ten aanzien van Congo en meer bepaald Oost-Congo. Daarvoor verwijs ik even naar een door ons in plenaire vergadering ingediende resolutie die in overweging werd genomen en waarvoor de spoedbehandeling werd gevraagd. Die resolutie werd ingediend op 23 maart, een symbolische datum. Ik hoop dat de collega’s uit de meerderheid en de oppositie zich hier kunnen achter scharen.

 

De voorzitter: Ik geef nu het woord aan de heer Waterschoot.

 

03.10 Kristof Waterschoot (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb heel veel tijd, maar mijn collega Deseyn is wat in tijdsnood. Als u ermee akkoord gaat, zou ik mijn plaats willen afstaan aan de heer Deseyn, voorlopig.

 

De voorzitter: Ik ben een man vol liefdadigheid en ik geef het woord aan de heer Deseyn.

 

03.11 Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zal van uw liefdadigheid zeker geen misbruik maken.

 

Mijnheer de minister, ik wil het eerst hebben over Burundi. Think twice wat de vooruitgang aangaat. Wij hebben dat namelijk de vorige keer al meegemaakt met de tranche inciative. In tegenstelling met wat veel rapporten beweerden, werd er een argument uit geput om het regime te belonen, zo lees ik dat dan. U zegt dat er een vooruitgang is in democratie en nationale verzoening. Welnu, laten wij ons dan toch maar maximaal conformeren en wat meer bronnen zoeken van observatoria en internationale rapporten, zodat wanneer er iets extra komt, dat ook goed onderbouwd is en ook in de lijn ligt met wat de internationale gemeenschap beweert. Daarmee maak ik nu geen evaluatie, maar spreek ik eerder een waarschuwing uit voor de toekomst zodat we het debat niet moeten overdoen dat we enkele maanden geleden ook al inzake Ontwikkelingssamenwerking hebben gevoerd.

 

Voor Congo denk ik dat u heel terecht het belang van de samenstelling van de kiescommissie hebt onderstreept. Als ik mij niet vergis, is de huidige samenstelling zes, drie, drie, voor meerderheid, oppositie en middenveld. We zouden kunnen denken dat de samenstelling iets meer in evenwicht geraakt, maar blijkbaar worden de bevoegdheden herverdeeld tussen de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie. Het middenveld zou de voorzitter krijgen, maar blijkbaar zou de ondervoorzitter alle macht kristalliseren als het gaat om bepaalde beslissingen of evaluaties. Dat is natuurlijk uiterst problematisch. In weerwil van wat veel organisaties in rapporten beweren, is het uiteindelijk de kiescommissie die de resultaten valideert. België aligneert heel snel, naar mijn mening te snel, met dat officieel standpunt. Daarom wil ik vragen om constructief mee te werken aan capaciteit voor alle leden van die commissie, zodat men werkelijk over de resources beschikt om ook onafhankelijk een gevalideerd standpunt over de volgende verkiezingen te kunnen innemen.

 

Daar wil ik het bij houden.

 

03.12 Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je commencerai par la conclusion de M. le ministre des Affaires étrangères nous déconseillant de nous désintéresser de ce qui se passe à l'Est du Congo. Effectivement, je voyais sur le site de radio Okapi ce matin que des Maï-Maï tentaient de s'emparer de la ville de Béni (100 00 habitants). Par ailleurs, le rapport de la MONUSCO vient de sortir sur les événements de Goma et les diverses exactions commises par différents groupes. La situation continue à être très préoccupante.

 

Je me réjouis des efforts de la Belgique pour mettre en place cette résolution MONUSCO+, cette force, cette brigade d'intervention. J'aurais voulu de plus amples informations sur sa mise en œuvre effective. J'entends que des Sud-Africains viennent renforcer les troupes. Que va-t-il se passer, car nous nous inquiétons de voir notamment que, malgré ces nouveaux développements et la volonté de la communauté internationale, la situation continue à dégénérer autour d'un certain nombre de villes? Quand sera-t-elle vraiment opérationnelle et pourra-t-elle s'interposer par rapport à ce type de forces?

 

Vous aviez tweeté le 11 mars dernier: "Nous devons coordonner l'action européenne (Union européenne, Grande-Bretagne, France, Belgique) pour mettre en œuvre avec l'ONU l'accord conclu au Congo." Cela a-t-il un impact sur le plan opérationnel? Existe-t-il une véritable coordination en la matière? De quel type? Quels sont les efforts entrepris? Voilà pour la MONUSCO+.

 

Ensuite, en ce qui concerne le débat sur la présence de troupes au Congo et en Afrique centrale, vous avez dit qu'il n'y avait pas de demande pour l'instant. Je l'entends bien. Mais j'aimerais que l'on sorte de ce débat qui tourne en rond.

 

On dit qu'on veut ouvrir le débat. Moi, je pensais que l'on était dans le débat. C'est une question que je pose aussi au président de la commission. Je me suis intéressé aux travaux du Sénat. En réalité, il y a dix ans déjà, le Sénat a voulu lever cette interdiction. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas très bien rédigé.

 

03.13 Didier Reynders, ministre: (Intervention hors micro)

 

03.14 Georges Dallemagne (cdH): C'est vous qui le dites!

 

Quand on voit les travaux parlementaires du Sénat, l'intention était de lever cette interdiction. J'aimerais maintenant que l'on définisse la manière dont on pourrait travailler, monsieur le président. Faut-il une résolution sur laquelle on pourrait travailler en groupe de travail? Faut-il un débat spécifique? J'entends que ni le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre de la Défense ni d'autres membres du gouvernement ne s'oppose à ce que l'on lève définitivement cette interdiction. Peut-être faut-il préciser dans quel cadre, comment, suivant quelles conditions, avec quelles précautions. Peut-être serait-il utile que le parlement précise ces éléments dans une résolution.

 

On doit faire atterrir ce débat plutôt que de le reporter régulièrement en disant qu'on est tous demandeurs. Dans les faits, ce débat n'a pas lieu. Plusieurs groupes politiques se sont exprimés dans les médias ou au parlement en affirmant qu'ils n'étaient pas opposés à un débat ou à la levée de cette interdiction. Il faut maintenant, si le ministre des Affaires étrangères n'y voit pas d'inconvénient, que le parlement fasse, en bonne intelligence avec son département, une proposition très claire sur les conditions dans lesquelles une intervention militaire belge pourrait avoir lieu en Afrique centrale.

 

En ce qui concerne la transparence en matière de production, d'extraction, de commerce de matières premières au Congo, les révélations, notamment du journal Le Soir, sur des sociétés écrans qui ont été organisées par le gouvernement congolais pour pouvoir, de manière frauduleuse, récupérer des sommes d'argent extrêmement importantes au détriment de la population congolaise – cela n'est pas dit explicitement, mais c'est bien ce que cela veut dire – pose question. En effet, on peut s'interroger sur la manière dont les ressources congolaises et les bénéfices de la production de ces ressources sont redistribués aux Congolais. La RDC est notre premier pays partenaire en matière de coopération. Nous sommes en droit de demander des explications à ce sujet. Si nous tenons compte de l'opinion de notre population et de la population congolaise, des relations que nous entretenons avec le gouvernement congolais, nous aurions tort de ne pas demander d'explications claires et précises sur ce qui ce passe. Il s'agit de montants qui dépassent de loin le produit de notre coopération. Je répète que nous avons le droit d'obtenir toute la clarté sur cette question. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé. Nous avons le droit de vouloir que soit mis fin à ce genre de pratique.

 

J'en arrive, enfin, au parc des Virunga. Je vous remercie d'assurer le suivi de notre résolution. Je suis d'accord avec vous pour dire que notre préoccupation concerne plus particulièrement SOCO. TOTAL a écrit au parlement belge qu'ils s'engageaient formellement à ne pas pénétrer dans le parc. Dont acte. Pour la bonne forme, il serait utile que TOTAL prenne le même type d'engagement auprès de l'UNESCO. En effet, c'était bien de s'engager auprès du parlement et auprès du World Wildlife Fund; ce serait bien aussi si cette société prenait le même engagement auprès de l'UNESCO et des autorités congolaises, même si l'on sait que ce n'est pas ce qui empêchera ces dernières d'inviter un autre opérateur à venir dans le parc.

 

J'ai répondu dans ce sens au courrier qu'ils m'ont adressé.

 

Par ailleurs, j'ai la même préoccupation que vous à l'égard de SOCO qui, eux, m'ont envoyé un courrier d'une autre nature, dans lequel ils disent que, de toute façon, l'essentiel pour leur groupe est d'être invité par les autorités congolaises et que le reste n'est pas leur problème.

 

Merci de continuer à intervenir auprès du gouvernement britannique pour que SOCO respecte notamment le droit international, les conventions et les règles de l'OCDE en la matière, ainsi que les règles de l'UNESCO.

 

03.15 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik zal mij beperken tot de vraag naar de inzet van Belgische militairen in ex-kolonies en ex-mandaatgebieden. Mijn collega’s hebben andere vragen ingediend. Ik moest even weg voor een vraag in een andere commissie, maar ik heb van mijn collega Eva Brems vernomen dat u toch weer een paar zaken hebt meegedeeld over die problematiek. Eerder hebt u ook al gezegd dat u de aanbevelingen van de Rwanda-commissie in die context achterhaald vindt. U staat dus open voor een wijziging en voor een debat.

 

Dat debat staat vandaag ook al aan de agenda, vermits verschillende collega’s vragen daarover hebben ingediend. Ik steun het voorstel van Georges Dallemagne om daarover een grondig parlementair debat te voeren. Dat neemt niet weg dat wij nu misschien al een eerste gedachtewisseling kunnen hebben. Ik zou graag peilen naar uw standpunt ter zake, omdat het geen eenvoudige zaak is.

 

De vraag is aan welke specifieke extra voorwaarden de Belgische aanwezigheid in een ex-kolonie of een ex-mandaatgebied moet voldoen. Het rapport van de Rwanda-commissie was 736 pagina’s lang. Het was een doorwrocht werkstuk. Er werd meer dan een jaar aan gewerkt. Wij moeten daarvoor dus respect hebben. Wij moeten oog hebben voor de specificiteit van de militaire aanwezigheid van een ex-kolonisator in een bepaald land in Centraal-Afrika.

 

Voor peace keeping missies is het bijzonder belangrijk dat wij door de strijdende partijen als neutraal worden beschouwd. Kan dat in de gegeven omstandigheden? Onder welke voorwaarden zou dat kunnen? De Rwanda-commissie heeft indertijd ook altijd gepleit voor een zeer robuust mandaat en zij heeft gewezen op zaken die misschien niet in eerste instantie met militaire kwesties te maken hebben, zoals de nood aan een goede communicatie en de nood om de media in het land ter plaatse goed in het oog te houden en te monitoren in hoeverre er een propagandaoorlog wordt gevoerd tegen een land dat daar militair actief is.

 

Een andere vraag is wat de gevoeligheid is in de landen in Centraal-Afrika ten opzichte van bijvoorbeeld een Belgische aanwezigheid op militair vlak daar ter plaatse. Kunt u daarover iets zeggen? Het is namelijk ongetwijfeld belangrijk om daarmee rekening te houden. Misschien kunt u toch al een paar zaken uiteenzetten, als een voorproefje op een verder parlementair debat?

 

03.16 Isabelle Emmery (PS): Monsieur le ministre, nous avons été nombreux à vous interroger sur vos propos visant à rouvrir le débat sur les recommandations de la commission Rwanda. Cela me permet de préciser à nouveau la position de ma formation, qui est d'ailleurs celle de plusieurs collègues présents dans cette salle. Après plus de quinze ans, la discussion mérite en effet de reprendre.

 

Cependant, nous ne pensons pas qu'il faille systématiquement se focaliser sur le seul Rwanda; il conviendrait d'organiser un débat sur l'ensemble des missions à l'étranger, qu'elles aient lieu dans le cadre de l'ONU, de l'OTAN ou de l'Union européenne. De plus, si nous voulons renforcer notre contribution à une mission précise, nous devons nous assurer de sa réelle valeur ajoutée.

 

Pour revenir aux recommandations relatives au Rwanda, nous ne devons pas uniquement nous concentrer sur l'une ou l'autre d'entre elles, mais rouvrir le débat sur l'ensemble du travail accompli.

 

Enfin, en attendant, je voulais préciser que les recommandations existantes doivent bel et bien rester en vigueur et que nous devons nous y tenir jusqu'à l'ouverture d'un nouveau débat.

 

03.17 Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, j'avais déposé une question, il y a deux mois jour pour jour, sur la reddition de Bosco Ntaganda. Elle concerne plus largement la situation à l'Est et son évolution. Malheureusement, comme vous le dites, celle-ci reste totalement alarmante et extrêmement précaire. On a l'impression que cette partie de la région vit par cycles de violence et qu'il en faut peu pour embraser toute la région.

 

Ma question portait sur les conséquences de la reddition de Bosco Ntaganda et votre analyse au sujet du comportement de Kigali, mais aussi sur la situation à l'Est et les autres groupes que le M23. Est-ce que d'autres groupes ont traversé la frontière? Il est évidemment difficile d'avoir un recensement précis car des groupes se transforment et évoluent différemment. On ne sait plus très bien pour qui ils agissent, pour quel motif ou sous quelle bannière. Est-ce qu'on commence à avoir une vision plus claire des différents groupes? Et est-ce que, depuis la reddition de Bosco Ntaganda, Kinshasa est en négociation avec la faction restante? Subsiste toutefois le fait que certains dirigeants du M23 sont visés par le comité de sanction des Nations unies. Il est donc toujours problématique de discuter avec ce genre de personnalités.

 

Se dirige-t-on vers une intégration de ces groupes rebelles au sein de l'armée? Il faut se montrer critique en ce qui concerne l'évaluation de cette intégration.

 

Deux derniers éléments. J'avais également des questions sur l'évolution de ce que notre collègue Dallemagne a appelé la Monusco+ et la mise en place concrète de cette modification du mandat.

 

Enfin, à propos des recommandations et plus spécialement à propos de la levée de l'interdiction de l'envoi de nos troupes dans cette région du continent africain. À mon sens, tous les groupes politiques se sont exprimés en disant ne pas rester fermés à l'entame d'un débat sur la levée de l'interdiction.

 

Il serait donc bon, monsieur le président, que nous organisions un échange de vues, peut-être précédé d'auditions plus ou moins larges avec des acteurs de la société civile, qui se sont également exprimés sur le sujet au travers des médias. Il est important de tenir compte de leur expertise de terrain et de l'expérience de longues années.

 

En effet, ce travail de la commission d'enquête doit être respecté. Il me semblerait malvenu de s'asseoir sur leur avis et de lever cette interdiction à la légère. La décision doit être le fruit d'une réflexion commune, précédée d'échanges avec les experts les plus appropriés.

 

03.18 Kristof Waterschoot (CD&V): Mijnheer de minister, ik verwijs naar mijn uiteenzetting tijdens het debat over de resolutie over Mali. De militaire fase is bijna achter de rug en moet nu overgaan naar een fase van civiele opbouw. België is meestal snel bij een militaire fase, maar wij zijn meestal minder bereid bij de civiele opbouw, het betrekken van politie en justitie.

 

Ik had graag van u vernomen of er vanuit de internationale gemeenschap vragen worden gesteld om deel te nemen in de civiele fase. Ik bedoel dan meer dan een louter financiële bijdrage, maar ook voor technische bijstand en voor het opnemen van verantwoordelijkheid. Hoe lopen de besprekingen tussen de diverse departementen daarover?

 

Wat Rwanda betreft, moet het debat over de aanbevelingen van de commissie naar mijn mening grondig worden gevoerd in plaats van dat snel af te handelen.

 

Ik voel mij nog altijd ongemakkelijk bij de uitwijzing van de Belgische militair die werkzaam was bij de ambassade in Kigali. Dat voorval is een beetje ondergesneeuwd. Er werd ons altijd gezegd dat er gewacht werd op uitleg vanwege Rwanda. Zo kunnen wij lang wachten.

 

03.19 Minister Didier Reynders: Wij hebben een negatief antwoord gekregen. De vraag werd gesteld en ik probeer een antwoord te krijgen, maar er is geen verbintenis in het Internationaal Recht om een motivering te geven.

 

03.20 Kristof Waterschoot (CD&V): Ik weet dat u niet in hun plaats kunt antwoorden, maar wij kunnen dat toch niet tolereren. Rwanda is in het kader van onze bilaterale samenwerking niet zo maar een land. Ik verwijt u niets, maar er blijven vragen die moeten worden gesteld. Rwanda is toch een land waarmee wij een partnerschap hebben.

 

Ik vind dit geen normale manier van doen. Als mijn of uw echtgenote thuis een aantal zaken weggooit en niet wil antwoorden op de vraag waarom ze dat gedaan heeft, dan vind ik dat een probleem. Ik vind dat zich in dit geval eigenlijk net hetzelfde probleem stelt. Mijnheer de voorzitter, ik wou vooral dat stuk over Mali en zeker ook over Rwanda nog even aanhalen.

 

Le président: Je voudrais aussi faire quelques remarques en style télégraphique. Tout d'abord, je crois qu'il est très important que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Mme Robinson et le président de la Banque Mondiale aillent à Kinshasa avec l'objectif de stimuler ou de relancer non seulement des questions politiques, mais aussi l'intégration économique régionale.

 

J'étais la semaine passée à Kigali. J'ai participé à certaines discussions entre sénateurs rwandais et congolais et tant le président du Sénat rwandais que le président du Sénat congolais, M. Kengo, ont souligné l'importance prioritaire de la relance de la CEPGL en ce qui concerne les trois pays. Il est clair aussi qu'une intégration régionale beaucoup plus poussée avec l'Ouganda s'impose au niveau de l'Ituri.

 

Il y a donc une véritable demande du côté des Rwandais et des Congolais, qui sont bien conscients – ce qui n'est pas le cas de tous – des problèmes à l'Est, pour que l'on stimule cette coopération régionale. Il y a maintenant un projet concret qui a justifié la réunion des ministres la semaine passée, c'est la Ruzizi III, la troisième centrale électrique sur la Rusizi. Ce genre de projet est vraiment capital.

 

Deuxièmement, je crois qu'il faut bien distinguer le M23, qui est une rébellion avec tout ce qu'elle suppose d'excès et de bavures, mais qui a un agenda politique, qui croit qu'elle a la mission de protéger les rwandophones de l'est du Congo, et les groupes armés (on a parlé de trente), qui ne sont plus que des bandits, des crapules, des violeurs, des pillards, c'est-à-dire toute une série de groupuscules qui se réclament des FDLR, des Maï-Maï, mais il y a trente-six autres groupuscules armés.

 

Là, je pense qu'une opération de police s'impose et est possible. Autant je ne crois pas à une solution militaire pour résoudre la rébellion M23, autant je crois que la nouvelle brigade Monusco pourrait être très utile au niveau d'opérations de police.

 

Ma troisième remarque concerne notre coopération militaire. Il est bien de former des bataillons mais si, quand ils sont formés, on les lâche dans la nature, il y a un manque de suivi. Je pense – et cela n’implique pas l’envoi d’unités combattantes sur le terrain – qu’il faudrait pendant un certain temps, une année ou deux après la formation d’un bataillon, que des conseillers militaires belges continuent à les encadrer, à les soutenir sans pour autant être en première ligne en cas de combats. Je crois que c’est la seule façon d’éviter que les acquis de la formation ne se perdent très rapidement.

 

En ce qui concerne la corruption par les sociétés minières, pétrolières et forestières, je crois que les États membres de l’OCDE devraient être beaucoup plus fermes dans le combat contre les pratiques de corruption active de leurs sociétés. C’est facile de critiquer les Congolais ou n’importe quel autre pays africain mais si nos pouvoirs judiciaires n’interviennent pas pour faire appliquer des lois qui interdisent la corruption active même à l’étranger, il est évident que l’on ne va pas atteindre beaucoup de résultats.

 

Enfin, mon dernier point concerne le Parc des Virunga. Actuellement, ce parc souffre évidemment d’être dans une partie de la zone M23: tout le sud du Parc entre le lac Édouard et le lac Kivu est dans la zone M23. Le M23 respecte le parc. Il commet peut-être d’autres bavures mais il respecte le parc. Par contre, sur les lignes de front des alliances opportunistes se forgent entre certaines unités de l’armée et soit des Maï-Maï soit des FDLR qui, eux, se livrent allègrement au braconnage. C’est évidemment une situation extrêmement ennuyeuse, notamment en ce qui concerne la population d’éléphants. Ceci dit, la stratégie actuellement mise en œuvre pour contrer ceux qui seraient tentés par une aventure pétrolière consiste en un plan d’électrification massive des pourtours du parc. Une première centrale hydroélectrique est entrée en service le mois passé à Mutwanga dans le massif du Ruwenzori. Les études ont commencé pour une centrale de 15 mégawatts dans le Rutshuru. 15 mégawatts, c’est 1,5 fois la consommation de Goma. Une autre centrale est également prévue dans le Lubero. Ce sont des choses très concrètes que l’on peut continuer à faire malgré la rébellion. SOCO a difficile pour le moment à faire ses prospections. Par contre, les ingénieurs qui font les études de faisabilité des centrales hydroélectriques vont sur place. Les études continuent et le financement de ces centrales semble assuré tant au niveau de l’Union européenne que de la Belgique et des grandes fondations américaines. Cela crée évidemment beaucoup d’espoirs dans la région parce que l’électrification c’est à la fois un confort pour les populations mais cela attire et permet aussi le développement des PME.

 

Je n’en dirai pas plus, monsieur le ministre. Je vous repasse la parole.

 

03.21 Didier Reynders, ministre: Je vais essayer de reprendre dans l'ordre.

 

D'abord, en ce qui concerne les suites de la commission et des recommandations de la commission Lumumba, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas reçu de demande aux Affaires étrangères d'accès aux archives. Je veux bien rappeler par exemple à la Politique scientifique que ce serait intéressant, comme dit dans les conclusions, de mener des études nationales ou internationales.

 

03.22 Zoé Genot (Ecolo-Groen): J'ai interrogé la Politique scientifique. Ils ont renvoyé la question chez vous.

 

03.23 Didier Reynders, ministre: Et bien voilà, c'est mal renvoyé!

 

03.24 Zoé Genot (Ecolo-Groen): Ma question était adressée à la Politique scientifique…

 

03.25 Didier Reynders, ministre: Je vais être très clair. Peu importe ce qu'on répondra ailleurs, je n'ai pas l'intention d'entamer des études sur le passé colonial et post-colonial. Ce n'est a priori pas le rôle du département des Affaires étrangères. Je n'ai d'ailleurs pas d'entité pour le faire.

 

03.26 Zoé Genot (Ecolo-Groen): Si pouviez demander à votre collègue qu'il accepte ma question, ce serait génial.

 

03.27 Didier Reynders, ministre: Pas de souci mais il a peut-être la même réponse; je n'en sais rien. En tout cas, je ne vois pas où commencer une démarche comme celle-là à l'intérieur du département. En revanche, je le répète, les archives sont à la disposition.

 

Pour ce qui concerne l'autre volet qui était la publication des conclusions, je ne dis pas qu'il n'est pas possible que le gouvernement le fasse mais j'ai déjà eu l'occasion de lire des publications très intéressantes qui sont diffusées par le Parlement. Je me demande dans quelle mesure le Parlement ne peut pas s'organiser pour faire connaître et diffuser les conclusions de ses propres commissions.

 

Il y a de superbes brochures publiées sur le Parlement qui sont d'un intérêt indéniables. Pourquoi pas les conclusions d'une commission? Cela peut se faire aussi.

 

03.28 Zoé Genot (Ecolo-Groen): Le ministre précédent avait, à l'époque, demandé qu'on ne le publie pas. Mais si vous donnez le feu vert.

 

03.29 Didier Reynders, ministre: Je ne vois aucun problème à ce que ce soit publié. Quand il y a des conclusions parlementaires, je ne vois pas pourquoi on aurait une quelconque difficulté à ce que ce soit publié. Il s'agit de conclusions du Parlement. Il serait particulier de dire que le gouvernement prenne en charge la publication de ces conclusions. Il me semble qu'il y a suffisamment de capacités ici.

 

Mais, je le répète encore, toutes les archives sont accessibles si l'on veut mener des études. Cela peut aussi se faire au travers des universités. Que ce soit la Politique scientifique ou les Communautés par le biais des universités, je n'ai aucune difficulté à donner suite à toute demande en la matière.

 

Mijnheer Luykx, ik ga in op onze acties in en onze visie op Congo. Ik heb altijd gezegd dat het onze taak is Congo op de internationale agenda te plaatsen. Het is misschien niet altijd gemakkelijk om dat maand na maand te doen, maar wij proberen het. Uiteindelijk heeft die inzet toch een resolutie in de Verenigde Naties, een speciaal gezant en ook een akkoord opgeleverd, dus toch enkele positieve ontwikkelingen in de voorbije weken en maanden.

 

Het is natuurlijk een evolutie waar twee kanten aan zijn. Er moet een zeer grote inspanning worden gevraagd aan Congo op intern vlak voor de ontwikkeling van een echte staat. Dat is tot nu toe niet het geval, niet alleen voor de veiligheidsdienst, maar ook voor veel andere elementen van het staatsapparaat. Ik twijfel daar niet aan en heb dat altijd gezegd. Het is een van de redenen waarom België bijvoorbeeld steun geeft aan de eerste minister van Congo, de heer Matata. Hij kan misschien niet alles doen, maar ik heb toch bij hem een echte wil tot enkele zeer sterke hervormingen vastgesteld. Het is moeilijk, maar hij wil dat echt doen. Het is dus klaar en duidelijk dat wij van Congo echte inspanningen moeten vragen voor binnenlandse hervormingen.

 

De steun van de buurlanden is echter ook van belang. Ik heb altijd gezegd dat het nuttig is een deel van de oplossing te vormen en niet altijd een deel van het probleem. Er moet dus eerst een samenwerking zijn tussen de landen in de regio.

 

Wij moeten ook naar de oorsprong van de situatie kijken. Onder andere met Mary Robinson had ik het over de belangrijkste punten. Met betrekking tot de situatie van de vluchtelingen is de vraag of zij kunnen terugkeren of niet en naar waar, met welke garanties voor hun woongebied. Een kadaster zou daarvoor een zeer eenvoudige oplossing kunnen zijn. Ik heb daar bijvoorbeeld aan gewerkt als minister van Financiën de voorbije jaren. Wij kunnen hulp geven om een kadaster op te maken met garanties over een deel van het woongebied van de vluchtelingen.

 

Een ander belangrijk punt is controle en transparantie aan de grenzen, uitgevoerd door het land zelf en eventueel internationaal ondersteund door Monusco of andere.

 

Essentieel is ook een transparanter en professioneler – als ik het mag zeggen – beheer van de rijkdommen. Dat is misschien wel het belangrijkste punt, niet alleen wat energie betreft, zoals met Soco, Total of andere, maar ook voor veel andere soorten rijkdommen in het oosten van Congo.

 

Zonder een correct beheer van de rijkdom is het onmogelijk om een echte oplossing te vinden.

 

Wat is onze visie daarover? De lokale partners moeten, zoals in veel andere regio's in de wereld, echt kunnen onderhandelen. Voorts moeten de internationale organisaties zo’n proces kunnen volgen. Daartoe moet er zo vlug mogelijk een opvolgingsmechanisme komen. Dat kan middels een akkoord of een resolutie van de Verenigde naties. Ik heb alvast gevraagd of er bij de volgende vergadering van de Afrikaanse Unie overleg kan worden gepleegd tussen de 11 Afrikaanse landen, de 4 internationale organisaties en 5 betrokken landen of internationale organisaties, zoals de Europese Unie.

 

Ik denk dat aan die vraag tegemoet zal worden gekomen. Overigens heb ik daarvoor steun gevraagd aan John Kerry bij zijn vorige bezoek en ook Laurent Fabius aanwezig zal zijn. Ik hoop ook dat er een vertegenwoordiger van Groot-Brittannië aanwezig is in Addis Abeba. Wij vragen op 26 mei om met zo'n proces te starten, want zonder dat overleg hebben we geen invloed op de ontwikkelingen in de regio. Het is volgens mij het moment om dat te doen en het is misschien mogelijk met een speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en met de echte steun van de verschillende partners.

 

Op welke manier zullen we tewerkgaan?

 

We hebben nu al enkele jaren een ambassadeur specifiek voor de Grote Meren, ik heb van de Amerikanen gehoord dat het voor hen ook mogelijk is om in dezelfde richting te gaan met een speciaal gezant of een specifiek ambassadeur voor de Grote Meren. Ik denk dat een specifiek vertegenwoordiger van de Europese Unie, Groot-Brittannië, Frankrijk, België en de Verenigde Staten het zal mogelijk maken om meer contact en een betere organisatie te hebben. Het was toch de vraag van de heer Dallemagne om dat te doen. Ik denk dat dat de enige oplossing is, met name een echt contact tussen vertegenwoordigers van de verschillende landen om een echt overleg te hebben met de Europese Unie en met de Verenigde Staten. Het is mogelijk met de verschillende ministers, maar het is toch gemakkelijker om echte vertegenwoordigers te hebben. Voor België is het gevaarlijk om afzonderlijk een specifieke ambassadeur aan te stellen, maar dat zal ook het geval zijn voor de Verenigde Staten en misschien ook voor de andere partners.

 

Er heeft wel al overleg in de Europese Unie plaatsgevonden over Congo met het oog op de voorbereiding van de Europese Raad voor Buitenlandse Zaken.

 

Mijnheer Deseyn, met betrekking tot Burundi ben ik het eens met uw redenering. Er is enige vooruitgang, maar er zijn ook echt problemen in Burundi. Ik heb dat ook al gezegd in antwoord op vragen in de plenaire vergadering, meer in de Senaat de voorbije weken. Ook vandaag nog heb ik gezegd dat wij wachten op de beslissing van de president van Burundi om de mediawet naar het Parlement terug te sturen dan wel goed te keuren.

 

Wij kunnen, indien de wet wordt goedgekeurd, niet zonder commentaar zomaar de selectieve schijf van onze ontwikkelingssamenwerking uitbetalen. Ik heb in de plenaire vergadering tegen mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking gezegd dat wij na de beslissing van de president een evaluatie moeten maken. Kunnen wij ons onthouden van een reactie? Ik denk het niet. Het zal een taak voor de regering zijn, in samenwerking met mijn collega, om over de selectieve schijf voor Burundi te overleggen.

 

Met betrekking tot de CENI is er ook vooruitgang, gelet op de nieuwe samenstelling en de correcte parlementaire behandeling van de nieuwe tekst, maar is dat genoeg of niet? Er zijn nog enkele punten van kritiek. Ik heb ook enige kritiek gegeven, maar men moet denken aan evolutie tot en met de electorale wet. Dan zijn er ook nog de lokale verkiezingen.

 

Er is echter een forse vooruitgang, waar de civiele maatschappij in Congo achter staat, weliswaar met enige kritiek. Er is nu een betere tekst en een betere commissie dan daarvoor. Er is ook de intentie om dezelfde voorzitter als in 2006 voor de nieuwe CENI aan te stellen.

 

Monsieur Dallemagne, en ce qui concerne la Monusco+, une sorte d'engagement a été donné pour qu'elle se mette en place avec ses brigades internationales pour le mois de juillet. Nous verrons si ce délai peut être tenu. Il y a déjà un effort et une présence du côté sud-africain. Le Malawi devrait la rejoindre. J'en ai parlé ce matin avec le président de Côte d'Ivoire, M. Ouattara, parce qu'une des idées est de diminuer progressivement la présence en Côte d'Ivoire. Un bataillon devrait quitter cette année et d'autres quitteraient d'ici 2015. Une présence de militaires du Malawi pourrait notamment être retirée. Je ne dis pas que ce seront les mêmes qui iraient vers la Monusco+ mais cela permettrait de dégager des moyens budgétaires au sein des Nations unies ainsi que des moyens humains dans les mêmes pays. Nous allons suivre cette évolution et nous en reparlerons à Addis-Abeba à la fin du mois.

 

Dans le cadre du mécanisme de suivi, nous verrons aussi comment cette Monusco+ se met en place. Si on arrive à désigner des ambassadeurs ou des représentants spécifiques pour le mécanisme de suivi, cela nous permettra d'être plus présents encore sur le terrain et dans les contacts de coordination. Je confirme qu'il faudra que cette brigade internationale au sein de la Monusco démontre sa capacité à agir. Je peux entendre beaucoup de choses sur les rôles qu'on peut assigner à cette brigade mais je crois que, que ce soit à l'égard d'un groupe ou d'un autre, il faudra démontrer une réelle capacité à être opérationnel. Le M23 est un problème particulier d'une rébellion structurée mais la plupart des autres groupes se désintégreront assez naturellement s'ils sentent qu'une véritable capacité d'action se met en place. Nous avons vu ces groupes réapparaître parce qu'il y avait une déliquescence des forces nationales et une non-intervention des forces internationales.

 

Cette brigade, je l'ai appelée de mes vœux à plusieurs reprises et je suis très heureux qu'elle intervienne au sein de la Monusco, mais elle n'a de sens que si elle a "une capacité offensive" et qu'elle peut la démontrer à certains moments. Il ne faut pas se faire d'illusions, "capacité offensive" signifie qu'il y aura probablement quelques dégâts sur le terrain, mais cela permettra de démontrer que les groupes violents qui sévissent aujourd'hui doivent cesser leurs activités.

 

Vis-à-vis du M23, il y a deux pistes: le rapport de force et les négociations. Je vous rassure, madame Boulet, il n'est pas question d'imaginer des négociations avec des personnes qui sont menacées de poursuite devant la Cour pénale internationale ou qui sont frappées de sanction par le comité des sanctions. En la matière, il convient de déterminer avec qui on peut négocier ou non. Le gouvernement de Kinshasa a accepté un certain nombre d'éléments de négociations. Pour l'instant, elles sont plutôt au point mort, mais on peut espérer, malgré tout, quelques solutions avec, à mes yeux, la même condition. À cet égard, je ne veux pas être plus catholique que le pape et plus congolais que le président lui-même, je préfèrerais qu'on ne les réintègre pas dans l'armée sur place, sous peine de voir un autre groupe émerger dans quelques temps.

 

Par contre, qu'ils soient, pour certains, dans des forces de sécurité ailleurs dans le pays, s'ils sont sous commandement intégré, pourquoi pas? Mais ils peuvent également être intégrés ailleurs que dans des forces de sécurité. C'est tout à fait praticable.

 

En ce qui concerne le débat sur les conclusions de la commission Rwanda, je l'ai évoqué une première fois lors du débat budgétaire, je suis très heureux de l'évolution. La discussion peut effectivement progresser. De quoi s'agit-il? Le Sénat a revu ses conclusions dix ans plus tard. Dans dix ans, pourquoi pas un nouvel examen? Je n'ai aucun problème, madame Emmery, à ce que l'on examine toutes les missions à l'étranger. Mais là n'est pas le débat! Il est de savoir si, parmi toutes les missions qu'un gouvernement pourrait décider et ensuite soumettre au Parlement,…., je rappelle que c'est ainsi que cela se fait.

 

Jammer genoeg, mijnheer De Vriendt, maar dit is tot nu toe opgenomen in de Grondwet. Ik heb dat debat reeds gevoerd in de plenaire vergadering, maar de zaken zijn wat ze zijn. Voor heel wat verschillende mogelijke acties blijft er een verbintenis met de oud-kolonies, zoals u zei, of, met andere woorden, met Centraal-Afrika. Anderzijds is het mogelijk om ook daar een beslissing te nemen.

 

C'est la question qui résulte des conclusions de la commission sur le Rwanda. Je souhaite simplement que nous ouvrions ce débat. Je crois que ce serait une bonne chose qu'il ait lieu au sein d'une commission. Je pense qu'il n'y a aucune objection à ce débat au sein du gouvernement.

 

Je dois bien préciser qu'il ne s'agit pas de débattre de l'envoi de qui que ce soit. D'ailleurs, je l'ai précisé tout à l'heure: il n'y a pas de demande pour l'instant en la matière. Il s'agit simplement de nous demander si nous nous interdisons de manière principielle de participer à une opération dans une ancienne colonie si elle est demandée, y compris par cette ancienne colonie. Je n'ai pas entendu au Congo de réaction négative, pour utiliser un euphémisme, quant à l'arrivée de militaires belges dans l'est du Congo.

 

Nous ne prendrions pas nécessairement la décision simplement parce qu'un pays le souhaiterait. Mais quand je vois la manière dont la communauté internationale, je l'ai rappelé tout à l'heure, vient d'approuver l'intervention de la France au Mali, nous pouvons quand même nous dire que le monde a changé.

 

Les responsables sur place m'ont dit que c'était à la demande du gouvernement malien. Il m'a été expliqué que cette opération est organisée par les États africains. Il y a peut-être des nuances à apporter à cette explication.

 

Imaginez que demain, une demande soit adressée à la Belgique par un État africain avec l'approbation de l'ensemble des États africains. Si nous devions répondre "excusez-nous, nous avons pris la décision de principe de ne pas le faire", cela surprendrait un peu, même si nous pouvons évaluer notre décision pour d'autres raisons.

 

Outre l'évolution des mentalités et du climat sur la scène internationale, il y a aussi la logique de notre discours. Il est très difficile de sans arrêt demander à d'autres d'intervenir ici ou là et de se dire que nous-mêmes ne pouvons pas imaginer d'aller dans ce sens.

 

Je ne mets pas du tout en cause les conclusions de la commission, mais il faut faire deux remarques, je termine là-dessus. Il est vrai qu'il faut avoir beaucoup de respect pour le travail de la commission d'enquête qui a produit ce rapport volumineux, mais elle l'a fait à un moment donné, dans une émotion donnée. Ce rapport résulte d'une enquête sur ce qui s'est passé. Il a bien entendu porté sur beaucoup d'autres choses que cette partie-là des conclusions, qui ont déjà été remises en cause et sont déjà revues.

 

Mais je crois que le signal devrait être plus clair en la matière. Le seul point sur lequel je souhaitais que l'on puisse discuter de revoir notre position c'est: "s'interdit-on ou pas?"

 

Cela ne va pas plus loin. Même si l'on devait ne plus s'interdire une intervention éventuelle dans une de nos anciennes colonies, comme certains l'ont dit, ou en Afrique centrale ou dans des pays que l'on citerait, cela signifierait simplement qu'à l'avenir, nous pourrions évaluer la situation en cas de demande. Cette décision n'entraîne pas de conséquence immédiate de la part de la Belgique.

 

Néanmoins, cela changerait considérablement notre présence dans diverses discussions actuelles si nous disposions de cette capacité.

 

Pour ce qui concerne un travail en commission, tant de résolutions sont prises au parlement sur divers sujets; j'estime qu'il serait intéressant que le parlement adopte lui-même une position via par exemple une résolution. En fait, c'était une décision prise qui limitait, si je ne me trompe, les pouvoirs d'action du gouvernement.

 

Je suis prêt, avec mon département, à aider à travailler à la rédaction de textes, en collaboration avec d'autres, comme la Défense qui serait intéressée si l'on devait entrer dans certaines spécifications. L'important est de savoir quel message le parlement belge doit-il donner par rapport à ses travaux antérieurs sur cette situation d'envoi éventuel de troupes en Afrique centrale.

 

Monsieur le président, vous avez terminé en évoquant la situation de la formation des bataillons.

Il faut préciser que c'est ce que nous prévoyons maintenant: un suivi. Sans présence de militaires pour accompagner, au-delà de la période de formation pure, nous serions dans l'illusoire.

 

Je préciserai que le fonctionnement des bataillons qui ont été formés jusqu'à présent a été fortement apprécié. Encore faut-il qu'ils aient ensuite une logistique lorsqu'il leur est demandé de participer à quelque chose. Si la logistique ne suit pas, c'est plus compliqué. La capacité d'accompagner ensuite les bataillons formés est un élément qui fait partie des démarches. Aujourd'hui, nous discutons des bataillons suivants.

 

En ce qui concerne les ressources naturelles, je ne vais pas me répéter. Nous avons pris des initiatives au sein des Nations unies pour essayer d'entreprendre une démarche de grande ampleur en termes de transparence dans la gestion des matières premières. Pour être très concret, cela signifie prendre connaissance des contrats qui sont conclus, du cocontractant et des montants y figurant. Rien que cela représenterait une révolution si nous devions l'appliquer au secteur minier et, peut-être, à l'ensemble des ressources naturelles.

 

Vous avez raison, monsieur Dallemagne, vu notre présence au Congo, nous devons répéter sans cesse cette demande de transparence. C'est une première chose. Après, nous pouvons évidemment évaluer l'exactitude des informations en circulation. Des publications sont déjà parues. J'espère que nous pourrons continuer à aller dans ce sens. Bien entendu, il faut disposer d'une capacité de contrôle des informations qui sont fournies, parce qu'il ne suffit pas d'en recevoir pour qu'elles soient correctes. Comme vous, je vais entreprendre de nouvelles démarches auprès de TOTAL à propos d'un autre point bien précis. Il importe en effet que l'information qui nous est communiquée soit aussi transmise auprès de l'UNESCO. Nous le faisons indirectement, puisque nous transmettons déjà les engagements pris à l'UNESCO.

 

S'agissant de SOCO, nous continuerons d'en discuter avec le gouvernement britannique, même si, pour le moment, les explorations sont moins nombreuses en raison du climat de violence dans la région.

 

Pour ce qui concerne les questions posées par Mme Boulet au sujet de la situation de Bosco Ntaganda, j'ai expliqué tout à l'heure comment on avait réagi et indiqué le caractère encore assez obscur des circonstances dans lesquelles tout cela était intervenu. Il est évident que c'est un signal en matière d'impunité.

 

Par ailleurs, vous parliez d'impunité pour les membres du M23 et des sanctions qui sont évoquées. Ici au moins, on a un cas qui donne un signal, un cas particulièrement délicat. Ce n'est certainement pas la seule raison de la reprise des violences dans la région il y a quelques temps, mais c'est quand même un élément très fort de savoir ce qu'on faisait de ce chef de guerre. Il se retrouve maintenant devant la Cour pénale internationale. Le signal est assez clair.

 

Pour ce qui est du rôle de la brigade internationale, il n'est pas limité à une lutte contre le M23. C'est une capacité contre tous les groupes qui peuvent exercer des violences dans la région. Mais il faut que cette brigade démontre sa capacité de calmer réellement la situation sur le terrain. Cela fait longtemps qu'on le dit sur place, et c'est ma conviction: si une capacité un peu plus offensive est clairement démontrée, de nombreux groupes vont se désintégrer par eux-mêmes. Pas tous, mais un certain nombre de groupes qui ont simplement pris pied, soit pour se défendre contre d'autres groupes rebelles dans la région, soit pour simplement commettre des exactions. Je ne vais pas reprendre les qualificatifs que le président leur donnait, mais il n'a pas tort. Ces groupes seraient simplement matés par une force capable d'exercer une réelle influence militaire sur le terrain.

 

Concernant la présence des groupes, une partie du M23 est repartie vers le Rwanda. J'ai expliqué que des visites des camps où ses membres sont internés avaient été organisées. Pour le reste, nous n'avons pas d'information précise sur les mouvements qui pourraient exister. Mais je peux vous dire que c'est essentiellement une partie du M23 qui a été repérée. Un suivi est assuré, y compris pour la communauté internationale en la matière.

 

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit quant aux négociations. Selon moi, nous devons accepter les négociations entre le gouvernement et le M23 mais en excluant, bien entendu, les personnages qui font l'objet de sanctions et qui devraient, un jour, être poursuivis devant la Cour pénale internationale.

 

Mijnheer Waterschoot, in Mali gaan wij door met onze militaire steun, eerst was dat samen met Frankrijk, nu is het een Europese missie en die zal nog lang duren. Misschien geen jaren meer, maar Frankrijk zal waarschijnlijk ook nog zeer lang in het noorden van Mali blijven.

 

U heeft gelijk, mijnheer Waterschoot, als u zegt dat we aan het einde zijn gekomen van een eerste fase, een militaire actie.

 

Wij gaan over tot een civiele actie. Voor ontwikkelingssamenwerking hebben wij een programma van 50 miljoen euro. Wij zullen dit programma voortzetten tot eind 2014.

 

Er is in aanvullende programma’s voorzien voor de democratisering en de organisatie van de verkiezingen. Er is nu in 1.5 miljoen voorzien en dan nog 10 miljoen in drie schijven, die uitgekeerd zullen worden 2013, 2014 en 2015.

 

In concreto werken wij in 2 richtingen, de rurale en andere elementen van ontwikkeling van het land. Maar we werken ook aan de democratisering. De verkiezingen in juli zijn misschien zeer vroeg maar we moeten proberen om zo vlug mogelijk te gaan.

 

We hebben samen met Ontwikkelingssamenwerking aan een zeer groot programma. We werken daarnaast ook samen met de Europese Unie. De financiering gebeurt ook langs de verschillende Europese landen.

 

De Europese Unie zal een inspanning doen van 500 miljoen euro.

 

Wat Rwanda en de militaire attaché betreft, moet ik zeggen dat het land geen motivatie hoeft te geven. Volgens het Internationale Recht is dat wettelijk.

 

Ik betreur de reactie van Rwanda want ik heb de vraag verschillende keren gesteld. Dit is een abnormale situatie, zeker omdat ons land zo’n sterke ontwikkelingssamenwerking met Rwanda heeft.

 

Ik betreur het. Ik denk dat dit één van de verschillende elementen van onze appreciatie moet zijn inzake ons standpunt ten opzichte van Rwanda. Maar ik heb ook gezegd dat er positieve evoluties geweest zijn in Rwanda wat betreft verschillende elementen in zo’n dossier. Om concreet te zijn, ik heb daar informatie gekregen van de voorzitter van de commissie die stelt dat de relatie tussen de verschillende parlementsleden in de regio positief is. Dat is volgens mij ook een zeer goed signaal. We proberen nu verder te gaan met zo’n actie.

 

Samenvattend, meneer de voorzitter, met betrekking tot Congo is het een positief signaal, om onmiddellijk een speciale gezant te zenden en een kaderakkoord te creëren. Maar nu, zoals steeds in de regio, is het de vraag of een correcte en volledige implementatie van alle elementen van het akkoord mogelijk is.

 

Wat België betreft, kunnen we een nota opstellen, maar we moeten meer doen. We moeten aanwezig zijn in het opvolgen van de situatie.

 

Sans une véritable vérification internationale de la mise en œuvre des différents éléments de l'accord, je crains que l'on ne tourne en rond pendant des mois, sinon des années. Que l'on considère que c'est pragmatique ou qu'il y ait ou non une vision dans tout cela, je suis très heureux qu'avec un certain nombre de diplomates belges et le soutien d'autres partenaires, on ait réussi à maintenir le dossier – malgré ce qui se passe ailleurs dans le monde – sur la table des organisations internationales; maintenant nous avons obtenu d'avoir ce type de décisions. Ce n'était pas gagné d'avance d'avoir un accord-cadre, une envoyée spéciale et que les missions commencent. L'étape suivante, c'est le mécanisme de suivi et il faut espérer qu'un certain nombre d'actions seront menées au Congo, comme dans les pays voisins.

 

J'ai de nouveau entamé le travail, depuis quelques semaines maintenant, avec mon nouveau collègue en charge de la Coopération au développement et il fait montre d'une volonté d'être présent sur le terrain. Il a déjà été sur place, il va y retourner et nous avons coordonné nos réactions en la matière, car je crois que le message doit passer clairement.

 

Un des outils que nous avons dans la région, c'est évidemment la coopération au développement. Les montants qui sont mis à disposition des pays de la région sont très importants. On doit donc pouvoir faire sentir régulièrement si l'on va dans la bonne direction ou non. C'est vrai au Congo, c'est vrai au Rwanda, c'est vrai au Burundi, mais c'est aussi vrai dans d'autres régions. Ce n'est pas par hasard si nous avons suspendu toute coopération au Mali au moment du coup d'État en 2012. On libère à nouveau des moyens.

 

Le président: Monsieur le ministre, je vous remercie. Nous avons eu un débat extrêmement intéressant. Je vais donner la parole à M. De Vriendt en lui demandant d'être bref.

 

03.30 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zal heel kort zijn.

 

Twee elementen nog. Ten eerste, als wij militairen naar het buitenland sturen voor een militaire operatie, is het gebruikelijk dat wij daaraan voorafgaand voorwaarden koppelen. Dat zou toch gebruikelijk moeten zijn.

 

De vraag die rijst, is of wij specifieke voorwaarden opleggen wanneer het gaat om de aanwezigheid van Belgische militairen in ex-kolonies of ex-mandaatgebieden. Indien ja, welke voorwaarden? Wij moeten daarover nadenken.

 

Ten tweede, u kent ons standpunt. Wij vinden dat het Parlement zijn goedkeuring moet verlenen vooraleer wij ons in een militaire operatie engageren.

 

03.31 Minister Didier Reynders: (…)

 

03.32 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): U zegt dat dit niet kan binnen de huidige Grondwet. Laat ons dan de Grondwet wijzigen.

 

Ik denk echter dat het wel kan. U hebt het zelf al aangegeven toen u verwees naar het belang van een parlementaire resolutie om de aanbevelingen van de Rwanda-commissie te wijzigen.

 

Laat ons telkens de gewoonte hanteren om voorafgaand aan een militaire operatie een parlementaire resolutie op te stellen. Dat kan geïnitieerd worden door de meerderheidspartijen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren in het Parlement. Zo geeft het Parlement wel degelijk zijn voorafgaande goedkeuring aan een militaire operatie. Het zou goed zijn mocht dat gebruikelijk zijn.

 

Ik benadruk dat dit niet moet gebeuren op het moment dat de eerste C-130 al in de lucht hangt, maar echt voorafgaand. Ik wilde u dat nog even meegeven.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 18.52 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.52 uur.