Alexander De Croo

Picture

CV: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Liberaal volksvertegenwoordiger (Open Vld) voor de kieskring Oost-Vlaanderen sedert 25 mei 2014. Lid van de Open Vld-fractie. Geboren te Vilvoorde op 3 november 1975. Handelsingenieur. Master in Business Administration. Zelfstandige. Gewezen senator. Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. Gewezen vice-eerste minister en minister van Pensioenen. Gewezen voorzitter van de Open Vld. Benoemd tot vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post op 11 oktober 2014 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door mevrouw Katja GabriŰls op 14 oktober 2014.

 wait please...
Activiteit van Alexander De Croo - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Alexander De Croo - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |   


*