...

Bulletin nr : B014 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0176 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Infrabel - Incidenten op sporen.
Datum indiening27/01/2015
Taal N
Publicatie vraag     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

Veiligheid op en langs de sporen is één van de prioriteiten van Infrabel. Toch waren er de afgelopen weken verschillende incidenten met voertuigen op de sporen. 1. Hoeveel incidenten gebeurden er in 2012, 2013, 2014 en 2015 tot nu toe op de sporen waarbij auto's of andere voertuigen betrokken waren? 2. Hoeveel incidenten waren er diezelfde jaren met voetgangers? 3. Hoeveel gewonden en hoeveel dodelijke slachtoffers vielen er bij die incidenten te betreuren? 4. Tot hoeveel minuten vertraging heeft dit geleid in de aangehaalde jaren? 5. Welke acties en maatregelen heeft Infrabel de afgelopen jaren genomen om de veiligheid van "gewone" weggebruikers (auto's, voetganger, enzovoort) te verbeteren? 6. Plant Infrabel het komende jaar nieuwe acties?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B021
Publicatiedatum 20/04/2015, 20142015
Antwoord

Infrabel. - Incidenten op sporen 1. De gevraagde gegevens worden meegedeeld in tabel 1. 2. De gevraagde gegevens worden meegedeeld in tabel 2. 3. De gevraagde gegevens worden meegedeeld in tabel 3. 4. De gevraagde gegevens worden meegedeeld in tabel 4. 5. Problematiek van zelfmoord en trespassing op het spoorwegdomein. Sedert 2008 heeft Infrabel een actieplan opgezet om de problematiek van zelfmoord en trespassing op het spoorwegdomein in te dijken. Voor beide problemen heeft Infrabel dank zij een statistische methodologie de kritische zones ("hotspots") op het spoorwegnet bepaald. Prioritair op die kritische plaatsen implementeert Infrabel zowel infrastructurele maatregelen als sensibiliseringsmaatregelen. De maatregelen zijn momenteel het voorwerp van pilootprojecten teneinde de efficiëntie ervan te evalueren. De infrastructurele maatregelen met betrekking tot zelfmoord en trespassing zijn de volgende: - plaatsing van vaste afsluitingen teneinde de toegang tot de sporen te beperken, zowel voor trespassing als voor zelfmoord; - plaatsing van blauwe lampen ("Blue lights") op het perron, onder andere in de buurt van psychiatrische instellingen in het kader van pilootprojecten. De onbewaakte stopplaats Dave-Saint-Martin werd uitgerust met Blue lights; - plaatsing van anti-trespasspanelen ter hoogte van twee piloot-overwegen (Waver en Wevelgem). De panelen vertonen onbuigzame rubberen punten om te ontmoedigen en te voorkomen dat personen het spoorwegdomein zouden betreden. Met dit systeem kan trespassing, zelfmoord en kabeldiefstal worden bestreden; - lopend project met thermische camera aan de onbewaakte overweg van Brugge Sint-Pieters. Met dergelijke camera's kan worden gedetecteerd dat derden het spoorwegdomein betreden (trespassing, zelfmoord, kabeldiefstal); - voorziene plaatsing van borden "Het is ten strengste verboden de sporen over te steken" op de onderste rand van de perrons in de stations/ onbewaakte stopplaatsen. Naast de technische maatregen die zij opzet, voert Infrabel communicatie- en sensibiliseringsacties: - affichecampagne met oproepnummer van de hulpverlenende telefoondiensten; - sensibilisering van de Belgische psychiatrische instellingen die in de buurt van de spoorweg zijn gelegen, in samenwerking met de NMBS; - samenwerking met deskundigen uit universiteiten (KUL en ULB) teneinde de problematiek van zelfmoord op het spoor te onderzoeken en te begrijpen (geografische lokalisatie, omgevingsfactoren, socio-economische factoren); - met betrekking tot de problematiek van trespassing heeft Infrabel een aantal sensibiliseringscampagnes gevoerd onde andere via spots op televisie, verdeling van flyers en terbeschikkingstelling van pedagogisch materiaal in de scholen om de leerlingen te sensibiliseren. Problematiek van de ongevallen aan overwegen Het beheerscontract tussen de Staat en Infrabel voorziet in de opstelling van een plan "overwegen 2008-2015" om op structurele wijze de veiligheid aan overwegen te verbeteren aan de hand van volgende maatregelen: - afschaffing van de overwegen; - camera's aan de overwegen; - in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer worden er verschillende projecten voor de verbetering van de veiligheid aan de overwegen (OW) uitgevoerd: wijzigen van de signalisatie (passieve OW naar actieve OW), toevoegen van signalisatie (lichte, slagbomen) op bepaalde OW's; - de uitrol van een systeem voor overwegbeveiliging van een nieuwe generatie ging van start in 2014 en loopt over een periode van tien jaar. Het nieuwe systeem omvat de installatie van ledlichten (betere zichtbaarheid voor de weggebruikers) en de vervanging van de mechanische bellen door een nieuwe elektronische belinrichting waarvan de geluidssterkte kan worden aangepast volgens verschillende parameters; - Infrabel voert verschillende sensibiliseringscampagnes inzake de veiligheid in de nabijheid van overwegen. 6. Problematiek van zelfmoord en trespassing op het spoorwegdomein De verschillende maatregelen die in beide actieplannen zijn opgenomen worden de komende jaren verder toegepast (plaatsen van afsluitingen, thermische camera's, en zo meer). De doeltreffendheid van de infrastructuurmaatregelen zal vervolgens worden geëvalueerd. Bij positieve feedback zullen bepaalde maatregelen algemeen op alle hotspots worden toegepast. Problematiek van de ongevallen aan overwegen Infrabel stelt zich tot doel om vanaf 2015 een veiligheidsactieplan 'interface spoor-weg' uit te werken. De doelstelling van dit actieplan is de veiligheid verbeteren aan overwegen waarvan de afschaffing niet gepland is of moeilijk uit te voeren valt en wel dankzij minder dure, aangepaste en voor elke overweg specifieke maatregelen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | SPOORWEGNET | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS