AGENDA COMMISSIE

Werkgroep "Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de groepering getuigen van Jehovah"

Voorzitter :de heer André Frédéric

Forum 4 - Gerard Mercatorzaal

Dinsdag 12/03/2019

Om 13 uur Dossier

1. Benoeming van het Bureau.
2. Regeling van de werkzaamheden.

Samenstelling van de Werkgroep "Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de groepering getuigen van Jehovah"
Vaste leden
N-VA : Sophie De Wit, PS : André Frédéric, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Sonja Becq, Open Vld : Carina Van Cauter, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne