Theo Francken

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@nekcnarf.oeht

  website : www.theofrancken.eu (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven van 13 juni 2010 tot 25 mei 2014. Geboren te Lubbeek op 7 februari 1978. Licentiaat in de pedagogische wetenschappen. Gewezen adjunct-kabinetschef. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Burgemeester van Lubbeek. Benoemd tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op 11 oktober 2014 en vervangen voor de duur van zijn ambt van staatssecretaris door mevrouw Renate Hufkens op 14 oktober 2014.

 wait please...
Activiteit van Theo Francken - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Theo Francken - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*