Eliane Tillieux

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email :

  website : www.tillieux.be (*)

  Mandatenlijst

CV : Zittingsperiode 55 (20.06.2019 - ....)

Volksvertegenwoordiger (PS) voor de kieskring Namen. | Lid van de PS-fractie. | Geboren te Namen op 25 april 1966. | Gemeenteraadslid van Namen. | Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 wait please...
Activiteit van Eliane Tillieux - Zittingsperiode 55 (20.06.2019 - ....)

Activiteit van Eliane Tillieux - Zittingsperiode 55 (20.06.2019 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 55 (20.06.2019 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 55 (20.06.2019 - ....)

als Voorzitter


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:


55 (2019-2020)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*