Nieuws commissies


Parlementaire onderzoekscommissie belast met het vaststellen van de precieze omstandigheden waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de eventuele betrokkenheid daarbij van Belgische politici

Kamerdocumenten - nov 2001

 • Kamerdocumenten commissie - 50K0312
 • Kamerdocumenten commissie - 50K0311


Verslag namens de onderzoekscommissie - nov 2001

Volume I


DEEL I - BESCHRIJVING

VOORWOORD
INLEIDING
1. DE DESKUNDIGEN
2. METHODE EN FASERING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE
3. DE ARCHIEVEN
4. DE HOORZITTINGEN
5. ONDERZOEKSOPDRACHTEN
6. DE RAADPLEGING VAN HET REKENHOF
7. DE RAADPLEGING VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË
8. SCHRIFTEXPERTISE
9. ONTSLEUTELING VAN GECODEERDE TELEX-BERICHTEN

DEEL II - VERSLAG VAN DE DESKUNDIGEN

1. EERSTE FASE

 • Hoofdstuk 1 : De Belgische regering tegenover de crisis van juli en augustus 1960
 • Hoofdstuk 2 : Ondermijning en omverwerping van de regering Lumumba
 • Hoofdstuk 3 : De fysieke liquidatie van Lumumba is een mogelijk perspectief

2. TWEEDE FASE

 • Hoofdstuk 1 : De politieke toestand in Leopoldstad na de afzetting van Lumumba en de houding van officiële Belgische instanties
 • Hoofdstuk 2 : Covert actions onder officiële dekking
 • Hoofdstuk 3 : Privé moordplannen
 • Hoofdstuk 4 : De verantwoordelijkheid van de Belgische regering
 • Hoofdstuk 5 : Analyse van uitdrukkingen betreffende de 'eliminatie' van Lumumba

3. DERDE FASE : VAN DE BEWAAKTE EN BEDREIGDE RESIDENTIE TOT DE AANHOUDING EN DE OPSLUITING VAN LUMUMBA

4. VIERDE FASE : DE OVERBRENGING EN DOOD VAN LUMUMBA

 • Hoofdstuk 1 : Context
 • Hoofdstuk 2 : De transfer van Lumumba

 • Hoofdstuk 3 : De dood van Lumumba
 • Hoofdstuk 4 : Het nieuws van de dood en de reacties van Brussel

5. DE 'GEHEIME FONDSEN' VAN AFRIKAANSE ZAKEN. DE FINANCIERING VAN DE STRIJD TEGEN LUMUMBA

6. KONING BOUDEWIJN EN DE CONGO-CRISIS

7. DE VEILIGHEID VAN DE STAAT EN HAAR ARCHIEF

8. DE UNION MINIÈRE, EEN POLITIEKE MEDESPELER

Volume II

9. ALGEMENE CONCLUSIE VAN DE EXPERTS

10. BIJLAGEN

DEEL 3 - SYNTHESE VAN DE HOORZITTINGEN

INLEIDING
1. GETUIGEN
2. VERWANTEN
3. AUTEURS

DEEL IV - CONCLUSIES VAN DE ONDERZOEKSCOMMISSIE

INLEIDING
1. De strijd tegen Lumumba
2. Vaststellingen
3. Aanbevelingen

BIJLAGEN

 • BIJLAGE 1 : Nota van de experts/1-29/6/2000
 • BIJLAGE 2 : Parlementaire onderzoekscommissie-Lumumba. Nota van de deskundigen/2-20/11/2000. Interimrapport
 • BIJLAGE 3 : Nota van de deskundigen/3-15/1/2001. Werkdocumenten (Chronologie, documentaire fiches, organogram, kaart van Congo)
 • BIJLAGE 4 : De zaak Lumumba : organisatie en werkwijze van het College van commissarissen-generaal; 20 september 1960 - 9 februari 1961 (door Jean Omasombo Tshonda)
 • BIJLAGE 5 : Cryptanalyse van de Printex telexen, 16 oktober 2001

Summary, introduction and conclusions - dec 2001

Parliamentary Committee of enquiry in charge of determining the exact circumstances of the assassination of Patrice Lumumba and the possible involvement of Belgian politicians

Onderzoek naar de dood van Lumumba : doctoraalscriptie van de heer Jacques Brassinne de La Buissière