Attachés-vertalers


De Kamer organiseert een examen voor de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van attachés-vertalers (m/v/x).

De documenten die de Kamer publiceert zijn tweetalig Nederlands – Frans. Meerdere diensten staan in voor de vertaling.
De diensten ‘Vertaling parlementaire stukken’ verzorgen de vertaling van parlementaire documenten: wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, verslagen van commissievergaderingen, juridische nota’s…
De dienst 'Vertaling van de beknopte verslagen' verzorgt de vertaling van de beknopte verslagen en de parlementaire vragen. Bij deze dienst wordt er ook occasioneel en facultatief getolkt.

  • Je hebt een diploma universitair niveau of hoger onderwijs van het lange type.
  • Je kan je eigen ontwikkeling actief plannen door nieuwe inzichten op te doen, en je nieuwe vaardigheden en kennis eigen te maken.
  • Je bent betrouwbaar, integer, respecteert vertrouwelijkheid en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
  • Je bent stressbestendig, je kan werken onder tijdsdruk en snel switchen tussen vertaalopdrachten.

Dan ben je een potentiële kandidaat!

Het examenprogramma bestaat uit vier proeven, waaronder een stage in de betreffende diensten.

Je kan solliciteren tot uiterlijk 30 september 2022.   Hier vind je alle info.

E-mail: eb.remaked@nemaxe