Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

du

 

Mercredi 3 juillet 2013

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 3 juli 2013

 

Voormiddag

 

______

 

 

Le travail législatif ayant occupé toute la réunion, les questions à l’ordre du jour sont reportées à une réunion ultérieure.

 

Het wetgevend werk heeft de volledige vergadertijd in beslag genomen. Daarom worden de geagendeerde vragen tot een latere vergadering uitgesteld.