Yves Leterme

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring West-Vlaanderen van 18 mei 2003 tot 6 juli 2004 en van 13 juni 2010 tot 14 december 2011. Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende van 4 juni 1997 tot 18 mei 2003. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Wervik op 6 oktober 1960. Senator van 10 juni 2007 tot 21 december 2007 en van 30 december 2008 tot 17 juli 2009. Gewezen lid van het Vlaams Parlement. Gewezen Eerste minister. Gewezen vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen. Gewezen minister van Buitenlandse Zaken. Gewezen minister-president van de Vlaamse regering. Licentiaat in de rechten. Licentiaat in de politieke wetenschappen. Gewezen nationaal secretaris van de CVP. Gewezen auditeur bij het Rekenhof. Gewezen administrateur bij het Europees parlement. Gewezen voorzitter van de CD&V-fractie van de Kamer. Gewezen schepen van Ieper. Gemeenteraadslid van Ieper. Gewezen voorzitter van de CD&V. Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Yves Leterme - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Yves Leterme - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |    51 (2003-2007)   |    50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


*